UP

V Jornada d'Immersió Estratègica del Clúster del Packaging

La Immersió Estratègica és la jornada anual de referència del Packaging Cluster que reuneix a empreses i entitats de tota la cadena de valor del sector. La trobada té com a objectiu reflexionar estratègicament i fer networking entre les empreses que formen el sector industrial del packaging, que a Catalunya compren a mes de 750 empreses i la seva facturació representa un 3,4% del PIB.

Anualment, es debaten diferents temàtiques d’interès per la industria, que en la present edició de 2017 seran:

  • Digitalització i industria 4.0
  • Economia circular
  • Innovació i models de negoci.

La jornada es realitzarà a l'Hotel SB BCN Events de Castelldefels.

Més informació i inscripcions:  

V Jornada d'Immersió Estratègica del Clúster del Packaging

INFORMACIÓ GENERAL

Data:
19/10/2017 - 20/10/2017