Ús de cookies

Fem servir cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis. Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències.
Informació sobre la política de cookies

Rebutjar Cookies
Acceptar Cookies
Campus
MY_TECH_SPACE

Entrar
Campus en manteniment
Usuari i/o clau incorrectes
No tens cap entorn actiu
El teu accés ha estat restringit. Consulta amb el departament d'administració
Per problemes tècnics el campus virtual és inaccessible. Estem treballant per solucionar-ho. Disculpa les molèsties.
Inici   >  Màsters i postgraus  >  Formació  >  Màster en Smart Energy
Sol·licita informació
Sol·licita informació Sol·licita informació o l'admissió
Sol·licita l'admissió
Sol·licita l'admissió

Presentació

Informació edició 2021-2022
L'edició 2021-2022 d'aquest màster ja ha començat. En breu publicarem la informació actualitzada de la nova edició d'aquest programa.
Edició
3a Edició
Crèdits
60 ECTS (439 hores lectives)
Modalitat
Presencial
Idioma d'impartició
Espanyol
Preu
7.900€
Opcions de pagament de la matrícula

La matrícula es pot pagar:
- En un únic pagament abans del termini establert a la carta d'admissió del programa.
- En dos terminis, és a dir, fraccionant el pagament:

 • El 60% de l'import total s'ha d'abonar en el termini establert a la carta d'admissió del programa.
 • El 40% restant es pot abonar, com a màxim, fins passats 90 dies des de la data d'inici del programa.
- En quatre terminis, fraccionant el pagament amb domiciliació:
 • El 40% de l'import total s'ha d'abonar en el termini establert a la carta d'admissió del programa.
 • El 60% restant es dividirà en 3 pagaments domiciliats, que es repartiran equidistantment entre l'inici i final de les classes lectives.
 • L'estudiant ha de disposar i ser titular d'un compte bancari amb IBAN ESXX
Observacions campanya 0,7%

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.
Propera edició
D’octubre 2022
Horari
Dilluns: 18:00 a 21:30
Dimarts: 18:00 a 21:30
Dimecres: 18:00 a 21:30
Dijous: 18:00 a 21:30
Lloc de realització
CITCEA - Centre d'Innovació Tecnològica en Convertidors Estàtics i Accionaments
Av. Diagonal, 647. Planta 2. Aula Schneider
08028 Barcelona
Vídeo de presentació
Per què aquest màster?
Gràcies a la incorporació i el desenvolupament de les energies renovables i la mobilitat elèctrica, la xarxa està evolucionant cap a les anomenades smart grids o xarxes elèctriques intel·ligents. Aquestes xarxes requereixen una gestió intel·ligent, resultat d’un elevat volum de dades i flux d'informació per a la seva operació.

D’altra banda, l’usuari final és més conscient de l'energia que consumeix i dels possibles impactes ambientals que això suposa. Tot plegat conflueix en la voluntat d'incorporar recursos energètics distribuïts, d'analitzar-los i d'optimitzar el seu funcionament.

En aquest curs es vol dotar als estudiants d'un coneixement transversal sobre les eines que permeten optimitzar el funcionament de les xarxes elèctriques intel·ligents, gestionar usuaris i afavorir la integració de recursos energètics distribuïts. A més, aquest programa permet conèixer el funcionament dels mercats elèctrics i del marc regulador tant en l'àmbit estatal com europeu.

Durant el desenvolupament del programa es realitzaran estudis tecno-econòmics de projectes energètics per conèixer tot el necessari per desenvolupar projectes des de la planificació fins a l'operació i el seu impacte ambiental. Amb el monitoratge i l'anàlisi de dades, es treballaran casos pràctics per aplicar aquests coneixements en l'àmbit energètic i trobar solucions a problemes reals.

El màster compta amb el suport d'empreses i centres de recerca líders en el sector i innovadors en l'àmbit de la transició energètica, que permetran descobrir els punts forts i estratègics en la digitalització de l'energia i els nous models de negoci associats. Compta, també, amb professorat internacional amb molta experiència en el sector privat de desenvolupament de projectes d'energies renovables.
Objectius
 • Anàlisi de la planificació i l'operació del sistema elèctric, incloent-hi generació eòlica, solar fotovoltaica, sistemes d'emmagatzematge d'energia i vehicle elèctric.
 • Comprendre el disseny, l'operació i el control de xarxes elèctriques intel·ligents en l'àmbit de distribució i transport. Microxarxes, sistemes HVDC i FACTS.
 • Aplicació d'eines de monitoratge, adquisició i processament de dades per al control i l'optimització de sistemes elèctrics. Big Data, machine learning, optimització i digitalització de l'energia.
 • Anàlisi del context regulador energètic i econòmic del sector elèctric actual.
 • Coneixement de la dinàmica dels mercats elèctrics i opcions de contractació del subministrament.
 • Anàlisi tecno-econòmica i ambiental de projectes energètics. Gestió d'equips i de projectes.
A qui va dirigit?
 • Enginyers. 
 • Professionals del sector econòmic amb visió tècnica. 
 • Professionals de l'àmbit tècnic.

Continguts formatius

Relació d'assignatures
12 ECTS 105h
Energies Renovables i Mobilitat Elèctrica
 • Generació elèctrica
  • Parts d'una central de generació.
  • Modelització dels generadors síncrons.
  • Connexió a xarxa de potència de curtcircuit infinita.
  • Simulació de generador síncron convencional.
  • Permanent Magnet Synchronous Motor (PMSM) com a generador. Generació amb màquina d'inducció.
  • Simulació de generadors de rotor debanat.
 • Energia solar fotovoltaica
  • Introducció a l'energia solar fotovoltaica. Tipus d'instal·lacions, geometria solar bàsica, evolució i actualitat.
  • Mòduls fotovoltaics, tecnologies, consideracions tecnològiques (mismatch, ombrejat, seguidors solars).
  • Modelització de cel·la i panell.
  • Disseny d'instal·lacions.
  • Introducció als convertidors fotovoltaics. Components, modulació. L'inversor connectat a xarxa.
  • Sistemes de seguiment del punt de màxima potència. Regulador maximitzador (MPPT) i rendiment d'inversors fotovoltaics.
  • Sistemes de detecció d'illa. Context normatiu i algoritmes de detecció.
 • Energia eòlica
  • Introducció a la simulació de sistemes eòlics.
  • Màquines elèctriques emprades per a la generació eòlica.
  • Convertidors estàtics emprats per a la generació eòlica.
  • Modelització i simulació de convertidors estàtics.
  • Control aplicat a la generació eòlica.
  • Plantes de generació eòlica.
  • Simulació de sistemes de generació eòlica.
 • Integració de renovables a la xarxa
  • Codis de connexió a la xarxa.
  • Controlador de plantes de generació renovable.
  • Simulació de controladors de plantes (PPC).
  • Integració de renovables a la xarxa de distribució.
  • Simulació de generació distribuïda.
 • Mobilitat elèctrica
  • Introducció als vehicles híbrids i elèctrics.
  • Dinàmica del vehicle elèctric.
  • Vehicle elèctric. Normativa i integració a les smart grids.
  • Tracció elèctrica. Motors i convertidors.
  • Modelatge i simulació d'un vehicle elèctric.
  • Sistema elèctric ferroviari.

12 ECTS 112h
Xarxes Elèctriques Flexibles
 • Fonaments d'enginyeria elèctrica
  • Introducció. Llei d'Ohm.
  • Valor eficaç i fasors.
  • Sistemes trifàsics.
  • Transformadors ideals.
  • Esquema equivalent del transformador.
 • Anàlisi de xarxes elèctriques
  • Introducció al sistema elèctric. Components de la xarxa.
  • Paràmetres i models de la xarxa. Anàlisi en règim permanent.
  • Flux de càrrega.
  • Problemes aplicats.
  • Introducció al MATPOWER.
 • Introducció a Smart Grids
  • Conceptes d'Smart Grids.
  • Smart Grid Architecture Model (SGAM).

   - Comunicacions a les xarxes elèctriques.

  • Proteccions, telecontrol i telesupervisió de xarxes de distribució.
  • Monitoratge i eficiència energètica.
  • Visita a Estabanell.
 • Xarxes amb electrònica de potència
  • Introducció als sistemes elèctrics amb electrònica de potència.
  • Qualitat de subministrament i interaccions en xarxes amb electrònica de potència.
  • Operació i control de convertidors estàtics.
  • Pràctiques amb convertidors estàtics.
  • Simulació de xarxes amb convertidors.
 • Emmagatzematge d'energia
  • Emmagatzematge d'energia elèctrica amb sistemes mecànics.
  • Emmagatzematge d'energia elèctrica amb supercondensadors.
  • Emmagatzematge d'energia elèctrica amb bateries.
  • Modelització i control de les tecnologies d'emmagatzematge i els sistemes associats de conversió de potència.
  • Avaluació de costos.

- High Voltage Direct Current (HVDC) i Flexi- ble AC Transmission Systems (FACTS), sistemes elèctrics DC i AC controlables

  • Introducció a les xarxes al HVDC, FACTS, sistemes elèctrics AC/DC
  • Dispositius FACTS.
  • Pràctiques sobre dispositius FACTS.
  • La tecnologia HVDC.
  • Xarxes HVDC.
12 ECTS 105h
Digital Energy
 • Tecnologies de la Informació
  • Introducció a les TICs (Virtualització, Linux).
  • Introducció a la programació (llenguatge C).
  • Gestió de repositoris (GIT).
  • Bases de Dades.
  • Disseny de pàgines web (HTML i CSS).
  • Llenguatges de programació: PHP i Javascript.
  • Pràctica final.
 • Big Data i Machine Learning
  • Introducció a Python i visualització de dades per a data science.
  • Introducció a big data i machine learning aplicat al sector elèctric: camps d'aplicació i eines d'anàlisi.
  • Estadística descriptica per a l'anàlisi de dades. Aplicació de tècniques de neteja i preprocessat de dades.
  • Models d'aprenentatge supervisat: regressió. Predicció de demanda i generació elèctrica.
  • Models d'aprenentatge supervisat: classificació. Cas d'estudi relacionat amb el sector elèctric.
  • Models d'aprenentatge no supervisat: clustering per crear grups de clients amb dades de comptadors elèctrics.
 • Digitalització de l'energia
  • Introducció a la IoT i a la digitalització de l'energia.
  • Eines de baix cost per aplicacions IoT aplicat a l'energia.
  • Monitoratge de càrregues domèstiques.
  • Emmagatzematge i classificació de dades de consum domèstics.
  • Gestió activa de la demanda aplicada a càrregues domèstiques.
  • Projectes IoT aplicats al sector energètic.
 • Eines d'optimització per sistemes energètics
  • Principis bàsics d'optimització.
  • Formulacions matemàtiques, deterministes i heurístiques.
  • OPF: DC, AC, Híbrid AC/DC.
 • Blockchain al sector de l'energia
  • Introducció a blockchain.
  • Aplicació blockchain.
12 ECTS 105h
Economia de l'Energia
 • Regulació i planificació de l'energia
  • Regulació europea.
  • Regulació espanyola.
  • Planificació energètica macroeconòmica.
  • Planificació del sistema elèctric: transport.
  • Planificació del sistema elèctric: distribució.
 • Mercats d'electricitat
  • Estructura del sector elèctric.
  • Mercat diari.
  • Mercat intradiari i balanceig.
  • Mercats de futurs.
  • Innovació en mercats.
  • Simulador de mercat diari.
 • Contractació i assessoria energètica
  • Sistema tarifari i comercialització.
  • Contractació i assessoria energètica per clients BT.
  • Contractació i assessoria energètica per clients AT.
  • ESCO.
  • Planificació energètica microeconòmica.
 • Anàlisi tecno-econòmica i ambiental de projectes energètics
  • Gestió de projectes d'energies renovables.
  • Projecte bàsic.
  • Estudi tècnic de plantes fotovoltaiques.
  • Anàlisi econòmica i ecològica.
  • Projecte de construcció.
  • Anàlisi financera.
  • Anàlisi del cicle de vida i impacte ambiental.
 • Estratègia i innovació energètica
  • Models de negoci en el sector energètic.
  • Strategy and innovation management.
  • Emprenedoria i opcions de finançament de la innovació energètica.
  • Gestió de la innovació aplicada a casos pràctics.
  • Lideratge.
  • Autoconeixement per a la gestió d'equips i la gestió de conflictes.
12 ECTS 12h
Treball Final
Titulació
Títol de màster propi expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial. De no ser així, l'estudiant obtindrà un certificat d'aprofitament del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya. (Veure dades que consten al certificat).
Oferta modular
Aquest màster s'estructura en els mòduls que s'indiquen a continuació. Si no desitges cursar tot el màster pots matricular-te d'un o diversos mòduls.
Màster:
relation Postgraus:

Metodologia d'aprenentatge

La metodologia docent del programa facilita l'aprenentatge de l'estudiant i l'assoliment de les competències necessàries.Eines d'aprenentatge
Sessions magistrals participatives
S'exposen els fonaments conceptuals dels continguts a impartir, tot promovent la interacció amb els estudiants per guiar-los en l'aprenentatge dels diferents continguts i el desenvolupament de les competències establertes.
Sessions pràctiques a l'aula
S'apliquen els coneixements en un entorn real o hipotètic, on s'identifiquen i treballen aspectes específics per facilitar la comprensió, amb el suport dels docents.
Resolució d'exercicis
Es treballen les solucions mitjançant l'exercitació de rutines, l'aplicació de fórmules o algoritmes i se segueixen procediments de transformació de la informació disponible i la interpretació dels resultats.
Aprenentatge basat en problemes (ABP)
Metodologia d'aprenentatge actiu que permet que l'estudiant s'involucri des d'un inici i adquireixi els coneixements i habilitats, a través del plantejament i resolució de problemes o situacions complexes.
Flipped classroom
Es treballen els continguts de forma prèvia a les classes presencials. A l'aula es fan sessions pràctiques que permeten entendre i aplicar els conceptes sobre casos reals i s'amplien els coneixements amb detalls més tècnics i especialitzats.
Criteris d'avaluació
Assistència
Es requereix com a mínim el 80% d'assistència a les hores lectives.
Resolució d'exercicis, qüestionaris o exàmens
Proves individuals amb l'objectiu d'avaluar el grau d'aprenentatge i l'adquisició de competències.
Realització i presentació del projecte final
Projectes individuals o grupals en els quals s'apliquen els continguts impartits en el programa. El projecte pot estar basat en casos reals i comprendre la identificació d'una problemàtica, el disseny de la solució, la seva implementació o un pla de negoci. Comptarà amb una presentació i defensa pública del mateix projecte.
Pràctiques i borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space els estudiants podran visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La borsa de treball de la UPC School té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Campus virtual
Els estudiants d'aquest màster tindran accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre estudiants, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar notes, etc.

Equip docent

Direcció Acadèmica
 • Aragüés Peñalba, Mònica
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin

  Doctora en Enginyeria Elèctrica per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), amb reconeixement de l'European Institute of Technology. Professora Lectora de la UPC. Imparteix classes en graus i màsters (Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials, Màster Universitari d'Enginyeria Industrial, Màster Universitari d'Enginyeria de l'Energia, Master Energy for Smart cities, Màster in Renewable Energy, Màster en Enertrònica, Màster en Smart Energy). Coordina el projecte europeu BD4OPEM H2020 i la CERIEN-UPC. Àrees de recerca: integració a xarxa d'energia eòlica i energia solar, HVDC, microxarxes i intel·ligència artificial.

 • Barja Martínez, Sara
  Veure perfil a Linkedin
  Màster en Enginyeria Industrial amb especialitat en Energia per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Enginyera de projectes del Centre d'Innovació Tecnològica en Convertidors Estàtics i Accionaments (CITCEA-UPC) en l'àrea d'energia i estudiant de doctorat en Enginyeria Elèctrica, centrant la seva investigació en el mercat de la flexibilitat, desenvolupant algorismes de gestió energètica aplicant tècniques d'intel·ligència artificial i optimització. Co-directora del Màster en Smart Energy.
Professorat
 • Accornero, Simone

  Doble màster en Energy for Smart Cities per la KU Leuven i la Universitat Politècnica de Catalunya. Emprenedor d’energia intel·ligent, CEO i cofundador de l' start-up de tecnologia neta FlexiDAO. Ha rebut el premi EIT EU 2018 CHANGE Award. Experiència en consultoria en gestió d'energia, mercats elèctrics a l'engròs i locals, sistemes de distribució intel·ligent i aplicacions de blockchain per al sector energètic.
 • Aragüés Peñalba, Mònica
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin

  Doctora en Enginyeria Elèctrica per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), amb reconeixement de l'European Institute of Technology. Professora Lectora de la UPC. Imparteix classes en graus i màsters (Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials, Màster Universitari d'Enginyeria Industrial, Màster Universitari d'Enginyeria de l'Energia, Master Energy for Smart cities, Màster in Renewable Energy, Màster en Enertrònica, Màster en Smart Energy). Coordina el projecte europeu BD4OPEM H2020 i la CERIEN-UPC. Àrees de recerca: integració a xarxa d'energia eòlica i energia solar, HVDC, microxarxes i intel·ligència artificial.

 • Arévalo Soler, Josep
  Veure perfil a futur.upc
  Enginyer en Tecnologies Industrials per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Màster en Enginyeria Industrial (UPC). Actualment està realitzant el doctorat en Enginyeria Elèctrica al CITCEA-UPC. Els principals temes d'investigació tractats en el seus estudis són el modelat, el control i interacció de sistemes electrònics de potència AC/DC amb especial èmfasi en sistemes d'HVDC.
 • Barja Martínez, Sara
  Veure perfil a Linkedin
  Màster en Enginyeria Industrial amb especialitat en Energia per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Enginyera de projectes del Centre d'Innovació Tecnològica en Convertidors Estàtics i Accionaments (CITCEA-UPC) en l'àrea d'energia i estudiant de doctorat en Enginyeria Elèctrica, centrant la seva investigació en el mercat de la flexibilitat, desenvolupant algorismes de gestió energètica aplicant tècniques d'intel·ligència artificial i optimització. Co-directora del Màster en Smart Energy.
 • Bru i Bru, David
  Veure perfil a Linkedin
  David Bru és el tècnic en cap d' iGrid T&D, Barcelona. Va obtenir una llicenciatura en Enginyeria de Telecomunicacions per la Universitat Politècnica de València i Espanya. Llicenciat en Tecnologia de la Informació per la Universitat Napier d'Edimburg (Escòcia). Va iniciar la seva carrera al sector energètic unint-se a ENDESA (ara ENEL) on va participar en el disseny i la implementació de productes SCADA. Va cofundar iGrid T&D el 2009. Ara, iGrid és una empresa en creixement que desenvolupa productes per implementar projectes Smart Grid a més de 30 països del món.
 • Bullich Massagué, Eduard
  Veure perfil a Linkedin
  Doctor en Enginyeria Elèctrica per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Enginyer Industrial per la UPC. Màster en Enginyeria de l'Energia per la UPC. Investigador del Centre d'Innovació Tecnològica en Convertidors Estàtics i Accionaments (CITCEA-UPC).
 • Catarineu Rabell, Jaume
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Superior en Informàtica per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Postgrau en direcció empresarial per EADA (MDP). Fundador i CEO d'Ubiquat Technologies. Actualment és vicedegà de Territori del Col·legi Oficial d'Enginyeria en Informàtica de Catalunya (COEINF). Professor associat a EADA Business School. Acumula més de 20 anys d'experiència en el sector fintech i govtech.
 • Cheah Mañé, Marc
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin

  Doctor en Enginyeria Elèctrica per Cardiff University (CU), Gal·les, Regne Unit. Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Actualment és professor lector dins del programa Serra Hunter en el departament d'Enginyeria Elèctrica de l'ETSEIB i duu a terme activitats de recerca dins de CITCEA en temes electrònica de potència aplicada a xarxes elèctriques i energies renovables.

 • Chillón Antón, Cristian

  Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Enginyer de projectes del Centre d'Innovació Tecnològica en Convertidors Estàtics i Accionaments (CITCEA-UPC) especialitzat en algoritmes de control de convertidors. Ha treballat desenvolupant microxarxes, filtres actius, convertidors fotovoltaics, carregadors de vehicle elèctric i de sistemes d'emmagatzematge.
 • Díaz González, Francisco
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin

  Doctor en Enginyeria Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Professor del Departament d'Enginyeria Elèctrica i membre del Centre d'Innovació Tecnològica en Convertidors Estàtics i Accionaments (CITCEA-UPC). Deu anys d'experiència al voltant de l'aplicació de sistemes d'emmagatzematge d'energia en sistemes de generació renovable i xarxes elèctriques.

 • Farriols Solà, Xavier

  Doctor en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona (UB) i màster en Desenvolupament Directiu per la Universitat Pompeu Fabra. Secretari de la Societat Catalana d'Economia i membre de la Comissió d'Economia Territorial del Col·legi d'Economistes. Va ser professor associat d'economia a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB). Ha estat director de serveis de el Departament de Justícia de la Generalitat, responsable de Finançaments Estructurats per Energia Renovable al sector Bancari i director de Copcisa Elèctrica.
 • Galceran Arellano, Samuel
  Veure perfil a futur.upc

  Doctor en Enginyeria Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Professor agregat de la UPC i fundador del Centre d'Innovació Tecnològica en Convertidors Estàtics i Accionaments (CITCEA-UPC).

 • Garcia i Erill, Daniel
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer mecànic per la Universitat Politècnica de Catalunya amb llarga experiència en desenvolupament de productes i innovació per a diversos negocis: automoció, transport, aeroespacial i energies renovables. Apassionat per la tecnologia i la innovació, amb una sòlida formació en enginyeria, experiència al camp i mentalitat creativa Equips líders en R + D, desenvolupament de nous productes, implementació de noves tecnologies i conceptes, detecció i millora de nous processos i eines i creació i difusió de coneixement. Tant empreses locals com multinacionals amb entorns multiculturals.
 • Garrigosa Carreras, Ferran
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Industrial per la Universitat de Girona i MBA per ESADE amb vint anys d'experiència principalment en energies renovables, a tota la cadena de valor: enginyeria, fabricació, promoció, desenvolupament, inversió i finançament. Ha treballat PIME, gran empresa i com empresari. Actualment és director de Desenvolupament de Negoci a Km0 Energy. També és director del Msc en Energies Renovables a la Universitat de Barcelona i coordinador de l'àrea de programes energètics del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya (COEIC). Membre de la Junta del Club d'Energia d'ESADE i del comitè executiu de la comissió d'energia del COEIC.
 • Giral Guardia, Jordi
  Veure perfil a Linkedin
  Llicenciat en Química per la Universitat de Barcelona i Màster d'Enginyeria en Energia, especialitat en renovables, per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Actualment és assessor energètic en Energia Millor, ajudant a empreses, comunitats de veïns i particulars a reduir costos en les seves factures elèctriques i de gas millorant la contractació i el preu de l'energia. Anteriorment va treballar en el CITCEA-UPC, centre de transferència de tecnologia en enginyeria elèctrica de la UPC. Treballa per optimitzar a l'màxim l'ús i cost de l'energia, així com per ajudar en la implantació de les energies renovables en el sistema elèctric.
 • Girbau Llistuella, Francesc
  Veure perfil a Linkedin
  Doctor en Enginyeria Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Imparteix sessions en el màster en Enertrònica des del curs 2014-2015. La seva activitat se centra en l'àrea d'energia del Centre d'Innovació Tecnològica en Convertidors Estàtics i Accionaments (CITCEA-UPC) i les seves àrees d'expertesa se centren en les xarxes elèctriques intel·ligents i les microxarxes, així com de les tecnologies que formen part d'aquestes xarxes.
 • Girona Badia, Jaume
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Industrial superior per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), amb grau i màster. Doctorant del Centre d'Innovació Tecnològica en Convertidors Estàtics i Accionaments (CITCEA-UPC) especialitzat en Control d'electrònica de potència. Ha treballat desenvolupant modelatge i control de convertidors i dissenyant un prototip de màquina de medició per coordenades (MMC).
 • Gomis Bellmunt, Oriol
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Doctor en Enginyeria Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Professor Catedràtic del Departament d'Enginyeria Elèctrica de la UPC. Membre del Centre d'Innovació Tecnològica en Convertidors Estàtics i Accionaments (CITCEA-UPC). Activitat en temes de control de convertidors i generadors elèctrics, energia eòlica onshore i offshore, sistemes de transport HVDC per a grans parcs eòlics marins i microxarxes.
 • González de Miguel, Carlos
  Veure perfil a Linkedin
  Doctor en Enginyeria Elèctrica per la Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven), amb reconeixement de l'European Institute of Technology, postdoc a ESADE Business School (projecte EU-SysFlex) i enginyer industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Actualment és consultor autònom en desenvolupament de tecnologia, docència i regulació de l'energia. Àrees de recerca: Detecció de faltes, xarxes de distribució i qualitat de potència, models de negoci en el sector energètic.
 • Gonzalez Mayans, Albert

  Arquitecte i Arquitecte Tècnic. Cap de guàrdia i Tècnic a Bombers de Barcelona. Tècnic Superior en Prevenció de Riscos Laborals. Diplomat Cepreven i CFPA Europa. Professor de cursos de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC), col·legis professionals i altres associacions especialitzades. Ha participat en nombroses conferències, grups de treball i en la redacció de normatives en l'àmbit de prevenció d'incendis amb 12 anys d'experiència en el Servei de Prevenció d'incendis de Bombers de la Generalitat de Catalunya.
 • Heredero Peris, Daniel
  Veure perfil a futur.upc
  Doctor en Enginyeria Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Professor associat de la UPC. Codirector del màster en Mecatrònica. Ha impartit classes en els mòduls d'actuadors pneumàtics, automatització i comunicacions industrials. En el màster en Enertrònica imparteix el mòdul d'energia solar fotovoltaica. Compagina la seva activitat docent com a cap de projectes en Centre d'Innovació Tecnològica en Convertidors Estàtics i Accionaments (CITCEA-UPC). La seva activitat inclou la participació en projectes industrials i competitius, d'àmbit estatal o europeu, alineats amb el control avançat de carregadors de vehicle elèctric i microxarxes.
 • Heredia Cervera, Francisco Javier
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Llicenciat en física per la Universitat de Barcelona (UB) i Doctor en Ciències per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Actualment és professor associat del Departament d'Estadística i Investigació Operativa de la UPC. La seva àrea d'interès és l'optimització matemàtica estocàstica amb aplicació als mercats d'electricitat i cadena de subministrament.
 • Holtrop, Piet

  Llicenciat en Dret per la Universitat de Groningen, Països Baixos. Advocat col·legiat a l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona. Assessorant des de 2001 a empreses privades i administracions públiques en transició energètica (PPA s, Autoconsum, Smartcities, Mobilitat Elèctrica), soci d'APPA, UNEF, Fundació Renovables, Plataforma per un Nou Model Energètic, Clúster Biomassa de Catalunya i altres. Publica en mitjans sectorials i és ponent habitual en jornades i conferències sobre energies renovables. Fundador de Holtrop S.L.P. Transaction & Business Law.
 • Jené Vinuesa, Marc
  Veure perfil a Linkedin
  Doble Màster en Enginyeria de l'Energia per la Katholieke Universiteit Leuven (KUL) i per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), dins del programa Energy for Smart Cities (EIT InnoEnergy). Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials per la UPC. Actualment és part de l'equip del Centre d'Innovació Tecnològica en Convertidors Estàtics i Accionaments (CITCEA-UPC) i treballa en projectes de Big Data aplicada a la indústria de l'energia. Ha estat seleccionat per a participar en diferents programes d'emprenedoria com el Red Bull Basement i l'Entrepreneurship Journey d'InnoEnergy.
 • Lallana Dominguez, Jose Ignacio

  Enginyer Industrial per la Universitat de Saragossa. Ha desenvolupat la seva carrera professional en l'àmbit de l'energia. Inicialment a l'empresa VESTAS treballant en el desenvolupament i construcció de parcs eòlics a Espanya i Portugal. L' any 2004 s'incorpora a Red Eléctrica i l'any 2008 assumeix la Delegació Regional a Aragó i la Rioja. Des de l'any 2018 està a càrrec de la Delegació Regional Nord-est a Catalunya, Aragó i La Rioja, treballant en el desenvolupament, l'operació i el manteniment de la xarxa.
 • Lloret Gallego, Pau
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Des de 2004 pertany al Centre d'Innovació Tecnològica en Convertidors Estàtics i Accionaments (CITCEA-UPC), on actualment és enginyer de projectes a l'àrea d'energia. Ha impartit classes al màster en Enertrónica des de l'inici del màster, el curs 2010-2011. Centra la seva activitat en temes de xarxes elèctriques intel·ligents (smart grids), mercats elèctrics, gestió de la demanda i automatització de la xarxa de distribució.
 • Macías Fernández, Elisabeth

  Graduada en Enginyeria de l'Energia per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Màster en Gestió d'Eficiència energètica per la Universitat de Barcelona (UB). Dedicada al sector dels mercats energètics, contractació pública i elaboració de licitacions. Experiència en el sector dels mercats energètics, contractació pública, així com auditoria energètica, certificats de sostenibilitat ambiental, certificats energètics i proves de qualitat en instal·lacions elèctriques.
 • Martín Sanclemente, Margarita
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyera d'Organització Industrial i Enginyeria Tècnica Industrial Electrònica per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Actualment és Cap de Compres d'Energia al Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya. Acumula una experiència de més de 18 anys en empreses multinacionals de gran consum i sector públic (Vileda Ibèrica, Gallina Blanca, Sara Lee / Creu Verda-Legrain ...) desenvolupant funcions en l'àrea d'operacions i planificació de la cadena de subministrament, logística, compres, organització industrial i gestió energètica.
 • Miguel Espinar, Carlos
  Veure perfil a Linkedin

  Enginyer elèctric per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) que centra la seva investigació en electrònica de potència. Project Manager a CITCEA-UPC a l’àrea de Mecatrònica. Doctorat en el desenvolupament d’algoritmes de control per a màquines síncrones en aplicacions de mobilitat elèctrica. Ha desenvolupat l'electrònica de potència i el seu control en diferents aplicacions: control i disseny FEM de màquines síncrones i convertidors de calefacció per inducció. Participa com a professor al Màster en Mecatrònica durant els darrers deu anys.

 • Montesinos Miracle, Daniel
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Doctor per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Enginyer Industrial, especialitat elèctrica, per la UPC. Enginyer R+D a Salicru. Professor del Departament d'Enginyeria Elèctrica des del 2005. Director i coordinador de l'àrea d'electrònica de potència del Centre d'Innovació Tecnològica en Convertidors Estàtics i Accionaments (CITCEA-UPC). Fundador i CEO de teknoCEA, una empresa spin-off per proveir components, sistemes i serveis en el camp de la recerca en l'electrònica de potència. Els seus camps d'interès són l'electrònica de potència, els sistemes de tracció elèctrica i les energies renovables.
 • Munné Collado, Íngrid
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Enginyera Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Enginyera de projectes al CITCEA-UPC a l'àrea d'energia, i doctorand en Enginyeria Elèctrica. Treballa en el desenvolupament de mercats elèctrics locals per serveis d'energia i flexibilitat, centrant la seva activitat en disseny d'algoritmes de predicció i en proporcionar serveis de flexibilitat als operadors de xarxa. Participa a InnoEnergy per la millora de la metodologia docent en ensenyament superior, participant en el màster MSc Energy for Smart Cities en assignatures d'automatització i gestió activa de la demanda.
 • Olivella Rosell, Pol
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Actualment és enginyer sènior del Centre d'Innovació Tecnològica en Convertidors Estàtics i Accionaments (CITCEA-UPC) a l'àrea d'energia i estudiant de doctorat en enginyeria elèctrica. En la tesi doctoral s'estan desenvolupant algoritmes de flexibilitat per a les xarxes de distribució i mercats locals de flexibilitat que es provaran en els pilots del projecte europeu INVADE H2020. Actualment la seva activitat de recerca inclou mercats d'electricitat, xarxes elèctriques intel·ligents, bateries, vehicles elèctrics i algoritmes d'optimització aplicats a l'enginyeria elèctrica.
 • Perez-Lanzac Casado, Juan
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Industrial (MsC) apassionat per l'energia eòlica, les unitats elèctriques, la integració de quadrícules d'energia distribuïda, sistemes de potència i xarxes intel·ligents. Actualment treballa a GE Renewables com a Enginyer de conversió d'energia en el departament d'enginyeria de disseny de turbines eòliques.
 • Pi i Palomés, Xavier

  Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), pèrit judicial expert en Informàtica Industrial i TIC, ha estat docent d'Enginyeria del Software a la Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB-UPC) i a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). És membre de la Comissió Indústria 4.0 d'Enginyers de Catalunya (www.comissioindustria40.cat), responsable del Grup de treball d'Embedded Systems & IoT de l'esmentada comissió.
 • Polo Hilario, Esther
  Veure perfil a Linkedin
  Llicenciada en Psicologia per la Universitat de Barcelona (UB). Formada en Life i Executive Coaching. Consultora certificada en Recerca i Selecció per AEBYS i ECSSA. Certificada en estils conductuals DISC. És sòcia fundadora de Nkip Consulting (Consultoria de Desenvolupament de Persones), ambaixadora i tallerista de la Fundació Factor Humà. Té una experiència de més de 25 anys en formació de competències d'alt impacte i d'agitació emocional, Coaching (individual i grupal), Executive Search i projectes de RRHH per a empreses multinacionals, nacionals i de l'administració pública.
 • Prieto Araujo, Eduardo
  Veure perfil a futur.upc
  Doctor en Enginyeria Elèctrica per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Professor lector al Departament d'Enginyeria Elèctrica de la UPC. Investigador del Centre d'Innovació Tecnològica en Convertidors Estàtics i Accionaments (CITCEA-UPC).
 • Resch, Matthias

  Doctor Enginyer per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), especialitzat en planificació i desenvolupament de plantes d'energia fotovoltaica de petita i gran escala. Enginyer en Energies Renovables per la University of Applied Sciences (Berlín). Va escriure la seva tesi doctoral sobre sistemes de bateries a gran escala en xarxes de distribució. Actualment treballa en el departament de smart grid de Fraunhofer ISE (Alemanya) com a investigador científic. La seva competència bàsica està en l'anàlisi de xarxes de distribució elèctrica amb una elevada proporció d'energies renovables, especialment sistemes fotovoltaics i la integració de bateries i vehicles elèctrics.
  https://orcid.org/0000-0003-2095-2554
 • Rosico Ramón, Emilio Vicente

  Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), especialitat en Tècniques Energètiques. Màster en Prevenció de Riscos Laborals per la Universidad Complutense de Madrid. Altres certificacions: curs Avançat d'Entrenament per a Executiusi curs de Gestió del Canvi a les Organitzacions per la Universitat de Barcelona (Les Heures- UB). Curs d'Excel·lència en la Gestió per IESE (Universitat de Navarra). Actualment Enginyer Consultor Hydro Consulting. Experiència professional de més de 35 anys en el sector de l'Energia. Exercici de càrrecs tècnics i responsabilitats de gestió en diverses empreses energètiques: FECSA, FECSA ENHER, ENDESA i ENEL. Experiència i responsabilitats en Enginyeria de Desenvolupament, Construcció i Modernització de Centrals de Generació Elèctrica. Processos d'Operació i Manteniment de Centrals. Processos i Projectes Transversals: Seguretat, Qualitat, Gestió de Projectes, Millora Contínua, Recerca Desenvolupament i Innovació, Millors Pràctiques, Benchmarking, etc. Experiència internacional i participació en projectes a Itàlia, França i Amèrica del Sud. Publicacions en revistes tècniques, papers de congressos i conferències nacionals i internacionals. Experiència com a professor en el Màster en Enertrònica, Màster Europeu en Energies Renovables i Màster en Seguretat de Preses i Basses.
 • Rotllan Puig, Marc

  Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), especialitat termoenergètica. Certified Energy Manager (CEM) per la Association of Energy Engineers (AEE). Actualment treballa com a tècnic a la Divisió de Planificació Energètica de l'Institut Català d'Energia (ICAEN). Abans de treballar al sector públic va fer-ho al sector privat en una empresa comercialitzadora d'energia. Més de 7 anys d'experiència en el sector energètic, concretament en els àmbits de mercat elèctric, regulació i planificació energètica, energies renovables i eficiència energètica.
 • Rull Duran, Joan
  Veure perfil a futur.upc
  Dr. Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Professor Titular del Departament d'Enginyeria Elèctrica de la UPC. Durant els darrers quinze anys col·labora en la realització de programari i estudis d'electrificació ferroviària en el marc dels convenis de col·laboració Universitat-Empresa a la UPC.
 • Sanchez Sanchez, Enric
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). L' any 2012 es va incorporar al Centre d'Innovació Tecnològica en Convertidors Estàtics i Accionaments (CITCEA-UPC) com a estudiant i posteriorment com a enginyer de projectes, i des de 2016 realitza el doctorat en Enginyeria Elèctrica. Ha realitzat estades predoctorals a l'ETH de Zurich i a l'Imperial College de Londres. Imparteix classes en el postgrau d'Automatització de Sistemes i en el de Smart Grids des de 2016. Les seves àrees d'interès inclouen sistemes d'electrònica de potència a la xarxa elèctrica, convertidors multinivell, dinàmica de sistemes i automatització.
 • Silos Sánchez, Ángel
  Veure perfil a Linkedin
  Doctor enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i llicenciat en Investigació i Tècniques de Mercat per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Des de l'any 2019, és professor associat de la UPC. Actualment és responsable de negoci de serveis de distribució elèctrica a Schneider Electric. Durant 11 anys ha estat responsable de Protecció i Telecontrol en Mitja Tensió a Schneider Electric. És membre de la Comissió d'Energia del Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya, del comitè CTN 207-SC57 de Control dels sistemes (Mirror Committee de l'IEC TC57) i del comitè CTN 151 de Manteniment de l'Associació Espanyola de Normalització (UNE). Des del 2019 és vocal de l'Asociación Española de Mantenimiento.
 • Sola Drake, Antoni
  Veure perfil a Linkedin
  Màster en Project Management a la Salle i Executive MBA per EADA Business School. Especialista en disseny de producte amb especialitat en automoció. Cofundador de Cromstudio, empresa de serveis infogràfics, i director general de l'start-up d'E-Commerce WalkingWines. Acumula més de 13 anys d'experiència en el sector de l'enginyeria multinacional, com a director de diferents departaments d'enginyeria per als sectors aeronàutics i automoció (Airbus, Boeing, grup Safran ...). Actualment és cofundador i codirigeix l'empresa Dinamo, consultora d'estratègia empresarial.
 • Solé Muntada, Jordi
  Veure perfil a Linkedin
  Llicenciat en Economia per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), MBA per la Universitat Pompeu Fabra i Analista Financer Europeu (CEFA) per l'Institut d'Estudis Financers (IEF). Cofundador i director d'Ecrowd!, Plataforma de Finançament Participatiu (PFP) per a inversions relacionades amb la transició energètica i la sostenibilitat. Professor associat dels Màsters de Gestió d'Infraestructures i d'Smart Energy de la Fundació Politècnica de Catalunya-UPC. Professor voluntari del programa d'Educació Financera a les Escoles de Catalunya (EFEC). Divuit anys d'experiència com a analista de Risc de Crèdit d'Empreses i de Projectes al sector Bancari.
 • Sumper, Andreas
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Doctor en Enginyeria Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Catedràtic de la UPC i investigador en l'àrea de transport, generació i distribució d'energia elèctrica, així com en nous models energètics per a la transició energètica del Centre d'Innovació Tecnològica en Convertidors Estàtics i Accionaments (CITCEA-UPC). Responsable del Màster Innoenergy Energy for Smart Cities a la UPC. Director de la Càtedra Endesa Red en Innovació Energètica. Autor de més de 200 publicacions en revistes i conferències de prestigi, així com autor i editor de diversos llibres. Digital Energy Evangelist.
 • Tarongi, Francesc
  Veure perfil a Linkedin

  Enginyer Tècnic industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya. Executive Master en Corporate Finance & Law per ESADE (URL), Master of Sc. per l'American University, Bachelor of Sc Kennedy W. University, PDD per IESE. Fundador i CEO d'ENERTIKA, membre de ls comissió d'energia i mediambient del Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials Barcelona, mentor i inversor a start-ups a través de Knowledge & Growth i Barcelona Mentoring Program de Barcelona Activa. Més de 20 anys d'experiència com a Gerent del Centre d'Aplicacions del Làser, professor associat del Dept. de Física Aplicada Universitat Autònoma de Barcelona i Director de la divisió de testing i certificació d'Applus.

 • Villafáfila Robles, Roberto
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Doctor en Enginyeria Elèctrica per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Enginyer Industrial especialitat Electrotècnia per la UPC. Professor agregat al departament d'Enginyeria Elèctrica (UPC). Membre de l'equip directiu del Centre d'Innovació Tecnològica en Convertidors Estàtics i Accionaments (CITCEA-UPC) i cap d'àrea d'Enertrònica. Membre de la Comissió d'Energia i dels Grups de Treball Gestió Eficient Energia i Mobilitat Elèctrica del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya. Experiència de més de quinze anys en projectes R+D+i nacionals i internacionals en mercats elèctrics, integració a les xarxes de generació renovable, emmagatzematge i vehicles elèctrics.
 • Villar Hernández, David

  Enginyer industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Treballa a la Divisió de Planificació Energètica de l'Institut Català d'Energia (ICAEN) des de 2006. La seva carrera professional s'ha focalitzat en la planificació energètica, la modelització de consums energètics i estadístiques energètiques, participant en l'elaboració de la prospectiva energètica de Catalunya 2030 i en els dos últims plans de l'energia de Catalunya.

Entitats col·laboradores

Socis estratègics
 • Schneider Electric España, S.A.
  • Aporta material de suport a la docència.
  • Cedeix espais per a la realització de les activitats formatives del programa.
  • Aporta docents i conferenciants.
Socis col·laboradors

Sortides professionals

 • Cap de projectes en empreses del sector energètic.
 • Consultor de projectes energètics.
 • Gestor de projectes energètics.
 • Analista de dades.
 • Responsable tècnic d'àrea d'innovació en empreses del sector energètic.
 • Cap de desenvolupament en entitats públiques (en l'àmbit de l'energia).
 • Gestor d'innovació en empreses.

Notícies

Notícies del Blog
Mònica Aragüés, codirectora del màster en Smart Energy, finalista dels Premis DonaTIC 2020
Mònica Aragüés, codirectora del màster en Smart Energy, finalista dels Premis DonaTIC 2020
20-10-2020
Mònica Aragüés, codirectora del màster en Smart Energy, finalista dels Premis DonaTIC 2020
Mònica Aragüés, codirectora del màster en Smart Energy, finalista dels Premis DonaTIC 2020
20-10-2020
Mònica Aragüés coordina un projecte europeu d'intel·ligència artificial aplicada al sector energètic
Mònica Aragüés coordina un projecte europeu d'intel·ligència artificial aplicada al sector energètic
03-04-2020
Altres notícies
El CITCEA, premiat pel Clúster de l'Energia Eficient de Catalunya
28-06-2019

Sol·licita informació o l'admissió

Contacte:
(34) 93 707 31 32
Sol·licitud rebuda!
Un cop registrem la teva petició, rebràs confirmació per correu electrònic i ens posarem en contacte amb tu.

Gràcies pel teu interès en els nostres programes formatius.
Error
Per un error en la connexió a la base de dades la teva sol·licitud no s'ha pogut cursar. T'agrairem que repeteixis el procés més tard o bé que et posis en contacte amb nosaltres trucant al (34) 93 112 08 08 o enviant-nos un correu electrònic a: webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Has superat el tamany màxim del fitxer
 • Si tens algun dubte sobre el màster.
 • Si vols iniciar els tràmits per matricular-te.
Com iniciar l'admissió
Per iniciar el procés d'inscripció a aquest programa cal omplir i enviar el formulari que trobaràs al peu d'aquestes línies.

A continuació, rebràs un correu electrònic de benvinguda on es detallaran els tres passos a seguir per formalitzar el procés d'inscripció:

1. Completar i confirmar les teves dades personals.

2. Validar el teu currículum vitae i adjuntar la documentació addicional requerida, en cas que sigui necessària per a l'admissió.

3. Pagar 110€ en concepte de drets d'inscripció al programa. L'import d'aquests drets es descomptarà de la quantia total de la matrícula i només es retornarà en cas de no resultar admès.

Un cop realitzat el pagament de drets i disposem de tota la documentació, valorarem la teva candidatura i, si has estat admès al curs, t'enviarem la carta d'admissió. En aquest document obtindràs tots els detalls per formalitzar la matrícula al programa.
  política de protecció de dades

* Camps obligatoris

Informació bàsica o primera capa sobre protecció de dades

Responsable

Fundació Politècnica de Catalunya (en endavant, FPC). + INFORMACIÓ

Finalitat

Contestar les sol·licituds d’informació de l’interessat sobre activitats de formació gestionades o realitzades per l’FPC . + INFORMACIÓ

Establiment o manteniment de relació acadèmica amb l’interessat. + INFORMACIÓ

Legitimació

Consentiment de l'interessat. + INFORMACIÓ

Interès legítim en el desenvolupament de la relació acadèmica. + INFORMACIÓ

Destinataris

No hi ha cessions o comunicacions.

Drets

Accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat. + INFORMACIÓ

Dades de contacte del delegat de protecció de dades

info.dpo@fpc.upc.edu

Informació addicional

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Termini de conservació

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Cessió imatge

Acceptació a la cessió, per un període de 10 anys, les imatges que l’FPC pugui captar a les instal·lacions on es desenvolupi la seva activitat, a fi de difondre i promocionar les activitats de l’FPC i pel mitjà que tingui per convenient.

Serveis de pagament

En cas que l’interessat formalitzi la relació amb l’FPC, l’ordenant (interessat) autoritza i dóna el seu consentiment al càrrec, per tant, amb renuncia expressa al dret de devolució sobre el càrrec.

Enviar