Aquest lloc web utilitza cookies

El lloc web de la Fundació Politècnica de Catalunya utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar l'experiència de navegació i amb finalitats estadístiques. Per obtenir més informació sobre les cookies podeu consultar la política de cookies.

Configurar cookies
Permetre totes les cookies
Campus
MY_TECH_SPACE


Entrar
Campus en manteniment
Usuari i/o clau incorrectes
No tens cap entorn actiu
El teu accés ha estat restringit. Consulta amb el departament d'administració
Per problemes tècnics el campus virtual és inaccessible. Estem treballant per solucionar-ho. Disculpa les molèsties.
No tens autorització per fer aquesta crida. Pots consultar a webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Has superat el nombre màxim d'intents. El teu usuari està bloquejat temporalment. Torna a accedir d'aquí a una estona.
Has d'introduir l'usuari del campus no un correu electrònic
Has de fer la verificació per comprovar que no ets un robot.
Inici   >  Màsters i postgraus  >  Formació  >  Màster de formació permanent en Enginyeria de Producte i Processos de Fabricació
Sessió informativa

12-09-2024

En Línia
T'assessorem! Sol·licita informació o l'admissió
 • discount

  BENEFICIA'T DE CONDICIONS ESPECIALS EN LA MATRÍCULA FINS AL 25 DE JULIOL!

  CONSULTA AMB LA TEVA ASSESSORA!

Presentació

Edició
33a Edició
Crèdits
60 ECTS (450 hores lectives)
Modalitat
Presencial
Idioma d'impartició
Espanyol
Preu
9.950€
Condicions especials en el pagament de la matrícula i campanya 0,7%
Aprofita les condicions especials de matrícula en aquesta ronda d'admissió! Formalitza la teva matrícula fins al 25 de juliol. Consulta amb la teva assessora.
Dates de realització
Inici classes: 14/10/2024
Fi classes: 17/06/2025
Fi programa : 18/07/2025
Horari
Dilluns: 18:15 a 21:45
Dimarts: 18:15 a 21:45
Dimecres: 18:15 a 21:45
Dijous: 18:15 a 21:45
Lloc de realització
Fundació CIM
Parc Tecnològic de Barcelona
C/ Llorens i Artigas, 12
Barcelona
Vídeo de presentació
Per què aquest màster de formació permanent?
Les empreses d'èxit al sector industrial són aquelles que aposten per desenvolupar el seu propi producte, innovant constantment i adaptant-se a les necessitats i demandes del mercat. Aquesta innovació contínua en producte demana la seva correcta industrialització amb una gestió integral del seu disseny, desenvolupament i producció, que es pot optimitzar mitjançant un ús intensiu d'eines de disseny i enginyeria assistides per ordinador.

El màster en Enginyeria de Producte i Processos de Fabricació (CIME), impartit a les instal·lacions del CIM-UPC des de fa més de 20 anys, es presenta com la millor opció per a perfils d'enginyeria que vulguin enfocar la carrera cap a l'enginyeria de producte i l'enginyeria de processos de fabricació. El programa els prepara perquè siguin capaços de desenvolupar productes que compleixin les especificacions tècniques de disseny i s'adeqüin a la regulació associada al seu sector, i també perquè siguin capaços d'implementar i/o optimitzar els processos de fabricació associats.

El màster CIME, computer-integrated manufacturing and engineering, enllaça la utilització de mitjans tècnics i les metodologies més innovadores amb la finalitat d'adaptar-se als paradigmes actuals de desenvolupament avançat de producte, indústria 4.0 i lean manufacturing.

Els estudiants de màster seran capaços de liderar el desenvolupament d'un producte nou, des de la idea fins a la seva industrialització, passant pel disseny CAD i la validació CAE. També podran realitzar sessions pràctiques a la sala pilot, amb centres de mecanitzat HAAS i DMG, impressores 3D Ricoh, 3D Systems o BCN3D, així com amb els equips de rapid tooling de Renishaw. Aquestes sessions permeten als estudiants aplicar els coneixements teòrics de forma pràctica i en un entorn real de producció, a més de desenvolupar habilitats i competències d'utilitat en l'àmbit professional.Finalment, el màster capacitarà els seus participants en l'elaboració del business plan i la gestió integral del projecte, fent un especial èmfasi en les habilitats personals necessàries per liderar l'equip de treball encarregat de dissenyar i industrialitzar els productes desenvolupats.
Impulsat per:
Objectius
 • Realitzar tant el disseny conceptual com el disseny de detall d'un producte industrial mitjançant els programaris Rhinoceros, Grasshopper i Solidworks.
 • Generar tota la informació digital necessària per poder industrialitzar un producte.
 • Validar les especificacions de producte mitjançant l'ús intensiu d'eines CAE (Solidworks i Ansys) en l'àmbit mecànic, tèrmic o fluidodinàmic, entre d'altres.
 • Optimitzar el disseny del producte en funció del cost, la performance o la qualitat mitjançant eines CAE.
 • Simular processos de fabricació mitjançant el programari de simulació Simi.
 • Quantificar el cost i el termini de lliurament dels processos de fabricació necessaris per a la fabricació d'un producte, passant per les fases de disseny, validació i industrialització.
 • Realitzar i optimitzar el disseny de les layouts de la planta productiva.
 • Optimitzar els processos de fabricació mitjançant metodologies Lean Manufacturing.
 • Liderar equips de treball i gestionar projectes de desenvolupament de producte de manera efectiva.
 • Conèixer estratègies per a la protecció de la propietat intel·lectual i el finançament de projectes d'R+D industrials.
 • Elaborar i validar la proposta de valor mitjançant la metodologia Lean Startup.
 • Desenvolupar, defensar i executar el business plan d'un producte nou.
A qui va dirigit?
 • Graduats en Enginyeria Industrial o Mecànica o en Disseny Industrial.
 • Graduats d'altres enginyeries que volen aprofundir en el desenvolupament del producte.

Continguts formatius

Relació d'assignatures
3 ECTS 28h
Tècniques Innovadores en el Disseny Conceptual i Tècnic de Producte
 • Tècniques de creativitat.
 • Design thinking.
 • Comunicació oral i tècniques d'exposició en l'entorn acadèmic i professional.
4 ECTS 35h
Desenvolupament Tècnic en el Disseny de Producte Assistit per Ordinador
 • Metodologia única d'sketching.
 • Dibuix a mà alçada (proporcions d'objectes, cub, perspectives 2PT, el·lipsis).
 • Tècniques de retoladors.
5 ECTS 42h
Eines no Paramètriques de Suport Digital al Disseny de Producte
 • Metodologia de disseny.
 • Disseny 3D mitjançant Rhinoceros i Grasshopper (modelatge no paramètric vs. paramètric generatiu).
 • Ús de superfícies amb metodologia NURBS.
 • Tècniques de modelatge amb Grasshopper mitjançant gestió de dades.
 • Tècniques avançades de disseny 3D mitjançant el software paramètric Solidworks.
 • Combinació de modelatge Rhinoceros i Solidworks per treballar les superfícies i els sòlids.
2 ECTS 24h
Fonaments Teòrics per al CAE
 • Metodologia dels elements finits.
 • Aplicacions al camp d'enginyeria.
 • Elements de la malla.
 • Teoria d'elasticitat.
 • Teoria de plaques i bigues.
 • Anàlisis tèrmiques.
2 ECTS 26h
CAE i l'Anàlisi de Productes
 • Preparació del disseny per a la simulació.
 • Simulacions elàstiques.
 • Anàlisi de materials metàl·lics amb alt límit elàstic.
 • Selecció de materials plàstics en el disseny del producte.
 • Estudi del disseny estructural.
 • Estudi de peces en funció.
2 ECTS 16h
Aplicacions CAE Avançades
 • Estudis de topologia.
 • Estudis de freqüència.
 • Anàlisi de fatiga.
 • Estudi i anàlisi d'unions mitjançant soldadura.
 • Anàlisi d'unions caragolades i passadors.
 • Fonaments del càlcul dinàmic.
 • Simulació de fluids.
 • Estudis no lineals.
6 ECTS 39h
Pràctiques d'Enginyeria Assistides per Ordinador
 • Anàlisi de la malla i les seves propietats.
 • Disseny i càlcul d'estructures.
 • Càlcul d'una biela sotmesa a tracció modelada amb elements plans 2D.
 • Càlcul de la fixació d'un cinturó amb elements tipus Shell.
 • Càlcul 2D d'un connector (material no lineal).
 • Estudi de la deformació d'una grapa metàl·lica (estudi no lineal).
 • Càlcul estructural de presa hidràulica amb elements tipus sòlids.
 • Estudi de refredament d'una fosa d'acer amb motlle de sorra.
 • Disseny i estudi d'una estructura unida mitjançant soldadura.
 • Estudi d'una estructura caragolada.
 • Estudi de disseny en fosa.
 • Anàlisi dels models de vibració d'una placa d'acer.
 • Anàlisi dinàmica d'una suspensió en un vehicle.
 • Optimització del bastidor d'una bicicleta mitjançant un estudi topològic.
3 ECTS 37h
Processos de Fabricació
 • Introducció als processos de fabricació.
 • Processos d'obtenció de peces plàstiques.
 • Processos d'obtenció de peces de xapa.
 • Processos d'obtenció de peces de forja i fosa.
 • Impressió 3D de peces plàstiques i metàl·liques.
3 ECTS 17h
Control Numèric Computeritzat (CNC)
 • Introducció als sistemes de control numèric.
 • Mecanitzat CNC amb CAM.
 • Fabricació additiva.
 • Cas CIMRARI.
6 ECTS 51h
Lean Six Sigma
 • Simulació de processos industrials.
 • Anàlisi de costos de producció i viabilitat econòmica d'inversions.
 • Producció en països de baix cost.
 • Negociació amb proveïdors.
4 ECTS 35h
Innovació i Emprenedoria
 • Gestió de projectes d'innovació: Innovació 6.0 i Business Model Canvas.
 • Del concepte a la innovació. Visió estratègica del procés d'innovació: pensament estratègic i gestió de la innovació.
 • Estudis de mercat i desenvolupament de nous productes.
 • Els projectes. Estratègia i marketing tools per al nostre producte.
 • Innovació i pla de desenvolupament de nous productes.
2 ECTS 17h
Disseny de Productes, Prototips i Validació
 • Els prototips en el desenvolupament de producte.
 • Assegurament de la funcionalitat. El protocol d’assaig. Cas pràctic.
 • Disseny estadístic d’experiments (DOE).
 • La qualitat com a base per al desenvolupament de producte.
 • Propietat intel·lectual i industrial.
 • Estudi de riscos i marcatge CE.
3 ECTS 32h
Gestió de Projectes
 • Planificació, supervisió i control de projectes.
 • Eines de planificació i control de l’execució: GANTT, PERT, pla de riscos.
 • Planificació i execució de projectes. El cas HP.
 • L'R+D+I a l’entorn industrial actual.
 • Subvencions i finançament públic per a R+D+I.
 • Finançament i rendibilitat de la inversió.
3 ECTS 21h
Habilitats Directives
 • Lideratge, motivació i gestió de persones en un equip.
 • Gestió dels conflictes.
 • Lideratge per influències.
 • Negociació.
 • El professional i el seu desenvolupament.
 • Eines de comunicació efectives (Elevator pitch).
12 ECTS 30h
Projecte Final del Màster
En acabar el màster, els alumnes desenvoluparan un projecte final relacionat amb les diferents matèries del curs. Els participants hauran de preparar un estudi que contingui el plantejament de la problemàtica a resoldre, la solució proposada, així com la seva viabilitat tècnica i econòmica.

El projecte es basarà en situacions reals de les mateixes empreses dels participants o del Centre CIM.
La UPC School es reserva el dret de modificar el contingut del programa, que pot variar per a una major adaptació als objectius del curs.
Titulació
Títol propi de màster de formació permanent en Enginyeria de Producte i Processos de Fabricació, expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut del previst en l'art. 7.1 de la Llei Orgànica 2/2023, de 22 de març, del Sistema Universitari, i l'art. 36 del Reial Decret 822/2021, de 28 de setembre, pel que s'estableix l'organització dels ensenyaments universitaris i del procediment d'assegurament de la seva qualitat. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària prèvia oficial. De no ser així, l'estudiant obtindrà un certificat d'aprofitament del programa superior per la Fundació Politècnica de Catalunya. Els estudis de formació permanent de la Universitat Politècnica de Catalunya s'aproven anualment pel Consell de Govern de la Universitat. (Veure dades que consten al certificat).
Oferta modular
Aquest màster de formació permanent s'estructura en els mòduls que s'indiquen a continuació. Si no desitges cursar tot el màster de formació permanent pots matricular-te d'un o diversos mòduls.
Màster de formació permanent:
relation Postgraus:

Metodologia d'aprenentatge

La metodologia docent del programa facilita l'aprenentatge de l'estudiantat i l'assoliment de les competències necessàries.Eines d'aprenentatge
Sessions magistrals participatives
S'exposen els fonaments conceptuals dels continguts a impartir, tot promovent la interacció amb els estudiants per guiar-los en l'aprenentatge dels diferents continguts i el desenvolupament de les competències establertes.
Sessions pràctiques a l'aula
S'apliquen els coneixements en un entorn real o hipotètic, on s'identifiquen i treballen aspectes específics per facilitar la comprensió, amb el suport dels docents.
Resolució d'exercicis
Es treballen les solucions mitjançant l'exercitació de rutines, l'aplicació de fórmules o algoritmes i se segueixen procediments de transformació de la informació disponible i la interpretació dels resultats.
Estudi de casos
Es presenten situacions reals o hipotètiques en les quals els estudiants, de forma plenament participativa i pràctica, analitzen la situació, plantegen les diferents hipòtesis i comparteixen les seves pròpies conclusions.
Casos d'èxit
Es presenten i comparteixen coneixements i experiències professionals reals i d'alt valor afegit, adquirides durant una trajectòria destacada en l'exercici de la professió.
Visites
S'assisteix a centres especialitzats, empreses del sector o espais singulars i rellevants del sector, per tal de conèixer in situ entorns de desenvolupament, de producció o de demostració en l'àmbit del programa.
Aprenentatge basat en problemes (ABP)
Metodologia d'aprenentatge actiu que permet que l'estudiant s'involucri des d'un inici i adquireixi els coneixements i habilitats, a través del plantejament i resolució de problemes o situacions complexes.
Criteris d'avaluació
Assistència
Es requereix com a mínim el 80% d'assistència a les hores lectives.
Grau de participació
S'avalua la contribució activa dels estudiants en les diferents activitats proposades per l'equip docent.
Resolució d'exercicis, qüestionaris o exàmens
Proves individuals amb l'objectiu d'avaluar el grau d'aprenentatge i l'adquisició de competències.
Elaboració de treballs
Estudis sobre una temàtica determinada, individual o grupal, on s'avalua la qualitat i la profunditat dels treballs, entre d'altres.
Realització i presentació del projecte final
Projectes individuals o grupals en els quals s'apliquen els continguts impartits en el programa. El projecte pot estar basat en casos reals i comprendre la identificació d'una problemàtica, el disseny de la solució, la seva implementació o un pla de negoci. Comptarà amb una presentació i defensa pública del mateix projecte.
Pràctiques i borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space l'estudiantat podrà visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La borsa de treball de la UPC School té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Campus virtual
L'estudiantat d'aquest màster de formació permanent tindrà accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre l'alumnat, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar notes, etc.

Equip docent

Direcció Acadèmica
 • Uceda Molera, Roger
  Uceda Molera, Roger
  info
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Enginyeria Industrial per l'ETSEIB (UPC) i Màster en Direcció de la Producció per la Fundació CIM (UPC). Va iniciar la seva carrera a Delphi i a Metaldyne, empreses del sector de l'automoció, en l'àmbit de l'Enginyeria de Processos. L'any 2005 es va incorporar a la Fundació CIM, on va iniciar la seva carrera professional com a Director d'Operacions. En aquests anys, ha compaginat l'activitat principal de fabricació de prototips i preseries per a empreses del sector de l'automoció, packaging o electrodomèstics, amb la implantació del sistema Lean Manufacturing en empreses i la participació activa en projectes de R+D a l'àrea de nous processos de fabricació. L'any 2012 funda l'spinoff BCN3D Technologies de la que va ser CEO fins l'any 2019. Actualment dirigeix l'àrea de Transferència i Valorització del CIM UPC.
Professorat
 • Angulo Navarro, Emilio
  info

  Doctor enginyer industrial i màster en administració d'empreses. Enginyer cap de desenvolupament d'R+D a HP Inc. Large format professional printing division. Professor associat del Departament de Resistència de materials de la UPC.
 • Bocanegra Guerra, Silvia
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyeria Mecànica i Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament de Producte per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Màster en Direcció de Projectes per la Salle URL.  Actualment, Senior Project Manager en PAL Robotics. Anteriorment, Project Manager i Business Development Manager en el centre tecnològic LEITAT i CIM-UPC, creant oportunitats de negoci i dirigint projectes d'I+D+i de tecnologies de la Indústria 4.0 (Robòtica, IA, Smart Systems, Fotònica, Fabricació Additiva).
 • Cabo Lalanne, Paula
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Graduada en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Producte per Mondragon Unibertsitatea. Màster en Disseny Sostenible de Producte per IED Barcelona. Màster en Investigació i Creació en Art per la Universitat del País Basc. El 2020 funda el seu estudi Cala Creative Studio, estudi especialitzat en CMF Design aplicat a Automoció, Transport, Interiorisme i Producte. Forma part de Colour Community i col·labora amb diverses entitats i empreses en divulgació en disseny. Des del 2022 forma part de l'equip de Color&Trim de SEAT/CUPRA com a dissenyadora externa.
 • Calvo Duarte, Laura
  info

  Enginyera Superior en Organització Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Enginyera Tècnica de Disseny Industrial per la Universidad de Valladolid (UVA) i Màster en Disseny de Producte per l'Instituto Europeo di Design Milan (IED-Milan). L'any 2005 es va incorporar al CIM UPC com a tècnica d'investigació i desenvolupament de projectes d'innovació relacionats amb la fabricació additiva i Mercat CE dels equips desenvolupats. Actualment és cap del àrea de Transferència de Tecnologia al CIM UPC, gestionant i col·laborant en projectes, entre altres, relacionats amb el desenvolupament de sistemes d'Impressió 3D a demanda per a empresa privada i per a projectes d'investigació de caràcter internacional. Va iniciar la seva carrera com Assistent I+D Ligthled S.A donant suport a diferents àrees del departament en projectes en curs.
 • Casabò Tormo, Alex
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer de Disseny Industrial per Elisava. Màster en administració d'empreses per la UOC i curs d'especialització en Solidworks a la fundació CIM (UPC). Actualment dissenyador industrial a Anima Design, professor de projectes de disseny i d'expressió gràfica amb Solidworks a Elisava, professor de projectes de transport a IED i professor de Solidworks i Keyshot a la Fundació CIM (UPC). Ha treballat en diverses disciplines del disseny com a dissenyador de producte, gràfic, calçat i espais. Especialitzat en modelat i renderitzat 3D fotorealista.
 • Casas i Herrero, Maria
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyeria de disseny industrial, menció en gestió de projectes (Elisava). Màster en Disseny i Enginyeria per a Fabricació Additiva (UPC School). Postgrau en Postprocessament d'Imatges Mèdiques, Impressió 3D i Intel·ligència Artificial (Hospital Sant Joan de Déu, UPC). Formació específica en metodologies de gestió de projectes Agile, Scrum i UX. Actualment lidera Power DIW, spin-off conjunta de CIM i UPC, sistema d'alta força d'extrusió amb tecnologia Direct-Ink-Writing. Acumula experiència en diferents projectes i start-ups en disseny industrial, dispositius mèdics i innovació.
 • Ceña Pérez, Sergio
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Licenciado en Ingeniería Superior de Telecomunicaciones por la Universitat Politècnica de Catalunya (Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona). Máster en Project Management por la Universidad La Salle International (Ramon Llull). Actualmente es Sr Program Manager en la unidad de negocio MEDTECH de Idneo Technologies SAU. Acumula una experiencia de más de 25 años en empresas multinacionales (Accenture Group, SONY Corporation, Idneo Technologies) como experto en Desarrollo de Producto e Innovación en diferentes sectores de la ingeniería.
 • Chica Espinar, David
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyeria en Organització Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Màster en Disseny i Enginyeria de Desenvolupament de Producte per la Fundació CIM (UPC). Màster en Enginyeria de Producte i Processos de Fabricació per la Fundació CIM (UPC). Actualment, és enginyer de producte a l'empresa ARaymond Agriculture i acumula més de 10 anys d'experiència en projectes de millora i desenvolupament de producte. L'any 2021 es va incorporar a la Fundació CIM (UPC) com a docent del Postgrau DPAO i actualment és Coordinador del Postgrau CAE a la UPC School.
 • Chiumenti, Michele
  info
  Veure perfil a futur.upc
  Enginyer de Camins, Canals i Ports per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Màster en Enginering in Structural Analysis en la Politecnico di Milà. Doctor Enginyer de Camins, Canals i Ports per la Universitat Politècnica de Catalunya. Professor del departament d'Enginyeria Civil i Ambiental de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Sotsdirector del programa de doctorat en anàlisi estructural. Professor titular de recerca (Industrial Manufacturing Processes group) al International Center for Numerical Methods in Engineering (CIMNE).
 • de Rooij, Mathieu
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Ingeniero aeroespacial. Examinador en la Oficina Europea de Patentes durante 6 años. Qualified European Patent Attorney. Socio en Bardehle Pagenberg, donde se dedica a la búsqueda, análisis de patentabilidad, análisis de riesgo de infracción, redacción y tramitación de patentes, oposiciones y recursos ante la EPO. Con el European Patent Litigation Certificate desde 2011, y con mucha experiencia en la docencia del sistema europeo de patentes.
 • Escartín Sánchez, Raúl
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Industrial pel Centro Politécnico Superior (CPS) de la Universitat de Saragossa (UZ). Expert Degree in Fluid Mechanics Simulation of Master's Degree in numerical simulation in engineering with Ansys de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). Diploma d'estudis avançats al Doctorat: Tecnologies de Climatització i Eficiència Energètica en Edificis. Actualment és el Responsable del Departament de Simulació de Between Technology. Acumula una experiència de més de 15 anys al sector de la simulació estructural (FEM) com a la simulació Fluid-Tèrmica (CFD).
 • Fàbrega Freixes, Jordi
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Màster en Enginyeria Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Responsable del disseny de la carcassa de l'aerogenerador offshore HALIADE X de General Electric (GE) amb una experiencia de més de 12 anys acumulada en el sector de l'energia eòlica, més concretament en el disseny mecànic de components estructurals i materials compòsits. Professor associat del departament de Resistència de Materials i Estructures a l'Enginyeria de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
 • Gallozzi Ortega, Alfredo
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Industrial superior per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Especialitzat en CAD / CAM a partir de formacions orientades en l'aprenentatge de programes de disseny 3D, renderitzat i fabricació de prototips. Actualment treballa com a dissenyador de producte en Anima Design Barcelona, dedicant-se principalment a tasques relacionades amb el disseny computacional (Rhinoceros - Grasshopper). Acredita una experiència de 8 anys en l'àmbit de la formació, com a formador i gestor acadèmic a CIM UPC.
 • Iglesias Galceran, Laia
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyera en Telecomunicacions per la UPC i Executive Màster en Digital Business per ESADE. Actualment, és membre de l'equip de gestió d'Emprenedoria i Innovació a la Universitat Politècnica de Catalunya, líder en els camps de l'enginyeria, la ciència i la tecnologia. Va començar la seva carrera professional en un dels primers proveïdors de serveis Internet a Espanya, i després de més de 15 anys d'experiència en direcció de projectes i operacions en consultoria tecnològica, va crear la seva pròpia start-up.
 • Lleixà Mora, Martí
  info

  Diplomat en Ciències Empresarials per la Universitat Oberta de Catalunya. Màster en Comerç Internacional per la Universitat de Vic. Amplia experiència laboral de 22 anys en empreses de la indústria del plàstic. Disseny i fabricació d'elements o màquines: Valeo Climatització, Hewlett Packard, Magna Donelly. Construcció de motlles de plàstic: Matrix, Molmasa. Industrializació i fabricació de peces de plàstic de precisió: INTEPLAST. Professor de cursos de plàstics des de 2003 al màster en Enginyeria Mecànica i Equipament Industrial (FPC-UPC), a la Universitat de Girona, ASCAMM i al Centre Espanyol de Plàstics.
 • López Hermoso, Josué
  info

  Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Actualment és enginyer sènior de sistemes en Deepull i professor associat al departament de Resistencia de los Materiales a la ETSEIB, UPC. Acumula una experiència de més de 20 anys en empreses multinacionals dels sectors de l'automoció, robòtica i indústria mèdica.
 • Lozano Elena, Eusebio
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Llicenciat en Psicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Màster en Psicopatologia a l'Adult per la UAB, Màster en Coaching amb PNL, Professor acreditat en metodologia Lego Serious Play, Màster en Programació Neuro Lingüística. Des del 2011 exerceix, en l'àmbit de la consultoria, la formació i el coaching en processos d'acompanyament en la gestió del canvi, així com el desenvolupament d'habilitats comercials, relacionals, de comunicació i de lideratge, gestió de conflictes i gestió emocional. Tècnic de selecció de personal i disseny de dinàmiques grupals i assesment.
 • Martínez Tomás, Marta
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Arquitecta per l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona de la Universitat Politècnica de Catalunya (ETSAB). Diploma LEED AP en Eficiència Energètica per el U.S. Green Building Council, i experiència en Gestió i Coordinació de Projectes de Recerca, Desenvolupament i Innovació de la Comissió Europea. Postgrau en Competències Directives per Fundació CIM (UPC), Postgrau en Gestió i Disseny Ambiental per Pratt Institute a Estats Units, i Estudis d'Arquitectura i Urbanisme a ETH i ZHAW a Suïssa. Ha desenvolupat la seva carrera professional en Centres Tecnològics de Recerca, i despatxos d'Enginyeria i Arquitectura. Actualment és Coordinadora de Recerca i Innovació a la Fundació CIM, i docent en Gestió de Projectes d'Enginyeria i Desenvolupament de Producte.
 • Montaner Viladrich, Joan
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer tècnic en disseny industrial per l'Escola Superior de disseny Elisava, adscrita a la Universitat Pompeu Fabra. Màster en comunicació digital de projectes d'Enginyeria (CDP) per la Fundació CIM. Actualment treballant de tècnic senior CAD/CAD a TECNOCIM. Acumula una experiència de 20 anys en el sector del disseny i el mecanitzat, treballant a empreses petites, mitjanes i multinacionals com (Promakfil, Funderia Condals, Tecnocim i Kennametal). Des de fa un parell d'anys sòci fundador d'un fablab (Klaab SCCL) amb l'objectiu d'acostar les noves tecnologies de fabricació a la població.
 • Moreno Herranz, Marina
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Llicenciada en psicologia. Universitat de Granada i Barcelona. Postgrau en Intel·ligència emocional i coaching integratiu (ICF). Aula gestalt i Institut Integratiu, Barcelona. Certificació internacional en metodologies àgils " Design Thinking and Creative problem Solving" a Actitud Creativa España. Actualment, facilitadora de processos de canvi i innovació, formadora de soft skills i coach professional a nivell nacional i internacional. Càrrecs anteriors, més de 12 anys com a responsable d'àrees de talent, diversitat i inclusió i innovació a ACCENTURE Espanya i Japó.
 • Pallarés García, Eric
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Postgrau en Enginyeria de Processos de Fabricació per CIM-UPC. Cofundador i CTO de BCN3D Technologies, empresa que desenvolupa un ecosistema d´impressió 3D professional. Acumula 10 anys d'experiència al sector emergent de la Fabricació Additiva, durant els quals ha liderat el desenvolupament de nous productes i tecnologies d'impressió al capdavant d'equips multidisciplinaris.
 • Poudelet, Louison
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Diploma Universitari de tecnologia (DUT) de la Universitat de Rennes I. Postgrau CAE al CIM UPC. Enginyer Senior a CIM UPC encarregat del desenvolupament de projecte de desenvolupament de noves tecnologies de Fabricació additiva. Acumula 8 anys d'experiència en el desenvolupament de maquinària industrial, d'impressores 3D de grans dimensions i de processos de fabricació additiva a mida.
 • Puigdomènech Thibaut, Pere
  info

  Enginyeria Industrial a l’Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB) Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) on va participar activament en la Fórmula Student, la seva passió per les simulacions computacionals ho van portar a treballar al CESCA, canviat de nom recentment CSUC, on, durant 6 anys, va donar suport a usuaris de HPC i va implementar diversos projectes FP7 (Numexas, Cloudflow) i CDTI (Supercalculus) amb socis industrials, a més de gestionar l'equip del departament de Càlcul Científic com a tècnic líder durant l'últim any. Durant els últims 10 anys ha desenvolupat el negoci de l'empresa HPCNow!
 • Ramirez Molina, Brian
  info

  Postgrau de Disseny de producte assistit per ordinador (DPAO) en el CIM UPC. Modelista industrial en el CIM-UPC i consegüentment coneixedor de les diferents tecnologies d'impressió 3D i els seus possibles usos. Professor en el Postgrau en Enginyeria de processos de fabricació (CAPI) i en el Postgrau en fabricació additiva per a prototipado ràpid (FARP).
 • Rebolledo Loyola, Consuelo
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Psicòloga Organitzacional de la Universitat de Talca, Xile, Ms. a Lideratge, Intel·ligència Emocional i Coaching per EAE Business School i ICF coach member. Compte amb més de 12 anys d'experiència en àrees de Recursos Humans i Gestió del Talent, treballant per a empreses multinacionals com Banco Santander i Engie Group. Els darrers 6 anys de la seva carrera s'ha dedicat a la conformació d'equips startups, exercint-se com a Talent Manager per a Engie Factory, Startup Xile i actualment per a The Collider, programa de Tech Transfer i Venture Building de la Mobile World Capital Barcelona.
 • Rellán Martínez, Carlos
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Llicenciat en Enginyeria Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Diplomat en Ciències Empresarials per la Universitat Oberta Catalunya (UOC). Membre del Clúster de la Indústria d’Automoció de Catalunya (CIAC) dins de l’àrea de competitivitat i col·laborador de l’Associació Espanyola de Manteniment (AEM) dins de l’àrea de Manteniment 4.0. Acumula una experiència de més de vint anys a empreses multinacionals del sector de l'automoció (SEAT, Zanini i Nissan) i de la siderúrgia (CELSA) en àrees vinculades a les Operacions (Manteniment, Enginyeria i Producció).
 • Ribas Moreu, Esteve
  info

  Enginyer Tècnic Industrial Mecànic per la Universitat Politènica de Catalunya (UPC). Màster FEM per la UNED, Màster en Desenvolupament de Producte per la Fundació Centre CIM (UPC). Cursos de Postgrau en Mecànica de Fluids Computacional en la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). Enginyer d'estructures I&D en GE-Wind Barcelona, Enginyer de Disseny i Càlcul FEM en Ingenieria ABGAM. Professor de Matemàtiques i Tecnologia en l’Escola el Turó-Mataró. Cap de Departament Post-Venda en Ascensors Zener.
 • Rius Moreno, Vicenç
  info

  Enginyer en Telecomunicacions per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Màster en Direcció de les Telecomunicacions per l'Institut Català de Tecnologia. MBA per la Universitat Pompeu Fabra. Gestor de Projectes d'Automatització de línies de metro a TMB. Coordinador de l'Observatori Mundial de Metres Automàtics (UITP) identificant les tendències tecnològiques i operatives del sector. Ha participat com a docent en diferents programes de màster i postgrau. Inversió Privada en Nous Negocis (Business Angels Network Catalunya).
 • San Millan Pedra, Marc
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Modelista Industrial per l'Escola Superior de Disseny i Art Llotja (EASD Llotja), expert en tota mena de tecnologies de prototipat, especialitzat en composites i motlles ràpids, amb amplis coneixements en la impressió 3D i el disseny assistit per ordinador CAD. Actualment ocupa el càrrec de Tècnic Avançat a la Planta Pilot del CIM UPC, responsabilitzant-se de la gestió, disseny i/o fabricació de motlles i utillatges industrials. Compte amb més de deu anys d'experiència en fabricació additiva i prototipatge industrial.
 • Sánchez Soto, Miguel
  info
  Veure perfil a futur.upc
  Doctor en Enginyeria Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Catedràtic de el Departament de Ciència i Enginyeria de Materials. Responsable de l'àrea d'innovació tecnològica de Centre Català del Plàstic (CCP), forma part del grup de recerca consolidat e-PLASCOM - Plàstics i Compòsits Ecològics. Més de 25 anys d'experiència en l'àrea de polímers, compostos i materials ultralleugers, les seves tecnologies de fabricació i el reciclatge i recuperació dels mateixos.
 • Sobrino Lacruz, Agustí
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat de Barcelona (UB). Màster en Producció Automatitzada i Robòtica per l'Institut Català de Tecnologia (TIC). CEO d'Averlance, empresa especialitzada en el desenvolupament de productes i solucions d'IT i Transformació Digital a escala global. Va començar la seva carrera a Accenture, liderant projectes de reenginyeria de processos i integració de sistemes en empreses multinacionals del sector farmacèutic i de gran consum, passant a formar part de l'Equip Executiu.
 • Sunyer Torrents, Albert
  info
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Industrial i Doctor en Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Professor del Departament d'Organització d'Empreses de la UPC. Participa en Màsters i postgraus de la UPC School of Professional & Executive Development, de la Universitat de Barcelona i de diversos centres tecnològics. Professor visitant a la Waikato Management School. Des de fa més de deu anys compagina docència, recerca i assessorament a empreses en les àrees de Direcció d'Operacions, Lean Manufacturing, Industria 4.0 i Comportament Organitzatiu.
 • Travesset Mezquita, Marc
  info

  Enginyer Químic i Màster en Investigació de Processos per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Ha participat de grups de recerca en aigua i biogàs. Des de fa 8 anys utilitza tecnologies de fabricació add.
 • Uceda Molera, Roger
  info
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Enginyeria Industrial per l'ETSEIB (UPC) i Màster en Direcció de la Producció per la Fundació CIM (UPC). Va iniciar la seva carrera a Delphi i a Metaldyne, empreses del sector de l'automoció, en l'àmbit de l'Enginyeria de Processos. L'any 2005 es va incorporar a la Fundació CIM, on va iniciar la seva carrera professional com a Director d'Operacions. En aquests anys, ha compaginat l'activitat principal de fabricació de prototips i preseries per a empreses del sector de l'automoció, packaging o electrodomèstics, amb la implantació del sistema Lean Manufacturing en empreses i la participació activa en projectes de R+D a l'àrea de nous processos de fabricació. L'any 2012 funda l'spinoff BCN3D Technologies de la que va ser CEO fins l'any 2019. Actualment dirigeix l'àrea de Transferència i Valorització del CIM UPC.

Entitats col·laboradores

Socis col·laboradors

Sortides professionals

 • Product manager en desenvolupament de producte.
 • Enginyer de projectes de producte.
 • Enginyer d'anàlisi CAE.
 • Enginyer d'industrialització.
 • Enginyer de processos en Lean Manufacturing.
 • Direcció de projectes de disseny i industrialització de producte.

Testimonis i notícies

Testimonis

Abans de començar el màster treballava en una empresa de fabricació de peces per injecció de plàstic, principalment per al sector de l'automoció. Després de dos anys vaig decidir que volia ampliar els meus coneixements i especialitzar-me en l'àmbit del producte. Gràcies al màster he pogut desenvolupar els meus coneixements en el disseny CAD fent servir eines com SW i Rhinoceros. També en validació CAE, amb el Ansys Workbench. I tot mitjançant un conjunt de projectes i pràctiques realitzades al llarg del curs. Els professors no només tenen un coneixement teòric profund, sinó que també tenen una àmplia experiència pràctica en la indústria, un fet que va enriquir significativament el meu procés d'aprenentatge. En resum, gràcies al màster he ampliat les meves habilitats i la visió en el desenvolupament de producte.

Jaume Carballo Enginyer de Qualitat a Vision Plast Spain

Testimonis
Volia ampliar coneixements en enginyeria de producte, tant en l'àmbit tècnic i de fabricació com en gestió de projectes i equips. Malgrat que ja tenia experiència en disseny industrial, vaig sentir la necessitat d'anar més enllà en conceptes com la resistència de materials o la transmissió tèrmica per tal de desenvolupar productes minimitzant incidències en la fase productiva. El meu objectiu era aconseguir anticipar-me als problemes que sorgeixen en fabricar un producte. El nostre projecte final de màster va ser premiat com a Millor Projecte del Màster CIM i com a Millor Projecte en Categoria Absoluta pel CIM UPC, a més de ser guardonat com la Millor Lluminària d'Enllumenat Exterior a la fira d'il·luminació Lux Live 2017 de Londres. A la meva empresa vaig aconseguir desenvolupar amb èxit i en termini desitjat diversos productes. Això em va fer destacar professionalment i em van oferir la posició actual com a responsable d'Oficina Tècnica. Ara duc a terme tasques de gestió, però segueixo vinculat al disseny i desenvolupament de productes, que és el que realment m'apassiona.

Iban Solà Responsable d'Oficina Tècnica a C&G Carandini

Testimonis
Treballava al sector de la construcció, concretament en una enginyeria dedicada a projectes d'instal·lacions. Després de dos anys, vaig sentir que estava allunyant-me del que realment m'apassionava: el PRODUCTE. Per tornar a aquest món trepitjant fort vaig decidir seguir formant-me i per això vaig triar aquest màster de la UPC. Vaig prendre la decisió més encertada possible. Gràcies a les tècniques explicades he estat capaç de mantenir converses de tu a tu amb professionals amb 10-20 anys d'experiència. Ara entenc millor les necessitats de la producció, el llenguatge dels meus companys i responsables i les tècniques per a la millora contínua. Però sens dubte, l'eina més decisiva ha estat la metodologia Lean, i amb això les millores infinites a aplicar en el dia a dia. Em sento molt afortunat, ja que l'empresa on treballo actualment, Silence.eco, dedicada a la fabricació de motos elèctriques, em va contractar per realitzar unes pràctiques en què vaig poder aplicar tots els coneixements adquirits.

Andrés Nasarre Enginyer tècnic d'industrialització a Silence.eco

Testimonis
Com a enginyer de disseny industrial és fonamental saber que les teves peces i productes resistiran l'ús que se'ls doni. Sent conscient que l'estudi CAE dels productes no és el meu fort, vaig decidir cursar el màster tenint en compte el valor afegit que això pot donar als meus projectes. Soc un gran defensor del learning by doing i, al llarg de la formació, hem posat a prova el nostre disseny sotmetent-se a diferents esforços, per obtenir uns resultats força acurats de les seves reaccions. L'equip docent està format per professionals del sector, que dediquen el dia a dia a allò que t'estan ensenyant. En definitiva, una bona oportunitat per conèixer professionals de l'àmbit, i també a estudiants en punts de la carrera professional similars al teu que et permetran donar-li a la teva creativitat un suport més enginyeril.

Max Puig Design Engineer a SPF - Specialized Furniture

Testimonis
Altres notícies
La UPC organitza el primer ‘showroom' d'indústria 4.0 de Catalunya, adreçat a empreses
23-12-2022
Impressió 3D per a la rehabilitació d'un ictus
26-07-2021
Present i futur de la tecnologia de fabricació digital
26-07-2021
Vídeos
Open Talent al CIM-UPC: “Redescobrint la Productivitat Industrial amb la Intel·ligència Artificial”
Projecte Final | N-Shape - Sistema de Mobilitat Elèctrica
Projecte Final | Scooter Station
Prototips Ràpids per a Desenvolupament de Producte - Telefónica I+D: Com es va fer Bewifi
Centre CIM: Mecanitzat CNC dels Premis Delta 2014
Màster en Enginyeria de Producte i Processos de Producció (CIME) + Màster en Disseny i Enginyeria de Desenvolupament de Producte (DEDP)

Sol·licita informació o l'admissió

Informació i orientació:
Yolanda Moreno Sanchez
610548181
Sol·licitud rebuda!
Un cop registrem la teva petició, rebràs confirmació per correu electrònic i ens posarem en contacte amb tu.

Gràcies pel teu interès en els nostres programes formatius.
Error
Per un error en la connexió a la base de dades la teva sol·licitud no s'ha pogut cursar. T'agrairem que repeteixis el procés més tard o bé que et posis en contacte amb nosaltres trucant al (34) 93 112 08 08 o enviant-nos un correu electrònic a: webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Has superat el tamany màxim del fitxer
 • Si tens algun dubte sobre el màster de formació permanent.
 • Si vols iniciar els tràmits per matricular-te.
Com iniciar l'admissió
Per iniciar el procés d'inscripció a aquest programa cal omplir i enviar el formulari que trobaràs al peu d'aquestes línies.

A continuació, rebràs un correu electrònic de benvinguda on es detallaran els tres passos a seguir per formalitzar el procés d'inscripció:

1. Completar i confirmar les teves dades personals.

2. Validar el teu currículum vitae i adjuntar la documentació addicional requerida, en cas que sigui necessària per a l'admissió.

3. Pagar 110€ en concepte de drets d'inscripció al programa. L'import d'aquests drets es descomptarà de la quantia total de la matrícula i només es retornarà en cas de no resultar admès.

Un cop realitzat el pagament de drets i disposem de tota la documentació, valorarem la teva candidatura i, si has estat admès al curs, t'enviarem la carta d'admissió. En aquest document obtindràs tots els detalls per formalitzar la matrícula al programa.

  política de protecció de dades

* Camps obligatoris

Informació bàsica o primera capa sobre protecció de dades

Responsable

Fundació Politècnica de Catalunya (en endavant, FPC). + INFORMACIÓ

Finalitat

Contestar les sol·licituds d’informació de l’interessat sobre activitats de formació gestionades o realitzades per l’FPC . + INFORMACIÓ

Establiment o manteniment de relació acadèmica amb l’interessat. + INFORMACIÓ

Enviar informació sobre les activitats de l'FPC. + INFORMACIÓ

Legitimació

Consentiment de l'interessat. + INFORMACIÓ

Interès legítim en el desenvolupament de la relació acadèmica. + INFORMACIÓ

Destinataris

No hi ha cessions o comunicacions.

Drets

Accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat. + INFORMACIÓ

Dades de contacte del delegat de protecció de dades

info.dpo@fpc.upc.edu

Informació addicional

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Termini de conservació

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Serveis de pagament

En cas que l’interessat formalitzi la relació amb l’FPC, l’ordenant (interessat) autoritza i dóna el seu consentiment al càrrec, per tant, amb renuncia expressa al dret de devolució sobre el càrrec.


Enviar