Ús de cookies

Fem servir cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis. Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències.
Informació sobre la política de cookies

Rebutjar Cookies
Acceptar Cookies
Campus
MY_TECH_SPACE

Entrar
Campus en manteniment
Usuari i/o clau incorrectes
No tens cap entorn actiu
El teu accés ha estat restringit. Consulta amb el departament d'administració
Per problemes tècnics el campus virtual és inaccessible. Estem treballant per solucionar-ho. Disculpa les molèsties.
Inici   >  Màsters i postgraus  >  Formació  >  Màster en Disseny i Enginyeria per a Fabricació Additiva (DEFAM)
Sol·licita informació
Sol·licita informació Sol·licita informació o l'admissió
Sol·licita l'admissió
Sol·licita l'admissió

Presentació

Edició
5a Edició
Crèdits
60 ECTS (450 hores lectives)
Modalitat
Presencial
Idioma d'impartició
Espanyol
Preu
10.450€
Opcions de pagament de la matrícula

La matrícula es pot pagar:
- En un únic pagament abans del termini establert a la carta d'admissió del programa.
- En dos terminis, és a dir, fraccionant el pagament:

 • El 60% de l'import total s'ha d'abonar en el termini establert a la carta d'admissió del programa.
 • El 40% restant es pot abonar, com a màxim, fins passats 90 dies des de la data d'inici del programa.
- En quatre terminis, fraccionant el pagament amb domiciliació:
 • El 40% de l'import total s'ha d'abonar en el termini establert a la carta d'admissió del programa.
 • El 60% restant es dividirà en 3 pagaments domiciliats, que es repartiran equidistantment entre l'inici i final de les classes lectives.
 • L'estudiant ha de disposar i ser titular d'un compte bancari amb IBAN ESXX
Observacions campanya 0,7%

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.
Dates de realització
Data d'inici: octubre 2022
Data de fi: juliol 2023
Horari
Dilluns: 18:15 a 21:45
Dimarts: 18:15 a 21:45
Dimecres: 18:15 a 21:45
Dijous: 18:15 a 21:45
Lloc de realització
Fundació CIM
Parc Tecnològic de Barcelona
C/ Llorens i Artigas, 12
Barcelona
Per què aquest màster?
Les empreses industrials tenen el repte, entre d’altres, de ser més flexibles, àgils i sostenibles, donant resposta a les exigències dels seus clients en la personalització de la producció així com de millora de la proposta de valor. La Fabricació Additiva es planteja com la clau per aquest escenari, amb l’afegit que els avantatges que presenta són disruptius, revolucionant el concepte de fabricació industrial i afectant tota la cadena de valor.
Així, la impressió 3D té impacte tant a nivell d’abordar el disseny de productes i processos com de model empresarial. Ja no es fabricaran productes, es produiran solucions. En aquest sentit, el primer avantatge és la customització dels productes per a cada usuari, portant al límit el concepte de fabricació flexible fent sèries unitàries. També és clau l’absoluta llibertat de disseny, tant per fer guanyar valor a la creativitat com per obtenir productes més funcionals sense restriccions derivades de processos tradicionals de fabricació. Aquest fet facilita materialitzar de formes ultraalleugerides amb resistències i rigideses millorades, de gran interès en sectors com el mèdic o l’aeronàutic.
El Màster en Disseny i Enginyeria per a Fabricació Additiva dóna resposta a la necessitat que la indústria dugui a terme el salt tecnològic a la impressió 3D, amb els continguts per a que els participants puguin ser prescriptors i usuaris de la impressió 3D: accelerar el cicle de disseny (Desenvolupament de Productes amb eines CAD avançades, Enginyeria de Projectes, Rapid Prototyping), obtenció de forma flexible i àgil utillatges de producció optimitzats (Rapid Tooling) i la gran promesa que dia a dia es fa real: producció de peces finals (Rapid Manufacturing).
L’orientació del Màster en Disseny i Enginyeria per a Fabricació Additiva s’adreça doncs a la cadena de valor dels productes i processos, a fi de que no es tingui a la tecnologia com a finalitat, sinó que es posi el focus en com cal repensar els productes (disseny i enginyeria) i com la tecnologia d’impressió 3D és una eina al servei dels objectius de negoci industrial. I per descomptat, coneixent i utilitzant en directe les impressores 3D en el centre que lidera la Fabricació Additiva en el nostre entorn, el CIM UPC.
Impulsat per:
Objectius
• Detectar les necessitats i elaborar plans d’implantació de la Fabricació Additiva a tots els sectors del mercat on hi té aplicació.
• Conèixer els requeriments de les diferents tecnologies de Fabricació Additiva existents al mercat, així com els seus avantatges i inconvenients comparatius.
• Haver practicat la integració de diverses tecnologies de Fabricació Additiva en el cicle digital de desenvolupament de producte a totes les fases, des de la de concepte fins a la de llançament al mercat.
• Valorar els costos econòmics i les oportunitats de negoci d'aquestes noves tecnologies tant en els processos d'R+D+i com en els de Producció.
• Reorganitzar els processos interns a tots els nivells: disseny, processos de gestió, fabricació i logística.
A qui va dirigit?
El programa s'adreça a:
- Tècnics dels àmbits de les enginyeries, el disseny i la producció, que busquen impulsar la implantació de la fabricació additiva a les seves empreses, acompanyant-la de l’expertesa en el traçat i producció de productes d’alt valor afegit que aprofitin els avantatges disruptius de la fabricació additiva.
- Professionals d'empreses industrials (multinacionals, PiMEs, start-ups, centres tecnològics i de recerca) que vulguin anar més enllà de la utilització de la fabricació additiva, i que partint del coneixement sobre aquesta, vulguin formar-se com a prescriptors i implantadors de la fabricació additiva (a nivell de cadena de valor empresarial) i experts en la potencialitat de la fabricació additiva basada en les noves eines de disseny que permeten alliberar el seu potencial, sent necessari coneixements bàsics de modelització 3D, així com coneixements sobre propietats i simulacions de materials.
- Emprenedors i personal d’activitats vinculades al món digital, a la medicina, a l’educació, a treballs socials i culturals, que vulguin accedir a noves oportunitats en camps no tradicionalment industrials en les que la fabricació additiva està ja suposant un canvi de paradigma per al qual no hi ha professionals preparats: des de l’edificació a l’alimentació, així com fablabs socials i espais formatius amb eines de fabricació digital, passant per l’enginyeria de suport mèdic.

Continguts formatius

Relació d'assignatures
3 ECTS 28h
Tècniques Innovadores en el Disseny Conceptual i Tècnic de Producte
 • Tècniques de creativitat.
 • Design Thinking.
 • Comunicació oral i tècniques d'exposició en l'entorn acadèmic i professional.
4 ECTS 35h
Desenvolupament tècnic en el disseny de producte assistit per ordinador
 • Metodologia única d'sketching.
 • Dibuix a mà alçada (proporcions d'objectes, cub, perspectives 2pt, el·lipsis).
 • Tècniques de rotuladors.
5 ECTS 42h
Eines no paramètriques de suport digital al disseny de producte
 • Metodologia de disseny.
 • Disseny 3D mitjançant Rhinoceros i Grasshopper (modelatge no paramètric vs. paramètric generatiu).
 • Ús de superfícies amb metodologia NURBS.
 • Tècniques de modelatge amb Grasshopper mitjançant gestió de dades.
 • Tècniques avançades de disseny 3D mitjançant software paramètric Solidworks.
 • Combinació de modelatge Rhinoceros i Solidworks per treballar les superfícies i els sòlids.
4 ECTS 35h
Àmbits d'Aplicació de la Fabricació Additiva en el Cicle de Desenvolupament de Producte
 • Metodologia per a saber dissenyar utilitzant eines de FA.
 • Àmbits d'aplicació de la fabricació additiva en el cicle de desenvolupament de producte.
 • Aprendre a calcular costos de FA.
 • Mitjançant un cas donarem la solució aprenent utilitzar l'Enginyeria Inversa i FA.
 • Estat de l'art de la Fabricació Additiva.
 • Tecnologies de Fabricació Additiva i materials plàstics.
 • Mitjançant un cas donarem la solució aprenent utilitzar l'Enginyeria Inversa i FA.
4 ECTS 35h
Desktop 3D Printing com a Eina de Desenvolupament de Producte
 • Fabricació Additiva FDM (què és, com funciona, característiques i materials). Introducció a la BCN3D SIGMA.
 • Impressora 3D FDM professional d'escriptori - SIGMA (Preparació i calibrat, slicing. (CURA), paràmetres d'impressió.
 • Estratègies de disseny i modelat 3D per a FDM.
 • Manteniment de la impressora / Familia de Hotends.
 • Suports en impressió 3D FDM. PVA. IDEX - TPU.
 • Exportació STL, reparació i modificació de models 3D per a FDM.
4 ECTS 35h
Acabats FA i Presèrie Motlle de Silicona
 • Gestionar el workflow de la tecnologia de SLS en una producció de prototips
 • Aprendre de manera pràctica com acabar peces fabricades amb impressió 3d i fabricar presèries mitjançant la tecnologia de motlles de silicona.
4 ECTS 35h
Estratègia i Recursos per a la Fabricació Additiva
 • Presentació. Cas Inicial d'Adopció AM.
 • Tendències. Camins d'adopció de l'AM.
 • Elaboració de Pla de Negoci AM.
 • Barreres, Reptes i Beneficis de l'AM.
 • Model de Costos en AM: Aplicació pràctica.
4 ECTS 35h
Àmbits d'Aplicació a la Indústria
 • Innovació en Producte: Impacte en disseny i redisseny. Casos d'aplicació.
 • AM en medicina: Segmentació i perspectiva general AM Health.
 • Suport a la industrialització de processos. Cas Plantes de producció: Impressió 3D d'utillatges.
 • Producció mitjançant AM.
 • AM en medicina: Segmentació i models per a assaig quirúrgic.
 • AM en la indústria ferroviària: ALSTOM.
 • Manteniment del producte en el mercat: FLUIDRA.
 • AM en medicina: Segmentació.
 • Estudi de cas: AVINENT.
 • Casos pràctics d’AM en cadena de valor: Visita a RENISHAW.
4 ECTS 35h
Disseny Computacional i AM LAB
 • CAD/CAE per a AM: Modelatge paramètric.
 • Dissenys de consolidació en peça única i mecanismes.
 • CAD/CAE per a AM: Assemblatges i redisseny.
 • HANDS ON – LAB DAY.
 • CAD/CAE per a AM: Modelatge avançat.
 • Optimització topològica funcional.
 • CAD/CAE per a AM: Disseny conduït per simulació.
 • CAD/CAE per a AM: Optimització topològica.
4 ECTS 35h
Innovació i Entepreneurship
 • Gestió de projectes d'innovació: Innovació 6.0 i “Business Model Canva”.
 • Del concepte a la innovació. Visió estratègica del procés d'innovació: Pensament estratègic i gestió de la innovació.
 • Estudis de mercat i desenvolupament de nous productes.
 • Visió estratègica del procés d’innovació: Pensament estratègic i gestió de la innovació.
 • Els projectes. Estratègia i “Marketing tools” per al nostre producte.
 • Innovació i pla de desenvolupament de nous productes.
2 ECTS 17h
Disseny de Productes, Prototips i Validació
 • Els prototips en el desenvolupament de producte.
 • Assegurament de la funcionalitat. El protocol d’assaig. Cas pràctic.
 • Disseny estadístic d’experiments (DOE).
 • La qualitat com a base pel desenvolupament de producte.
 • Propietat intel·lectual i industrial.
 • Estudi de riscos i marcatge CE.
3 ECTS 32h
Gestió de Projectes
 • Planificació, supervisió i control de projectes.
 • Eines de planificació i control de l’execució: GANTT, PERT, Pla de riscos.
 • Planificació i execució de projectes: El cas HP.
 • L’R+D+I a l’entorn industrial actual.
 • Subvencions i finançament públic per a R+D+I.
 • Finançament i retorn de la inversió.
3 ECTS 21h
Habilitats directives
 • Lideratge, motivació i gestió de persones en un equip.
 • Gestió dels conflictes.
 • Lideratge per influències.
 • Negociació.
 • El professional i el seu desenvolupament.
 • Eines de comunicació efectives (Elevator pitch).
12 ECTS 30h
Projecte Final de Màster
La UPC School es reserva el dret de modificar el contingut del programa, que pot variar per a una major adaptació als objectius del curs.
Titulació
Títol de màster propi expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial. De no ser així, l'estudiant obtindrà un certificat d'aprofitament del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya. (Veure dades que consten al certificat).
Oferta modular
Aquest màster s'estructura en els mòduls que s'indiquen a continuació. Si no desitges cursar tot el màster pots matricular-te d'un o diversos mòduls.
Màster:
relation Postgraus:

Metodologia d'aprenentatge

La metodologia docent del programa facilita l'aprenentatge de l'estudiant i l'assoliment de les competències necessàries.

Pràctiques i borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space els estudiants podran visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La borsa de treball de la UPC School té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Campus virtual
Els estudiants d'aquest màster tindran accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre estudiants, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar notes, etc.

Equip docent

Direcció Acadèmica
 • Fenollosa i Artés, Felip
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Doctor Enginyer Industrial i Màster en Fabricació i Enginyeria Integrada per Computador per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Director màster en Disseny i Enginyeria en Fabricació Additiva a la UPC School of Professional & Executive Development. Professor associat del Departament d'Enginyeria Mecànica a la Universitat Politècnica de Catalunya. Responsable del Grup de Fabricació Additiva a la Comissió Indústria 4.0 dels Enginyers de Catalunya (agrupació dels Col·legis Oficials d'Enginyers).
Professorat
 • Chica Espinar, David
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyeria en Organització Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Màster en Disseny i Enginyeria de Desenvolupament de Producte per la Fundació CIM (UPC). Màster en Enginyeria de Producte i Processos de Fabricació per la Fundació CIM (UPC). Actualment és enginyer de producte en l'empresa Maquinària Agrícola Solà.
 • Fenollosa i Artés, Felip
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Doctor Enginyer Industrial i Màster en Fabricació i Enginyeria Integrada per Computador per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Director màster en Disseny i Enginyeria en Fabricació Additiva a la UPC School of Professional & Executive Development. Professor associat del Departament d'Enginyeria Mecànica a la Universitat Politècnica de Catalunya. Responsable del Grup de Fabricació Additiva a la Comissió Indústria 4.0 dels Enginyers de Catalunya (agrupació dels Col·legis Oficials d'Enginyers).
 • Gallozzi Ortega, Alfredo
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Industrial superior per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Especialitzat en CAD / CAM a partir de formacions orientades en l'aprenentatge de programes de disseny 3D, renderitzat i fabricació de prototips. Actualment treballa com a dissenyador de producte en Anima Design Barcelona, dedicant-se principalment a tasques relacionades amb el disseny computacional (Rhinoceros - Grasshopper). Acredita una experiència de 8 anys en l'àmbit de la formació, com a formador i gestor acadèmic a CIM UPC.
 • Gual Falcó, Andreu
  Veure perfil a Linkedin
  Llicenciatura en Ciències polítiques i de l'Administració (UAB). Cofundador de (nexgen) careers i director de programes així com cofundador i director d'operacions en Corkscrew. Coordinador acadèmic per a l'àrea de creativitat i innovació de l'Institut Culinari de Barcelona. Col·labora amb l'Institut de Ciències i Tecnologia de Barcelona (BIST) com a formador dels programes de desenvolupament professional per a doctorats i postdoctorats. Anteriorment consultor en processos de compra pública innovadora per a ajuntaments de NYC, Moscú, Los Angeles, París o Santiago de Xile.
 • Lustig, Pamela
  Veure perfil a Linkedin
  Dissenyadora Industrial per la Universitat de Buenos Aires (Argentina). Màster en Disseny i Enginyeria pel Politécnico de Milà i Postgrau en Desenvolupament de Projectes d'Enginyeria de Producte per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Actualment responsable de l'execució de projectes i consorcis d'AM vinculats a aplicacions biomèdiques de Fabricació Additiva en el CIM UPC. Anteriorment ha exercit càrrecs en diverses àrees, com el desenvolupament d'impressores de codi obert FFF i la xarxa de Fablab del CIM UPC.
 • Navas Martínez, Javier
  Veure perfil a Linkedin
  Llicenciat en Ciències Ambientals per la Universitat Autònoma de Madrid, Màster en Desenvolupament Sostenible per la Universitat d'Uppsala (Suècia) i Màster en Formació del Professorat, especialitat Ciències (UNED). Ha treballat en diversos projectes d'innovació educativa de la mà d'entitats com Teamlabs, Alwa, Ship2b i el centre UNESCO de Catalunya. Actualment treballa a Generation Spain, liderant l'àrea de currículum i ensenyament i impartint formacions en innovació i emprendiment en universitats i escoles de negocis.
 • Parera Buxeres, Antoni
  Veure perfil a Linkedin
  Graduat en Disseny Industrial a Elisava -Southampton, 1999. Project Management Gestión de Proyectos Eficientes en Calidad, 2004, per la Universitat Politècnica de Catalunya . Va iniciar la  trajectoria profesional a Roca. Després de colaborar amb els estudis de disseny de Magma Design, Segui Design, Blawcel desde  2002 treballa com a dissenyador- Col.labora com a profesor en els  Masters en conceptualizació i desenvolupament de producte a ELISAVA y  en el Master de Disseny Sostenible de Producte - al IED de Barcelona.
 • Poudelet, Louison
  Veure perfil a Linkedin
  Diploma Universitari de tecnologia (DUT) de la Universitat de Rennes I. Postgrau CAE al CIM UPC. Enginyer Senior a CIM UPC encarregat del desenvolupament de projecte de desenvolupament de noves tecnologies de Fabricació additiva. Acumula 8 anys d'experiència en el desenvolupament de maquinària industrial, d'impressores 3D de grans dimensions i de processos de fabricació additiva a mida.
 • Ramirez Molina, Brian

  Postgrau de Disseny de producte assistit per ordinador (DPAO) en el CIM UPC. Modelista industrial en el CIM-UPC i consegüentment coneixedor de les diferents tecnologies d'impressió 3D i els seus possibles usos. Professor en el Postgrau en Enginyeria de processos de fabricació (CAPI) i en el Postgrau en fabricació additiva per a prototipado ràpid (FARP).
 • Ruggiero Pucci, Filippo
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Mecànic per la Universitat Simón Bolívar (Caracas, Veneçuela). Màster en Disseny i Enginyeria de Desenvolupament de Producte per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Enginyer de suport per a HP a través de Capgemini per a impressores de gran format. Actualment professor de cursos de formació contínua per a treballadors i formació especialitzada en la Fundació CIM UPC: Solidworks (xapa metàl·lica, superfícies, disseny mecànic), Autodesk Inventor, Rhinoceros & Grasshopper.
 • San Millan Pedra, Marc
  Veure perfil a Linkedin
  Modelista Industrial per l'Escola Superior de Disseny i Art Llotja (EASD Llotja), expert en tota mena de tecnologies de prototipat, especialitzat en composites i motlles ràpids, amb amplis coneixements en la impressió 3D i el disseny assistit per ordinador CAD. Actualment ocupa el càrrec de Tècnic Avançat a la Planta Pilot del CIM UPC, responsabilitzant-se de la gestió, disseny i/o fabricació amb motlles i utillatges industrials. Compte amb deu anys d'experiència en fabricació additiva i prototipatge industrial.
 • Uceda Molera, Roger
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyeria Industrial per l'ETSEIB (UPC) i Màster en Direcció de la Producció per la Fundació CIM (UPC). Va iniciar la seva carrera a Delphi i a Metaldyne, empreses del sector de l'automoció, en l'àmbit de l'Enginyeria de Processos. L'any 2005 es va incorporar a la Fundació CIM, on ha desenvolupat la seva carrera professional com a Director d'Operacions en la Planta Pilot. En aquests anys, ha compaginat l'activitat principal de fabricació de prototips i pre-series per a empreses del sector de l'automoció, packaging o electrodomèstics, amb la implantació del sistema Lean Manufacturing en empreses i la participació activa en projectes de R+D a l'àrea de nous processos de fabricació.
 • Ventura, Jordi

  Enginyeria en Disseny de Producte per la Facultat de disseny ELISAVA. Actualment membre i fundador de l'empresa de serveis d'enginyeria i desenvolupament de producte PLUMARTIS. Acumulada Experiència de més de catorze anys en multinacionals (GERMANS BOADA, LEGRAND). Experiència en gestió i direcció de departaments tècnics i I+D (SIGNES, Quintela). Professor del departament d'Enginyeria Gràfica i de Disseny de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

Entitats col·laboradores

Socis col·laboradors

Sortides professionals

 • Enginyer de producte i processos.
 • Dissenyador de productes per a fabricació additiva.
 • Enginyer d’aplicacions de fabricació additiva.
 • Responsable de qualitat en matèries primeres i producte final en fabricació additiva.
 • Promotor de nous negocis en fabricació additiva.
 • Enginyer de producte Health&Bio.

Testimonis i notícies

Testimonis

En acabar la carrera de Disseny Industrial, vaig començar a interessar-me sobre el món de la indústria 4.0 i la fabricació additiva. Fins al moment no n’era conscient del potencial d’aquesta tecnologia a l’hora de materialitzar idees que molt sovint es queden en un arxiu CAD. Vaig escollir aquest màster per adquirir eines i habilitats per modelar i, sobretot, per fer que aquests dissenys siguin factibles a la pràctica. El pla d’estudis és transversal i ric: des de modelatge digital i tècniques de prototipat fins a la gestió de projectes. El que més destacaria són els casos pràctics, plantejats per professionals amb molta experiència en el sector, i en els quals t’enfrontes en primera persona amb la maquinària. Professionalment, el CIM UPC ha suposat el meu punt de partida i m’emporto una excel·lent experiència per part companys i professorat.

Joana Martorell Design engineer a Nacar Design

Testimonis<
Després d’uns anys treballant en prototips i utilitzant la fabricació additiva com a eina de suport, vaig adonar-me del potencial immens que tenia per explotar. Volia formar-me per desbloquejar les enormes oportunitats que la tecnologia ens ofereix. Del màster, destaco la varietat de sectors i aplicacions que hem tractat, així com els tallers realitzats a LEITAT, centre punter en tecnologia i coneixement. Estic aprofitant l’impuls del curs per fer algunes transformacions profundes en la forma que s'entén i s’utilitza la fabricació additiva al sector de l'automòbil, en el qual treballo. Avui en dia falten professionals especialitzats en el disseny i fabricació amb aquest tipus de tecnologies i, per tant, aquest màster és una garantia de futur.

Marc Travesset Additive manufacturing at SEAT

Testimonis<
Altres notícies
Metadata: "Assolir el cim amb impressió 3D: una nova generació de lleves d'escalada"
23-09-2021
Fulls d'Enginyeria: Peces impreses en 3D a Mart
21-06-2021

Sol·licita informació o l'admissió

Contacte:
(34) 93 669 90 00
Sol·licitud rebuda!
Un cop registrem la teva petició, rebràs confirmació per correu electrònic i ens posarem en contacte amb tu.

Gràcies pel teu interès en els nostres programes formatius.
Error
Per un error en la connexió a la base de dades la teva sol·licitud no s'ha pogut cursar. T'agrairem que repeteixis el procés més tard o bé que et posis en contacte amb nosaltres trucant al (34) 93 112 08 08 o enviant-nos un correu electrònic a: webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Has superat el tamany màxim del fitxer
 • Si tens algun dubte sobre el màster.
 • Si vols iniciar els tràmits per matricular-te.
Com iniciar l'admissió
Per iniciar el procés d'inscripció a aquest programa cal omplir i enviar el formulari que trobaràs al peu d'aquestes línies.

A continuació, rebràs un correu electrònic de benvinguda on es detallaran els tres passos a seguir per formalitzar el procés d'inscripció:

1. Completar i confirmar les teves dades personals.

2. Validar el teu currículum vitae i adjuntar la documentació addicional requerida, en cas que sigui necessària per a l'admissió.

3. Pagar 110€ en concepte de drets d'inscripció al programa. L'import d'aquests drets es descomptarà de la quantia total de la matrícula i només es retornarà en cas de no resultar admès.

Un cop realitzat el pagament de drets i disposem de tota la documentació, valorarem la teva candidatura i, si has estat admès al curs, t'enviarem la carta d'admissió. En aquest document obtindràs tots els detalls per formalitzar la matrícula al programa.
  política de protecció de dades

* Camps obligatoris

Informació bàsica o primera capa sobre protecció de dades

Responsable

Fundació Politècnica de Catalunya (en endavant, FPC). + INFORMACIÓ

Finalitat

Contestar les sol·licituds d’informació de l’interessat sobre activitats de formació gestionades o realitzades per l’FPC . + INFORMACIÓ

Establiment o manteniment de relació acadèmica amb l’interessat. + INFORMACIÓ

Legitimació

Consentiment de l'interessat. + INFORMACIÓ

Interès legítim en el desenvolupament de la relació acadèmica. + INFORMACIÓ

Destinataris

No hi ha cessions o comunicacions.

Drets

Accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat. + INFORMACIÓ

Dades de contacte del delegat de protecció de dades

info.dpo@fpc.upc.edu

Informació addicional

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Termini de conservació

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Cessió imatge

Acceptació a la cessió, per un període de 10 anys, les imatges que l’FPC pugui captar a les instal·lacions on es desenvolupi la seva activitat, a fi de difondre i promocionar les activitats de l’FPC i pel mitjà que tingui per convenient.

Serveis de pagament

En cas que l’interessat formalitzi la relació amb l’FPC, l’ordenant (interessat) autoritza i dóna el seu consentiment al càrrec, per tant, amb renuncia expressa al dret de devolució sobre el càrrec.

Enviar