Ús de cookies

Fem servir cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis. Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències.
Informació sobre la política de cookies

Rebutjar Cookies
Acceptar Cookies
Campus
MY_TECH_SPACE

Entrar
Campus en manteniment
Usuari i/o clau incorrectes
No tens cap entorn actiu
El teu accés ha estat restringit. Consulta amb el departament d'administració
Per problemes tècnics el campus virtual és inaccessible. Estem treballant per solucionar-ho. Disculpa les molèsties.
Inici   >  Màsters i postgraus  >  Formació  >  Màster en Direcció de la Producció
Sol·licita informació
Sol·licita informació Sol·licita informació o l'admissió
Sol·licita l'admissió
Sol·licita l'admissió

Presentació

Informació edició 2021-2022
L'edició 2021-2022 d'aquest màster ja ha començat. En breu publicarem la informació actualitzada de la nova edició d'aquest programa.
Edició
23a Edició
Crèdits
60 ECTS (360 hores lectives)
Modalitat
Presencial
Idioma d'impartició
Espanyol
Preu
10.450€
Opcions de pagament de la matrícula

La matrícula es pot pagar:
- En un únic pagament abans del termini establert a la carta d'admissió del programa.
- En dos terminis, és a dir, fraccionant el pagament:

 • El 60% de l'import total s'ha d'abonar en el termini establert a la carta d'admissió del programa.
 • El 40% restant es pot abonar, com a màxim, fins passats 90 dies des de la data d'inici del programa.
- En quatre terminis, fraccionant el pagament amb domiciliació:
 • El 40% de l'import total s'ha d'abonar en el termini establert a la carta d'admissió del programa.
 • El 60% restant es dividirà en 3 pagaments domiciliats, que es repartiran equidistantment entre l'inici i final de les classes lectives.
 • L'estudiant ha de disposar i ser titular d'un compte bancari amb IBAN ESXX
Observacions campanya 0,7%

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.
Propera edició
Octubre 2022
Horari
Dilluns: 18:15 a 21:45
Dimecres: 18:15 a 21:45
Divendres: 18:15 a 21:45
Lloc de realització
Fundació CIM
Parc Tecnològic de Barcelona
C/ Llorens i Artigas, 12
Barcelona
Per què aquest màster?
Per garantir la continuïtat de les nostres indústries cal un fort i constant procés de millora que simplifiqui i flexibilitzi els processos productius. El desenvolupament de noves estratègies i tècniques en la gestió de fabricació, així com un enfocament més resolutiu i determinant des de la producció, permetran que el nostre teixit productiu pugui assolir nous reptes.

La internacionalització de les nostres empreses és un dels factors clau per a la prosperitat econòmica, essent indispensable enfortir el vincle entre l’estratègia i les operacions per tal de millorar-ne la competitivitat. Tanmateix el sector industrial està demostrant la fortalesa per superar els embats de la crisi recent. És en aquest context on el director de la producció s’ha convertit en una de les principals figures impulsores i catalitzadores del canvi.

Impulsat per:
Objectius
Els objectius plantejats en el màster engloben l’adquisició de les competències en coneixements específics, habilitats professionals i actituds proactives davant dels reptes que es plantegen dins de les operacions manufactureres de les empreses.

En finalitzar el màster, els participants seran capaços de:

 • Disposar de coneixements, competències i habilitats de gestió i organització en l’àmbit de la direcció de la producció i d’operacions.
 • Aplicar models, metodologies i tècniques de gestió de la producció.
 • Dirigir i coordinar les decisions del procés de fabricació tenint en compte l’impacte financer en la companyia.
 • Alinear les activitats diàries de millora de processos amb les prioritats estratègiques.
 • Desenvolupar una experiència real i pràctica, implicant-lo en la realització d’un projecte personal.

A qui va dirigit?
A aquells professionals i enginyers de perfil tècnic que vulguin desenvolupar i consolidar la seva carrera professional en la gestió de la producció i de les operacions industrials.

Continguts formatius

Relació d'assignatures
6 ECTS 36h
Gestió de la Producció
 • Processos productius.
 • Previsió de la demanda.
 • Planificació de la producció.
 • Sistemes MRP-I i MRP-II.
 • Programació de la producció (MPS). Pla mestre de producció.
 • Gestió dels colls d'ampolla (TOC).
 • Tècniques de millora continua (Kaizen).
5 ECTS 30h
Supply Chain Management
 • Compres i aprovisionaments.
 • Logística integral.
 • Disseny i gestió de magatzems.
 • Selecció i contractació de l'Operador Logístic
 • Gestió d’estocs: classificació ABC, estoc de seguretat, obsolescència.
 • Picking i Packing.
 • Gestió de rutes (mapa logístic) i expedicions.
 • Organització de Transports. Tendering.
 • Gestió del Time to Market.
 • Integració de la Cadena de Subministrament (B2B, B2C).
 • Traçabilitat i RFID.
 • Deslocalització.
 • Estratègia en les Operacions Industrials.
3 ECTS 18h
Automatització Industrial
 • Metodologia projectes d'automatització: V-Model.
 • Fabricació flexible.
 • Accionaments i sensors industrials.
 • Dispositius de control i comunicacions.
 • Sistemes d'informació: SCADA, MES i ERP.
 • RapidPrototyping.
2 ECTS 12h
Presa de Decisions Estratègiques a les Operacions a la Cadena Subministrament
 • Visió estratègica de la producció i operacions.
 • Resolució de casos pràctics d’aplicació en plantilles personalitzades: Recreus 3D.
4 ECTS 24h
Organització Industrial
 • Distribució layout de planta (SLP).
 • Disseny de llocs de treball.
 • Anàlisi i Reenginyeria de processos (BPR).
 • Estudi i millora de mètodes de treball.
 • Optimització del desplaçament del material i les persones en l'entorn productiu.
 • Mesura de micromoviments en el lloc de treball (MTM-x).
 • Mesura del treball: cronometratge i valoració del ritme.
 • Sistemes CAPE.
7 ECTS 42h
Filosofia Lean
 • Lean Manufacturing.
  • Principis del Lean: valor, flux i anivellament, pull (Kanban) i millora contínua.
  • Sistema productiu de Toyota (TPS).
  • Diagrama del flux de valor en els processos productius (VSM).
  • Just in Time (JIT).
  • Canvi ràpid d'eina/utillatge (SMED).
  • Producció en cèl·lules.
  • Els 7 malbarataments.
  • Tècniques d'organització, ordenació i neteja del lloc de treball permanentment (5S).
  • Manteniment Productiu Total (TPM).
 • Lean Accounting.
  • Valoració inversions en projectes Lean 6 Sigma (reducció de costos).
  • CashFlows associats a reducció temps de cicle, WIP, colls d'ampolla, temps d'atur.
  • Principis Lean en la comptabilitat interna. Replantejant els KPI's i reports.
 • Integració Lean Six Sigma.
 • Gestió i implementació de filosofia Lean.
3 ECTS 18h
Six Sigma i Sistemes de Qualitat Total
 • Gestió de la qualitat total (TQM).
 • Costos de la no-qualitat.
 • Estandardització ISO (9001, 14000) i la seva implantació.
 • Desplegament de la funció de qualitat (QFD).
 • Procés DMAIC (definir, mesurar, analitzar, millorar i controlar).
 • Tècniques d'anàlisi: OEE, ABC, pareto, ishikawa, anova.
 • Anàlisi modal de fallades i els seus efectes (AMFE).
 • Disseny per al Six Sigma (DFSS).
 • Prevenció de riscos laborals.
  • Marc legal: Les responsabilitats del director de la producció.
  • Prevenció aplicada en les línies de producció. Ergonomia del lloc de treball, EPIs.
  • Subcontractació i coordinació de les activitats empresarials.
  • Cost de la no-prevenció.
2 ECTS 12h
Presa de Decisions Estratègiques a les Operacions de Processos Industrials
 • Visió estratègica de la producció i operacions.
 • Resolució de casos pràctics d’aplicació en plantilles personalitzades: Recreus 3D.
5 ECTS 30h
Habilitats Directives i Gestió de Persones
 • Habilitats Directives.
  • La comunicació a l'entorn professional.
  • Models de comportament de les persones i el seu diagnòstic.
  • Lideratge i direcció de persones.
  • Negociació efectiva.
  • Resolució de conflictes.
  • Gestió del temps i de l’estrès.
  • Parlar en públic.
  • Presentacions professionals.
  • Mentoring i Coaching.
 • Recursos Humans.
  • Departament de RRHH i la seva rellevància estratègica.
  • Models organitzatius.
  • Relacions laborals: premis i gratificacions, baixes, descansos.
  • Interacció amb el comitè d'empresa.
  • Contractació de personal (fixe, temporal, discontinu).
  • Processos judicials.
  • Responsabilitat social corporativa.
5 ECTS 30h
Finances de les Operacions Industrials
 • Comptes i cicle comptable: llibre diari, llibre major, balanç de sumes i saldos.
 • Nou pla general de comptabilitat.
 • Anàlisi d'estats financers.
  • Estructura financera i estratègies de finançament.
  • Rendibilitats econòmica i financera, liquiditat i altres ratis d’anàlisi financer.
 • Finances operatives.
  • Necessitats operatives de fons i fons de maniobra.
  • Cicle de caixa. Cicle de maduració del producte.
 • Comptabilitat de costos.
  • Sistemes de costos industrials.
  • Punt d'equilibri (break-even).
 • Valoració d'inversions.
  • Mètodes estàtics (payback) i dinàmics (VAN, TIR).
 • Productes financers industrials.
  • Productes d’actiu: renting, leasing, descompte d'efectes, factoring.
  • Productes de passiu corrent: pòlisses de crèdit, confirming.
 • Quadre de comandament Integral (balancedscore card).
 • Lean accounting.
  • Valoració inversions en projectes Lean Six Sigma (reducció de costos).
  • CashFlows associats a reducció temps de cicle, WIP, colls d'ampolla, temps d'atur.
  • Principis Lean en la comptabilitat interna. Replantejant els KPI's i reports.
3 ECTS 18h
Innovació i Entrepreneurship
 • Innovació en processos. El dilema de l'innovador.
 • Innovació en operacions de serveis.
 • Model de negoci.
  • Metodologia per a l'anàlisi del model de negoci.
  • Innovació en el model de negoci.
  • Proposta de valor.
 • Business Plan.
  • Necessitat, Oportunitat i negoci. El pla de negoci com a eina.
  • Estructura d'un pla de negoci.
  • Realització d'un pla de negoci.
 • Product to Cost.
  • Convertint les idees en productes: de la "i" a la "D" en l'I+D+i.
  • Decisions "Make or Buy".
  • Impacte en els costos de producció durant la fase de disseny del producte.
  • Disseny per a la producció i el muntatge (DFMA).
3 ECTS 18h
Gestió de Projectes
 • Característiques d'un projecte.
 • Cicle de vida del projecte: Planificació, supervisió, anàlisi de resultats i tancament.
 • Pressupost i rendibilitat d'un projecte.
 • Diagrama de Gantt i camí crític.
 • Rols i responsabilitats.
 • Govern d'un projecte.
 • Mitigació de riscos i resolució d'Incidències.
 • Tècniques, eines i millors pràctiques de planificació i monitorització: KPI's.
 • Report del grau d'avenç d'un projecte.
12 ECTS 72h
Projecte Final en Direcció de la Producció
Titulació
Títol de màster propi expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial. De no ser així, l'estudiant obtindrà un certificat d'aprofitament del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya. (Veure dades que consten al certificat).
Oferta modular
Aquest màster s'estructura en els mòduls que s'indiquen a continuació. Si no desitges cursar tot el màster pots matricular-te d'un o diversos mòduls.
Màster:
relation Postgraus:

Metodologia d'aprenentatge

La metodologia docent del programa facilita l'aprenentatge de l'estudiant i l'assoliment de les competències necessàries.Eines d'aprenentatge
Sessions magistrals participatives
S'exposen els fonaments conceptuals dels continguts a impartir, tot promovent la interacció amb els estudiants per guiar-los en l'aprenentatge dels diferents continguts i el desenvolupament de les competències establertes.
Sessions pràctiques a l'aula
S'apliquen els coneixements en un entorn real o hipotètic, on s'identifiquen i treballen aspectes específics per facilitar la comprensió, amb el suport dels docents.
Resolució d'exercicis
Es treballen les solucions mitjançant l'exercitació de rutines, l'aplicació de fórmules o algoritmes i se segueixen procediments de transformació de la informació disponible i la interpretació dels resultats.
Criteris d'avaluació
Assistència
Es requereix com a mínim el 80% d'assistència a les hores lectives.
Grau de participació
S'avalua la contribució activa dels estudiants en les diferents activitats proposades per l'equip docent.
Elaboració de treballs
Estudis sobre una temàtica determinada, individual o grupal, on s'avalua la qualitat i la profunditat dels treballs, entre d'altres.
Realització i presentació del projecte final
Projectes individuals o grupals en els quals s'apliquen els continguts impartits en el programa. El projecte pot estar basat en casos reals i comprendre la identificació d'una problemàtica, el disseny de la solució, la seva implementació o un pla de negoci. Comptarà amb una presentació i defensa pública del mateix projecte.
Pràctiques i borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space els estudiants podran visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La borsa de treball de la UPC School té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Campus virtual
Els estudiants d'aquest màster tindran accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre estudiants, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar notes, etc.

Equip docent

Direcció Acadèmica
 • Rius Moreno, Vicenç

  Enginyer en Telecomunicacions per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Màster en Direcció de les Telecomunicacions per l'Institut Català de Tecnologia. MBA per la Universitat Pompeu Fabra. Gestor de Projectes d'Automatització de línies de metro a TMB. Coordinador de l'Observatori Mundial de Metres Automàtics (UITP) identificant les tendències tecnològiques i operatives del sector. Ha participat com a docent en diferents programes de màster i postgrau. Inversió Privada en Nous Negocis (Business Angels Network Catalunya).
 • Uceda Molera, Roger
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyeria Industrial per l'ETSEIB (UPC) i Màster en Direcció de la Producció per la Fundació CIM (UPC). Va iniciar la seva carrera a Delphi i a Metaldyne, empreses del sector de l'automoció, en l'àmbit de l'Enginyeria de Processos. L'any 2005 es va incorporar a la Fundació CIM, on ha desenvolupat la seva carrera professional com a Director d'Operacions en la Planta Pilot. En aquests anys, ha compaginat l'activitat principal de fabricació de prototips i pre-series per a empreses del sector de l'automoció, packaging o electrodomèstics, amb la implantació del sistema Lean Manufacturing en empreses i la participació activa en projectes de R+D a l'àrea de nous processos de fabricació.
 • Sobrino Lacruz, Agustí
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses (UB). Màster en Producció Automatitzada i Robòtica per l'Institut Català de Tecnologia (TIC). Va començar la seva carrera a Accenture, liderant projectes de reenginyeria de processos i integració de sistemes en empreses multinacionals del sector farmacèutic i de gran consum, passant a formar part de l'Equip Executiu. Actualment és el CEO d'Averlance, una empresa especialitzada en el desenvolupament de productes i solucions d'IT i Transformació Digital a escala global.
Professorat
 • Anguera Puig, Jaume
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Màster en Direcció d'Operacions: Logística i Producció per Institut Català de Tecnologia (ICT). Programa de Desenvolupament de Directius (PDD) per IESE. Ha desenvolupat diverses posicions en l’àrea d’operacions de Henkel. En l’actualitat Plant Manager en la planta d’Adhesius de Henkel Iberica.
 • Aragonés Ortiz, Lara
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyera de telecomunicacions per la UAB, EMBA per ESADE. Treballa al sector industrial des de fa catorze anys, en diferents posicions des d'enginyeria fins a producció. Actualment, és directora general adjunta d'una PIME catalana amb seu a Barcelona.
 • Aztarain, Xabier

  Enginyer industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Programa de Desenvolupament Directiu (PDD) per IESE. Actualment Head de Supply Chain de Medichem (indústria farmacèutica). Acumula una experiència de més de vint anys en departaments de compres i Supply Chain tant a multinacionals (Henkel, Faurecia) com a empreses familiars (Medichem, Galenicum) de diferents sectors industrials. Els darrers dotze anys focalitzat en la gestió de departaments de Supply Chain a la indústria farmacèutica.
 • Bernà, Sergi

  Màster en Enginyeria Industrial per la UPC-ETSEIB especialitzat en organització industrial. Més de cinc anys d’experiència en consultoria d'operacions, Kaizen Lean, transformació i canvi cultural de les organitzacions. Manager a Kaizen Institute Western Europe.
 • Berni Clos, Carlos
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (ETSEIB - UPC). Màster en Business Administration – MBA a Esade Business School. Professional sènior amb experiència en empreses multinacionals als sectors de Gran Consum, Fashion, Retail i Digital (Henkel, Checkpoint Systems, Desigual, Affinity Petcare).
 • Detry Duyckaerts, Nathalie
  Veure perfil a Linkedin
  Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona (UB). Programa de Direcció General d'IESE. Consultora i formadora especialista en desenvolupament directiu, desenvolupament comercial i transformació personal. Sòcia Fundadora de Next2People Consultors. President i Sòcia de Barna Consulting Group durant disset anys. Membre de l'Advisory Board de l'Empresa emergent TechHeroX. Sòcia de WeRock Capital (Women Business Angel). Sòcia de EIX & AMB (Executives i conselleres). Autora del llibre: Ales de Papallona. Les Claus de la transformació (9 edicions).
 • Farré Oto, Jordi
  Veure perfil a Linkedin
  Llicenciat en economia per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Màster en Business Administration per Esade Business School, especialitzat en temàtica internacional. Director de Gestió altament eficaç i consumat amb més de quinze anys d’experiència exitosa en la gestió d’empreses, departaments, projectes i persones en una varietat d’indústries per tal de reduir els costos operatius i aconseguir una eficiència òptima.
 • Lerma Maqueda, Carlos

  Enginyer Tècnic per l´Escola d´Enginyers Tècnics de Barcelona. PDD a Automoció (Programa Direcció per a Directius) per la Universitat ABAD OLIVA CEU de Barcelona. Acumula una experiència de més vint anys a SEAT a l'Àrea de Fabricació i Logística en llocs Directius, actualment Responsable de SUPPLY CHAIN INHOUSE a SEAT Martorell.
 • Lozano Elena, Eusebio
  Veure perfil a Linkedin
  Llicenciat en Psicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Màster en Psicopatologia de l'Adult per la UAB. Des de 2011 exerceix, en l'àmbit de la consultoria, la formació i l'assessorament en processos d'acompanyament en la gestió del canvi, així com el desenvolupament d'habilitats comercials, relacionals, de comunicació i de lideratge, gestió de conflictes i gestió emocional, entre altres.
 • Mañé Rosell, Susanna

  Llicenciada en Economia per la Universitat Rovira i Virgili. Executive MBA i Programme for Management Development- PMD per ESADE. Fundadora i CEO d'Aantal Consulting. Acumula més de quinze anys d'experiència en posicions de direcció financera, controlling i subdirecció general en empreses multinacionals, empreses emergents i mitjanes empreses (Lear, Euroports, MMM, icontainers, Vallformosa) dels sectors automobilístic, marítim, industrial i vins).
 • Òdena Giménez, Xavier
  Veure perfil a Linkedin
  Titulat en Ciències Empresarials per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Postgrau en Direcció Comptable i Control de gestió per la Universitat Pompeu Fabra (UPF). Membre del Col·legi d'Economistes. Més de vint anys ocupant càrrecs de responsabilitat, Controller, Direcció Financera, Direcció d'Operacions i Direcció General en empreses multinacionals (Chemipol,Isofix, Grup Idilia Foods).
 • Rellán Martínez, Carlos
  Veure perfil a Linkedin
  Llicenciat en enginyeria industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Diplomat en Ciències Empresarials per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Actualment, membre del Clúster de la Indústria d’Automoció de Catalunya (CIAC) dins de l’àrea de competitivitat com a coordinador àrea LEAN i col·laborador de l’Associació Espanyola de Manteniment (AEM) dins de l’àrea de Manteniment 4.0. Acumula una experiència de més de vint anys a empreses multinacionals del sector de l'automoció (SEAT, Zanini i Nissan) en àrees vinculades a les Operacions (Manteniment, Enginyeria i Producció).
 • Rius Moreno, Vicenç

  Enginyer en Telecomunicacions per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Màster en Direcció de les Telecomunicacions per l'Institut Català de Tecnologia. MBA per la Universitat Pompeu Fabra. Gestor de Projectes d'Automatització de línies de metro a TMB. Coordinador de l'Observatori Mundial de Metres Automàtics (UITP) identificant les tendències tecnològiques i operatives del sector. Ha participat com a docent en diferents programes de màster i postgrau. Inversió Privada en Nous Negocis (Business Angels Network Catalunya).
 • Sabaté i Domènech, Francesc
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer industrial elèctric per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Màster en Producció Automatitzada i Robòtica (PAIR) pel CIM-UPC. Actualment és director del Màster en Producció Automatització i Robòtica [PAIR] i del Màster en Transformació Digital en la Indústria [MTDI] a la UPC School desenvolupat al CIM-UPC. Director general de TEDELOC, empresa especialitzada en projectes i consultoria d'automatització, integració dels mons OT/IT i gestió d'informació. Fa més de vint anys que desenvolupa i dirigeix projectes d'automatització vertical d'informació de sistemes productius.
 • Sobrino Lacruz, Agustí
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses (UB). Màster en Producció Automatitzada i Robòtica per l'Institut Català de Tecnologia (TIC). Va començar la seva carrera a Accenture, liderant projectes de reenginyeria de processos i integració de sistemes en empreses multinacionals del sector farmacèutic i de gran consum, passant a formar part de l'Equip Executiu. Actualment és el CEO d'Averlance, una empresa especialitzada en el desenvolupament de productes i solucions d'IT i Transformació Digital a escala global.
 • Suñé Torrents, Albert
  Veure perfil a futur.upc
  Doctor en Administració i Direcció d'Empreses i Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Des de fa més de 10 anys compagina docència, recerca i assessorament a empreses en les àrees de direcció estratègica, desenvolupament d'habilitats directives i Lean Management. És professor del Departament d'Organització d'Empreses de la UPC. Participa en Màsters i postgraus de la Universitat de Barcelona i de diversos centres tecnològics. Eventualment és professor visitant de INCAE Business School. Les seves àrees de recerca se centren en el Comportament Organitzatiu i l'Aprenentatge Organitzatiu, en les quals és autor de diverses publicacions en revistes internacionals i congressos de reconegut prestigi.
 • Visa Boladeras, Andreu

  Enginyer en Organització Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC - ESEIAAT). Enginyer Tècnic en Química Industrial (UPC - EUETII). Acumula una experiència de més de disset anys en el sector farmacèutic en la fabricació de API´s (principi actiu farmacèutic) al grup Moehs, treballant en el departament de producció de diferents sites, a Bèlgica, a l'empresa Benechim S.P.R.L com a responsable de la transferència tecnològica de productes farmacèutics, responsable de producció de la nova planta a Castellbisbal (Moehs BCN S.L.). Actualment exercint com a adjunt del CIO (Chief Industrial Officer).

Entitats col·laboradores

Socis col·laboradors

Sortides professionals

 • Cap de producció.
 • Responsable d’operacions.
 • Enginyer lean six sigma.
 • Enginyer de processos.
 • Enginyer de fàbrica.
 • Consultoria en operacions.

Sol·licita informació o l'admissió

Contacte:
(34) 93 669 90 00
Sol·licitud rebuda!
Un cop registrem la teva petició, rebràs confirmació per correu electrònic i ens posarem en contacte amb tu.

Gràcies pel teu interès en els nostres programes formatius.
Error
Per un error en la connexió a la base de dades la teva sol·licitud no s'ha pogut cursar. T'agrairem que repeteixis el procés més tard o bé que et posis en contacte amb nosaltres trucant al (34) 93 112 08 08 o enviant-nos un correu electrònic a: webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Has superat el tamany màxim del fitxer
 • Si tens algun dubte sobre el màster.
 • Si vols iniciar els tràmits per matricular-te.
Com iniciar l'admissió
Per iniciar el procés d'inscripció a aquest programa cal omplir i enviar el formulari que trobaràs al peu d'aquestes línies.

A continuació, rebràs un correu electrònic de benvinguda on es detallaran els tres passos a seguir per formalitzar el procés d'inscripció:

1. Completar i confirmar les teves dades personals.

2. Validar el teu currículum vitae i adjuntar la documentació addicional requerida, en cas que sigui necessària per a l'admissió.

3. Pagar 110€ en concepte de drets d'inscripció al programa. L'import d'aquests drets es descomptarà de la quantia total de la matrícula i només es retornarà en cas de no resultar admès.

Un cop realitzat el pagament de drets i disposem de tota la documentació, valorarem la teva candidatura i, si has estat admès al curs, t'enviarem la carta d'admissió. En aquest document obtindràs tots els detalls per formalitzar la matrícula al programa.
  política de protecció de dades

* Camps obligatoris

Informació bàsica o primera capa sobre protecció de dades

Responsable

Fundació Politècnica de Catalunya (en endavant, FPC). + INFORMACIÓ

Finalitat

Contestar les sol·licituds d’informació de l’interessat sobre activitats de formació gestionades o realitzades per l’FPC . + INFORMACIÓ

Establiment o manteniment de relació acadèmica amb l’interessat. + INFORMACIÓ

Legitimació

Consentiment de l'interessat. + INFORMACIÓ

Interès legítim en el desenvolupament de la relació acadèmica. + INFORMACIÓ

Destinataris

No hi ha cessions o comunicacions.

Drets

Accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat. + INFORMACIÓ

Dades de contacte del delegat de protecció de dades

info.dpo@fpc.upc.edu

Informació addicional

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Termini de conservació

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Cessió imatge

Acceptació a la cessió, per un període de 10 anys, les imatges que l’FPC pugui captar a les instal·lacions on es desenvolupi la seva activitat, a fi de difondre i promocionar les activitats de l’FPC i pel mitjà que tingui per convenient.

Serveis de pagament

En cas que l’interessat formalitzi la relació amb l’FPC, l’ordenant (interessat) autoritza i dóna el seu consentiment al càrrec, per tant, amb renuncia expressa al dret de devolució sobre el càrrec.

Enviar