Aquest lloc web utilitza cookies

El lloc web de la Fundació Politècnica de Catalunya utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar l'experiència de navegació i amb finalitats estadístiques. Per obtenir més informació sobre les cookies podeu consultar la política de cookies.

Configurar cookies
Permetre totes les cookies
Campus
MY_TECH_SPACE


Entrar
Campus en manteniment
Usuari i/o clau incorrectes
No tens cap entorn actiu
El teu accés ha estat restringit. Consulta amb el departament d'administració
Per problemes tècnics el campus virtual és inaccessible. Estem treballant per solucionar-ho. Disculpa les molèsties.
No tens autorització per fer aquesta crida. Pots consultar a webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Has d'introduir l'usuari del campus no un correu electrònic
Has de fer la verificació per comprovar que no ets un robot.
Inici   >  Màsters i postgraus  >  Formació  >  Màster de formació permanent en Arquitectura i Medi Ambient: Espai Urbà, Llum i Integració d'Energies a l'Arquitectura
Sol·licita informació
Sol·licita informació Sol·licita informació o l'admissió
Sol·licita l'admissió
Sol·licita l'admissió
 • discount

  BENEFICIA'T DE CONDICIONS ESPECIALS EN LA MATRÍCULA FINS A L'1 DE JULIOL!

  CONSULTA AMB LA TEVA ASSESSORA!

Presentació

Edició
20a Edició
Crèdits
60 ECTS (350 hores lectives)
Modalitat
Presencial
Idioma d'impartició
Espanyol
Preu
7.100€
Condicions especials en el pagament de la matrícula i campanya 0,7%
Aprofita les condicions especials de matrícula en aquesta ronda d'admissió! Formalitza la teva matrícula fins al 1 de juliol. Consulta amb la teva assessora.
Dates de realització
Inici classes: 08/10/2024
Fi classes: 02/06/2025
Fi programa : 12/09/2025
Horari
Dilluns: 16:00 a 20:00
Dimarts: 16:00 a 20:00
Dimecres: 16:00 a 20:00
Dijous: 16:00 a 20:00
 • Període 1: del 10 d'octubre al 20 de desembre de 2023, dimarts i dimecres de 16.00 a 20.00 hores.
 • Període 2: del 9 de gener al 21 de març de 2024, dimarts, dimecres i dijous de 16.00 a 20.00 hores.
 • Període 3: del 3 d'abril al 29 de maig de 2024, dilluns i dimecres de 16.00 a 20.00 hores.
Lloc de realització
ETSAB - Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona
Av. Diagonal, 649
Barcelona
Per què aquest màster de formació permanent?

En el moment actual, l'arquitectura ha de ser plenament conscient de les necessitats mediambientals i ha de respondre amb un disseny adequat als plantejaments d'entorns humans cada cop més sostenibles.

En aquest sentit, el màster en Arquitectura i Medi Ambient: Espai Urbà, Llum i Integració d'Energies a l'Arquitectura aprofundeix en els desafiaments mediambientals de l’arquitectura i ho fa centrant-se en la qüestió energètica, d’importància cabdal, no només per l’aprofitament de les energies naturals sinó també per la bona integració d'aquestes energies en els edificis i en les formes urbanes.

El programa consta de tres mòduls que corresponen als tres camps d'acció de l'arquitectura i l'energia: el bloc d’Espai Urbà Sostenible, dedicat a les estratègies en la trama urbana; el de Llum i Arquitectura, centrat en el coneixement i aprofitament de la llum en els projectes d'arquitectura i, per últim, el mòdul d'Energies Renovables en l'Arquitectura, dedicat específicament a la integració de les energies naturals en els edificis.

Al llarg del programa de màster es fan diferents visites vinculades a les qüestions tractades i que permeten conèixer de primera mà casos d’aplicació real. A més, els alumnes tindran la possibilitat de realitzar un viatge optatiu a l'Institut Tecnològic i d'Energies Renovables (ITER) i allotjar-se a les Cases Bioclimàtiques que es troben dins de l'Institut, ubicat a l’illa de Santa Cruz de Tenerife.

Objectius
 • Dominar els sistemes de control ambiental natural en l'arquitectura, amb coneixement de les tècniques d'il·luminació, climatologia i acústica utilitzables amb energies naturals.
 • Treballar en el disseny i l'avaluació d'edificis i sistemes, sigui en consultes sobre aquestes qüestions o en funcions de control administratiu.
 • Triar els sistemes energètics més adequats per a casos concrets d'edificis i el seu entorn, dissenyar les característiques generals d'aquests sistemes i integrar-los formalment i tècnicament en el concepte global de l'obra arquitectònica.
A qui va dirigit?
 • Arquitectes i enginyers superiors o tècnics interessats a assolir un grau alt d'especialització en l'aplicació de les energies renovables a l'arquitectura.
 • Altres professionals universitaris que necessitin ampliar els seus coneixements en aquest camp.

Continguts formatius

Relació d'assignatures
15 ECTS 90h
Espai Urbà Sostenible
 • Sostenibilitat
  • Introducció a la sostenibilitat.
  • L'anàlisi del cicle de vida.
  • Els residus de construcció. Residus domèstics.
  • El cicle de l'aigua: captació, depuració i emmagatzematge.
  • Software de simulació, càlcul i estudi de la radiació solar aplicada al disseny urbà.
 • Dinàmiques urbanes
  • Models territorials, estructures urbanes i sostenibilitat.
  • Cap a un urbanisme i mobilitat sostenibles.
  • Mobilitat urbana.
  • Contaminació lumínica urbana.
 • Morfologia urbana
  • Dimensió humana i social de l'espai públic.
  • Illa de calor i morfologia urbana.
  • Catalitzadors urbans.
15 ECTS 90h
Llum i Arquitectura
 • Llum i arquitectura
  • L'experiència de l'arquitectura.
  • L'espai interior.
  • Comportament dels materials a la llum.
  • Ambient lumínic interior i exterior.
 • Llum, energia i confort
  • Llum i visió. El procés visual.
  • Unitats lumíniques i les seves relacions.
  • Paràmetres del confort: qualitatius i quantitatius.
  • L'escena visual dinàmica. Ambient lumínic interior i exterior.
  • Taller pràctic d'efecte lumínic.
 • Llum i eficiència energètica
  • Luminotècnia i eficiència energètica.
  • Flux d'energia. Eficiència.
  • Electrotècnia aplicada.
  • Marc legal mediambiental.
  • Eines de càlcul i simulació.
20 ECTS 120h
Energies Renovables a l'Arquitectura
 • Arquitectura bioclimàtica
  • L'energia en l'arquitectura.
  • Paràmetres de confort físics, fisiològics i psicològics.
  • Clima i altres preexistències ambientals.
  • Ubicació, correcció de l'entorn, forma, pell i interior.
  • Sistemes climàtics passius.
  • Introducció al software de simulació, càlcul i estudi de la radiació solar aplicada a l'arquitectura.
  • Visites relacionades amb els coneixements teòrics adquirits.
 • Energies renovables a l'arquitectura
  • El clima i altres preexistències ambientals.
  • Avaluació del comportament tèrmic.
  • Sistemes especials de climatització natural. Captació, protecció solar i ventilació.
  • Principis d'energia solar tèrmica, fotovoltaica, geotèrmica i eòlica.
  • Optimització de recursos mitjançant sistemes comunitaris.
 • Integració d'energies renovables en l'arquitectura
  • Integració d'energies renovables.
  • Tipus de captadors i les seves característiques constructives.
  • Exemples arquitectònics: sistemes actius.
  • Taller: disseny d'un mòdul habitable simple i compost.
  • Taller: disseny i avaluació de l'edifici en la trama urbana.
 • Façanes i envolupants
  • Funcions de l'envolupant.
  • Funcions a resoldre per part dels sistemes solars.
  • Intercanvi energètic per l'envolupant.
  • Façanes, cobertes i filtres.
10 ECTS 50h
Treball Final de Màster
L'estudiant ha d'elaborar un treball inèdit i individual on pugui fer una síntesi dels coneixements adquirits. El projecte s'avalua en una presentació oral i pública davant d'un tribunal.
La UPC School es reserva el dret de modificar el contingut del programa, que pot variar per a una major adaptació als objectius del curs.
Titulació
Títol propi de màster de formació permanent en Arquitectura i Medi Ambient: Espai Urbà, Llum i Integració d'Energies a l'Arquitectura, expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut del previst en l'art. 7.1 de la Llei Orgànica 2/2023, de 22 de març, del Sistema Universitari, i l'art. 36 del Reial Decret 822/2021, de 28 de setembre, pel que s'estableix l'organització dels ensenyaments universitaris i del procediment d'assegurament de la seva qualitat. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària prèvia oficial. De no ser així, l'estudiant obtindrà un certificat d'aprofitament del programa superior per la Fundació Politècnica de Catalunya. Els estudis de formació permanent de la Universitat Politècnica de Catalunya s'aproven anualment pel Consell de Govern de la Universitat. (Veure dades que consten al certificat).
Oferta modular
Aquest màster de formació permanent s'estructura en els mòduls que s'indiquen a continuació. Si no desitges cursar tot el màster de formació permanent pots matricular-te d'un o diversos mòduls.
Màster de formació permanent:
relation Postgraus:

Metodologia d'aprenentatge

La metodologia docent del programa facilita l'aprenentatge de l'estudiantat i l'assoliment de les competències necessàries.Eines d'aprenentatge
Sessions magistrals participatives
S'exposen els fonaments conceptuals dels continguts a impartir, tot promovent la interacció amb els estudiants per guiar-los en l'aprenentatge dels diferents continguts i el desenvolupament de les competències establertes.
Sessions pràctiques a l'aula
S'apliquen els coneixements en un entorn real o hipotètic, on s'identifiquen i treballen aspectes específics per facilitar la comprensió, amb el suport dels docents.
Visites
S'assisteix a centres especialitzats, empreses del sector o espais singulars i rellevants del sector, per tal de conèixer in situ entorns de desenvolupament, de producció o de demostració en l'àmbit del programa.
Tutories
Es dona suport tècnic als estudiants en el desenvolupament del projecte final, en funció de la seva especialitat i de la temàtica del projecte.
Workshops
Es dona suport als estudiants en la realització d'un treball pràctic grupal i en el qual s'hi van incorporant sessions teòriques que aporten les eines i coneixements necessaris per aconseguir un resultat. Es realitza un intercanvi d'idees i resultats entre tots els grups participants.
Criteris d'avaluació
Assistència
Es requereix com a mínim el 80% d'assistència a les hores lectives.
Elaboració de treballs
Estudis sobre una temàtica determinada, individual o grupal, on s'avalua la qualitat i la profunditat dels treballs, entre d'altres.
Realització i presentació del projecte final
Projectes individuals o grupals en els quals s'apliquen els continguts impartits en el programa. El projecte pot estar basat en casos reals i comprendre la identificació d'una problemàtica, el disseny de la solució, la seva implementació o un pla de negoci. Comptarà amb una presentació i defensa pública del mateix projecte.
Pràctiques i borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space l'estudiantat podrà visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La borsa de treball de la UPC School té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Campus virtual
L'estudiantat d'aquest màster de formació permanent tindrà accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre l'alumnat, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar notes, etc.

Equip docent

Direcció Acadèmica
 • Alonso Montolío, Carlos
  Alonso Montolío, Carlos
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Doctor Arquitecte per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Professor Agregat del Departament de Tecnologia de l'Arquitectura de la UPC.
 • Coch Roura, Helena
  Coch Roura, Helena
  info
  Veure perfil a futur.upc
  Doctora Arquitecta per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Catedràtica del Departament de Tecnologia de l'Arquitectura de la UPC.
Professorat
 • Alonso Montolío, Carlos
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Doctor Arquitecte per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Professor Agregat del Departament de Tecnologia de l'Arquitectura de la UPC.
 • Anagnou, Eleni
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Doctora per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Màster en Arquitectura Energia i Medi Ambient per la UPC. Llicenciada en Arquitectura per la Universitat Politècnica Nacional d'Atenes (NTUA). Ha estat professora en Màster oficial de la Universitat Oberta Hel·lènica (HOU). Acumula una experiència professional de més de quinze anys en els sectors d'arquitectura, il·luminació arquitectònica i eficiència energètica. Actualment, és dissenyadora - tècnica a l'estudi d'il·luminació Interventor i té activitat docent i investigadora.
 • Aquilué Junyent, Inés
  info
  Veure perfil a futur.upc
  Doctora en Urbanisme i Arquitecta per la Universitat Politècnica de Catalunya. Màster en Planejament Urbà i Territorial, especialitat en Estudis Urbans per la Universidad Politécnica de Madrid. Actualment, imparteix docència en el Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori com a professora lectora. Ha publicat una dotzena d'articles indexats, ha participat com a ponent convidada en una vintena de conferències internacionals i ha publicat llibres i capítols sobre urbanisme, paisatge i ordenació del territori.
 • Bailo i Esteve, Manuel
  info

  Doctor arquitecte. Professor del dept. d'urbanisme a l'ETSAB UPC. Professor de projectes de la Washington University a Saint Louis. Professor convidat del Dept.de projectes arquitectònics de l'Escola Politècnica superior d'Alacant, EPS. Soci fundador de l'estudi Bailo+Rull - ADD + ARQUITECTURA.
 • Batlle Durany, Enric
  info
  Veure perfil a futur.upc
  Doctor en Arquitectura (2002), amb la tesi: El Jardí de la Metròpoli (ed. Gustavo Gili), per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Professor titular al Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori i director del MBLandArch, màster universitari de paisatgisme de la UPC. És arquitecte del paisatge de reconegut prestigi, impartint conferències i cursos arreu del món. És soci fundador, conjuntament amb Joan Roig Duran, de l'oficina Batlleiroig Arquitectura, que treballa des del 1981 en projectes de paisatge, urbanisme i edificació.
 • Canals Casals, Lluc
  info
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Doctor en Enginyeria Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), analitzant la segona vida de bateries de vehicle elèctric. Enginyeria Industrial per la UPC. Entre un títol i el següent va treballar 7 anys al sector de l'automoció a diferents empreses com a cap de projectes a Gestamp Automoción i com a enginyer de qualitat i de laboratori a Bitron. Tecno-escèptic per definició. Des del 2017 va continuar la recerca a l'Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC) i des del 2020, és professor lector Serra Húnter al departament d'Enginyeria de Projectes i de la Construcció a la UPC.
 • Carceller Roqué, Xavier
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Doctor Arquitecte per la Universitat Politècnica de Catalunya. Professor en cursos d'ecologia urbana, ciutat i territori sostenible, avaluació o integració ambiental del planejament urbanístic, legislació, gestió i diagnosi ambiental. Va desenvolupar l'activitat professional a l'administració de la Generalitat de Catalunya on, entre altres càrrecs, ha estat cap del Servei de Planificació de l'Entorn Natural (Departament de Medi Ambient); i cap del Servei de Plans i Programes, a la Subdirecció General d'Avaluació Ambiental (Departament de Territori i Sostenibilitat).
 • Casals i Piñol, Bartomeu
  info
  Veure perfil a Linkedin
  CEO en TellusIgnis, consultor en sostenibilitat i expert en Sistemes de Geotèrmia.
 • Cavaller Galí, Francisco
  info

  Enginyer Tècnic industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Director tècnic de l'enginyeria MIATEC Innova. Té una experiència de més de 25 anys en productes i projectes d'enllumenat tècnic vinculat a la indústria, a l'exercici lliure i la docència. És Vocal de la Junta de Govern del Comitè Espanyol d'Il·luminació i Representant Nacional de la Divisió 4 del Comitè Internacional d'Enllumenat (CIM).
 • Coch Roura, Helena
  info
  Veure perfil a futur.upc
  Doctora Arquitecta per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Catedràtica del Departament de Tecnologia de l'Arquitectura de la UPC.
 • Corbat Diaz, Enrique
  info
  Veure perfil a futur.upc
  Arquitecte. Professor del Departament de Tecnologia a l'Arquitectura de la Universitat Politècnica de Catalunya.
 • Crespo Cabillo, Isabel
  info
  Veure perfil a futur.upc
  Doctora Arquitecta per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Professora del Departament de Representació Arquitectònica de la (UPC).
 • Cuchí Burgos, Albert
  info

  Doctor Arquitecte per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i Professor al Departament de Tecnologia de l'Arquitectura de la UPC. Coordinador de la línia d'Edificació Sostenible del Màster de Sostenibilitat de la UPC. Treballa en temes de sostenibilitat i arquitectura, tant en docència com en investigació, en col·laboració amb diverses institucions. Ha realitzat ponències, i publicacions sobre la qüestió en l'àmbit nacional i internacional. És membre fundador de l'agrupació "Arquitectura i Sostenibilitat" del Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya i de l'associació per a l'edificació sostenible a GBC España. Col·laborador tècnic en temes de sostenibilitat i edificació de diverses institucions, entre elles la Generalitat de Catalunya, Ministeris del Govern d'Espanya, l'Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona i el Consorci de la ciutat de Santiago de Compostela. Ha publicat diversos treballs a escala urbana.
 • Cucurull Descarrega, Domingo
  info

  Doctor Enginyer Industrial. Comissionat de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona.
 • Cuesta i Mota, Dídac
  info
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Especialització en Organització Industrial per la National Taiwan University of Science and Technology (NTUST). Actualment, forma part del grup de recerca Enginyeria del Medi Ambient (ENMA), dins el qual realitza el Doctorat en Enginyeria Ambiental sobre el tractament electroquímic d'efluents residuals amb aprofitament de l'hidrogen subproducte. Experiència en instal·lacions de clima i energia solar, Advanced Driving Assistance Systems i planificació de la producció d'enllumenat per via pública.
 • Dominguez Carreño, Edgar
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Doctor en Energia i Medi Ambient (ETSAB/UPC). Màster en Aproximacions a l'Arquitectura des del medi ambient Històric i Social (ETSAB/UPC). Professor del Departament de Tecnologia de l'Arquitectura de la UPC. Cofundador d'estudi ilasombra. Actualment professor en la universitat LCI en màster de disseny experiencial, assignatura il·luminació. Experiència en disseny d'il·luminació en empresa multinacional (iGuzzini) i actualment desenvolupament de disseny lumínic per a signatures d'arquitectura internacionals (External reference), cadenes d'hotels, restaurants, museus, i habitatges.
 • Estrada Garcia, Ramón
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) especialitzat en disseny de productes i sistemes tècnics. Màster Sistemes d'Informació Geogràfica per la UPC. Actualment, treballa com a consultor independent centrat en el desenvolupament de solucions innovadores d'il·luminació, direcció tècnica de grans projectes i disseny i integració de sistemes de control d'il·luminació. Porta més de 10 anys com a responsable tècnic, formador especialitzat, gestor de producte i desenvolupador de negoci en col·laboració amb els diferents actors del sector de l'enllumenat.
 • Feliu Jofre, Alvaro
  info

  Enginyer de Camins per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Màster en Gestió Gerencial (EADA). Consultor independent en l'àmbit de la sostenibilitat i el canvi climàtic, amb un focus particular en gestió de residus, energia i avaluació d'inversions. Professor associat a la UPC des de 1997 fins a 2009. Consultor per al Banc Interamericà de Desenvolupament (2010). Autor de publicacions sobre valorització energètica de residus, degradació de sòls, gestió ambiental de l'empresa i desenvolupament sostenible. Membre de la Comissió de Medi Ambient i Canvi Climàtic del Col·legi d'Enginyers de Camins de Catalunya.
 • Ferrero Andreu, Lluis
  info

  Enginyer Industrial. Professor jubilat del Departament de Projectes a l'Enginyeria de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).
 • Garcia Honores, Juan Diego
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Arquitecte per la Universitat Privada Antenor Orrego (el Perú). Màster en Arquitectura i Medi Ambient: Integració d'Energies Renovables en l'Arquitectura per la Universitat Pollitècnica de Catalunya (UPC). Actualment, és membre de l'equip de recerca d'Arquitectura, Energia i Medi Ambient (AiEM) de la UPC. Acumula una experiència com a docent i investigador en la Facultat d'Arquitectura, Urbanisme i Art de la Universitat Privada Antenor Orrego, a més consultor en empreses privades en el sector d'eficiència energètica i arquitectura bioclimàtica rural.
 • García Nevado, Elena
  info
  Veure perfil a futur.upc
  Doctora i Màster en Arquitectura, Energia i Medi Ambient per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Actualment, és professora a l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona. El seu àmbit d'experiència docent i professional se centra en la sostenibilitat, el confort i l'eficiència energètica dels ambients construïts.
 • Garrido Torres, Pablo
  info
  Veure perfil a futur.upc
  Doctor Arquitecte. Professor del Departament de Tecnología de l'Arquitectura de la UPC.
 • Isalgue Buxeda, Antoni
  info
  Veure perfil a futur.upc
  Doctor en Ciències Físiques. ​Catedràtic del Departament de Física de la Universitat Politècnica de Catalunya.
 • López Besora, Judit
  info
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Doctora Arquitecta per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Màster en Arquitectura, Energia i Medi Ambient. Professora lectora Serra Hunter al Departament de Tecnologia de l'Arquitectura de la UPC. Acumula una experiència de vint anys en l'exercici de la professió d'arquitecte, en els àmbits d'edificació i eficiència energètica.
 • López Ordóñez., Carlos Fernando
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Doctor Arquitecte per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) amb especialitat en Arquitectura, Energia i Medi Ambient. Actualment és investigador postdoctoral del Departament de Tecnologia de l'Arquitectura de la ETSAB (Margarita Salas Fellow - Next Generation EU).
 • López Viana, Marta
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Arquitecta per la Universitat Politècnica de Catalunya. Compte amb estudis de Disseny d'il·luminació Arquitectònica a l'Arquitectura. Ha sigut docent de l'assignatura de Projectes a l'Escola de Disseny BAU de Barcelona. Fundadora de l'Estudi LopezViana des d'on ha comissariat i dissenyat diverses exposicions així com desenvolupat diversos projectes d'edificació i del sector de l'Arquitectura. Guanyadora de la Beca Leonardo a Investigadors i Creadors Culturals concedida per la Fundación BBVA per a desenvolupar el projecte: Pulsación urbana.
 • Marín Herrera, Juan Antonio
  info
  Veure perfil a futur.upc
  Arquitecte. Professor del Departament de Tecnologia de l'Arquitectura de la Universitat Politècnica de Catalunya. Docent en diversos cursos de postgrau, màsters i de doctorat: 'Energies renovables: arquitectura i urbanisme. La ciutat sostenible' i 'Cita amb la Ciutat Sostenible, Nous models energètics, arquitectura bioclimàtica i espai urbà habitable' de la Universitat Internacional d'Andalusia (UNIA); 'Mestratge en Arquitectura Bioclimàtica: confort i eficiència energètica', de la Universitat de Conca, l'Equador; "Taller Arquitectura i Energia" Univ. Iberoamericana Torrassa, Mèxic; Professor convidat en esdeveniment 'Càtedra Europa' Universitat del Nord, Barranquilla, Colòmbia.
 • Martí Casanovas, Miquel
  info
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Doctor en Urbanisme per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Enginyer de Camins, Canals i Ports (INSA Lyon) i Màster en Ciències Polítiques i Socials per l'Institut d'Études Polítiques de Paris. Professor al Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori de la UPC. El seu camp de recerca és l'estudi de l'espai públic contemporani, les estratègies de mobilitat sostenible i els seus efectes sobre un espai urbà qualificat, intens i saludable. Investigador al Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya sobre biocitutats i serveis ecosistèmics de les infraestructures verdes.
 • Meseguer Sebastià, Conrad
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Industrial per l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), especialitat Tècniques Energètiques. Formació Postgrau de Màrqueting i Administració. Actualment Consultor internacional. Autor de l'Atles Eòlic de Catalunya. Cofundador d'Ecotècnia (fabricant d'aerogeneradors). Membre de la Comissió d'Energia de l'Associació d'Enginyers de Catalunya. Cofundador d'Actecir, de CogenSpain. Experiència professional a Fecsa, Institut Català d'Energia (ICAEN), Institut Català de la Salut (ICS i Bellvitge) i Novenergia. Assessor d'instal·lacions a l'Oficina Olímpica Barcelona 1992, professor a Universitat Oberta de Catalunya  i Escola d'Enginyeria de Barcelona Est de la UPC.
 • Muntané Raich, Oriol
  info
  Veure perfil a futur.upc
  Doctor Arquitecte. Professor del Departament de Tecnologia de l'Arquitectura de la UPC.
 • Pagès Ramon, Anna
  info
  Veure perfil a futur.upc
  Doctora Arquitecta per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Professora i investigadora del Departament de Tecnologia de l'Arquitectura de la UPC. Docent al Màster en Sostenibilitat, Màster en Arquitectura, Energia i Medi Ambient i del programa de doctorat Àmbits de recerca en l'energia i el medi ambient a l'arquitectura. Realitza recerca en la "Caracterització del sector de l'edificació des del punt de vista de les emissions de gasos d'efecte hivernacle". Socia fundadora de CICLICA.
 • Roca i Blanch, Estanislao
  info
  Veure perfil a futur.upc
  Doctor Arquitecte i Catedràtic emèrit de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Ha estat director del Departament d'Urbanisme, Territori i Paisatge, a més de vicerector d'Infraestructures i Arquitectura d'aquesta universitat; professor responsable de diverses assignatures de grau i postgrau, i president d'un Tribunal de Projecte Final de Carrera a l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB). Director d'una desena de tesis doctorals, una d'elles guanyadora del Premi Europeu d'Urbanisme Manuel de Solà-Morales. Convidat com a conferenciant a congressos rellevants i, com a docent, a una vintena d'universitats internacionals de prestigi. Avaluador de la (CNEAI) ANECA. Actualment, és codirector de la col·lecció de llibres Polièdrica i responsable de la secció “Ciutats” de la revista Compàs d'Amalgama de la Universitat de Barcelona (UB). Ha publicat uns trenta llibres i més d'un centenar de capítols i/o articles científics a revistes indexades. Entre d'altres, ha obtingut el premi triennal Lluís Domènech i Montaner de recerca en ciències de l’arquitectura, la Distinció Jaume Vicens Vives a la qualitat docent universitària i la Medalla d’Honor Europa Nostra. Va ser igualment guardonat al Premio Nacional de Urbanismo.
 • Rull Bertran, Rosa Maria
  info

  Arquitecta. Professora de Projectes a l'Escola Politècnica Superior d' Alacant(EPS-UA), a la ESARQ -UIC, i a la BAU - Universitat de Vic. Sòcia fundadora de l'estudi Bailo+Rull - ADD + ARQUITECTURA.
 • Salvati, Agnese
  info
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Doctora Arquitecta per la UPC i en Enginyeria dell'*architettura e dell'*Urbanistica per la Sapienza Università di Roma. Màster en "Ingegneria Edile-*Architettura" per la Sapienza Università di Roma. Professora en el departament de Tecnologia en l'arquitectura de la UPC. Anteriorment, va treballar com a investigadora postdoctoral en la Brunel University London i a l'Oxford Brookes University del Regne Unit i com a professora visitant en la Universitat Catòlica del Nord (Antofgasta, Xile), la Universitat Tècnica Federico Santa María (Valparaíso, Xile) i la Universitat Nacional de Rosario (l'Argentina).
 • Solsona i Pairó, Xavier
  info
  Veure perfil a futur.upc
  Arquitecte. Professor del Departament de Tecnologia de l'Arquitectura de la UPC. Estudi propi, expert en confort, control ambiental i mitjans naturals -Llum, Clima i Acústica-.

Sortides professionals

 • Consultor en disseny urbà sostenible.
 • Consultor tècnic en sostenibilitat i eficiència energètica en la construcció.
 • Dissenyador i consultor de luminotècnia.
 • Dissenyador d'instal·lacions d'energies renovables.
 • Responsable tècnic en empresa d'il·luminació.
 • Especialista en rehabilitació energètica.

Sol·licita informació o l'admissió

Contacte:
Carlos Fernando López
(34) 93 401 64 21
info.urbanisme@talent.upc.edu
Sol·licitud rebuda!
Un cop registrem la teva petició, rebràs confirmació per correu electrònic i ens posarem en contacte amb tu.

Gràcies pel teu interès en els nostres programes formatius.
Error
Per un error en la connexió a la base de dades la teva sol·licitud no s'ha pogut cursar. T'agrairem que repeteixis el procés més tard o bé que et posis en contacte amb nosaltres trucant al (34) 93 112 08 08 o enviant-nos un correu electrònic a: webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Has superat el tamany màxim del fitxer
 • Si tens algun dubte sobre el màster de formació permanent.
 • Si vols iniciar els tràmits per matricular-te.
Com iniciar l'admissió
Per iniciar el procés d'inscripció a aquest programa cal omplir i enviar el formulari que trobaràs al peu d'aquestes línies.

A continuació, rebràs un correu electrònic de benvinguda on es detallaran els tres passos a seguir per formalitzar el procés d'inscripció:

1. Completar i confirmar les teves dades personals.

2. Validar el teu currículum vitae i adjuntar la documentació addicional requerida, en cas que sigui necessària per a l'admissió.

3. Pagar 110€ en concepte de drets d'inscripció al programa. L'import d'aquests drets es descomptarà de la quantia total de la matrícula i només es retornarà en cas de no resultar admès.

Un cop realitzat el pagament de drets i disposem de tota la documentació, valorarem la teva candidatura i, si has estat admès al curs, t'enviarem la carta d'admissió. En aquest document obtindràs tots els detalls per formalitzar la matrícula al programa.
  política de protecció de dades

* Camps obligatoris

Informació bàsica o primera capa sobre protecció de dades

Responsable

Fundació Politècnica de Catalunya (en endavant, FPC). + INFORMACIÓ

Finalitat

Contestar les sol·licituds d’informació de l’interessat sobre activitats de formació gestionades o realitzades per l’FPC . + INFORMACIÓ

Establiment o manteniment de relació acadèmica amb l’interessat. + INFORMACIÓ

Enviar informació sobre les activitats de l'FPC. + INFORMACIÓ

Legitimació

Consentiment de l'interessat. + INFORMACIÓ

Interès legítim en el desenvolupament de la relació acadèmica. + INFORMACIÓ

Destinataris

No hi ha cessions o comunicacions.

Drets

Accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat. + INFORMACIÓ

Dades de contacte del delegat de protecció de dades

info.dpo@fpc.upc.edu

Informació addicional

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Termini de conservació

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Serveis de pagament

En cas que l’interessat formalitzi la relació amb l’FPC, l’ordenant (interessat) autoritza i dóna el seu consentiment al càrrec, per tant, amb renuncia expressa al dret de devolució sobre el càrrec.


Enviar