Ús de cookies

Fem servir cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis. Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències.
Informació sobre la política de cookies

Rebutjar Cookies
Acceptar Cookies
Campus
MY_TECH_SPACE

Entrar
Campus en manteniment
Usuari i/o clau incorrectes
No tens cap entorn actiu
El teu accés ha estat restringit. Consulta amb el departament d'administració
Per problemes tècnics el campus virtual és inaccessible. Estem treballant per solucionar-ho. Disculpa les molèsties.
Inici   >  Màsters i postgraus  >  Formació  >  Màster en Disseny i Enginyeria de Desenvolupament de Producte (DEDP)
Sessió informativa

04-07-2022

Sol·licita informació
Sol·licita informació Sol·licita informació o l'admissió
Sol·licita l'admissió
Sol·licita l'admissió
 • discount
  15% de descompte si et matricules abans del 30 de Juny

Presentació

Edició
21a Edició
Crèdits
60 ECTS (450 hores lectives)
Modalitat
Presencial
Idioma d'impartició
Espanyol
Preu
9.950€ 8.457,50€(15% de descompte si et matricules abans del 30 de Juny)
Opcions de pagament de la matrícula

La matrícula es pot pagar:
- En un únic pagament abans del termini establert a la carta d'admissió del programa.
- En dos terminis, és a dir, fraccionant el pagament:

 • El 60% de l'import total s'ha d'abonar en el termini establert a la carta d'admissió del programa.
 • El 40% restant es pot abonar, com a màxim, fins passats 90 dies des de la data d'inici del programa.
- En quatre terminis, fraccionant el pagament amb domiciliació:
 • El 40% de l'import total s'ha d'abonar en el termini establert a la carta d'admissió del programa.
 • El 60% restant es dividirà en 3 pagaments domiciliats, que es repartiran equidistantment entre l'inici i final de les classes lectives.
 • L'estudiant ha de disposar i ser titular d'un compte bancari amb IBAN ESXX
Observacions campanya 0,7%

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.
Dates de realització
Inici classes: 17/10/2022
Fi classes: 06/07/2023
Fi programa : 28/07/2023
Horari
Dilluns: 18:15 a 21:45
Dimarts: 18:15 a 21:45
Dimecres: 18:15 a 21:45
Dijous: 18:15 a 21:45
Lloc de realització
Fundació CIM
Parc Tecnològic de Barcelona
C/ Llorens i Artigas, 12
Barcelona
Per què aquest màster?
L'objectiu del màster en Disseny i Enginyeria de Desenvolupament de Producte (DEDP) és facilitar els coneixements i habilitats necessàries per realitzar, representar i transmetre les diferents etapes d'obtenció i aprovació d'un projecte de producte, des de la definició del concepte, les especificacions i el disseny conceptual fins, finalment, el disseny de detall i la imatge foto realista.

En un context innovador i molt competitiu és imprescindible que els professionals es diferenciïn de la seva competència. Per això, és de vital importància assimilar i dominar diferents eines CAD/CAE, aprendre a definir correctament el producte i desenvolupar-lo de la forma més senzilla, òptima, eficaç, resolutiva i econòmica possible. Així doncs, per donar resposta a les necessitats dels diferents tipus de clients del mercat i garantir l'èxit en el desenvolupament de projectes, caldrà posar en pràctica les tècniques de gestió, planificació i representació gràfica més adients en cada cas, conèixer les últimes tecnologies, i així poder aportar productes amb valor afegit que els faci molt més competitius al mercat.
Impulsat per:
Objectius
 • Determinar i resoldre les diferents etapes del disseny d'un producte tenint en compte el sistema de fabricació més adient, utilitzant la tecnologia PDM en la seva gestió.
 • Utilitzar la tecnologia CAD en el procés de disseny, enginyeria i fabricació de productes industrials a nivell avançat, tant pel que fa a sistemes de grau mitjà com de nivell alt.
 • Identificar i avaluar les característiques, els avantatges d'utilització i els requisits dels sistemes de CAD existents al mercat amb la pràctica directa.
 • Optimitzar el procés creatiu i assegurar la viabilitat tècnica del producte mitjançant el disseny paramètric de prototips virtuals.
 • Crear animacions 3D i dissenyar escenaris virtuals realistes per a la comunicació, comprensió i venda directa del producte.
 • Determinar i fer servir els diferents sistemes i processos de gestió, planificació i direcció de projectes per assegurar-ne un control econòmic, tècnic i d'execució.
A qui va dirigit?
 • Professionals tècnics, especialment enginyers, arquitectes i dissenyadors industrials, que desitgin disposar dels coneixements i habilitats necessàries per desenvolupar i defensar els projectes de producte i procés que requereixin una validació prèvia del seu potencial al mercat.

Continguts formatius

Relació d'assignatures
3 ECTS 28h
Tècniques Innovadores en el Disseny Conceptual i Tècnic de Producte
 • Tècniques de creativitat.
 • Design thinking.
 • Comunicació oral i tècniques d'exposició en l'entorn acadèmic i professional.
4 ECTS 35h
Desenvolupament Tècnic en el Disseny de Producte Assistit per Ordinador
 • Metodologia única d'sketching.
 • Dibuix a mà alçada (proporcions d'objectes, cub, perspectives 2PT, el·lipsis).
 • Tècniques de retoladors.
5 ECTS 42h
Eines no Paramètriques de Suport Digital al Disseny de Producte
 • Metodologia de disseny.
 • Disseny 3D mitjançant Rhinoceros i Grasshopper (modelatge no paramètric vs. paramètric generatiu).
 • Ús de superfícies amb metodologia NURBS.
 • Tècniques de modelatge amb Grasshopper mitjançant gestió de dades.
 • Tècniques avançades de disseny 3D mitjançant el software paramètric Solidworks.
 • Combinació de modelatge Rhinoceros i Solidworks per treballar les superfícies i els sòlids.
2 ECTS 17h
Modelat avançat amb 3Ds Max
 • Modelatge 3D mitjançant el software 3DMax.
 • CAD i topologia.
 • 3D SCAN i topologia.
4 ECTS 35h
Render Estàtic amb 3Ds Max, Vray, Adobe i Substance Painter
 • Modelatge 3D.
 • Desenvolupament de models.
 • Il·luminació, material i textures.
 • Configuracions de render i postproducció.
2 ECTS 21h
Render Animat amb 3Ds Max, Vray i Adobe
 • Modelatge 3D.
 • Animació.
4 ECTS 32h
Presentació de Producte i Postproducció de Vídeo
 • Modelatge 3D.
 • Postproducció.
8 ECTS 70h
Disseny CAD amb Workbench Especialitzats en Catia v5
 • Drawing.
 • Gestió de documents.
 • Disseny descendent i en entorn.
4 ECTS 35h
Disseny de Superfícies en Catia v5. Cas TCAD
 • Generative surface design.
4 ECTS 35h
Innovació i Emprenedoria
 • Gestió de projectes d'innovació: Innovació 6.0 i Business Model Canvas.
 • Del concepte a la innovació. Visió estratègica del procés d'innovació: pensament estratègic i gestió de la innovació.
 • Estudis de mercat i desenvolupament de nous productes.
 • Els projectes. Estratègia i marketing tools per al nostre producte.
 • Innovació i pla de desenvolupament de nous productes.
2 ECTS 17h
Disseny de Productes, Prototips i Validació
 • Els prototips en el desenvolupament de producte.
 • Assegurament de la funcionalitat. El protocol d’assaig. Cas pràctic.
 • Disseny estadístic d’experiments (DOE).
 • La qualitat com a base per al desenvolupament de producte.
 • Propietat intel·lectual i industrial.
 • Estudi de riscos i marcatge CE.
3 ECTS 32h
Gestió de Projectes
 • Planificació, supervisió i control de projectes.
 • Eines de planificació i control de l’execució: GANTT, PERT, pla de riscos.
 • Planificació i execució de projectes. El cas HP.
 • L'R+D+I a l’entorn industrial actual.
 • Subvencions i finançament públic per a R+D+I.
 • Finançament i rendibilitat de la inversió.
3 ECTS 21h
Habilitats Directives
 • Lideratge, motivació i gestió de persones en un equip.
 • Gestió dels conflictes.
 • Lideratge per influències.
 • Negociació.
 • El professional i el seu desenvolupament.
 • Eines de comunicació efectives (Elevator pitch).
12 ECTS 30h
Projecte Final de Màster
En finalitzar el màster, els participants desenvoluparan un projecte final que estigui relacionat amb les diferents matèries del curs.
La UPC School es reserva el dret de modificar el contingut del programa, que pot variar per a una major adaptació als objectius del curs.
Titulació
Títol de màster propi expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial. De no ser així, l'estudiant obtindrà un certificat d'aprofitament del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya. (Veure dades que consten al certificat).
Oferta modular
Aquest màster s'estructura en els mòduls que s'indiquen a continuació. Si no desitges cursar tot el màster pots matricular-te d'un o diversos mòduls.
Màster:
relation Postgraus:

Metodologia d'aprenentatge

La metodologia docent del programa facilita l'aprenentatge de l'estudiant i l'assoliment de les competències necessàries.Eines d'aprenentatge
Sessions magistrals participatives
S'exposen els fonaments conceptuals dels continguts a impartir, tot promovent la interacció amb els estudiants per guiar-los en l'aprenentatge dels diferents continguts i el desenvolupament de les competències establertes.
Sessions pràctiques a l'aula
S'apliquen els coneixements en un entorn real o hipotètic, on s'identifiquen i treballen aspectes específics per facilitar la comprensió, amb el suport dels docents.
Resolució d'exercicis
Es treballen les solucions mitjançant l'exercitació de rutines, l'aplicació de fórmules o algoritmes i se segueixen procediments de transformació de la informació disponible i la interpretació dels resultats.
Estudi de casos
Es presenten situacions reals o hipotètiques en les quals els estudiants, de forma plenament participativa i pràctica, analitzen la situació, plantegen les diferents hipòtesis i comparteixen les seves pròpies conclusions.
Criteris d'avaluació
Assistència
Es requereix com a mínim el 80% d'assistència a les hores lectives.
Grau de participació
S'avalua la contribució activa dels estudiants en les diferents activitats proposades per l'equip docent.
Elaboració de treballs
Estudis sobre una temàtica determinada, individual o grupal, on s'avalua la qualitat i la profunditat dels treballs, entre d'altres.
Realització i presentació del projecte final
Projectes individuals o grupals en els quals s'apliquen els continguts impartits en el programa. El projecte pot estar basat en casos reals i comprendre la identificació d'una problemàtica, el disseny de la solució, la seva implementació o un pla de negoci. Comptarà amb una presentació i defensa pública del mateix projecte.
Pràctiques i borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space els estudiants podran visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La borsa de treball de la UPC School té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Campus virtual
Els estudiants d'aquest màster tindran accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre estudiants, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar notes, etc.

Equip docent

Direcció Acadèmica
 • Uceda Molera, Roger
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyeria Industrial per l'ETSEIB (UPC) i Màster en Direcció de la Producció per la Fundació CIM (UPC). Va iniciar la seva carrera a Delphi i a Metaldyne, empreses del sector de l'automoció, en l'àmbit de l'Enginyeria de Processos. L'any 2005 es va incorporar a la Fundació CIM, on ha desenvolupat la seva carrera professional com a Director d'Operacions en la Planta Pilot. En aquests anys, ha compaginat l'activitat principal de fabricació de prototips i pre-series per a empreses del sector de l'automoció, packaging o electrodomèstics, amb la implantació del sistema Lean Manufacturing en empreses i la participació activa en projectes de R+D a l'àrea de nous processos de fabricació.
Professorat
 • Ardanuy Gabarra, Jordi
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Tècnic en Disseny Industrial per Elisava. Especialitzat en disseny per a la fabricació aditiva, simulació i disseny generatiu. Actualment és CEO i director de disseny en ADDA (Advanced Digital Design & Architecture), empresa incubada per Barcelona Activa i Elisava, socia del 22@ Network. Acumula una experiència de més de 10 anys realitzant projectes d'enginyeria de producte, digitalització i fabricació digital i més de 5 anys en l'emprenedoria, gestió empresarial i nous models de negoci.
 • Carbajo Deán, Pablo Javier
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer en Disseny Mecànic per la Universidad Pública de Navarra. Postgrau en Infografia i Animació 3D de Projectes (IAP3D) pel CIM UPC. Actualment, artista 3D autònom, oferint serveis en visualització de projectes industrials i de disseny de producte. Professor de Substance Painter al Postgrau en Infografia i Animació 3D de Projectes i professor de Blender als cursos de Disseny 3D de la UPC School of Professional & Executive Development.
 • Chica Espinar, David
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyeria en Organització Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Màster en Disseny i Enginyeria de Desenvolupament de Producte per la Fundació CIM (UPC). Màster en Enginyeria de Producte i Processos de Fabricació per la Fundació CIM (UPC). Actualment és enginyer de producte en l'empresa Maquinària Agrícola Solà.
 • Gallozzi Ortega, Alfredo
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Industrial superior per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Especialitzat en CAD / CAM a partir de formacions orientades en l'aprenentatge de programes de disseny 3D, renderitzat i fabricació de prototips. Actualment treballa com a dissenyador de producte en Anima Design Barcelona, dedicant-se principalment a tasques relacionades amb el disseny computacional (Rhinoceros - Grasshopper). Acredita una experiència de 8 anys en l'àmbit de la formació, com a formador i gestor acadèmic a CIM UPC.
 • Gómez Eguren, Edgar
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Arquitectura a l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès, ETSAV, de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Postgrau en BIM: Management i organització a l'Escola Sert (COAC). Estudis d'especialització en Infoarquitectura avançada a la Escuela Profesional de Nuevas Tecnologías (CICE). Soci fundador d'UTOPIC Visuals. Artista sènior en visualització arquitectònica en Bside Visuals. Professor Revit en ETSAV. Professor en el Màster IAP3D a la UPC School of Professional & Executive Development. Professor en Revit a Pixel 51. Professor de Comunicació III a l'Elisava.
 • Gual Falcó, Andreu
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Llicenciatura en Ciències polítiques i de l'Administració (UAB). Cofundador de (nexgen) careers i director de programes així com cofundador i director d'operacions en Corkscrew. Coordinador acadèmic per a l'àrea de creativitat i innovació de l'Institut Culinari de Barcelona. Col·labora amb l'Institut de Ciències i Tecnologia de Barcelona (BIST) com a formador dels programes de desenvolupament professional per a doctorats i postdoctorats. Anteriorment consultor en processos de compra pública innovadora per a ajuntaments de NYC, Moscú, Los Angeles, París o Santiago de Xile.
 • Mañero Navarro, Santiago
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Arquitecte per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) en el ETSAV. Màster en Arquitectura Avançada per l'Institut d'Arquitectura Avançada de Catalunya (IAAC). Fundador de MAAD Visualización.
 • Mañosa Tarruella, Anna
  info

  Arquitecta per l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona, ​​UPC. Arquitecta col·legiada. Postgrau de Postproducció Audiovisual Avançada, CITM, UPC. Actualment és la directora creatiu de l'estudi de visualització arquitectònica Beats of Light, realitzant CGI per a l'arquitectura i l'interiorisme, amb una trajectòria de més de 10 anys en el sector de la visualització i l'animació. Combina aquesta labor amb la de professora associada a l'ETSAB, UPC. Membre del jurat dels Premis CGArchitect. Cofundadora de la Architectural Visualization Association.
 • Navas Martínez, Javier
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Llicenciat en Ciències Ambientals per la Universitat Autònoma de Madrid, Màster en Desenvolupament Sostenible per la Universitat d'Uppsala (Suècia) i Màster en Formació del Professorat, especialitat Ciències (UNED). Ha treballat en diversos projectes d'innovació educativa de la mà d'entitats com Teamlabs, Alwa, Ship2b i el centre UNESCO de Catalunya. Actualment treballa a Generation Spain, liderant l'àrea de currículum i ensenyament i impartint formacions en innovació i emprendiment en universitats i escoles de negocis.
 • Ruggiero Pucci, Filippo
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Mecànic per la Universitat Simón Bolívar (Caracas, Veneçuela). Màster en Disseny i Enginyeria de Desenvolupament de Producte per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Enginyer de suport per a HP a través de Capgemini per a impressores de gran format. Actualment professor de cursos de formació contínua per a treballadors i formació especialitzada en la Fundació CIM UPC: Solidworks (xapa metàl·lica, superfícies, disseny mecànic), Autodesk Inventor, Rhinoceros & Grasshopper.
 • Ventura, Jordi
  info

  Enginyeria en Disseny de Producte per la Facultat de disseny ELISAVA. Actualment membre i fundador de l'empresa de serveis d'enginyeria i desenvolupament de producte PLUMARTIS. Acumulada Experiència de més de catorze anys en multinacionals (GERMANS BOADA, LEGRAND). Experiència en gestió i direcció de departaments tècnics i I+D (SIGNES, Quintela). Professor del departament d'Enginyeria Gràfica i de Disseny de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

Entitats col·laboradores

Socis col·laboradors

Sortides professionals

 • Product manager en departaments d’R+D+I.
 • Product manager de desenvolupament de producte.
 • Product manager en departaments de màrqueting.
 • Product developer especialitzat en eines CAD.

Notícies

Vídeos
Màster en Enginyeria de Producte i Processos de Producció (CIME) + Màster en Disseny i Enginyeria de Desenvolupament de Producte (DEDP)

Sol·licita informació o l'admissió

Contacte:
(34) 93 669 90 00
Sol·licitud rebuda!
Un cop registrem la teva petició, rebràs confirmació per correu electrònic i ens posarem en contacte amb tu.

Gràcies pel teu interès en els nostres programes formatius.
Error
Per un error en la connexió a la base de dades la teva sol·licitud no s'ha pogut cursar. T'agrairem que repeteixis el procés més tard o bé que et posis en contacte amb nosaltres trucant al (34) 93 112 08 08 o enviant-nos un correu electrònic a: webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Has superat el tamany màxim del fitxer
 • Si tens algun dubte sobre el màster.
 • Si vols iniciar els tràmits per matricular-te.
Com iniciar l'admissió
Per iniciar el procés d'inscripció a aquest programa cal omplir i enviar el formulari que trobaràs al peu d'aquestes línies.

A continuació, rebràs un correu electrònic de benvinguda on es detallaran els tres passos a seguir per formalitzar el procés d'inscripció:

1. Completar i confirmar les teves dades personals.

2. Validar el teu currículum vitae i adjuntar la documentació addicional requerida, en cas que sigui necessària per a l'admissió.

3. Pagar 110€ en concepte de drets d'inscripció al programa. L'import d'aquests drets es descomptarà de la quantia total de la matrícula i només es retornarà en cas de no resultar admès.

Un cop realitzat el pagament de drets i disposem de tota la documentació, valorarem la teva candidatura i, si has estat admès al curs, t'enviarem la carta d'admissió. En aquest document obtindràs tots els detalls per formalitzar la matrícula al programa.
  política de protecció de dades

* Camps obligatoris

Informació bàsica o primera capa sobre protecció de dades

Responsable

Fundació Politècnica de Catalunya (en endavant, FPC). + INFORMACIÓ

Finalitat

Contestar les sol·licituds d’informació de l’interessat sobre activitats de formació gestionades o realitzades per l’FPC . + INFORMACIÓ

Establiment o manteniment de relació acadèmica amb l’interessat. + INFORMACIÓ

Legitimació

Consentiment de l'interessat. + INFORMACIÓ

Interès legítim en el desenvolupament de la relació acadèmica. + INFORMACIÓ

Destinataris

No hi ha cessions o comunicacions.

Drets

Accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat. + INFORMACIÓ

Dades de contacte del delegat de protecció de dades

info.dpo@fpc.upc.edu

Informació addicional

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Termini de conservació

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Cessió imatge

Acceptació a la cessió, per un període de 10 anys, les imatges que l’FPC pugui captar a les instal·lacions on es desenvolupi la seva activitat, a fi de difondre i promocionar les activitats de l’FPC i pel mitjà que tingui per convenient.

Serveis de pagament

En cas que l’interessat formalitzi la relació amb l’FPC, l’ordenant (interessat) autoritza i dóna el seu consentiment al càrrec, per tant, amb renuncia expressa al dret de devolució sobre el càrrec.

Enviar