Aquest lloc web utilitza cookies

El lloc web de la Fundació Politècnica de Catalunya utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar l'experiència de navegació i amb finalitats estadístiques. Per obtenir més informació sobre les cookies podeu consultar la política de cookies.

Configurar cookies
Permetre totes les cookies
Campus
MY_TECH_SPACE


Entrar
Campus en manteniment
Usuari i/o clau incorrectes
No tens cap entorn actiu
El teu accés ha estat restringit. Consulta amb el departament d'administració
Per problemes tècnics el campus virtual és inaccessible. Estem treballant per solucionar-ho. Disculpa les molèsties.
No tens autorització per fer aquesta crida. Pots consultar a webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Has d'introduir l'usuari del campus no un correu electrònic
Has de fer la verificació per comprovar que no ets un robot.
Inici   >  Màsters i postgraus  >  Formació  >  Postgrau en Gestió de Serveis de Facility Management
Sol·licita informació
Sol·licita informació Sol·licita informació o l'admissió
Sol·licita l'admissió
Sol·licita l'admissió
 • discount

  BENEFICIA'T DE CONDICIONS ESPECIALS EN LA MATRÍCULA FINS A L'1 DE JULIOL!

  CONSULTA AMB LA TEVA ASSESSORA!

relation
Aquest postgrau també forma part de l'itinerari formatiu del màster de formació permanent en Facility Management.

Presentació

Edició
5a Edició
Crèdits
25 ECTS (190 hores lectives)
Modalitat
En línia
Idioma d'impartició
Espanyol
Preu
3.000€
Condicions especials en el pagament de la matrícula i campanya 0,7%
Aprofita les condicions especials de matrícula en aquesta ronda d'admissió! Formalitza la teva matrícula fins al 1 de juliol. Consulta amb la teva assessora.
Dates de realització
Inici classes: 18/10/2024
Fi classes: 07/03/2025
Fi programa : 21/03/2025
Horari
Divendres: 16:00 a 21:00
Dissabte: 09:00 a 14:00
Lloc de realització
En Línia
Vídeo de presentació
Per què aquest postgrau?

La gestió integral dels edificis, tant dels immobles com dels serveis associats, s’està convertint en una àrea de vital importància per a les empreses. Una bona estratègia de facility management permet optimitzar la rendibilitat dels actius immobiliaris i les infraestructures, reduir els costos de manteniment i conservació, a més d’oferir serveis de suport més competitius i adequats al core business de l'organització.

La diversitat d'activitats incloses en la gestió i conservació d’edificis i en el manteniment de les instal·lacions fa necessària la professionalització dels responsables d’aquesta àrea funcional de les empreses, que sovint actuen de forma autodidacta i mancats de metodologia.

La professionalització d’aquestes activitats ha donat pas al que es coneix a escala internacional com a facility manager. Aquest professional agrupa múltiples disciplines per assegurar una òptima funcionalitat de l’entorn construït, integrat per persones, processos i tecnologia. El seu objectiu és garantir el màxim rendiment dels actius i la satisfacció dels clients vers els serveis oferts. A més, cal tenir en compte que aquesta tasca ha de desenvolupar-se sota criteris de sostenibilitat i eficiència energètica, en compromís amb la resta de la societat. Optimitzar el rendiment dels actius és un aspecte crític per a les organitzacions, fet que fa situar aquesta figura emergent com una peça fonamental en l'organigrama empresarial.

El postgrau en Gestió de Serveis de Facility Management atorga les competències bàsiques per a una òptima gestió d’immobles i serveis de suport. El programa està orientat a persones que, tot i no tenir experiència prèvia, puguin estar interessades a introduir-se en el sector del facility management, o bé a professionals que hagin experimentat un aprenentatge autònom i vulguin aprendre les eficients metodologies pròpies d'aquest àmbit.

Impulsat per:
Objectius
 • Capacitar per exercir les funcions de facility manager en una organització.
 • Mostrar entesa entre les funcions del facility manager i els seus vincles amb clients i proveïdors.
 • Identificar i interpretar el marc legal d'aplicació en l'exercici del facility management.
 • Emprar les tècniques actuals més adequades per gestionar espais dins d'una organització.
 • Fer servir les tècniques més eficients per gestionar el manteniment i la conservació dels actius immobiliaris i les instal·lacions d'una organització.
 • Fer ús les millors tècniques per gestionar els serveis de suport d'una organització.
 • Aplicar els principis de la gestió de projectes i d'assegurament de la qualitat en l'activitat del facility manager.
 • Avaluar i gestionar de manera responsable la contractació de serveis de suport a una organització.
A qui va dirigit?

Aquest postgrau està dissenyat per donar resposta a la necessitat d'aportar rigor metodològic a la gestió i explotació d'immobles i serveis associats. Hi tenen cabuda professionals de diversa formació, tals com:

 • Arquitectes.
 • Arquitectes tècnics.
 • Enginyers industrials, de les diferents especialitats.
 • Enginyers civils.
 • Economistes.
 • Llicenciats o graduats en Administració i Direcció d'Empreses.
 • Responsables de manteniment i gestió integral d’infraestructures.

Continguts formatius

Relació d'assignatures
3 ECTS 25h
Les Facilities i la seva Contribució a l'Estratègia Empresarial
 • Organització empresarial i Facility Management (FM).
 • Gestió per processos.
 • Serveis del FM.
 • Cicle de vida dels actius.
 • Marc legal-normativa: UNE-EN 15221.
 • Responsabilitats civils i penals del FM.
 • Estratègies i models de gestió.
 • Gestió de riscos.
 • El mercat del FM.
7 ECTS 55h
Gestió i Creació de Valor de les Facilities
 • Gestió d'espais.
 • L'operació dels serveis de suport.
 • Manteniment i conservació (gestió).
 • Sostenibilitat i medi ambient.
 • Gestió de les utilities.
 • Seguretat.
5 ECTS 35h
Activitats de Suport a la Gestió
 • Gestió de projectes.
 • Gestió de la qualitat.
 • Compres i contractació de serveis.
 • Gestió d'immobles.
 • Sistema econòmic.
 • Control de la gestió i sistemes d'informació.
5 ECTS 40h
El Facility Manager i les seves Habilitats Directives
 • Competències i habilitats del facility manager.
 • Equip de gestió del facility manager.
 • Gestió dels clients-usuaris.
 • Relacions amb proveïdors i especialistes.
5 ECTS 35h
Desenvolupament d'un Cas Pràctic de Gestió
 • A partir de la presentació d'un cas pràctic, definir la integració del model organitzatiu englobant la gestió de tots els serveis. Es presentarà el pla director.
La UPC School es reserva el dret de modificar el contingut del programa, que pot variar per a una major adaptació als objectius del curs.
Titulació
Títol de postgrau en Gestió de Serveis de Facility Management, expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut del previst en l'art. 7.1 de la Llei Orgànica 2/2023, de 22 de març, del Sistema Universitari, i l'art. 36 del Reial Decret 822/2021, de 28 de setembre, pel que s'estableix l'organització dels ensenyaments universitaris i del procediment d'assegurament de la seva qualitat. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària prèvia oficial. De no ser així, l'estudiant obtindrà un certificat d'aprofitament del programa superior expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya. Els estudis de formació permanent de la Universitat Politècnica de Catalunya s'aproven anualment pel Consell de Govern de la Universitat. (Veure dades que consten al certificat).
Oferta modular
Aquest postgrau forma part de l'itinerari formatiu del màster de formació permanent en Facility Management .
Aquest màster de formació permanent s'estructura en els mòduls que s'indiquen a continuació. Si no desitges cursar tot el màster de formació permanent pots matricular-te d'un o diversos mòduls.
Màster de formació permanent:
relation Postgraus:

Metodologia d'aprenentatge

La metodologia docent del programa facilita l'aprenentatge de l'estudiantat i l'assoliment de les competències necessàries.Eines d'aprenentatge
Sessions pràctiques a l'aula
S'apliquen els coneixements en un entorn real o hipotètic, on s'identifiquen i treballen aspectes específics per facilitar la comprensió, amb el suport dels docents.
Resolució d'exercicis
Es treballen les solucions mitjançant l'exercitació de rutines, l'aplicació de fórmules o algoritmes i se segueixen procediments de transformació de la informació disponible i la interpretació dels resultats.
Estudi de casos
Es presenten situacions reals o hipotètiques en les quals els estudiants, de forma plenament participativa i pràctica, analitzen la situació, plantegen les diferents hipòtesis i comparteixen les seves pròpies conclusions.
Casos d'èxit
Es presenten i comparteixen coneixements i experiències professionals reals i d'alt valor afegit, adquirides durant una trajectòria destacada en l'exercici de la professió.
Criteris d'avaluació
Assistència
Es requereix com a mínim el 80% d'assistència a les hores lectives.
Elaboració de treballs
Estudis sobre una temàtica determinada, individual o grupal, on s'avalua la qualitat i la profunditat dels treballs, entre d'altres.
Pràctiques i borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space l'estudiantat podrà visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La borsa de treball de la UPC School té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Campus virtual
L'estudiantat d'aquest postgrau tindrà accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre l'alumnat, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar notes, etc.

Equip docent

Direcció Acadèmica
 • Gaspar Fàbregas, Kàtia
  info
  Veure perfil a futur.upc
  Doctora en Enginyeria de la Construcció per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Arquitecta tècnica i enginyera en Organització Industrial per la UPC. Professora agregada del Departament de Tecnologia de l'Arquitectura de la UPC. Membre del Grup de Recerca i Innovació de la Construcció (GRIC). Acumula una experiència de més de 18 anys en el Laboratori d'Edificació de l'Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona (EPSEB), gestionant i desenvolupant projectes en els àmbits de la construcció, el manteniment, la rehabilitació d'edificis i la gestió de la qualitat i ambiental.
 • Gibert Armengol, Vicente
  info
  Veure perfil a futur.upc
  Doctor en Enginyeria de la Construcció per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Arquitecte tècnic i màster en Edificació per la UPC. Professor del Departament de Tecnologia de l'Arquitectura de la UPC. Director de projectes del Laboratori d'Edificació de l'Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona (EPSEB), desenvolupant projectes, informes i convenis en els àmbits de la construcció, el manteniment i la rehabilitació d'edificis.
 • Jordana Riba, Francesc de Paula
  info
  Veure perfil a futur.upc
  Arquitecte Tècnic per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Màster en Direcció d'Empreses Constructores i Màster en Tecnologies de l'Edificació per la UPC. Va ser professor titular de l'Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona (EPSEB), de la UPC. Va ser director del Laboratori d'Edificació de l'EPSEB, desenvolupant projectes, informes i convenis en els àmbits de la construcció, la rehabilitació d'edificis i la gestió de la qualitat.
Professorat
 • Domínguez Sáez, Sebastià
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer tècnic Industrial, especialitat en Electrònica per la Universitat Rovira i Virgili (URV). Màster en Facility Management per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Màster en Smart City Management (IL3-UB). Especialització en Dret i Gestió de Cooperatives (URV). Membre del Col·legi d'Enginyers Tècnics de Tarragona. KNX Partner. Membre de l'Associació Catalana de Facility Management (ACFM). Membre del Comitè d'Experts de KnownUrban.net. Acumula una experiència de més de 15 anys com especialista en smartbuildings i implantacions tecnològiques, així com més de 5 en gestió d'instal·lacions i manteniment.
 • Esteve Bou, Marta
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona (UB). Màster en Comunicació Empresarial per EADA Business School. Coach certificada per la International Coach Federation (ICF). Consultora i formadora en recursos humans i projectes d'organització.
 • Fontanals Perez-Portabella, Jose Maria
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) , màster en Business Administration per L'Escola Superior d'Administració i Direcció d'Empreses (ESADE), fundador i director executiu de TOP Property, soci fundador i membre de la Junta de l'Associació Catalana de Facility Management (ACFM), membre de la subcomissió de plans d'autoprotecció del Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya (COEIC), ha treballat durant els últims 20 anys a gestió d'actius immobiliaris per Savills, family offices, promotors i fons. També en gestió energètica a Endesa i empreses instal·ladores Govoni Ibèrica i Elecnor i ha participat com a emprenedor en projectes del sector de l'educació, de l'oci i dels recursos humans.
 • García Rodríguez, Francisco Javier
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Arquitecte Tècnic. Especialitat en Instal·lacions.
 • Gaspar Fàbregas, Kàtia
  info
  Veure perfil a futur.upc
  Doctora en Enginyeria de la Construcció per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Arquitecta tècnica i enginyera en Organització Industrial per la UPC. Professora agregada del Departament de Tecnologia de l'Arquitectura de la UPC. Membre del Grup de Recerca i Innovació de la Construcció (GRIC). Acumula una experiència de més de 18 anys en el Laboratori d'Edificació de l'Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona (EPSEB), gestionant i desenvolupant projectes en els àmbits de la construcció, el manteniment, la rehabilitació d'edificis i la gestió de la qualitat i ambiental.
 • Gibert Armengol, Vicente
  info
  Veure perfil a futur.upc
  Doctor en Enginyeria de la Construcció per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Arquitecte tècnic i màster en Edificació per la UPC. Professor del Departament de Tecnologia de l'Arquitectura de la UPC. Director de projectes del Laboratori d'Edificació de l'Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona (EPSEB), desenvolupant projectes, informes i convenis en els àmbits de la construcció, el manteniment i la rehabilitació d'edificis.
 • Izquierdo Martinez, Esther Montserrat
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyera Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Postgrau en Projecte, Disseny i Càlcul d'Instal·lacions Mecàniques, Elèctriques i Especials per la UPC. Programa de Desenvolupament Directiu per l'IESE Business School. Certified Mesurement & Verification Professional (CMPV) per la Efficiency Valuation Organization (EVO). Sòcia professional i responsable del departament de consultoria energètica i sostenibilitat de l'empresa ARCbcn. Actualment és membre de la junta de l'Associació Catalana de Facility Management (ACFM) com a responsable de la comissió d'energia entre l'ACFM i el Centre d'Estudis Estratègics de Catalunya (CEEC). Presidenta del CEEC des de desembre del 2019. Acumula una experiència de més de 15 anys en l'àmbit de les instal·lacions i l'energia.
 • Jordana Riba, Francesc de Paula
  info
  Veure perfil a futur.upc
  Arquitecte Tècnic per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Màster en Direcció d'Empreses Constructores i Màster en Tecnologies de l'Edificació per la UPC. Va ser professor titular de l'Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona (EPSEB), de la UPC. Va ser director del Laboratori d'Edificació de l'EPSEB, desenvolupant projectes, informes i convenis en els àmbits de la construcció, la rehabilitació d'edificis i la gestió de la qualitat.
 • Martínez Gutiérrez, Francisco
  info

  Graduat en Criminologia per la Universitat Nacional d'Educació a Distància (UNED) i formació en Enginyeria Militar per les Forces Armades Espanyoles (FFAA). Màster en Facility Management per la Universitat a Internet (UNIR). És pèrit judicial en Facility Management, Seguretat i Drons. Director General de Facility Management per a infraestructures Crítiques S.L. És membre de la junta directiva de l'Associació Catalana de Facility Management (ACFM). És autor, director acadèmic i professor de màster, postgraus i cursos de facility, property, security i drone management en col·legis professionals, universitats, per sector privat i públic.
 • Martínez Rivera, Susana
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyera de Mines, Mineria i Metalúrgia per la Universitat de Lleó (ULE). Actualment enginyera delegada a Aura Enginyers Consultors de la zona de Catalunya i Llevant. Experiència anterior com a auxiliar al Grup d'Enginyeria del Terreny de la Universitat d'Oviedo (UO). Més de 15 anys d'experiència com a tècnica de Prevenció de Riscos Laborals a constructores i coordinadora de seguretat i salut en projectes d'edificis singulars (Torre Agbar, Diagonal 1, Torre de control Aeroport de Barcelona) i obra civil (AVE, Metro) i entorns industrials (CELSA, INOVYN, Torras Paper). Col·laboradora en formació del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya (COEIC).
 • Navas Pacheco, Cristina
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Arquitecta per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Certificada en Project Manager Professional  (PMP) i en Projects in Controlled Environments (PRINCE2). Directora de Serveis Generals de la Fundació Clínic per la Recerca Biomèdica. Actualment, membre de les taules de treball per a la creació del pla de formació en Facility Management a l'Administració pública, i docent col·laboradora al Postgrau en Facility Management de l'Escola Sert. Experiència de més de 10 anys al sector públic, amb col·laboració en diferents Departaments de la Generalitat de Catalunya.
 • Ortí i Llop, Josep
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Tècnic Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Programa de Dirección General (PDG) per l'IESE Business School. President del comitè d'edificis de l'Associació Espanyola del Manteniment (AEM), i membre de la junta directiva de l'Associació Catalana de Facility Management (ACFM). Director corporatiu de Consultoria de l'edificació i Serveis Digitals de JG Ingenieros.
 • Poyatos Ventura, Noèlia
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyera en Organització Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Màster en Facility Management i Gestió d'actius per la UNED. Directora de Projectes de l'àrea de Facility Management de Consultoria a JG Ingenieros, S.A. Acumula una experiència en FM de més de 10 anys en sectors com a hospitalari, patrimonial i retail.
 • Rodriguez Seijo, Juan Manuel
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Madrid (UPM), Programa de Desenvolupament Directiu per l'IESE Business School, Master Business Administration per la Universitat de Barcelona (UB), Màster en Facility Management per la Universitat Ramon Llull (URL) i Màster en Prevenció de Riscos Laborals per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Director de Carpire Solutions, empresa de consultoria integral en Facility Management (FM). Més de 30 anys d'experiència en el sector de l'FM, en consultoria estratègica i en la implantació i direcció departamental i operativa de departaments de Facility Management a organitzacions tant públiques com privades.
 • Roger Berenguer, Sebastià
  info

  Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i graduat en Programa de Direcció General per l’IESE. Actualment és consultor, assessor i formador en Gestió d'Actius Immobiliaris i Facility Management a Carpire Solutions SLP. Soci fundador de la Sociedad Española de Facility Management, avui IFMA-España, i soci fundador de l'Associació Catalana de Facility Management (ACFM). Fundador i director del primer Màster a Espanya de Facility Management (La Salle-URL) i porta més de 25 anys impartint formació a diferents programes de FM.
 • Royano García, Verónica
  info
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Arquitecta tècnica i Màster en Edificació per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Professora associada del Departament de Tecnologia de l'Arquitectura de la UPC. Tècnica especialitzada del Laboratori d'Edificació de l'Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona (EPSEB) de la UPC, desenvolupant projectes, informes i convenis en els àmbits de la construcció, el manteniment i la rehabilitació d'edificis.
 • Sistach i Manén, Marc
  info

  Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Programa de Desenvolupament Directiu (PDD) per l'Escola Superior d'Administració i Direcció d'Empreses (ESADE), Màster en Direcció de Màrqueting per l'Institut Superior de Màrqueting (ISM) i Postgrau en Smart Cities per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). És director corporatiu de Facility Management a Cirsa. Anteriorment havia estat director d'Explotació a Urbicsa, concessionària de la Ciutat de la Justícia de Barcelona i L'Hospitalet de Llobregat i director d'Explotació a Agbar. Va ser coordinador general del grup de treball de Facility Management del Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya(COEIC) i president de l'Associació Catalana de Facility Management (ACFM).
 • Trisan Segui, Francesc
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Postgrau en Manteniment per la UPC. Bronze Academy Facility Management per Johnson Controls. Soci fundador de l'Associació Catalana de Facility Management (ACFM) i del grup de treball de Facility Management del Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya (COEIC). 15 anys d'experiència en el sector del Facility Management en multinacionals líders del sector com Johnson Controls i CBRE. Actualment desenvolupa una posició global dins de CBRE.

Entitats col·laboradores

Socis estratègics
 • Associació Catalana de Facility Management
  • Participa en el disseny dels continguts de l'estudi i vetlla per la seva adequació a les necessitats de l'entorn professional.
  • Aporta docents i conferenciants.
  • Difon l'estudi en l'entorn professional i àmbit d'expertesa.
Socis col·laboradors

Sortides professionals

 • Gerent de manteniment industrial i d'instal·lacions.
 • Gerent de serveis integrals immobiliaris i de serveis generals.
 • Gestor d'equipaments, edificis i espai públic a les administracions públiques.

Testimonis i notícies

Testimonis

Soc un professional amb més 30 anys d'experiència en l'àmbit de l'enginyeria i l'obra civil. Fa 5 anys van confiar en mi per dirigir el Dept. de Conservació del Port de Barcelona on portem a terme la conservació i el manteniment les infraestructures: xarxa viària i ferroviària, molls, urbanitzacions i també dels edificis. Gestionem la major part dels serveis públics: neteja viària i de la làmina d'aigua, recollida de residus, jardineria, elements de seguretat, i també contractem i gestionem els subministraments: electricitat, aigua, gas. Davant d'aquest repte vaig pensar que havia de millorar coneixements en la gestió d'edificis i de serveis amb l'objectiu de millorar-ne els resultats. Aquest màster et dona una visió global i òptima del negoci. En alguns camps m'ha aportat el coneixement que em permet corregir algun aspecte en el desenvolupament de les meves responsabilitats, i en altres referma i confirma que el treball el porto a terme de forma òptima, en comparar-me amb el que desenvolupen altres professionals i enriquir-me amb les seves experiències.

Eduardo González Cap del Dept. de Conservació i Ajuts a la Navegació de l'Autoritat Portuària de Barcelona

Després d'acabar la carrera d'Arquitectura i passar un any treballant com a freelance, vaig voler fer un gir cap al facility management, un àmbit que m'interessava molt. La figura del facility manager com a gestor té una gran importància, sobretot en el moment en què ens trobem, en el qual l'optimització dels serveis, actius immobiliaris i infraestructures és cada vegada més rellevant. Hi destacaria les visites tècniques en les quals he pogut conèixer el dia a dia de diferents facility managers en instal·lacions o edificis de molt diferents característiques. Durant el màster he aconseguit feina en el departament de projectes d'una empresa, on puc aplicar els coneixements apresos. Sens dubte, si provens del sector tècnic i vols especialitzar-te en la gestió i optimització d'immobles i infraestructures, el màster en Facility Management de la UPC és una gran oportunitat.

Clara Sola Supply Chain and Project Planner a Grohe

Veient les dificultats en què es trobava el sector de la construcció, vaig optar per especialitzar-me cursant el màster en Facility Management. Actualment, hi ha molt patrimoni immobiliari que necessitarà ser gestionat i aquesta és una gran oportunitat professional al nostre país. El grup format pels companys és molt bo i estem molt units. Provenim de perfils variats: arquitectura, industrials i edificació, i la col·laboració entre nosaltres és contínua, ajudant-nos a millorar en els aspectes que cadascú domina millor (instal·lacions, estalvi energètic, gestió, etc.). El grup de companys que m'he trobat és el més destacable del màster i amb molta diferència. El programa aposta per implantar un model de gestió de millora contínua en tots els processos. Si penses que la gestió d'actius immobiliaris és una inversió i que en un futur s'apostarà per millorar i gestionar el parc existent, en aquest màster et donaran les eines i els coneixements necessaris perquè desenvolupis un treball òptim.

Roberto Fernández Arquitecte tècnic

Vídeos
II Diálogo IFMA España: Pensando en la Formación de los Profesionales

Sol·licita informació o l'admissió

Contacte:
Eva Villanueva Beltrán
(34) 93 112 08 83
Sol·licitud rebuda!
Un cop registrem la teva petició, rebràs confirmació per correu electrònic i ens posarem en contacte amb tu.

Gràcies pel teu interès en els nostres programes formatius.
Error
Per un error en la connexió a la base de dades la teva sol·licitud no s'ha pogut cursar. T'agrairem que repeteixis el procés més tard o bé que et posis en contacte amb nosaltres trucant al (34) 93 112 08 08 o enviant-nos un correu electrònic a: webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Has superat el tamany màxim del fitxer
 • Si tens algun dubte sobre el postgrau.
 • Si vols iniciar els tràmits per matricular-te.
Com iniciar l'admissió
Per iniciar el procés d'inscripció a aquest programa cal omplir i enviar el formulari que trobaràs al peu d'aquestes línies.

A continuació, rebràs un correu electrònic de benvinguda on es detallaran els tres passos a seguir per formalitzar el procés d'inscripció:

1. Completar i confirmar les teves dades personals.

2. Validar el teu currículum vitae i adjuntar la documentació addicional requerida, en cas que sigui necessària per a l'admissió.

3. Pagar 110€ en concepte de drets d'inscripció al programa. L'import d'aquests drets es descomptarà de la quantia total de la matrícula i només es retornarà en cas de no resultar admès.

Un cop realitzat el pagament de drets i disposem de tota la documentació, valorarem la teva candidatura i, si has estat admès al curs, t'enviarem la carta d'admissió. En aquest document obtindràs tots els detalls per formalitzar la matrícula al programa.
  política de protecció de dades

* Camps obligatoris

Informació bàsica o primera capa sobre protecció de dades

Responsable

Fundació Politècnica de Catalunya (en endavant, FPC). + INFORMACIÓ

Finalitat

Contestar les sol·licituds d’informació de l’interessat sobre activitats de formació gestionades o realitzades per l’FPC . + INFORMACIÓ

Establiment o manteniment de relació acadèmica amb l’interessat. + INFORMACIÓ

Enviar informació sobre les activitats de l'FPC. + INFORMACIÓ

Legitimació

Consentiment de l'interessat. + INFORMACIÓ

Interès legítim en el desenvolupament de la relació acadèmica. + INFORMACIÓ

Destinataris

No hi ha cessions o comunicacions.

Drets

Accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat. + INFORMACIÓ

Dades de contacte del delegat de protecció de dades

info.dpo@fpc.upc.edu

Informació addicional

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Termini de conservació

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Serveis de pagament

En cas que l’interessat formalitzi la relació amb l’FPC, l’ordenant (interessat) autoritza i dóna el seu consentiment al càrrec, per tant, amb renuncia expressa al dret de devolució sobre el càrrec.


Enviar