Ús de cookies

Fem servir cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis. Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències.
Informació sobre la política de cookies

Rebutjar Cookies
Acceptar Cookies
Campus
MY_TECH_SPACE

Entrar
Campus en manteniment
Usuari i/o clau incorrectes
No tens cap entorn actiu
El teu accés ha estat restringit. Consulta amb el departament d'administració
Per problemes tècnics el campus virtual és inaccessible. Estem treballant per solucionar-ho. Disculpa les molèsties.
Inici   >  Màsters i postgraus  >  Formació  >  Postgrau en Sports Analytics
Sol·licita informació
Sol·licita informació Sol·licita informació o l'admissió
Sol·licita l'admissió
Sol·licita l'admissió

Presentació

Edició
1a Edició
Crèdits
15 ECTS (120 hores lectives)
Modalitat
Presencial
Idioma d'impartició
Anglès
Preu
4.500€
Opcions de pagament de la matrícula

La matrícula es pot pagar:
- En un únic pagament abans del termini establert a la carta d'admissió del programa.
- En dos terminis, és a dir, fraccionant el pagament:

 • El 60% de l'import total s'ha d'abonar en el termini establert a la carta d'admissió del programa.
 • El 40% restant es pot abonar, com a màxim, fins passats 60 dies des de la data d'inici del programa.
Observacions campanya 0,7%

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.
Dates de realització
Inici classes: 26/10/2021
Fi classes: 24/02/2022
Fi programa : 15/03/2022
Horari
Dimarts: 18:00 a 21:00
Dijous: 18:00 a 21:00
Divendres: 18:00 a 21:00
Lloc de realització
Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB)
C/ Jordi Girona, 1-3
Barcelona
Per què aquest postgrau?
La rellevància de les dades en la societat actual és inqüestionable, no únicament en l’àmbit estrictament empresarial sinó també en el món de l’esport professional. Les associacions o entitats esportives i empreses privades del sector disposen d'una gran quantitat de dades, per a les quals calen mecanismes de recol·lecció, emmagatzematge i anàlisi per obtenir la informació de valor que l’organització necessita.

La gestió i anàlisi de dades permet extreure, gestionar i generar un valor diferencial a partir d’aquesta informació. Actualment, sports analytics és, per tant, una nova àrea en constant creixement i fonamental per a la presa de decisions i la gestió d’equips.

El postgrau en Sports Analytics ofereix una oportunitat única d’unificar l’anàlisi avançada de les dades i la passió per l’esport. La formació es realitza en col·laboració amb el Futbol Club Barcelona, un dels millors clubs del món i pioner en l’anàlisi de dades a l'esport. Aquesta col·laboració permetrà treballar amb dades de primer nivell, event data i tracking data, i en la resolució de problemes aplicats. A més a més, els estudiants podran obtenir una visió real i privilegiada de l’aplicació de l’sports analytics en un club líder en aquest àmbit.

El postgrau té com a objectiu donar una visió global i transversal d'un ecosistema de dades aplicat a l’àmbit esportiu, tot profunditzant en la gestió (data management) i explotació de les dades (data analytics). La formació aporta una visió global de tots els components i tasques involucrats en l’aplicació d’sports analytics en l’actualitat.

Un cop finalitzat el postgrau, els participants podran desenvolupar la seva carrera professional en clubs de futbol i altres esports o en empreses privades, així com en l’àmbit de la consultoria i la recerca per a associacions esportives i empreses.
Objectius
 • Conèixer el paradigma de dades obertes i entendre la problemàtica de la gestió i l'anàlisi de les dades en l’àmbit esportiu.
 • Practicar amb les principals eines de gestió i anàlisi de dades que actualment s’estan aplicant a l’anàlisi de dades esportives (event data i tracking data).
 • Identificar els models estadístics o d'aprenentatge automàtic més adequats per a un problema donat.
 • Saber efectuar el preprocés de les dades.
 • Saber avaluar la taxa d'encert dels models proposats.
 • Assolir coneixements específics sobre la gestió i anàlisi de dades per a la presa de decisions.
A qui va dirigit?
 • Graduats en informàtica o equivalent, estadística, matemàtiques, física o enginyeries.
 • Professionals informàtics, principalment desenvolupadors, arquitectes, analistes de dades i administradors de sistemes, interessats en la gestió i analítica de dades aplicades al sector de l’esport.
Els interessats han de tenir una formació tècnica en bases de dades centralitzades, programació i estadística.

Continguts formatius

Relació d'assignatures
3 ECTS 24h
Sport Analytics
 • Introducció a l'sport analytics.
 • Introducció a l’anàlisi del joc.
 • Metodologia futbol. ADN Barça.
 • Sports analytics en altres esports.
 • Anàlisi avançada de dades al futbol.
 • Dades de rendiment físic.
 • Intel·ligència artificial aplicada al bàsquet.
4.5 ECTS 36h
Data Management
 • Introducció: big data, cloud computing i l’enginyeria de serveis (XaaS).
 • Gestió de les dades sobre cloud databases (NOSQL).
 • Processament i anàlisi de dades distribuït.
 • Models de dades no estructurats i semiestructurats més emprats.
 • Gestió d'streams.
 • Gestió de dades geoespacials i trajectòries.
 • Integració i qualitat de dades.
 • Visualització.
4.5 ECTS 36h
Data Analysis
 • Introducció: estadística bàsica.
 • Inferència estadística, mostreig i validació del mètode.
 • Modelització estadística i calibració de models.
 • Knowledge discovery in databases.
 • Principal component analysis.
 • Clustering methods.
 • Arbres de decisió.
 • Mètodes de classificació: discriminant analysis i Support Vector Machine (SVM).
 • Xarxes neuronals.
 • Convolutional neural networks.
3 ECTS 24h
Projecte
Aquest mòdul té com a objectiu posar en pràctica els conceptes explicats en els 3 mòduls anteriors a partir de la realització d'un cas d'ús.
Titulació
Diploma de postgrau expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial. De no ser així, l'estudiant obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya. (Veure dades que consten al certificat).

Metodologia d'aprenentatge

La metodologia docent del programa facilita l'aprenentatge de l'estudiant i l'assoliment de les competències necessàries.Eines d'aprenentatge
Sessions magistrals participatives
S'exposen els fonaments conceptuals dels continguts a impartir, tot promovent la interacció amb els estudiants per guiar-los en l'aprenentatge dels diferents continguts i el desenvolupament de les competències establertes.
Resolució d'exercicis
Es treballen les solucions mitjançant l'exercitació de rutines, l'aplicació de fórmules o algoritmes i se segueixen procediments de transformació de la informació disponible i la interpretació dels resultats.
Estudi de casos
Es presenten situacions reals o hipotètiques en les quals els estudiants, de forma plenament participativa i pràctica, analitzen la situació, plantegen les diferents hipòtesis i comparteixen les seves pròpies conclusions.
Tutories
Es dona suport tècnic als estudiants en el desenvolupament del projecte final, en funció de la seva especialitat i de la temàtica del projecte.
Criteris d'avaluació
Assistència
Es requereix com a mínim el 80% d'assistència a les hores lectives.
Grau de participació
S'avalua la contribució activa dels estudiants en les diferents activitats proposades per l'equip docent.
Resolució d'exercicis, qüestionaris o exàmens
Proves individuals amb l'objectiu d'avaluar el grau d'aprenentatge i l'adquisició de competències.
Realització i presentació del projecte final
Projectes individuals o grupals en els quals s'apliquen els continguts impartits en el programa. El projecte pot estar basat en casos reals i comprendre la identificació d'una problemàtica, el disseny de la solució, la seva implementació o un pla de negoci. Comptarà amb una presentació i defensa pública del mateix projecte.
Pràctiques i borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space els estudiants podran visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La borsa de treball de la UPC School té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Campus virtual
Els estudiants d'aquest postgrau tindran accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre estudiants, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar notes, etc.

Equip docent

Direcció Acadèmica
 • Abelló Gamazo, Alberto
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Doctor en Informàtica per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Professor del Departament d'Enginyeria de Serveis i Sistemes d'Informació de la UPC. Docència tant a nivell de grau com al Master in Innovation and Research in Informatics (MIRI), especialitat en Data Science. Coordinador a la UPC del doctorat Erasmus Mundus in Information Technologies for Business Intelligence - Doctoral College (IT4BI-DC). Ha col.laborat com a consultor amb SAP, HP, Zurich Seguros i OMS, entre d'altres.
 • Llana Pérez, Sergio
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Informàtic de Programari per la Universitat d'Oviedo i Màster en Innovació i Recerca en Informàtica, especialització en Data Science, per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Actualment, Head of Sports Analytics en l'FC Barcelona. Prèviament a aquest rol, va estar treballant durant tres anys en el club com Data Scientist. Té experiència tant en empresa, com a Enginyer de Software en el CERN, Suïssa, com en recerca, assistent de recerca a la UPC, durant la realització del Màster.
Professorat
 • Abelló Gamazo, Alberto
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Doctor en Informàtica per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Professor del Departament d'Enginyeria de Serveis i Sistemes d'Informació de la UPC. Docència tant a nivell de grau com al Master in Innovation and Research in Informatics (MIRI), especialitat en Data Science. Coordinador a la UPC del doctorat Erasmus Mundus in Information Technologies for Business Intelligence - Doctoral College (IT4BI-DC). Ha col.laborat com a consultor amb SAP, HP, Zurich Seguros i OMS, entre d'altres.
 • Aluja Banet, Tomàs
  Veure perfil a futur.upc
  Professor titular de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). És autor de 60 articles publicats en revistes científiques o com a capítols d'un llibre. Temes de recerca abordats: Anàlisi multivariant, models de mineria de dades, models per a l'estimació d'intangibles i disseny de sistemes de learning analytics. Membre de comitès científics de conferències internacionals (entre elles Computational Statistics, COMPSTAT, i PLS). Ha participat en diversos projectes de recerca europeus i espanyols en el camp dels sistemes basats en meta-dades estadístiques, la fusió de dades i la modelització d'intangibles, i ha estat consultor estadístic de La Caixa, Kantar Media, Idescat i l'Ajuntament de Barcelona entre d'altres.
 • Arbués-Sangüesa, Adrià
  Veure perfil a Linkedin
  Doctorant en Tecnologies de la Informació i la Comunicació a la Universitat Pompeu Fabra. Enginyer en Sistemes Audiovisuals. La seva àrea de recerca és l'aplicació de tècniques de visió per computador a seqüències de vídeo esportives, per tal d'extreure noves mètriques que puguin ajudar a millorar el rendiment de l'equip. Ex-Entrenador de bàsquet del Futbol Club Barcelona.
 • Belanche Muñoz, Luis Antonio
  Veure perfil a futur.upc
  Llicenciat en Informàtica i Doctor en Intel·ligència Artificial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Professor del Departament de Ciències de la Computació a la UPC, imparteix docència en el Grau en Enginyeria Informàtica, especialitat Computació, en el Grau en Ciència i Enginyeria de Dades, al Màster in Innovation and Research in Informatics, especialitat Data Science, i al Màster en Intel·ligència Artificial. Cap d'Estudis de la Facultat d'Informàtica de Barcelona. Més de 130 publicacions en revistes i congressos internacionals. Participació en 15 projectes de recerca nacionals i internacionals.
 • Casals, Marti
  Veure perfil a Linkedin
  Doctor en Estadística per la Universitat de Barcelona (UB). És professor d'Estadística en l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (INEFC - UB), i en la Facultat de Medicina de la Universitat de Vic (UVic-UCC). És membre del grup de recerca SPARG de la UVic-UCC. Va col·laborar com a estadístic esportiu en l'FC Barcelona i com a bioestadístic extern i analista de bàsquet per als Memphis Grizzlies (NBA). Els seus interessos de recerca inclouen el pensament estadístic, l'anàlisi esportiva, l'epidemiologia de les lesions i la bioestadística esportiva.
 • Casassa Busquets, Pau
  Veure perfil a Linkedin
  Màster en Direcció d'Empreses de l'Esport per la Universitat de Barcelona (UB). Graduat en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport per l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (INEFC - UB). Curs Professional d'Entrenador de Futbol (FCF-RFEF). Quarta temporada com a Coordinador Tècnic a la BARÇA Academy, una a la regió AMERICA i tres a EMEA (Europe, Middle East & Africa). Dues temporades com a Director de Projecte Local a la Barça Academy Charlotte, i una com a Country Manager de les Barça Academy dels EUA. 10 anys d'experiència com a entrenador de futbol.
 • Gutierrez Pérez, Marc
  Veure perfil a Linkedin
  Graduat en Física i Màster Universitari en Modelització per a la Ciència i l'Enginyeria per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Després de diverses col·laboracions amb el departament de Física Estadística (UAB) i el departament d'Aplicacions Computacionals del Barcelona Supercomputing Center (BSC), en l'àmbit de la nanociència i la física computacional. Actualment és membre del departament de Sport Science del F.C. Barcelona com a científic de dades, el seu principal rol és el desenvolupament de models matemàtics que permetin obtenir informació qualitativa i quantitativa sobre el rendiment esportiu.
 • Jovanovic, Petar
  Veure perfil a futur.upc
  Doctor de Ciència de Computació per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i la Universitat Lliure de Brussel·les. Màster en Computació per la UPC. Enginyer en Informàtica per la Universitat de Belgrad. El seu àmbit de recerca se situa a l'àrea de Business Intelligence, Big Data Management i sistemes de bases de dades distribuïdes.
 • Llana Pérez, Sergio
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Informàtic de Programari per la Universitat d'Oviedo i Màster en Innovació i Recerca en Informàtica, especialització en Data Science, per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Actualment, Head of Sports Analytics en l'FC Barcelona. Prèviament a aquest rol, va estar treballant durant tres anys en el club com Data Scientist. Té experiència tant en empresa, com a Enginyer de Software en el CERN, Suïssa, com en recerca, assistent de recerca a la UPC, durant la realització del Màster.
 • Madrero Pardo, Pau
  Veure perfil a Linkedin
  Graduat en Enginyeria Informàtica per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Màster en Innovació i Recerca de la Informàtica (MIRI) per la UPC, en l'especialitat de Data Science. Actualment, treballa com Data Scientist en l'FC Barcelona donant suport en l'àmbit d'anàlisi de dades a diferents equips de futbol dins del club. Anteriorment va col·laborar amb un grup de recerca de la Universitat de Barcelona (UB) que participava en el projecte Gaia de l'Agència Espacial Europea (AQUESTA) per a la recol·lecció d'un mapa tridimensional de la Via Làctia.
 • Martín Buldú, Javier
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Industrial i Doctor en Física Aplicada per la Universitat Politècnica de Catalunya. Catedràtic de la Universitat Rei Joan Carles, és el Coordinador del Grup de Sistemes Complexos. En 2011, va fundar el Laboratori de Xarxes Biològiques del Centre de Tecnologia Biomèdica (Madrid, Espanya). És expert en l'anàlisi de sistemes complexos i les seves aplicacions. Durant els darrers anys s'ha especialitzat en l'anàlisi de dades de futbol entès com un sistema complex. Col·labora amb LaLiga i diversos clubs de futbol.
 • Nadal Francesch, Sergi
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Doctor en Informàtica per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i la Université Libre de Bruxelles (ULB). Màster en Information Technologies for Business Intelligence per la ULB, UFRT i ULB. Actualment, és investigador postdoctoral i professor associat del Departament d'Enginyeria de Serveis i Sistemes d'Informació de la UPC. El seu àmbit de recerca se situa a l'àrea de gestió de dades i informació.
 • Reche Royo, Xavi
  Veure perfil a Linkedin
  Llicenciat en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport per la Universitat de Barcelona (UB). Màster en Rendiment Esportiu: Tecnificació i Alt Nivell per la UB. Cursant Grau en Ciència de dades aplicada a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Actualment soc científic esportiu al FC Barcelona i docent universitari en diferents graus i màsters relacionats amb l'entrenament esportiu.
 • Ric Diez, Ángel

  Doctor en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport per la Universitat de Lleida (UdL). Màster Professional enlaire Rendiment en Esport d'Equip. Entrenador Nacional de Futbol. Professor de futbol en l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (INEFC). Des de 2014 és membre del Grup de Recerca Sistemes Complexos i Esport. També forma part del departament de ciències de l'esport del FC Barcelona en l'àrea de tecnologia, anàlisi i innovació i col·labora en diferents projectes de generació i difusió de coneixement amb el Barça Innovation Hub.
 • Rodriguez Campayo, Carlos
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Informàtic per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i Màster en Innovació i Recerca de la Informàtica (MIRI) per la UPC. Actualment és científic de dades en F.C. Barcelona en el departament de Ciències de l'Esport, on proporciona conceptes clau per a ajudar als entrenadors en les seves tasques d'anàlisis utilitzant visió per computador i machine learning. Utilitzant dades posicionals i d'esdeveniments s'encarrega de desenvolupar algorismes que representen conceptes tàctics del futbol.
 • Vázquez Alcocer, Pere-Pau
  Veure perfil a futur.upc
  Doctor en Software per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Professor titular d'universitat del departament de Ciències de la Computació de la UPC. Imparteix docència a graus i màster a la UPC, també ha participat en la docència de cursos de grau o de màster en altres universitats, com la Universitat de Nuremberg, la Universitat de Girona, la Universitat Oberta de Catalunya o la Universitat de Vic. La seva àrea de recerca se centra en la visualització de dades científiques i els gràfics per computador.

Entitats col·laboradores

Socis estratègics
 • Barça Innovation Hub
  • Difon el programa en l'entorn professional i àmbit d'expertesa.
  • Aporta docents i conferenciants.
  • Participa en el disseny dels continguts del programa i vetlla per la seva adequació a les necessitats de l'entorn professional.
 • Fútbol Club Barcelona
  • Difon el programa en l'entorn professional i àmbit d'expertesa.
  • Participa en el disseny dels continguts del programa i vetlla per la seva adequació a les necessitats de l'entorn professional.

Sortides professionals

 • Sports analytics consultant.
 • Sports data analyst consultant.
 • Sports data scientist.
 • Sports data engineer.
 • Sports data architect. 
 • Digital transformation leader.
 • Decisional systems engineer.

Notícies

Notícies del Blog
La UPC School i el FC Barcelona presenten un nou postgrau en Sports Analytics
La UPC School i el FC Barcelona presenten un nou postgrau en Sports Analytics
10-07-2020
La UPC School i el FC Barcelona presenten un nou postgrau en Sports Analytics
La UPC School i el FC Barcelona presenten un nou postgrau en Sports Analytics
10-07-2020
Altres notícies
Polítiques Digitals i Barcelona Sportstech HUB23 s'alien per impulsar conjuntament l'ecosistema català de les tecnologies de l'esport
16-04-2021
FC Barcelona: "La UPC School i el FC Barcelona presenten un nou postgrau en Sports Analytics"
22-07-2020

Sol·licita informació o l'admissió

Contacte:
(34) 93 114 68 05
Sol·licitud rebuda!
Un cop registrem la teva petició, rebràs confirmació per correu electrònic i ens posarem en contacte amb tu.

Gràcies pel teu interès en els nostres programes formatius.
Error
Per un error en la connexió a la base de dades la teva sol·licitud no s'ha pogut cursar. T'agrairem que repeteixis el procés més tard o bé que et posis en contacte amb nosaltres trucant al (34) 93 112 08 08 o enviant-nos un correu electrònic a: webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Has superat el tamany màxim del fitxer
 • Si tens algun dubte sobre el postgrau.
 • Si vols iniciar els tràmits per matricular-te.
Com iniciar l'admissió
Per iniciar el procés d'inscripció a aquest programa cal omplir i enviar el formulari que trobaràs al peu d'aquestes línies.

A continuació, rebràs un correu electrònic de benvinguda on es detallaran els tres passos a seguir per formalitzar el procés d'inscripció:

1. Completar i confirmar les teves dades personals.

2. Validar el teu currículum vitae i adjuntar la documentació addicional requerida, en cas que sigui necessària per a l'admissió.

3. Pagar 110€ en concepte de drets d'inscripció al programa. L'import d'aquests drets es descomptarà de la quantia total de la matrícula i només es retornarà en cas de no resultar admès.

Un cop realitzat el pagament de drets i disposem de tota la documentació, valorarem la teva candidatura i, si has estat admès al curs, t'enviarem la carta d'admissió. En aquest document obtindràs tots els detalls per formalitzar la matrícula al programa.
  política de protecció de dades

* Camps obligatoris

Informació bàsica o primera capa sobre protecció de dades

Responsable

Fundació Politècnica de Catalunya (en endavant, FPC). + INFORMACIÓ

Finalitat

Contestar les sol·licituds d’informació de l’interessat sobre activitats de formació gestionades o realitzades per l’FPC . + INFORMACIÓ

Establiment o manteniment de relació acadèmica amb l’interessat. + INFORMACIÓ

Legitimació

Consentiment de l'interessat. + INFORMACIÓ

Interès legítim en el desenvolupament de la relació acadèmica. + INFORMACIÓ

Destinataris

No hi ha cessions o comunicacions.

Drets

Accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat. + INFORMACIÓ

Dades de contacte del delegat de protecció de dades

info.dpo@fpc.upc.edu

Informació addicional

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Termini de conservació

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Cessió imatge

Acceptació a la cessió, per un període de 10 anys, les imatges que l’FPC pugui captar a les instal·lacions on es desenvolupi la seva activitat, a fi de difondre i promocionar les activitats de l’FPC i pel mitjà que tingui per convenient.

Serveis de pagament

En cas que l’interessat formalitzi la relació amb l’FPC, l’ordenant (interessat) autoritza i dóna el seu consentiment al càrrec, per tant, amb renuncia expressa al dret de devolució sobre el càrrec.

Enviar