Aquest lloc web utilitza cookies

El lloc web de la Fundació Politècnica de Catalunya utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar l'experiència de navegació i amb finalitats estadístiques. Per obtenir més informació sobre les cookies podeu consultar la política de cookies.

Configurar cookies
Permetre totes les cookies
Campus
MY_TECH_SPACE


Entrar
Campus en manteniment
Usuari i/o clau incorrectes
No tens cap entorn actiu
El teu accés ha estat restringit. Consulta amb el departament d'administració
Per problemes tècnics el campus virtual és inaccessible. Estem treballant per solucionar-ho. Disculpa les molèsties.
No tens autorització per fer aquesta crida. Pots consultar a webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Has d'introduir l'usuari del campus no un correu electrònic
Has de fer la verificació per comprovar que no ets un robot.
Inici   >  Màsters i postgraus  >  Formació  >  Postgrau Microcredencial en Ciència de Dades per a Mobilitat i Transport
Sol·licita informació
Sol·licita informació Sol·licita informació o l'admissió
Sol·licita l'admissió
Sol·licita l'admissió
 • discount

  40% descompte addicional per a PDI i PTGAS permanent de la UPC 

 • discount

  Finançat pel Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana en el marc del Pla de Recuperació Next Generation EU. Consulta tota l'oferta!

Presentació

Edició
2a Edició
Crèdits
15 ECTS (125 hores lectives)
Tipus
Microcredencial
Modalitat
Semipresencial
Idioma d'impartició
Espanyol
Preu
2.400€ 300€(Finançat pel Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana en el marc del Pla de Recuperació Next Generation EU. Consulta tota l'oferta!
)
Observacions pagament de la matrícula i campanya 0,7%
Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.
Dates de realització
Data d'inici: 13/09/2024
Data de fi: 26/02/2025
Horari
Dimecres: 18:30 a 21:30
Divendres: 18:30 a 21:30
Lloc de realització
Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB)
C/ Jordi Girona, 1-3
Barcelona
Per què aquest postgrau microcredencial?

El transport i la mobilitat són fonamentals en els objectius de sostenibilitat promoguts des de les Nacions Unides i la Unió Europea. La digitalització dels processos implicats en la planificació i gestió del transport i la mobilitat són una de les palanques per a la transformació eficient d'un dels sectors que més contribueix a la generació de gasos d'efecte hivernacle.

El transport i la mobilitat han de comptar amb professionals multidisciplinaris capaços d'utilitzar fonts de dades, tractar-les, gestionar-les i explotar-les, complementant la pràctica tradicional en el sector del transport i la mobilitat amb les noves oportunitats que la Ciència de Dades ofereix.

Les noves formes de transport: car-sharing, car-pooling i Mobility as a Service (MaaS) requereixen professionals competents en el tractament d'una gran diversitat i quantitat de dades.

Aquest curs és un complement per als professionals que treballen en el sector i una oportunitat per als recentment graduats de comprendre els processos i les característiques de les ciutats intel·ligents orientades a disposar de coneixements en fonaments de la ciència de dades i la informàtica per poder interpretar, seleccionar, valorar i aplicar els nous conceptes i desenvolupaments matemàtics, analítics, científics, tecnològics relacionats amb la Mobilitat i el Transport.

Aquest estudi forma part de les accions formatives finançades pel Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea - Next Generation EU. Aquesta ajuda té com a objectiu la realització de cursos de formació per a la capacitació digital i sostenibilitat en l'àmbit del transport i la mobilitat.

Els participants en aquest estudi han de ser ciutadans d'un Estat membre de la Unió Europea o d'altre Estat part en l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu i Suïssa, o tenir autorització de permanència o residència al territori espanyol.

Per a més informació sobre les prioritats polítiques de la UE, pot visitar el següent enllaç: Prioridades políticas de la UE.

Impulsat per:
Objectius

- Ser capaç de realitzar el desenvolupament i innovació en l'àmbit de la mobilitat intel·ligent, així com dirigir el desenvolupament de solucions de mobilitat i logística en entorns nous o poc coneguts, relacionant creativitat, innovació i transferència de tecnologia.

- Ser capaç d'assimilar i adaptar-se a l'evolució de la tecnologia en l'àmbit de desenvolupament professional del Transport i la Mobilitat en el marc de la sostenibilitat.

- Tenir un coneixement pràctic de les eines a emprar per a fer coherent la satisfacció de les necessitats de la mobilitat amb els objectius de desenvolupament sostenible.

- Poder elaborar estudis i informes tècnics de consultoria relacionats amb les tecnologies de la informació i la comunicació, el transport i la mobilitat.

- Conèixer els conceptes bàsics de bases de dades relacionals i les eines per a gestió i realització de consultes.

- Conèixer els conceptes bàsics de bases de dades no relacionals i les eines per a gestió i realització de consultes.

- Comprendre la tipologia de dades disponibles en el sector del transport i la mobilitat. Característiques del big data i la utilitat de les dades obertes en l'àmbit del transport.

- Utilitzar eines comercials per a la planificació del transport (VISUM).

- Utilitzar eines per a l'anàlisi de dades (RStudio).

- Ser capaços de desenvolupar scripts en els llenguatges punters en la ciència de dades (R, Python) adequats per a la resolució de casos pràctics, entre els quals es troba l'anàlisi exploratori univariant i multivariant de conjunts de dades.

- Conèixer i comprendre els processos per a la planificació i la gestió de la mobilitat en ciutats intel·ligents.

- Conèixer i utilitzar eines per a carregar, visualitzar, transformar i analitzar dades espacials.

- Conèixer i explorar aplicacions recents de la ciència de dades en la gestió de la mobilitat i el transport a la ciutat.

A qui va dirigit?

- Estudiants de grau o titulats de carreres tècniques i/o científiques.

- Els participants de les accions formatives subvencionades hauran de ser ciutadans d'un Estat membre de la Unió Europea o d'un altre Estat part en l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu i Suïssa, o tenir autorització per a romandre o residir en territori espanyol.

Es requereixen coneixements en programació en algun llenguatge com C, Fortran o Java, i coneixements en Sql i conceptes bàsics de bases de dades.

És recomanable disposar de coneixements bàsics en algun paquet estadístic, coneixements d'àlgebra lineal (operacions amb matrius i vectors) i comprensió escrita de textos en anglès tècnic relatius al domini de l'estadística i investigació operativa.

Els alumnes hauran de portar un ordinador portàtil a les sessions.

Continguts formatius

Relació d'assignatures
1 ECTS 10h
+
Semipresencial
Introducció a les Dades de Transport, Mobilitat i Logística

- Introducció a les fonts de dades en transport i ús en models de planificació i simulació.

- Descripció/classificació/tipologia de sistemes de transport.

- Propòsits i usos de la presa de dades.

- Classificació de fonts de dades tradicionals i TIC.

- Equitat i efectes de la digitalització.

- Recollida de dades per enquestes.

- Enquestes tipus en transport i mobilitat.

- Explotacions tipus.

- Casos d'Estudi.

4 ECTS 30h
+
Semipresencial
Gestió de Dades

- Gestió de dades relacionals i SQL.

- Gestió de grans quantitats de dades i dades de formats semiestructurats o no estructurats.

- Extensions de bases de dades relacionals.

- Tecnologies big data per a la gestió de dades espai-temporals i de mobilitat.

4 ECTS 30h
+
Semipresencial
Mètodes i Eines d'Anàlisis multivariant Aplicades a la Mobilitat

- Estructura, caràcter i rol de les dades utilitzades en models de transport de passatgers i logística, i en sistemes i xarxes de transport, tant tradicionals com emergents.

- Principals mètodes en aprenentatge automàtic utilitzats amb èxit en aplicacions de transport.

- Casos d'estudi reals juntament amb l'aplicació d'aquests mètodes en diferents conjunts de dades.

2 ECTS 20h
+
Semipresencial
Elements de l'Analítica de Dades en la Modelització de la Mobilitat

- Estructura, caràcter i rol de les dades utilitzades en models de transport de passatgers i logística, i en sistemes i xarxes de transport, tant tradicionals com emergents.

- Principals mètodes en aprenentatge automàtic utilitzats amb èxit en aplicacions de transport.

- Casos d'estudi reals juntament amb l'aplicació d'aquests mètodes en diferents conjunts de dades.

1 ECTS 10h
+
Semipresencial
Casos d'Estudi. Síntesi d'Aplicacions

- Casos d'estudi reals que impliquen gran volum de dades, explotació de dades i modelatge mitjançant optimització.

- Estimació de matrius OD (Origen-Destí) dinàmiques a partir de dades GPS i comptadors.

- Problema de Distribució Urbana de Mercaderies: 2 - Echelon.

3 ECTS 25h
+
Semipresencial
Projecte de Ciència de Dades per a Mobilitat i Transport

- Identificació del problema (en l'àmbit de l'anàlisi de dades per a la mobilitat).

- Proposta d'una solució tècnica rigorosa.

- Desenvolupament d'un prototip per validar la proposta tècnica.

La UPC School es reserva el dret de modificar el contingut del programa, que pot variar per a una major adaptació als objectius del curs.
Titulació
Títol de postgrau en Ciència de Dades per a Mobilitat i Transport, expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut del previst en l'art. 7.1 de la Llei Orgànica 2/2023, de 22 de març, del Sistema Universitari, i l'art. 36 del Reial Decret 822/2021, de 28 de setembre, pel que s'estableix l'organització dels ensenyaments universitaris i del procediment d'assegurament de la seva qualitat. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària prèvia oficial. De no ser així, l'estudiant obtindrà un certificat d'aprofitament del programa superior expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya. Els estudis de formació permanent de la Universitat Politècnica de Catalunya s'aproven anualment pel Consell de Govern de la Universitat. (Veure dades que consten al certificat).

Metodologia d'aprenentatge

La metodologia docent del programa facilita l'aprenentatge de l'estudiantat i l'assoliment de les competències necessàries.

- A les classes magistrals s'exposen els fonaments conceptuals dels continguts a impartir, promocionant la interacció amb els estudiants per a guiar-los en l'aprenentatge dels diferents continguts i el desenvolupament de les competències establertes.

- En l'estudi de casos s'apliquen els coneixements en un entorn real o hipotètic, on s'identifiquen i treballen aspectes específics per facilitar-ne la comprensió, amb el suport dels docents.

- En el desenvolupament del projecte de curs s'ofereix suport als estudiants en la realització d'una tasca pràctica grupal en la qual s'incorporen sessions teòriques que aporten les eines i els coneixements necessaris per obtenir un resultat. En la presentació del projecte es realitza un intercanvi d'idees i resultats entre tots els grups participants.Eines d'aprenentatge
Sessions magistrals participatives
S'exposen els fonaments conceptuals dels continguts a impartir, tot promovent la interacció amb els estudiants per guiar-los en l'aprenentatge dels diferents continguts i el desenvolupament de les competències establertes.
Sessions pràctiques a l'aula
S'apliquen els coneixements en un entorn real o hipotètic, on s'identifiquen i treballen aspectes específics per facilitar la comprensió, amb el suport dels docents.
Resolució d'exercicis
Es treballen les solucions mitjançant l'exercitació de rutines, l'aplicació de fórmules o algoritmes i se segueixen procediments de transformació de la informació disponible i la interpretació dels resultats.
Estudi de casos
Es presenten situacions reals o hipotètiques en les quals els estudiants, de forma plenament participativa i pràctica, analitzen la situació, plantegen les diferents hipòtesis i comparteixen les seves pròpies conclusions.
Tutories
Es dona suport tècnic als estudiants en el desenvolupament del projecte final, en funció de la seva especialitat i de la temàtica del projecte.
Criteris d'avaluació
Assistència
Es requereix com a mínim el 80% d'assistència a les hores lectives.
Grau de participació
S'avalua la contribució activa dels estudiants en les diferents activitats proposades per l'equip docent.
Resolució d'exercicis, qüestionaris o exàmens
Proves individuals amb l'objectiu d'avaluar el grau d'aprenentatge i l'adquisició de competències.
Realització i presentació del projecte final
Projectes individuals o grupals en els quals s'apliquen els continguts impartits en el programa. El projecte pot estar basat en casos reals i comprendre la identificació d'una problemàtica, el disseny de la solució, la seva implementació o un pla de negoci. Comptarà amb una presentació i defensa pública del mateix projecte.
Pràctiques i borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space l'estudiantat podrà visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La borsa de treball de la UPC School té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Campus virtual
L'estudiantat d'aquest postgrau microcredencial tindrà accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre l'alumnat, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar notes, etc.

Equip docent

Direcció Acadèmica
 • Montero Mercadé, Lídia
  info
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Doctora en Informàtica per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Llicenciada en Informàtica per la FIB-UPC. Professora Titular d'Estadística i Investigació Operativa de la UPC des del 1998. Docent en el Màster de Supply Chain, Transport and Mobility de la UPC. Consultora Senior a Advanced Logistics Group (SA). Experiència de més de 25 anys en simulació i modelització de problemes en xarxes de transport públic i privat. Transport analytics (data science aplicada a dades de mobilitat i transport) i modelització de demanda de transport. Col·laboradora amb l'inLab-UPC.
Professorat
 • Barceló Bugeda, Jaume
  info

  Doctor en Ciències Físiques per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Catedràtic del Departament d'Estadística i Investigació Operativa de la Universitat Politèctica de Catalunya (UPC), amb docència a la Facultat d'Iinformàtica de Barcelona (FIB) i la Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME) de la UPC fins al 2014. Professor emèrit de la UPC. Especialitzat en Sistemes de Transport i les aplicacions de models d'optimització i simulació per a l'anàlisi de sistemes de transport. Autor de més de 140 articles publicats en revistes indexades, actes de congressos i llibres.
 • Codina Sancho, Esteve
  info
  Veure perfil a futur.upc
  Enginyer Industrial per l'ETSEIB de Barcelona en 1984 (UPC). Doctor Enginyer Industrial per la UPC en 1994 amb premi Extraordinari. Professor del Departament d'Estadística i Recerca Operativa (DEIO) de la UPC des de 1991, i Titular d'Universitat des de 2006. Expert en Recerca Operativa, Programació Matemàtica, Ciències dels Transports, principalment en temes de planificació i modelització.
 • Jovanovic, Petar
  info
  Veure perfil a futur.upc
  Doctor de Ciència de Computació per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i la Universitat Lliure de Brussel·les. Màster en Computació per la UPC. Enginyer en Informàtica per la Universitat de Belgrad. El seu àmbit de recerca se situa a l'àrea de Business Intelligence, Big Data Management i sistemes de bases de dades distribuïdes.
 • Montero Mercadé, Lídia
  info
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Doctora en Informàtica per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Llicenciada en Informàtica per la FIB-UPC. Professora Titular d'Estadística i Investigació Operativa de la UPC des del 1998. Docent en el Màster de Supply Chain, Transport and Mobility de la UPC. Consultora Senior a Advanced Logistics Group (SA). Experiència de més de 25 anys en simulació i modelització de problemes en xarxes de transport públic i privat. Transport analytics (data science aplicada a dades de mobilitat i transport) i modelització de demanda de transport. Col·laboradora amb l'inLab-UPC.

Sortides professionals

- Especialista de mobilitat en consultories i enginyeries, o en l'àmbit R+D+I.

- Planificador, dissenyador o gestor de plataformes de serveis de mobilitat.

- Especialista en serveis de mobilitat per a fabricants de vehicles.

- Responsable de la gestió del canvi en empreses de mobilitat tradicional.

Sol·licita informació o l'admissió

Contacte:
Marta Ortega Garcia
(34) 93 707 31 32
Sol·licitud rebuda!
Un cop registrem la teva petició, rebràs confirmació per correu electrònic i ens posarem en contacte amb tu.

Gràcies pel teu interès en els nostres programes formatius.
Error
Per un error en la connexió a la base de dades la teva sol·licitud no s'ha pogut cursar. T'agrairem que repeteixis el procés més tard o bé que et posis en contacte amb nosaltres trucant al (34) 93 112 08 08 o enviant-nos un correu electrònic a: webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Has superat el tamany màxim del fitxer
 • Si tens algun dubte sobre el postgrau microcredencial.
 • Si vols iniciar els tràmits per matricular-te.
Com iniciar l'admissió
Per iniciar el procés d'inscripció a aquest programa cal omplir i enviar el formulari que trobaràs al peu d'aquestes línies.

A continuació, rebràs un correu electrònic de benvinguda on es detallaran els tres passos a seguir per formalitzar el procés d'inscripció:

1. Completar i confirmar les teves dades personals.

2. Validar el teu currículum vitae i adjuntar la documentació addicional requerida, en cas que sigui necessària per a l'admissió.

3. Pagar 110€ en concepte de drets d'inscripció al programa. L'import d'aquests drets es descomptarà de la quantia total de la matrícula i només es retornarà en cas de no resultar admès.

Un cop realitzat el pagament de drets i disposem de tota la documentació, valorarem la teva candidatura i, si has estat admès al curs, t'enviarem la carta d'admissió. En aquest document obtindràs tots els detalls per formalitzar la matrícula al programa.
  política de protecció de dades

* Camps obligatoris

Informació bàsica o primera capa sobre protecció de dades

Responsable

Fundació Politècnica de Catalunya (en endavant, FPC). + INFORMACIÓ

Finalitat

Contestar les sol·licituds d’informació de l’interessat sobre activitats de formació gestionades o realitzades per l’FPC . + INFORMACIÓ

Establiment o manteniment de relació acadèmica amb l’interessat. + INFORMACIÓ

Enviar informació sobre les activitats de l'FPC. + INFORMACIÓ

Legitimació

Consentiment de l'interessat. + INFORMACIÓ

Interès legítim en el desenvolupament de la relació acadèmica. + INFORMACIÓ

Destinataris

No hi ha cessions o comunicacions.

Drets

Accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat. + INFORMACIÓ

Dades de contacte del delegat de protecció de dades

info.dpo@fpc.upc.edu

Informació addicional

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Termini de conservació

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Serveis de pagament

En cas que l’interessat formalitzi la relació amb l’FPC, l’ordenant (interessat) autoritza i dóna el seu consentiment al càrrec, per tant, amb renuncia expressa al dret de devolució sobre el càrrec.


Enviar