Aquest lloc web utilitza cookies

El lloc web de la Fundació Politècnica de Catalunya utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar l'experiència de navegació i amb finalitats estadístiques. Per obtenir més informació sobre les cookies podeu consultar la política de cookies.

Configurar cookies
Permetre totes les cookies
Campus
MY_TECH_SPACE


Entrar
Campus en manteniment
Usuari i/o clau incorrectes
No tens cap entorn actiu
El teu accés ha estat restringit. Consulta amb el departament d'administració
Per problemes tècnics el campus virtual és inaccessible. Estem treballant per solucionar-ho. Disculpa les molèsties.
No tens autorització per fer aquesta crida. Pots consultar a webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Has superat el nombre màxim d'intents. El teu usuari està bloquejat temporalment. Torna a accedir d'aquí a una estona.
Has d'introduir l'usuari del campus no un correu electrònic
Has de fer la verificació per comprovar que no ets un robot.
Inici   >  Màsters i postgraus  >  Formació  >  Postgrau en Business Analytics
Sessió informativa

16-09-2024

En Línia
T'assessorem! Sol·licita informació o l'admissió

Presentació

Edició
2a Edició
Crèdits
25 ECTS (185 hores lectives)
Modalitat
Presencial
Idioma d'impartició
Espanyol
Preu
4.400€
Condicions especials en el pagament de la matrícula i campanya 0,7%
Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.
Dates de realització
Data d'inici: 05/11/2024
Data de fi: 10/07/2025
Horari
Dimarts: 18:00 a 21:00
Dijous: 18:00 a 21:00
Lloc de realització
Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
Barcelona
Per què aquest postgrau?
La digitalització està canviant significativament la forma en la qual les empreses operen i competeixen al mercat, i també està modificant, en conseqüència, la manera en què interactuen amb els seus clients. La digitalització està permetent les empreses automatitzar processos, millorar l’eficiència i proporcionar nous productes i serveis innovadors.

En aquest escenari, les organitzacions que capitalitzen grans quantitats de dades han començat a traslladar aquesta anàlisi de dades de negoci a les funcions comercials, operacionals i de producció bàsiques, així com a les financeres i aquelles relacionades amb la gestió de persones i de talent. No obstant això, la majoria de professionals d’aquestes àrees no compten amb les habilitats tecnològiques necessàries per adaptar-se a aquest canvi ni la capacitació suficient per aprofitar les enormes oportunitats que l’analítica de dades els hi ofereix als seus llocs de treball.

Segons un informe d’Accenture, l'any 2022 el 51% de les empreses van destacar la importància dels programes upskilling i reskilling per a l'adequació de competències dels seus treballadors als canvis que experimenta el mercat laboral. En aquest context, neix el postgrau en Business Analytics, amb l'objectiu de millorar les habilitats dels professionals i adequar-les amb més precisió a les noves demandes derivades de la digitalització. Un cop finalitzat el postgrau, els participants hauran adquirit les competències clau per aplicar l’analítica de dades a l’empresa.

Al llarg de la formació, els participants aprendran a aprofitar el potencial de les dades en la millora operativa del negoci i a aportar el valor afegit analític que les organitzacions actuals tant demanen. L’equip docent impulsarà l'aprenentatge de l'alumnat a través de les eines més innovadores i eficaces en analítica de dades, com ara les eines de programació (SQL, Knime, R i Python) i eines de business intelligence (Tableau, Power BI).
Objectius
El programa té com a objectiu principal aconseguir que els participants siguin capaços de dur a terme projectes d’anàlisi de dades de negoci a les empreses. Per a això, es defineixen les competències següents:

 • Llegir i gestionar grans quantitats de dades de negoci.
 • Analitzar dades de negoci a través de l’anàlisi exploratòria de dades (data analytics), la intel·ligència de negoci (business intelligence) i l’analítica de dades de negoci (business analytics).
 • Dissenyar projectes d’analítica de dades de negoci.
 • Implementar i gestionar projectes d’analítica de dades de negoci.
 • Comunicar eficientment els resultats de l’anàlisi de dades de negoci.
A qui va dirigit?
 • Professionals amb experiència directiva que desitgin adquirir i/o ampliar els seus coneixements i habilitats en l’ús de l’analítica de dades de negoci.
 • Professionals que desitgin adquirir noves habilitats en l’analítica de dades de negoci per desenvolupar millor el seu treball actual i aportar més valor a l'organització.
 • Professionals tècnics o acabats de titular que desitgin adquirir i/o ampliar la seva formació en l'ús de l'analítica de dades de negoci.
* Per accedir al postgrau, no és necessari que els interessats tinguin coneixements previs de programació.

Continguts formatius

Relació d'assignatures
8 ECTS 60h
Analítica de Dades (Data Analytics)
En aquest mòdul els participants aprendran els principis fonamentals de l'analítica de dades, el flux de treball i les tècniques bàsiques i avançades de l'anàlisi de dades i la comunicació dels resultats. Per això, s'utilitzen quatre dels llenguatges de programació més populars a les empreses: SQL, Knime, R i Python.

 • Estadística i visualitzacions
 • Machine learning i text mining.
 • Storytelling i visualització de dades.

Els participants no cal que disposin d'una formació tècnica ni coneixements previs de programació.
4 ECTS 30h
Intel·ligència de Negocis (Business Intelligence)
En aquest mòdul els participants aprendran els principis sobre la presa de decisions i desenvoluparan les competències necessàries per al disseny i la implementació de panells de negoci interactius que permetin millorar la presa de decisions del negoci.

  • Business dashboards.
  • Tableau.
  • PowerBI.
5 ECTS 40h
Models i Casos d'Analítica de Negocis (Business Analytics)
En aquest mòdul els participants hauran d'enfrontar-se a diferents reptes de negoci a través de l'ús de l'analítica aplicada als camps del màrqueting, les finances, la producció i la logística, els recursos humans o l'estratègia de negoci.

Posarem en pràctica l'ús de les eines, els coneixements, les plataformes i els llenguatges de programació treballats en els mòduls anteriors.
5 ECTS 40h
Projectes d'Analítica i Intel·ligència de Negocis (Business Analytics)
En aquest mòdul els participants aprendran a dissenyar, posar en marxa, dirigir, monitorar, tancar i avaluar projectes d'analítica de dades i intel·ligència de negocis. Per això, es presentaran diferents aproximacions.

  • Tècniques agile.
  • Ètica.
  • Legislació.
3 ECTS 15h
Treball de Fi de Postgrau
Al treball de fi de postgrau, els participants hauran de desenvolupar un treball relacionat amb la intel·ligència de negocis i/o l'analítica de dades. Els projectes es poden fer de forma individual o grupal. Al mòdul, també es desenvolupen les habilitats necessàries per al redactat i presentació de treballs relacionats amb l'ús de dades de negoci.
La UPC School es reserva el dret de modificar el contingut del programa, que pot variar per a una major adaptació als objectius del curs.
Titulació
Títol de postgrau en Business Analytics, expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut del previst en l'art. 7.1 de la Llei Orgànica 2/2023, de 22 de març, del Sistema Universitari, i l'art. 36 del Reial Decret 822/2021, de 28 de setembre, pel que s'estableix l'organització dels ensenyaments universitaris i del procediment d'assegurament de la seva qualitat. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària prèvia oficial. De no ser així, l'estudiant obtindrà un certificat d'aprofitament del programa superior expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya. Els estudis de formació permanent de la Universitat Politècnica de Catalunya s'aproven anualment pel Consell de Govern de la Universitat. (Veure dades que consten al certificat).

Metodologia d'aprenentatge

La metodologia docent del programa facilita l'aprenentatge de l'estudiantat i l'assoliment de les competències necessàries.Eines d'aprenentatge
Sessions magistrals participatives
S'exposen els fonaments conceptuals dels continguts a impartir, tot promovent la interacció amb els estudiants per guiar-los en l'aprenentatge dels diferents continguts i el desenvolupament de les competències establertes.
Sessions pràctiques a l'aula
S'apliquen els coneixements en un entorn real o hipotètic, on s'identifiquen i treballen aspectes específics per facilitar la comprensió, amb el suport dels docents.
Resolució d'exercicis
Es treballen les solucions mitjançant l'exercitació de rutines, l'aplicació de fórmules o algoritmes i se segueixen procediments de transformació de la informació disponible i la interpretació dels resultats.
Estudi de casos
Es presenten situacions reals o hipotètiques en les quals els estudiants, de forma plenament participativa i pràctica, analitzen la situació, plantegen les diferents hipòtesis i comparteixen les seves pròpies conclusions.
Aprenentatge basat en problemes (ABP)
Metodologia d'aprenentatge actiu que permet que l'estudiant s'involucri des d'un inici i adquireixi els coneixements i habilitats, a través del plantejament i resolució de problemes o situacions complexes.
Tutories
Es dona suport tècnic als estudiants en el desenvolupament del projecte final, en funció de la seva especialitat i de la temàtica del projecte.
Fòrums síncrons
Activitats que permeten discussions obertes sobre casos d'estudi, articles o preguntes sobre qüestions concretes. Aquests espais de debat tenen com a objectiu compartir punts de vista i fomentar la participació dels estudiants.
Criteris d'avaluació
Assistència
Es requereix com a mínim el 80% d'assistència a les hores lectives.
Grau de participació
S'avalua la contribució activa dels estudiants en les diferents activitats proposades per l'equip docent.
Elaboració de treballs
Estudis sobre una temàtica determinada, individual o grupal, on s'avalua la qualitat i la profunditat dels treballs, entre d'altres.
Realització i presentació del projecte final
Projectes individuals o grupals en els quals s'apliquen els continguts impartits en el programa. El projecte pot estar basat en casos reals i comprendre la identificació d'una problemàtica, el disseny de la solució, la seva implementació o un pla de negoci. Comptarà amb una presentació i defensa pública del mateix projecte.
Pràctiques i borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space l'estudiantat podrà visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La borsa de treball de la UPC School té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Campus virtual
L'estudiantat d'aquest postgrau tindrà accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre l'alumnat, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar notes, etc.

Equip docent

Direcció Acadèmica
 • Fernández Alarcón, Vicenç
  Fernández Alarcón, Vicenç
  info
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Catedràtic en Gestió d'Empreses i Analítica de Dades de Negoci (Business Analytics, BA) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Doctor en Administració i Direcció d'Empreses per la UPC. Enginyer en Telecomunicacions per la Universitat Ramon Llull. Màster en Pensament i Creativitat per al Món Tecnològic i Empresarial. Màster en Aprenentatge Estadístic i Data Mining. Investigador i consultor d'empreses en gestió de persones i BA. Coordinador del MBA en BA, del Postgrau en BA, i del Màster in Technology & Engineering Management. Cofundador del TechTalent-Lab.
 • Yin, Jiarui
  Yin, Jiarui
  info
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Màster en Ciència de Dades per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Màster en Gestió de Tecnologia i Enginyeria per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Actualment, és Investigador Predoctoral i Docent de la Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech. L'interès de la recerca resideix en HR Analytics i Sustainable HRM. Les seves funcions professionals anteriors inclouen la gestió de projectes multinacionals i la direcció d'equips remots en empreses de tecnologia a la Xina.
Professorat
 • Coda, Roberta Manuela
  info

  Màster en Tecnologies de la traducció (Tradumàtica) per la UAB. Màster en Filologia alemanya i llicenciatura en Multimèdia i informàtica per les humanitats a la Universitat de Nàpols L’Orientale.
  Responsable d’estratègia i govern de les solucions de la visualització de dades en Adevinta, amb una trajectòria de més de 15 anys en l’àmbit tecnològic i de dades a empreses multinacionals, amb especial focus en localització de software, govern de la dada i de plataformes tecnològiques.
  Coordinadora i professora de l’assignatura Data Visualization al Màster en Big Data and AI Solutions de la Barcelona Technology School. Coordinadora en Data Analytics for Business de la UPF-BSM. Apassionada dels reptes relacionats amb la ètica i el govern de solucions Big Data i IA.
 • Fernández Alarcón, Vicenç
  info
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Catedràtic en Gestió d'Empreses i Analítica de Dades de Negoci (Business Analytics, BA) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Doctor en Administració i Direcció d'Empreses per la UPC. Enginyer en Telecomunicacions per la Universitat Ramon Llull. Màster en Pensament i Creativitat per al Món Tecnològic i Empresarial. Màster en Aprenentatge Estadístic i Data Mining. Investigador i consultor d'empreses en gestió de persones i BA. Coordinador del MBA en BA, del Postgrau en BA, i del Màster in Technology & Engineering Management. Cofundador del TechTalent-Lab.
 • Grimaldi, Didier
  info

  Enginyer en Electrònica per l'escola Centrale-Supélec Supelec School de París en 1995. Programa de Direcció General (PDG) per IESE Business School. És doctor de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Va ser Consultor de Tecnologies de la Informació durant 18 anys en Capgemini i IBM. Les seves àrees de recerca se centren en com la intel·ligència artificial pot ajudar als professionals del sector públic o privat a prendre decisions basades en dades i en com el Big Data participa en la transformació digital.

 • Hernández Martín, Pablo
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Màster en Informàtica per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Anteriorment fundador i director executiu de TechIDEAS. És professor associat de Business Intelligence i Data Analytics en La Salle - Universitat Ramon Llull (URL). Nomenat Expert Independent per al Consell Europeu d'Innovació, brindant experiència i avaluacions sobre startups innovadores. Té més de 30 anys d'experiència en el sector IT en empreses multinacionals (Atos Origin i BaaN) i startups. El seu interès de recerca és l'emprenedoria i les tecnologies AI/ML.
 • Moreno Miralles, Edgar
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Graduat en Business & Technology per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Microsoft Certified Specialist (MCSA) en Data Analytics. SCRUM Master en gestió de projectes Àgils per la European Scrum Association. Business Manager i consultor sènior a BertIA, consultoria especialista en projectes d'anàlisi de dades i infraestructura Cloud. Referent sobre metodologia Aibizfy en implantació de projectes d’IA. Acumula una experiència contrastada treballant com a consultor i gestor de projectes per grans corporacions internacionals del món logístic, productiu, farmacèutic i d'altres.
 • Oroño Bugnon, Joaquin
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Chief Data Officer en Mind Analytics, empresari i director de projectes amb més de 17 anys d'experiència en la consultoria de gestió de dades i en la implementació de projecte d'analítica. Estreta col·laboració amb diferents organitzacions en la creació de les seves oficines de dades i en la implantació de metodologies de treball àgils per a democratitzar les dades en les empreses. Els meus interessos professionals són les arquitectures distribuïdes, els entorns sense servidor i com obtenir el millor rendiment de les solucions tecnològiques.
 • Sallán Leyes, Josep M.
  info
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Doctor en Enginyeria Industrial per la UPC. Des de 1998, és professor del Departament d'Organització d'Empreses de la UPC. Imparteix docència en assignatures d'organització industrial, Business Analytics i transport aeri en les escoles de la UPC, ESEIAAT i EPSEB. Ha impartit cursos d'administració i direcció d'empreses i d'introducció a la investigació científica en programes de formació permanent. Investiga en comportament organitzacional i transport aeri.
 • Szota, Rafal Tomasz
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Emprenedor i líder dels equips Data Analytics i Insights. Compromès amb aportar valor empresarial, en els darrers anys s'ha dedicat a crear i fer créixer equips de dades en empreses digitals i tecnològiques. Gran aficionat al pensament lateral proactiu, combina les competències analítiques, tècniques i acadèmiques. Motivat pels reptes, ensenya a organitzacions i persones com implementar de manera eficient i brillant la cultura de les dades i la presa de decisions objectives.
 • Tobalina Colome, Daniel
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Tècnic i Superior en Telecomunicacions per la Salle Bonanova, MBA i EE – IA Aplicada als negocis per ESADE, Màster en BI i Data Strategy per INESE. Màster en Coaching per CEFOC. Actualment, la meva activitat professional la desenvolupo com a Soci director en Camp Base Consulting, consultoria de negoci, i Kodama Analytics, consultoria estratègia de data.
 • Yin, Jiarui
  info
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Màster en Ciència de Dades per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Màster en Gestió de Tecnologia i Enginyeria per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Actualment, és Investigador Predoctoral i Docent de la Universitat Politècnica de Catalunya - BarcelonaTech. L'interès de la recerca resideix en HR Analytics i Sustainable HRM. Les seves funcions professionals anteriors inclouen la gestió de projectes multinacionals i la direcció d'equips remots en empreses de tecnologia a la Xina.

Entitats col·laboradores

Socis estratègics
 • Tech Talent Lab
  • Participa en el disseny dels continguts de l'estudi i vetlla per la seva adequació a les necessitats de l'entorn professional.
  • Aporta docents i conferenciants.
Socis col·laboradors
 • Business Analytics Partners, S.L
 • Kodama Analytics
 • Mind Analytics, S.L

Sortides professionals

 • Per als professionals que busquen un upskilling, és a dir, que vulguin desenvolupar noves habilitats en l'analítica de dades de negoci per desenvolupar-se millor a la seva feina actual i aportar més valor, les sortides professionals són similars a les d'accés.
 • Per als professionals que estan buscant un reskilling, és a dir, reciclar-se professionalment cap al món de l'analítica de dades de negocis, algunes sortides professionals són: analista de dades de negoci, consultor en analítica de dades o assessor en projectes d'analítica de dades.

Notícies

Notícies del Blog
Vicenç Fdez. Alarcón: "Les empreses competitives han de tenir una comprensió profunda del negoci basant-se en evidències i dades. El business analytics és una àrea en creixement"
Vicenç Fdez. Alarcón: "Les empreses competitives han de tenir una comprensió profunda del negoci basant-se en evidències i dades. El business analytics és una àrea en creixement"
25-04-2023
Vicenç Fdez. Alarcón: "Les empreses competitives han de tenir una comprensió profunda del negoci basant-se en evidències i dades. El business analytics és una àrea en creixement"
Vicenç Fdez. Alarcón: "Les empreses competitives han de tenir una comprensió profunda del negoci basant-se en evidències i dades. El business analytics és una àrea en creixement"
25-04-2023

Sol·licita informació o l'admissió

Informació i orientació:
Cecilia Salas Silva
(34) 93 706 80 35
Sol·licitud rebuda!
Un cop registrem la teva petició, rebràs confirmació per correu electrònic i ens posarem en contacte amb tu.

Gràcies pel teu interès en els nostres programes formatius.
Error
Per un error en la connexió a la base de dades la teva sol·licitud no s'ha pogut cursar. T'agrairem que repeteixis el procés més tard o bé que et posis en contacte amb nosaltres trucant al (34) 93 112 08 08 o enviant-nos un correu electrònic a: webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Has superat el tamany màxim del fitxer
 • Si tens algun dubte sobre el postgrau.
 • Si vols iniciar els tràmits per matricular-te.
Com iniciar l'admissió
Per iniciar el procés d'inscripció a aquest programa cal omplir i enviar el formulari que trobaràs al peu d'aquestes línies.

A continuació, rebràs un correu electrònic de benvinguda on es detallaran els tres passos a seguir per formalitzar el procés d'inscripció:

1. Completar i confirmar les teves dades personals.

2. Validar el teu currículum vitae i adjuntar la documentació addicional requerida, en cas que sigui necessària per a l'admissió.

3. Pagar 110€ en concepte de drets d'inscripció al programa. L'import d'aquests drets es descomptarà de la quantia total de la matrícula i només es retornarà en cas de no resultar admès.

Un cop realitzat el pagament de drets i disposem de tota la documentació, valorarem la teva candidatura i, si has estat admès al curs, t'enviarem la carta d'admissió. En aquest document obtindràs tots els detalls per formalitzar la matrícula al programa.

  política de protecció de dades

* Camps obligatoris

Informació bàsica o primera capa sobre protecció de dades

Responsable

Fundació Politècnica de Catalunya (en endavant, FPC). + INFORMACIÓ

Finalitat

Contestar les sol·licituds d’informació de l’interessat sobre activitats de formació gestionades o realitzades per l’FPC . + INFORMACIÓ

Establiment o manteniment de relació acadèmica amb l’interessat. + INFORMACIÓ

Enviar informació sobre les activitats de l'FPC. + INFORMACIÓ

Legitimació

Consentiment de l'interessat. + INFORMACIÓ

Interès legítim en el desenvolupament de la relació acadèmica. + INFORMACIÓ

Destinataris

No hi ha cessions o comunicacions.

Drets

Accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat. + INFORMACIÓ

Dades de contacte del delegat de protecció de dades

info.dpo@fpc.upc.edu

Informació addicional

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Termini de conservació

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Serveis de pagament

En cas que l’interessat formalitzi la relació amb l’FPC, l’ordenant (interessat) autoritza i dóna el seu consentiment al càrrec, per tant, amb renuncia expressa al dret de devolució sobre el càrrec.


Enviar