Aquest lloc web utilitza cookies

El lloc web de la Fundació Politècnica de Catalunya utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar l'experiència de navegació i amb finalitats estadístiques. Per obtenir més informació sobre les cookies podeu consultar la política de cookies.

Configurar cookies
Permetre totes les cookies
Campus
MY_TECH_SPACE


Entrar
Campus en manteniment
Usuari i/o clau incorrectes
No tens cap entorn actiu
El teu accés ha estat restringit. Consulta amb el departament d'administració
Per problemes tècnics el campus virtual és inaccessible. Estem treballant per solucionar-ho. Disculpa les molèsties.
No tens autorització per fer aquesta crida. Pots consultar a webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Has superat el nombre màxim d'intents. El teu usuari està bloquejat temporalment. Torna a accedir d'aquí a una estona.
Has d'introduir l'usuari del campus no un correu electrònic
Has de fer la verificació per comprovar que no ets un robot.
Inici   >  Màsters i postgraus  >  Formació  >  Postgrau en Optometria i Teràpia Visual Avançada
T'assessorem! Sol·licita informació o l'admissió
relation
Aquest postgrau també forma part de l'itinerari formatiu del màster de formació permanent en Optometria i Teràpia Visual.

Presentació

Edició
1a Edició
Crèdits
27 ECTS (148 hores lectives)
Modalitat
Semipresencial
Idioma d'impartició
Espanyol / Anglès
Preu
Contacta'ns
Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.
Dates de realització
Data d'inici: octubre de 2025
Data de fi: novembre de 2026
Horari
Dilluns: 09:30 a 13:30 | 15:30 a 19:30
Dissabte: 09:30 a 13:30 | 15:30 a 19:30
Diumenge: 09:30 a 13:30 | 15:30 a 19:30
Les classes presencials es realitzaran una vegada al mes de manera general. Excepcionalment, hi podrà haver sessions fora de l'horari indicat.

Es facilitarà el calendari detallat amb antelació a l'inici del postgrau.
Lloc de realització
Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa - FOOT
c/ Violinista Vellsolà, 37
Terrassa
Per què aquest postgrau?
La teràpia visual és una branca de l'optometria que té per objectiu desenvolupar i incrementar al màxim les habilitats visuals de les persones, així com integrar-les amb la resta dels sentits. Per aconseguir-ho, es dissenyen programes d'entrenament visual específics i individualitzats que inclouen la utilització de lents oftàlmiques, prismes, lents de contacte i diversos materials per fer exercicis a la consulta optomètrica i a casa. Gràcies a això, s'aconsegueix una millora del rendiment visual de la població en nens i adults.

En el postgrau en Optometria i Teràpia Avançada s'estudiaran totes les tècniques de diagnòstic i tractament optomètric que s'estan utilitzant actualment en el camp de l'entrenament visual. Es tractaran a partir de l'evidència científica disponible per cada tècnica, així com de l'experiència professional dels diferents ponents.

"Aquest postgrau està pendent d'aprovació definitiva per part del Consell de Govern de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), l'òrgan que aprova formalment l'oferta d'estudis de formació permanent de la UPC".
Impulsat per:
Objectius
 • Efectuar un diagnòstic adequat de qualsevol dificultat o trastorn visual i programar el tractament per a la millora o solució del problema.
 • Desenvolupar una estratègia correcta per dirigir una consulta d'optometria i teràpia visual.
 • Dissenyar projectes optomètrics basats en la seva pròpia experiència clínica o acadèmica per avalar-los davant la comunitat científica.
A qui va dirigit?
 • Diplomats en òptica i optometria.
 • Graduats en òptica i optometria.
 • Titulats universitaris (amb títols oficials) de l'àmbit de l'optometria d'altres països.

Continguts formatius

Relació d'assignatures
8 ECTS 47h
+
Semipresencial
Examen Optomètric Avançat
 • Anamnesis i símptomes.
 • Disfuncions binoculars.
 • Tipus d'estrabismes (concomitants, no concomitants, síndromes, torticoli).
 • Ambliopia.
 • Nistagme.
 • Trastorns visuals en lesions cerebrals.
 • Avaluació visual-vestibular.
 • Consideracions clíniques amb l'ús de prismes.
 • Consideracions clíniques amb l'ús d'oclusions (totals i sectorials).
 • Avaluació motora del sistema visual.
 • Avaluació sensorial del sistema visual.
6 ECTS 35h
+
Semipresencial
Problemes d'Aprenentatge
 • Introducció al concepte d'aprenentatge.
 • Rutes neurològiques: com afecta una alteració visual en l'aprenentatge escolar. 
 • Teories del desenvolupament i relació amb el sistema visual.
 • Proves diagnòstiques de processament visual implicades en problemes d'aprenentatge.
 • Proves d'eficàcia visual.
 • Comunicació amb altres professionals.
 • Tractament optomètric en proves d'aprenentatge.
 • Tècniques diagnòstiques avançades (eyetrackers, etc.).
8 ECTS 47h
+
Semipresencial
Tècniques de Teràpia Visual
 • Disseny de l'espai en teràpia visual.
 • Instrumentació i material.
 • Disseny d'un programa de teràpia visual.
 • Disfuncions binoculars, disfuncions acomodatives, estrabismes bàsics, ambliopia, problemes de lectoescriptura i matemàtiques i problemes de lateralitat i confusions de dreta/esquerra.
2 ECTS 14h
+
Semipresencial
Maneig de l'Estrabisme i l'Ambliopia
 • Maneig refractiu i protocols.
 • Teràpia visual en ambliopia.
 • Teràpia visual en exotropies comitants.
 • Teràpia visual en esotropies comitants.
Optatives
3 ECTS 60h
Presencial
Pràctiques en Centres Especialitzats d'Optometria i Teràpia Visual
 • Seleccionar i aplicar correctament en cada cas les destreses, habilitats i competències adquirides prèviament en teràpia visual i en optometria avançada.
 • Conèixer els diferents protocols d'actuació en teràpia visual en funció del pacient.
 • Dur a terme i interpretar les proves complementàries necessàries en una consulta de visió.
 • Elaborar una història clínica adequada al perfil del pacient. Fomentar la col·laboració amb altres professionals sanitaris.

Aquestes pràctiques es faran en establiments sanitaris de teràpia visual pertanyents a l'ACOTV o SIODEC, sota la supervisió d'un tutor/a d'empresa, que s'encarregarà de dirigir i supervisar l'activitat de l'estudiantat.

Els tutors d'empresa tindran a la seva disposició indicacions en forma de rúbrica per orientar l'estudiantat en l'avaluació.

3 ECTS 5h
+
Semipresencial
Treball Final
La UPC School es reserva el dret de modificar el contingut del programa, que pot variar per a una major adaptació als objectius del curs.
Titulació
Títol de postgrau en Optometria i Teràpia Visual Avançada, expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut del previst en l'art. 7.1 de la Llei Orgànica 2/2023, de 22 de març, del Sistema Universitari, i l'art. 36 del Reial Decret 822/2021, de 28 de setembre, pel que s'estableix l'organització dels ensenyaments universitaris i del procediment d'assegurament de la seva qualitat. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària prèvia oficial. De no ser així, l'estudiant obtindrà un certificat d'aprofitament del programa superior expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya. Els estudis de formació permanent de la Universitat Politècnica de Catalunya s'aproven anualment pel Consell de Govern de la Universitat. (Veure dades que consten al certificat).
Oferta modular
Aquest postgrau forma part de l'itinerari formatiu del màster de formació permanent en Optometria i Teràpia Visual .
Aquest màster de formació permanent s'estructura en els mòduls que s'indiquen a continuació. Si no desitges cursar tot el màster de formació permanent pots matricular-te d'un o diversos mòduls.
Màster de formació permanent:
relation Postgraus:

Metodologia d'aprenentatge

La metodologia docent del programa facilita l'aprenentatge de l'estudiantat i l'assoliment de les competències necessàries.Eines d'aprenentatge
Sessions magistrals participatives
S'exposen els fonaments conceptuals dels continguts a impartir, tot promovent la interacció amb els estudiants per guiar-los en l'aprenentatge dels diferents continguts i el desenvolupament de les competències establertes.
Sessions pràctiques a l'aula
S'apliquen els coneixements en un entorn real o hipotètic, on s'identifiquen i treballen aspectes específics per facilitar la comprensió, amb el suport dels docents.
Resolució d'exercicis
Es treballen les solucions mitjançant l'exercitació de rutines, l'aplicació de fórmules o algoritmes i se segueixen procediments de transformació de la informació disponible i la interpretació dels resultats.
Estudi de casos
Es presenten situacions reals o hipotètiques en les quals els estudiants, de forma plenament participativa i pràctica, analitzen la situació, plantegen les diferents hipòtesis i comparteixen les seves pròpies conclusions.
Aprenentatge basat en problemes (ABP)
Metodologia d'aprenentatge actiu que permet que l'estudiant s'involucri des d'un inici i adquireixi els coneixements i habilitats, a través del plantejament i resolució de problemes o situacions complexes.
Flipped classroom
Es treballen els continguts de forma prèvia a les classes presencials. A l'aula es fan sessions pràctiques que permeten entendre i aplicar els conceptes sobre casos reals i s'amplien els coneixements amb detalls més tècnics i especialitzats.
Tutories
Es dona suport tècnic als estudiants en el desenvolupament del projecte final, en funció de la seva especialitat i de la temàtica del projecte.
Sistemes de comunicació avançats asíncrons
Eines que faciliten una comunicació àgil, clara i adaptada a cada situació (conferències gravades, vídeo-xats, fòrums, etc.).
Sessions en Streaming
Sessions en vídeo síncrones, dinamitzades per un professor, que tenen com a objectiu treballar casos pràctics o resoldre exercicis o dubtes. També es realitzen conferències sobre una temàtica concreta. Aquestes sessions es programaren en el calendari.
Criteris d'avaluació
Assistència
Es requereix com a mínim el 80% d'assistència a les hores lectives.
Grau de participació
S'avalua la contribució activa dels estudiants en les diferents activitats proposades per l'equip docent.
Resolució d'exercicis, qüestionaris o exàmens
Proves individuals amb l'objectiu d'avaluar el grau d'aprenentatge i l'adquisició de competències.
Elaboració de treballs
Estudis sobre una temàtica determinada, individual o grupal, on s'avalua la qualitat i la profunditat dels treballs, entre d'altres.
Realització i presentació del projecte final
Projectes individuals o grupals en els quals s'apliquen els continguts impartits en el programa. El projecte pot estar basat en casos reals i comprendre la identificació d'una problemàtica, el disseny de la solució, la seva implementació o un pla de negoci. Comptarà amb una presentació i defensa pública del mateix projecte.
Pràctiques i borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space l'estudiantat podrà visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La borsa de treball de la UPC School té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Campus virtual
L'estudiantat d'aquest postgrau tindrà accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre l'alumnat, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar notes, etc.

Equip docent

Direcció Acadèmica
 • Argiles Sans, Marc
  info
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Doctor per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Actualment és professor lector al Departament d'Òptica i Optometria (UPC). Imparteix docència a la Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa, membre de l'Associació Catalana d'Optometria i Teràpia Visual (ACOTV) i fellow de l'European Academy of Optometry and Optics (EAOO). Compta amb experiència clínica en optometria lligada a problemes d'aprenentatge, estrabismes i ambliopia. Temes d'interès en recerca: atenció visual i moviments oculars durant la lectura, videojocs d'acció i cognició visual, i tractament de l'ambliopia.
 • Pintor Chavarria, Paula
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Diplomada en Òptica i Optometria per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Llicenciada en Psicopedagogia per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Màster en Optometria i Ciències de la Visió per la UPC School. En l'actualitat és gerent del Centre d'Optometria Revip de Girona i de l'Òptica Chavarria de Figueres. Des de 2004 el seu recorregut professional està lligat a la teràpia visual en problemes d'aprenentatge, estrabismes i ambliopia. Ha participat també en activitats formatives com a ponent i en l'elaboració d'estudis científics. Membre de l'Associació Catalana d'Optometria i Teràpia Visual (ACOTV).
Professorat
 • Abbondanza, John
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Doctor en Optometria pel New England College of Optometry (NECO), professor adjunt al NECO i alMassachusetts College of Pharmacy and Health Sciences (MCPHS). Expresident de la Societat d'Optometristes de Massachusetts, va ser supervisor resident de la residència pediatria/teràpia de la visió. Instructor sènior dels cursos en teràpia de la visió del OEP Clinical Curriculum, certificat per junta en Teràpia de Visió i Desenvolupament de la Visió pel Col·legi d'Optometristes en Desenvolupament de Visió, i conferenciant en l'àmbit nacional i internacional sobre teràpia de la visió.
 • Argiles Sans, Marc
  info
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Doctor per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Actualment és professor lector al Departament d'Òptica i Optometria (UPC). Imparteix docència a la Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa, membre de l'Associació Catalana d'Optometria i Teràpia Visual (ACOTV) i fellow de l'European Academy of Optometry and Optics (EAOO). Compta amb experiència clínica en optometria lligada a problemes d'aprenentatge, estrabismes i ambliopia. Temes d'interès en recerca: atenció visual i moviments oculars durant la lectura, videojocs d'acció i cognició visual, i tractament de l'ambliopia.
 • Bartumeus Bacardit, Marcel
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Diplomat en Òptica i Optometria per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Llicenciat en Psicologia per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i màster en Optometria i Ciències de la Visió. Després de la seva etapa en consulta hospitalària a Viladecans i dels seus inicis en el camp de la teràpia visual al Centre d'Optometria Visió-3 de Barcelona, actualment és director tècnic del Centre d'Optometria Revip de Girona, on desenvolupa les tasques de diagnòstic, tractament mitjançant teràpia visual i adaptació de lents de contacte rígida permeable al gas (RPG). Ha participat també en desenes d'activitats formatives com a ponent i en l'elaboració d'estudis científics. Membre de l'Associació Catalana d'Optometria i Teràpia Visual (ACOTV).
 • Hermida Salamanca, Maria Gloria
  info
  Veure perfil a Linkedin

  Diplomada en Optometria per la Universitat Complutense de Madrid (UCM) i màster en Teràpia Visual i Optometria pel College of Optometrist in Vision Development (COI). Fellow pel COI. Professora del màster propi en Teràpia Visual de la Universitat de València (UV). En l'actualitat, dirigeix ​​el centre d'optometria San Francisco i és directora de la plataforma de formació optomètrica Innova Optometria. Des de 2001, el seu recorregut professional se centra, gairebé en exclusiva, a la teràpia visual i a la docència. Membre d'associacions com: Associació Catalana d'Optometria i Teràpia Visual (ACOTV), Associació Nacional d'Empresaris d'Òptica i Professionals (ANEOP) i Societat Internacional d'Optometria del Desenvolupament i del Comportament (SIODEC).

 • Sunyer Grau, Bernat
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Grau en Òptica i Optometria i màster universitari Optometria i Ciències de la Visió per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Postgrau d'Alta Especialització en Optometria Comportamental i Teràpia Visual, i actualment estudiant de doctorat en el programa d'Enginyeria Òptica de la UPC. Director tècnic a un centre òptic on exerceix teràpia visual, membre de la junta i de l'àrea de recerca de l'ACOTV. Col·labora amb SIODEC i amb la Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa, on ha impartit seminaris i formacions.
 • Vidal Llop, Helena
  info

  Diplomada en Òptica i Optometria per la Universitat Politècnica de Cataunya (UPC). Màster en Optometria Clínica i curs d'alta especialització en Optometria i Teràpia Visual. Des de 2006, exerceix com optometrista i terapeuta al Departament de Teràpia Visual del Centre Òptic Teixidó de Reus i Tarragona. Destaca del seu treball la creació de jocs i procediments per tractar nens amb problemes de desenvolupament i aprenentatge. Membre de l'Associació Catalana d'Optometria i Teràpia Visual (ACOTV).

Sortides professionals

 • Optometrista especialitzat en teràpia visual.

Testimonis

Testimonis

Aquest màster m'ha obert nous horitzons professionals i m'ha permès descobrir altres especialitats que em poden ajudar en la meva feina d'optometrista. Els coneixements que he adquirit m'han permès complementar i ampliar el meu treball optomètric amb la teràpia visual. Els continguts del programa són molt innovadors i els professors són excel·lents. Sens dubte, recomano aquesta formació. Estic convençuda que els meus coneixements beneficiaran els meus pacients.

Rosalba Alzuria Òptica optometrista

Testimonis
Amb el màster en Optometria i Teràpia Visual pots actualitzar i adquirir noves competències i augmentar alhora les teves aptituds professionals. L¿enfocament és molt pràctic i et permet aplicar els coneixements adquirits des del primer dia. En ser una formació semipresencial, és ideal perquè pots compaginar-la perfectament amb la vida laboral. El professorat, tant nacional com internacional, és molt prestigiós. En la meva opinió és un màster molt recomanable per especialitzar-se en teràpia visual, ja que integra diverses àrees en un programa formatiu molt complet.

Lourdes Mañé Òptica optometrista

Testimonis
Aquest màster m¿ha ajudat a iniciar-me en el diagnòstic i tractament de disfuncions visuals i sobretot a entendre amb més profunditat la importància de la visió en el procés d¿aprenentatge. Recomanaria aquest programa tant a professionals que es vulguin iniciar en el camp de la teràpia visual com a optometristes que ja les utilitzin, però que necessitin aprofundir en aquest àmbit. Personalment, ha estat una experiència molt enriquidora en tots els aspectes.

Cristina Fernández Òptica optometrista

Testimonis
Pràctiques del Màster de formació permanent en Optometria i Teràpia Visual

Sol·licita informació o l'admissió

Informació i orientació:
Marta Ortega Garcia
(34) 93 707 31 32
Sol·licitud rebuda!
Un cop registrem la teva petició, rebràs confirmació per correu electrònic i ens posarem en contacte amb tu.

Gràcies pel teu interès en els nostres programes formatius.
Error
Per un error en la connexió a la base de dades la teva sol·licitud no s'ha pogut cursar. T'agrairem que repeteixis el procés més tard o bé que et posis en contacte amb nosaltres trucant al (34) 93 112 08 08 o enviant-nos un correu electrònic a: webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Has superat el tamany màxim del fitxer
 • Si tens algun dubte sobre el postgrau.
 • Si vols iniciar els tràmits per matricular-te.
Com iniciar l'admissió
Per iniciar el procés d'inscripció a aquest programa cal omplir i enviar el formulari que trobaràs al peu d'aquestes línies.

A continuació, rebràs un correu electrònic de benvinguda on es detallaran els tres passos a seguir per formalitzar el procés d'inscripció:

1. Completar i confirmar les teves dades personals.

2. Validar el teu currículum vitae i adjuntar la documentació addicional requerida, en cas que sigui necessària per a l'admissió.

3. Pagar 110€ en concepte de drets d'inscripció al programa. L'import d'aquests drets es descomptarà de la quantia total de la matrícula i només es retornarà en cas de no resultar admès.

Un cop realitzat el pagament de drets i disposem de tota la documentació, valorarem la teva candidatura i, si has estat admès al curs, t'enviarem la carta d'admissió. En aquest document obtindràs tots els detalls per formalitzar la matrícula al programa.

  política de protecció de dades

* Camps obligatoris

Informació bàsica o primera capa sobre protecció de dades

Responsable

Fundació Politècnica de Catalunya (en endavant, FPC). + INFORMACIÓ

Finalitat

Contestar les sol·licituds d’informació de l’interessat sobre activitats de formació gestionades o realitzades per l’FPC . + INFORMACIÓ

Establiment o manteniment de relació acadèmica amb l’interessat. + INFORMACIÓ

Enviar informació sobre les activitats de l'FPC. + INFORMACIÓ

Legitimació

Consentiment de l'interessat. + INFORMACIÓ

Interès legítim en el desenvolupament de la relació acadèmica. + INFORMACIÓ

Destinataris

No hi ha cessions o comunicacions.

Drets

Accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat. + INFORMACIÓ

Dades de contacte del delegat de protecció de dades

info.dpo@fpc.upc.edu

Informació addicional

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Termini de conservació

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Serveis de pagament

En cas que l’interessat formalitzi la relació amb l’FPC, l’ordenant (interessat) autoritza i dóna el seu consentiment al càrrec, per tant, amb renuncia expressa al dret de devolució sobre el càrrec.


Enviar