Ús de cookies

Fem servir cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis. Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències.
Informació sobre la política de cookies

Rebutjar Cookies
Acceptar Cookies
Campus
MY_TECH_SPACE

Entrar
Campus en manteniment
Usuari i/o clau incorrectes
No tens cap entorn actiu
El teu accés ha estat restringit. Consulta amb el departament d'administració
Per problemes tècnics el campus virtual és inaccessible. Estem treballant per solucionar-ho. Disculpa les molèsties.
Inici   >  Màsters i postgraus  >  Formació  >  Postgrau en Programes de Millora Lean Six Sigma. Nivell Black Belt
Sol·licita informació
Sol·licita informació Sol·licita informació o l'admissió
Sol·licita l'admissió
Sol·licita l'admissió
 • discount
  Programa inclòs a la convocatòria d'ajuts Employment Help per a professionals a l'atur o amb rendes baixes

Presentació

Edició
22a Edició
Crèdits
20 ECTS (120 hores lectives)
Modalitat
Presencial
Idioma d'impartició
Espanyol
Preu
4.400€
Opcions de pagament de la matrícula

La matrícula es pot pagar:
- En un únic pagament abans del termini establert a la carta d'admissió del programa.
- En dos terminis, és a dir, fraccionant el pagament:

 • El 60% de l'import total s'ha d'abonar en el termini establert a la carta d'admissió del programa.
 • El 40% restant es pot abonar, com a màxim, fins passats 60 dies des de la data d'inici del programa.
Observacions campanya 0,7%

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.
Dates de realització
Inici classes: 04/03/2022
Fi classes: 28/05/2022
Fi programa : 14/10/2022
Horari
Divendres: 16:00 a 21:30
Dissabte: 09:30 a 14:00
Llocs de realització
ETSEIB - Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona
Av. Diagonal, 647
Barcelona
Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME)
C/ Pau Gargallo, 14. Edifici U.
Barcelona
Vídeo de presentació
Per què aquest postgrau?
El Six Sigma és una metodologia estratègica de millora de processos, una eina que té per objectiu fer que les empreses siguin més eficients i competitives. Es basa en una organització amb responsabilitats ben definides, el seguiment d'unes etapes que asseguren que no s'oblidarà res important i en l'ús de dades convenientment recollides i analitzades per a la presa de decisions.

Aquest postgrau en Programes de Millora Lean Six Sigma. Nivell Black Belt està estructurat per proporcionar als seus participants les capacitats i habilitats necessàries per liderar equips de millora. Això s'aconsegueix a través d'una formació-acció basada en l'èmfasi en els coneixements clau, la utilització de software especialitzat (Minitab, del qual els participants reben una llicència d'ús d'un any) i el desenvolupament d'un projecte de millora aplicat a un cas concret.

El perfil dels participants del postgrau és molt divers, tant des del punt de vista de la formació prèvia (enginyers, farmacèutics, biòlegs, economistes, psicòlegs, metges, etc.) com del càrrec que ocupen en l'organització. També és molt variat el tipus d'organitzacions de procedència, que comprenen pràcticament tots els sectors, mides i estats d'implantació d'alguna metodologia de millora: des de les que tenen un sistema avançat de funcionament, fins a les que estan començant a plantejar-se la seva implantació, sense oblidar les que volen revitalitzar-lo.
Objectius
 • Identificar oportunitats de millora en el funcionament d'una organització.
 • Liderar i assessorar equips que estiguin treballant en projectes de millora d'alt impacte.
 • Identificar en quines situacions és convenient aplicar cadascuna de les tècniques disponibles i saber gestionar-les amb èxit.
 • Formar nous formadors: difondre la cultura de la millora contínua a través dels conceptes, les actituds i les eines apreses en el curs.
A qui va dirigit?
 • Professionals que desitgin perfeccionar les seves competències en la direcció de projectes de millora.

Continguts formatius

Relació d'assignatures
15 ECTS 110h
Programes de Millora Lean Six Sigma
 • Mòdul 1: Plantejament General
  • Característiques comunes dels programes de millora.
  • Aspectes específics de la metodologia Six Sigma.
  • El paper de la direcció.
  • Selecció de projectes.
  • Organització i metodologia.

 • Mòdul 2: Etapa DEFINIR
  • Establiment d'objectius.
  • Indicadors i mètriques.
  • Valoració de l'impacte econòmic.
  • Esquema general del flux del procés.

 • Mòdul 3: Etapa MESURAR
  • Plantejament de preguntes per realitzar el diagnòstic.
  • Anàlisi de les dades existents.
  • Valoració del sistema de mesura. Recollida de noves dades.

 • Mòdul 4: Etapa ANALITZAR
  • Anàlisi del procés i anàlisis de les dades.
  • Metodologia Lean i tècniques estadístiques.
  • Obtenció de conclusions a partir de dades.

 • Mòdul 5: Etapa MILLORAR
  • Possibles millores.
  • Selecció de les millores més adequades.
  • Proves pilot.
  • Implantació.

 • Mòdul 6: Etapa CONTROLAR
  • Estandardització del nou procés.
  • Establiment del quadre de control.
  • Seguiment d'indicadors.
  • Finalització del projecte.
5 ECTS 10h
Projecte
El postgrau es completa amb la realització d'un projecte optatiu de millora aplicat a una situació concreta i basat en la metodologia Six Sigma. Per portar-lo a terme, es comptarà amb l'ajuda d'un tutor, professor del curs, que guiarà l'alumne durant la seva elaboració.
Titulació
Diploma de postgrau expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial. De no ser així, l'estudiant obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya. (Veure dades que consten al certificat).

Metodologia d'aprenentatge

La metodologia docent del programa facilita l'aprenentatge de l'estudiant i l'assoliment de les competències necessàries.Eines d'aprenentatge
Sessions magistrals participatives
S'exposen els fonaments conceptuals dels continguts a impartir, tot promovent la interacció amb els estudiants per guiar-los en l'aprenentatge dels diferents continguts i el desenvolupament de les competències establertes.
Sessions pràctiques a l'aula
S'apliquen els coneixements en un entorn real o hipotètic, on s'identifiquen i treballen aspectes específics per facilitar la comprensió, amb el suport dels docents.
Resolució d'exercicis
Es treballen les solucions mitjançant l'exercitació de rutines, l'aplicació de fórmules o algoritmes i se segueixen procediments de transformació de la informació disponible i la interpretació dels resultats.
Estudi de casos
Es presenten situacions reals o hipotètiques en les quals els estudiants, de forma plenament participativa i pràctica, analitzen la situació, plantegen les diferents hipòtesis i comparteixen les seves pròpies conclusions.
Casos d'èxit
Es presenten i comparteixen coneixements i experiències professionals reals i d'alt valor afegit, adquirides durant una trajectòria destacada en l'exercici de la professió.
Aprenentatge basat en problemes (ABP)
Metodologia d'aprenentatge actiu que permet que l'estudiant s'involucri des d'un inici i adquireixi els coneixements i habilitats, a través del plantejament i resolució de problemes o situacions complexes.
Tutories
Es dona suport tècnic als estudiants en el desenvolupament del projecte final, en funció de la seva especialitat i de la temàtica del projecte.
Workshops
Es dona suport als estudiants en la realització d'un treball pràctic grupal i en el qual s'hi van incorporant sessions teòriques que aporten les eines i coneixements necessaris per aconseguir un resultat. Es realitza un intercanvi d'idees i resultats entre tots els grups participants.
Criteris d'avaluació
Assistència
Es requereix com a mínim el 80% d'assistència a les hores lectives.
Grau de participació
S'avalua la contribució activa dels estudiants en les diferents activitats proposades per l'equip docent.
Resolució d'exercicis, qüestionaris o exàmens
Proves individuals amb l'objectiu d'avaluar el grau d'aprenentatge i l'adquisició de competències.
Realització i presentació del projecte final
Projectes individuals o grupals en els quals s'apliquen els continguts impartits en el programa. El projecte pot estar basat en casos reals i comprendre la identificació d'una problemàtica, el disseny de la solució, la seva implementació o un pla de negoci. Comptarà amb una presentació i defensa pública del mateix projecte.
Pràctiques i borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space els estudiants podran visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La borsa de treball de la UPC School té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Campus virtual
Els estudiants d'aquest postgrau tindran accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre estudiants, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar notes, etc.

Equip docent

Direcció Acadèmica
 • Tort-Martorell Llabrés, Xavier
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Doctor Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i Màster en Estadística Industrial per la Universitat de Wisconsin (EUA). Professor titular del Departament d'Estadística i Investigació Operativa de la UPC. Prèviament ha desenvolupat la seva activitat professional en les consultores SISTECAL i Roland Berger com a gerent de l'àrea de qualitat. Ha estat president d'ENBIS (European Network for Business and Industrial Statistics), membre del Grup de Revisió del Model de l'EFQM i membre jurat dels premis a la qualitat de la Generalitat de Catalunya. És coautor de diversos llibres i de nombrosos articles en revistes especialitzades.
 • Grima Cintas, Pere
  Veure perfil a futur.upc
  Doctor Enginyer Industrial. Professor Titular del Departament d'Estadística i Investigació Operativa de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Després d'una primera etapa professional a la indústria, es va incorporar a la UPC on combina la docència amb la participació en convenis de col·laboració Universitat-Empresa en temes relacionats amb la gestió de la qualitat. És autor de nombrosos articles i ponències i coautor de dos llibres sobre metodologies per a la qualitat. Ha estat avaluador de l'EFQM per l'European Quality Award.
Professorat
 • Grima Cintas, Pere
  Veure perfil a futur.upc
  Doctor Enginyer Industrial. Professor Titular del Departament d'Estadística i Investigació Operativa de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Després d'una primera etapa professional a la indústria, es va incorporar a la UPC on combina la docència amb la participació en convenis de col·laboració Universitat-Empresa en temes relacionats amb la gestió de la qualitat. És autor de nombrosos articles i ponències i coautor de dos llibres sobre metodologies per a la qualitat. Ha estat avaluador de l'EFQM per l'European Quality Award.
 • Marco Almagro, Lluís
  Veure perfil a futur.upc
  Doctor Enginyer Industrial. Professor del Departament d'Estadística i Investigació Operativa de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Expert en tècniques estadístiques per al control i la millora de qualitat. Ha participat en el disseny i la impartició dels cursos de formació sobre Sis Sigma realitzats per la UPC. Una de les seves àrees d'especialitat és l'aplicació de tècniques quantitatives per a determinar les necessitats i expectatives latents dels clients.
 • Márquez Pozo, Fernando
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Tècnic Industrial per la E.P.S La Rábida - Universitat de Huelva. Postgrau en Programes de millora Lean Six Sigma nivell Black Belt per la UPC School. Actualment treballa com a enginyer en línies de producció per a Coca-cola European Partners, exercint funcions de Back up i liderant grups de millora. Acumula una gran experiència en projectes de gran envergadura i rellevància, tant en el sector de l'enginyeria naval (vaixells RO-RO i Supplies Petroliers), com en la civil (L.A.V. Madrid-Saragossa-Barcelona-Frontera Francesa).
 • Rodero de Lamo, Lourdes
  Veure perfil a futur.upc
  Doctora en Ciències i Tècniques Estadístiques per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i professora del Departament d'Estadística i Investigació Operativa de la UPC, imparteix classes a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona i a la Facultat de Matemàtiques i Estadística. Una de les seves àrees d'especialitat són les tècniques estadístiques per al control i la millora de la qualitat. Des de 2003 participa com a professora en el màster en Gestió de la Qualitat de la UPC i en els cursos sobre Programes de Millora Six Sigma.
 • Tort-Martorell Llabrés, Xavier
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Doctor Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i Màster en Estadística Industrial per la Universitat de Wisconsin (EUA). Professor titular del Departament d'Estadística i Investigació Operativa de la UPC. Prèviament ha desenvolupat la seva activitat professional en les consultores SISTECAL i Roland Berger com a gerent de l'àrea de qualitat. Ha estat president d'ENBIS (European Network for Business and Industrial Statistics), membre del Grup de Revisió del Model de l'EFQM i membre jurat dels premis a la qualitat de la Generalitat de Catalunya. És coautor de diversos llibres i de nombrosos articles en revistes especialitzades.

Entitats col·laboradores

Socis col·laboradors

Sortides professionals

 • Cap d’operacions, logística i qualitat.
 • Responsable d'innovació i millora de processos.

Testimonis

Testimonis

Em vaig decidir per aquest postgrau perquè es feia a la UPC, on vaig fer la carrera i altres cursos i sempre n'he quedat molt satisfeta. També pels horaris, que permetien l'assistència fora de l'horari laboral, i per les molt bones recomanacions d'antics alumnes. Però, sobretot, per la contrastada experiència professional i acadèmica de l'equip docent. Aquesta formació m'ha permès liderar projectes de millora amb excel·lents resultats, que sense una metodologia estructurada i basada en dades fiables com és el Six Sigma difícilment s'haurien aconseguit. Els coneixements i la certificació adquirits també m'han permès millorar el currículum, convertint-se així en un avantatge competitiu respecte a altres candidats. En definitiva, una experiència fantàstica, en la qual no només he après sinó que també he gaudit molt.

Montse Sierra Consultora a QRM Institute

Testimonis<
Volia adquirir coneixements en millora contínua per preparar-me per a una nova posició laboral, en la qual vaig passar del departament d'enginyeria com a project manager al departament de producció. En aquesta nova responsabilitat passava a ser enginyer de producció liderant projectes de millora contínua i de processos. Durant el postgrau vaig compartir aprenentatge amb companys de diferents entorns laborals i posicions professionals, un fet que et permet intercanviar opinions sobre el dia a dia i comprovar la versatilitat de la metodologia Six Sigma. Aquesta formació també ens ha aportat un caire més estratègic, tot posant l'accent en saber transmetre els beneficis d'aquesta metodologia i obtenir, així, el suport necessari per part de la direcció. Estic plenament satisfet amb aquest postgrau, per la qualitat i aplicabilitat dels coneixements impartits, de la mà de professionals amb molta experiència implementant projectes Lean Six Sigma.

Albert Enrique Enginyer de Producció a Novartis

Testimonis<
Volia donar-li un impuls a la meva carrera professional, especialitzant-me en la millora de projectes des del punt de vista analític. Després de cursar aquest postgrau em sento més preparat per abordar projectes de gran abast de manera sistemàtica, molt estructurada i basada en l'adquisició i anàlisi de dades. El projecte final és un dels punts més forts, ja que t'enfronta als problemes del teu dia a dia i et repta a trobar solucions. També destacaria la varietat de perfils entre els companys, fet que demostra que aquestes metodologies poden aplicar-se amb èxit en qualsevol entorn i sector. En definitiva, un programa molt complet amb un bon equilibri teoricopràctic, enfocat sempre en exemples reals. En el meu cas particular, ja he implementat diversos projectes de millora basats en Six Sigma amb resultats molt positius.

Rodrigo Miguel Díez Manufacturing Manager a Diagnostic Grifols

Testimonis<

Sol·licita informació o l'admissió

Contacte:
(34) 93 707 31 32
Sol·licitud rebuda!
Un cop registrem la teva petició, rebràs confirmació per correu electrònic i ens posarem en contacte amb tu.

Gràcies pel teu interès en els nostres programes formatius.
Error
Per un error en la connexió a la base de dades la teva sol·licitud no s'ha pogut cursar. T'agrairem que repeteixis el procés més tard o bé que et posis en contacte amb nosaltres trucant al (34) 93 112 08 08 o enviant-nos un correu electrònic a: webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Has superat el tamany màxim del fitxer
 • Si tens algun dubte sobre el postgrau.
 • Si vols iniciar els tràmits per matricular-te.
Com iniciar l'admissió
Per iniciar el procés d'inscripció a aquest programa cal omplir i enviar el formulari que trobaràs al peu d'aquestes línies.

A continuació, rebràs un correu electrònic de benvinguda on es detallaran els tres passos a seguir per formalitzar el procés d'inscripció:

1. Completar i confirmar les teves dades personals.

2. Validar el teu currículum vitae i adjuntar la documentació addicional requerida, en cas que sigui necessària per a l'admissió.

3. Pagar 110€ en concepte de drets d'inscripció al programa. L'import d'aquests drets es descomptarà de la quantia total de la matrícula i només es retornarà en cas de no resultar admès.

Un cop realitzat el pagament de drets i disposem de tota la documentació, valorarem la teva candidatura i, si has estat admès al curs, t'enviarem la carta d'admissió. En aquest document obtindràs tots els detalls per formalitzar la matrícula al programa.
  política de protecció de dades

* Camps obligatoris

Informació bàsica o primera capa sobre protecció de dades

Responsable

Fundació Politècnica de Catalunya (en endavant, FPC). + INFORMACIÓ

Finalitat

Contestar les sol·licituds d’informació de l’interessat sobre activitats de formació gestionades o realitzades per l’FPC . + INFORMACIÓ

Establiment o manteniment de relació acadèmica amb l’interessat. + INFORMACIÓ

Legitimació

Consentiment de l'interessat. + INFORMACIÓ

Interès legítim en el desenvolupament de la relació acadèmica. + INFORMACIÓ

Destinataris

No hi ha cessions o comunicacions.

Drets

Accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat. + INFORMACIÓ

Dades de contacte del delegat de protecció de dades

info.dpo@fpc.upc.edu

Informació addicional

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Termini de conservació

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Cessió imatge

Acceptació a la cessió, per un període de 10 anys, les imatges que l’FPC pugui captar a les instal·lacions on es desenvolupi la seva activitat, a fi de difondre i promocionar les activitats de l’FPC i pel mitjà que tingui per convenient.

Serveis de pagament

En cas que l’interessat formalitzi la relació amb l’FPC, l’ordenant (interessat) autoritza i dóna el seu consentiment al càrrec, per tant, amb renuncia expressa al dret de devolució sobre el càrrec.

Enviar