Ús de cookies

Fem servir cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis. Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències.
Informació sobre la política de cookies

Rebutjar Cookies
Acceptar Cookies
Campus
MY_TECH_SPACE

Entrar
Campus en manteniment
Usuari i/o clau incorrectes
No tens cap entorn actiu
El teu accés ha estat restringit. Consulta amb el departament d'administració
Per problemes tècnics el campus virtual és inaccessible. Estem treballant per solucionar-ho. Disculpa les molèsties.
Inici   >  Màsters i postgraus  >  Formació  >  Postgrau en Organització i Enginyeria de la Producció i Direcció de Plantes Industrials
Sessió informativa

16-11-2021

Sol·licita informació
Sol·licita informació Sol·licita informació o l'admissió
Sol·licita l'admissió
Sol·licita l'admissió
 • discount
  10% de descompte si et matricules abans del 15 de Desembre!

Presentació

Edició
7a Edició
Crèdits
20 ECTS (175 hores lectives)
Modalitat
Presencial
Idioma d'impartició
Espanyol
Preu
4.500€ 4.050€(10% de descompte si et matricules abans del 15 de Desembre!)
Opcions de pagament de la matrícula

La matrícula es pot pagar:
- En un únic pagament abans del termini establert a la carta d'admissió del programa.
- En dos terminis, és a dir, fraccionant el pagament:

 • El 60% de l'import total s'ha d'abonar en el termini establert a la carta d'admissió del programa.
 • El 40% restant es pot abonar, com a màxim, fins passats 60 dies des de la data d'inici del programa.
Observacions campanya 0,7%

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.
Dates de realització
Inici classes: 04/03/2022
Fi classes: 09/07/2022
Fi programa : 30/09/2022
Horari
Divendres: 16:00 a 21:00
Dissabte: 09:00 a 14:00
Lloc de realització
EPSEM - Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa
Av. de les Bases de Manresa, 61-73
Manresa
Per què aquest postgrau?

En un món cada vegada més globalitzat, on les empreses competeixen amb altres països que ofereixen costos de producció més baixos, és molt important operar de forma eficient i competitiva. La formació completa en les tècniques que ho permeten és l'objectiu principal del postgrau en Organització i Enginyeria de la Producció i Direcció de Plantes Industrials, que aborda en profunditat els aspectes que atorguen valor econòmic a l'empresa per mitjà de l'enginyeria i la gestió dels processos productius.

A més, el programa fa èmfasi en les tendències més avançades i actuals en aspectes com ara l'enginyeria de processos, el Lean Manufacturing, el manteniment productiu total, la cadena de subministrament (Supply Chain Management), així com les relacionades amb la potenciació de les habilitats directives, com és el cas del coaching.

El programa es desenvolupa de manera que els alumnes participen activament, treballant en equip i estudiant casos reals com els que poden haver tingut lloc en les seves pròpies empreses. L'enfocament pràctic del programa incideix especialment en els aspectes més destacats i avançats, a través de l'experiència dels millors experts del món industrial. Aquesta orientació aplicada ajuda, i molt, a l'alumne a aplicar pel seu compte tot allò que ha après. Aquest aprenentatge arriba al seu punt màxim amb la realització tutoritzada del projecte final.

A més, l'alumne d'aquest programa podrà obtenir també un certificat acreditatiu de l'Institut de Lean Management d'Espanya, filial oficial de l'existent als EUA., des d'on es va desenvolupar el Lean Management.

Objectius
 • Conèixer els processos clau que componen globalment una empresa industrial i els de producció en particular.
 • Conèixer les especificitats de les plantes de producció industrial, les seves característiques i problemàtiques.
 • Gestionar de forma eficient i competitiva les operacions de les empreses industrials, d'acord amb les tendències més avançades.
 • Donar-li autonomia a l'alumnat en la presa de decisions òptimes pel que fa a l’organització de plantes industrials, a través d'activitats de treball en equip, la realització de casos pràctics, la utilització de paquets informàtics i, especialment, amb la realització del projecte final del programa.
 • Implantar un sistema productiu òptim des del punt de vista de l'eficiència i la competitivitat, per no perdre el tren del futur.
A qui va dirigit?
 • Titulats de grau universitari i llicenciats amb titulació superior, preferentment en l’àmbit de l’enginyeria i l’administració i direcció d’empreses.
 • Titulats de diplomatura o de primer cicle si provenen d'estudis de caràcter tècnic (enginyeries o similars) o d'administració i direcció d'empreses.
 • Persones amb títols homologables d'universitats estrangeres.

Continguts formatius

Relació d'assignatures
4 ECTS 45h
Processos Industrials i Direcció de Plantes. Estratègia Industrial. Operacions. Logística
 • L'empresa industrial i la seva gestió. Estratègies. Anàlisi DAFO. Direcció de plantes industrials.
 • Operacions i processos. Planificació, programació i control. La innovació. Àrees crítiques. Lideratge industrial.
 • Visió estratègica i canvis a les tres àrees clau: estratègia, innovació i direcció de persones.
 • Processos empresarials. Gestió i millora de processos. Factors crítics. Processos clau i la seva millora.
 • Gestió estratègica de la planificació d'operacions. Direcció estratègica: missió, visió i valors.
 • Planificació estratègica de les operacions. Direcció per objectius. Hoshin Kanri.
 • Logística integral. Supply Chain Management. Lean Management i logística. Resposta ràpida. E-logistics. E-Commerce.
 • Distribució física. Europa. Sistemes push i pull. Disseny i gestió de magatzems. Sistemes EDI.
 • Externalització de processos. La decisió de subcontractar la producció. Outsourcing.
 • Aprovisionament en l'empresa industrial. Les compres i la seva gestió. Gestió d'estocs.
6 ECTS 55h
Disseny i Gestió de Processos i Plantes Industrials. Lean Manufacturing
 • Lean Manufacturing. Com s'aplica en una planta: disseny, implantació i millora contínua.
 • Eines del Lean Manufacturing. Aprendre a veure el valor i el flux. Metodologies i eines. Casos.
 • El Lean Manufacturing com a sistema integrat de gestió. Estandardització de processos, llocs de treball i layout.
 • Value Stream Mapping (VSM), inventaris (WIP), desaprofitaments i millora contínua.
 • Lean Management en la distribució. Lean materials handling, lean warehousing, lean planning.
 • Lean Supplying. Logística interna. Lean en la logística d'aprovisionament. Compres. Flux fins al punt de consum.
 • Disseny de processos i plantes producció. Activitats VA i NVA. Tipus d'implantació dels processos.
 • Models d'implantació: convencional en massa, per limitacions i Lean Manufacturing. Cèl·lules flexibles.
 • Estudi del treball. Anàlisi i millora de mètodes. Diagrames. Regles de l'economia de moviments.
 • Mesura del treball. Determinació de temps. Cronometratge. Sistemes de temps predeterminats MTM.
 • Gestió de Recursos Humans. Selecció personal. Formació. Retribució. Riscos laborals. Prevenció de riscos.
 • Recursos Humans en Lean Manufacturing. Motivació i implicació. Polivalència. Equips de treball Lean.
6 ECTS 60h
Enginyeria de Plantes: Qualitat i Manteniment. Millora de Processos. Aspectes Econòmics
 • Qualitat total i manteniment total. Gestió del manteniment. Total Productive Maintenance (TPM). Les sis grans pèrdues. Implantació TPM.
 • Manteniment autònom. Manteniment de primer nivell. Metodologia 5S.
 • Anàlisi d'avaries. Manteniment preventiu i planificat. Prevenció de manteniment. Manteniment predictiu.
 • Tècniques SMED: canvis ràpids de preparació.
 • Gestió de la qualitat dels processos de plantes industrials. Sistemes de qualitat. Model European Foundation Quality Management (EFQM).
 • Disseny de productes i processos per a la qualitat i competitivitat: Quality Function Deployement (QFD). Anàlisi de fallades potencials: Anàlisi Modal d'Errades i Efectes (AMFE).
 • Control de qualitat: control estadístic de processos (SPC). Capacitat de màquines i processos. Pla de control.
 • Excel·lència en l'eficiència i qualitat de processos de plantes industrials. Metodologia Six Sigma.
 • Optimització qualitat-cost: disseny d'experiments. Factors que influeixen en els processos i interrelacions.
 • Millora de processos industrials. Programes Zero Defectes. Sistemes Poka-Yoke. Millora contínua: Kaizen.
 • Anàlisi de costos. Direct i Full Costing. Deficiències. Metodologia Activity Based Costing (ABC). Cost drivers.
 • Les activitats dels processos en el sistema de costos ABC. Potencialitats del sistema. Cas de quantificació.
 • Estratègia empresarial i gestió econòmica i financera. Balanç i compte de resultats.
 • Ràtios econòmiques i financeres. Piràmide de Dupont. Rendiment econòmic.
 • Finançament de l'activitat industrial. Instruments bancaris. El risc i la seva gestió.
4 ECTS 15h
Projecte de Direcció de Planta
 • Sessió inicial del treball d'elaboració en equip del Projecte de Direcció de Planta (PDP).
 • Sessió de seguiment del treball d'elaboració en equip del Projecte de Direcció de Planta (PDP).
 • Preparació final de la presentació del Projecte de Direcció de Planta (PDP).

 

Titulació
Diploma de postgrau expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial. De no ser així, l'estudiant obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya. (Veure dades que consten al certificat).

Metodologia d'aprenentatge

La metodologia docent del programa facilita l'aprenentatge de l'estudiant i l'assoliment de les competències necessàries.Eines d'aprenentatge
Sessions magistrals participatives
S'exposen els fonaments conceptuals dels continguts a impartir, tot promovent la interacció amb els estudiants per guiar-los en l'aprenentatge dels diferents continguts i el desenvolupament de les competències establertes.
Sessions pràctiques a l'aula
S'apliquen els coneixements en un entorn real o hipotètic, on s'identifiquen i treballen aspectes específics per facilitar la comprensió, amb el suport dels docents.
Resolució d'exercicis
Es treballen les solucions mitjançant l'exercitació de rutines, l'aplicació de fórmules o algoritmes i se segueixen procediments de transformació de la informació disponible i la interpretació dels resultats.
Estudi de casos
Es presenten situacions reals o hipotètiques en les quals els estudiants, de forma plenament participativa i pràctica, analitzen la situació, plantegen les diferents hipòtesis i comparteixen les seves pròpies conclusions.
Casos d'èxit
Es presenten i comparteixen coneixements i experiències professionals reals i d'alt valor afegit, adquirides durant una trajectòria destacada en l'exercici de la professió.
Flipped classroom
Es treballen els continguts de forma prèvia a les classes presencials. A l'aula es fan sessions pràctiques que permeten entendre i aplicar els conceptes sobre casos reals i s'amplien els coneixements amb detalls més tècnics i especialitzats.
Tutories
Es dona suport tècnic als estudiants en el desenvolupament del projecte final, en funció de la seva especialitat i de la temàtica del projecte.
Workshops
Es dona suport als estudiants en la realització d'un treball pràctic grupal i en el qual s'hi van incorporant sessions teòriques que aporten les eines i coneixements necessaris per aconseguir un resultat. Es realitza un intercanvi d'idees i resultats entre tots els grups participants.
Criteris d'avaluació
Assistència
Es requereix com a mínim el 80% d'assistència a les hores lectives.
Elaboració de treballs
Estudis sobre una temàtica determinada, individual o grupal, on s'avalua la qualitat i la profunditat dels treballs, entre d'altres.
Realització i presentació del projecte final
Projectes individuals o grupals en els quals s'apliquen els continguts impartits en el programa. El projecte pot estar basat en casos reals i comprendre la identificació d'una problemàtica, el disseny de la solució, la seva implementació o un pla de negoci. Comptarà amb una presentació i defensa pública del mateix projecte.
Pràctiques i borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space els estudiants podran visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La borsa de treball de la UPC School té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Campus virtual
Els estudiants d'aquest postgrau tindran accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre estudiants, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar notes, etc.

Equip docent

Direcció Acadèmica
 • Cuatrecasas Arbós, Lluís
  Veure perfil a Linkedin
  Doctor Enginyer Industrial i Catedràtic per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). President de l'Institut Lean Management d'Espanya. Autor de diversos llibres. Assessor d'empreses industrials.
 • Consolación Segura, Carolina
  Veure perfil a futur.upc
  Doctora i Professora Titular del Departament d'Organització d'Empreses de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona (UB). Experta en l'àrea de màrqueting estratègic i operatiu i gestió de serveis.
Professorat
 • Abad Pequeño, Severino
  Veure perfil a Linkedin
  Doctor en Química per la Universitat de Vigo. Professor Associat en el Departament d'Organització d'Empreses de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Formador i consultor especialitzat en Lean Management amb àmplia experiència en entorns industrials, de serveis, administració pública, educació i de gestió de projectes. Membre de l'Institut Lean Management d'Espanya.
 • Amores Bravo, Xavier
  Veure perfil a Linkedin
  Doctor en empresa per la Universitat de Girona (UdG). Postgrau al programa Innovation, Information Technologies and Organisations i enginyer industrial per la UdG. Ha realitzat cursos sobre innovació en diverses escoles de negoci, com en Design Thinking a l'Innovation Lab de la Harvard Business School (HBS). Actualment és director del Catalan Water Partnership, clúster de l'aigua de Catalunya que gestiona projectes d'R+D i innovació. Professor associat a EADA i director de l'MBA de la UdG. Vint anys d'experiència en consultoria i projectes de gestió de la innovació en empreses.
 • Calvo Simón, Albert
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Tècnic Industrial, branca mecànica, especialitat en construcció de maquinària per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Màster en Prevenció de riscos laborals (Nivell intermedi). Tècnic de nivell superior en ergonomia. Soci i Director Tècnic de la Consultora ITEMSA PRODUCTIVITAT, S.L. Membre titular, en representació de FOMENT DEL TREBALL NACIONAL, de la Comissió Tècnica d'Organització del Treball del TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA. Instructor oficial de l'Associació Espanyola de MTM.
 • Casanovas Villanueva, August
  Veure perfil a Linkedin
  Doctor en Direcció i Administració d'Empreses per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Enginyer Industrial per la UPC. Màster en Direcció i administració d'empreses per ESADE. Direcció d'Operacions i Logística per la Cranfield University (UK), la Chicago Northwestern University i la Universitat Estatal de Michigan (EE. UU). Programa de Direcció General (PDG) per IESE. Director d'operacions i logística en companyies multinacionals dels sectors: industrial (Grup Celsa), cosmètica (Coty Astor), farmàcia (Almirall Prodesfarma) i gran consum (Ralstonpurina, Schweppes). Soci fundador Instituto Lean Management. Membre de Lean Global Network.
 • Castillejo Hernandez, Ricard
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Químic en l'Institut Químic de Sarrià (IQS). Professor Associat a l'IQS Executive. Actualment principal consultor i fundador de NOSIS GMP Compliance and Quality Partners, S.L. Acumula 30 anys d'experiència en entorns multinacionals del sector farmacèutic, on ha desenvolupat posicions de responsabilitat tant nacional com internacional, com ara Quality Assurance (QA) manager, Third Party Quality manager, Senior Quality manager Corporatiu.
 • Consolación Segura, Carolina
  Veure perfil a futur.upc
  Doctora i Professora Titular del Departament d'Organització d'Empreses de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona (UB). Experta en l'àrea de màrqueting estratègic i operatiu i gestió de serveis.
 • Cuatrecasas Arbós, Lluís
  Veure perfil a Linkedin
  Doctor Enginyer Industrial i Catedràtic per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). President de l'Institut Lean Management d'Espanya. Autor de diversos llibres. Assessor d'empreses industrials.
 • Cuatrecasas Castellsagués, Oriol
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Doctor en Enginyeria Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Especialitzat en Lean Manufacturing. Membre de l'Institut Lean Management d'Espanya, i de la Lean Global Network.
 • Deulofeu Aymar, Joaquim
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Llicenciat i doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona (UB). Avaluador-assessor internacional EFQM, soci fundador i gerent de Qualitat, Serveis Empresarials, S.L., empresa en la qual desenvolupa la seva activitat professional com a consultor des de fa més de vint-i-cinc anys. Professor associat al Departament d'Organització d'Empreses de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Professor en altres entitats com la Universitat Abat Oliva CEU i l'Escola Superior de Comerç i Distribució (ESCODI). Actualment és president del Cercle Econòmic i Social del Baix Montseny.
 • González Babón, Jesús

  Doctor en Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Grau en Enginyeria Mecànica per la Universitat de Lleó (ULE). Màster en Logística per la Universitat de Valladolid (UVA). Màster en Investigació en Economia de l'Empresa per la UVA. Premi CEL Universitat 2013. Professor col·laborador honorífic al Departament d'Organització d'Empreses de la UVA. Exresponsable d'Enginyeria de la Qualitat i Auditories de FASA Renault (Renault España).
 • Herranz Sotoca, Antonio

  Llicenciat en Psicologia Social per la Universitat de Barcelona (UB) i Màster en Consultoria de Processos i de les Organitzacions per la Fundació les Heures - UB. Soci de Ydros. Consultora especialitzada en Gestió Estratègica de RR. HH, Metodologies "Agile" i Sistemes Retributius. Professor col·laborador a la Fundació Politècnica de Catalunya i d'altres Escoles de Negoci amb àmplia experiència dintre d'organitzacions públiques i privades. El seu àmbit d'expertesa són la gestió estratègica dels Recursos Humans i les Metodologies "Agile". Coach Professional.
 • León Márquez, Domingo Miguel

  Llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses (ADE) i Màster en Negoci Bancari per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Professional de la banca, amb experiència en operacions i instruments financers de Banca.
 • Moya Valladares, Julián

  Enginyer Tècnic Informàtic de Sistemes per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Disseny Industrial i fabricació per la UPC (1997) i la 1a edició del Lean Practitioner development program (2014). Ha desenvolupat part de la seva activitat professional com a responsable de departaments tècnics i de qualitat, així com de direcció de producció en sectors industrials i d'alimentació, liderant projectes integrals de transformació al Lean Management. Des de l'any 2011 forma part de l'Institut Lean Management exercint tasques de formació així com d'acompanyament a empreses de sectors com l'automoció, fabricació i producció d'equips, químic, supply- chain, sanitat, serveis, tèxtil, etc.
 • Pons Peregort, Olga

  Llicenciada en Psicologia, especialitat industrial, per la Universitat de Barcelona (UB). Doctora en Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Màster en Direcció i Organització d'Empreses per la UPC. Professora del Departament d'Organització d'Empreses de la Universitat Politècnica de Catalunya. Assessora en Recursos humans (RR.HH.).
 • Puig Esteban, Marc

  Enginyer de Telecomunicacions per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Chief Technology Officer (CTO) de Mapex. Expert en sistemes PLC, SCADA, MES, IoT, Indústria 4.0.
 • Ros Martrat, Eulàlia

  Psicòloga i Doctora en Pedagogia. Consultora a Atenalia, SL. Professora de la Facultat de Psicologia Blanquerna, Universitat Ramon Llull i Coordinadora del Màster Universitari en Psicologia del Treball, Organitzacions i Recursos Humans.
 • Sardà Ferrer, Joan

  Economista. Professor del Departament d'Organització d'Empreses de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Membre del Comitè Assessor de l'Institut Català d'Oncologia (I.C.O.) Membre del Comitè de Normativa i Ètica Professional (C.N.E.P.) del Col·legi d'Economistes de Catalunya.
 • Soler Carbonell, Josep Maria
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Industrial per la Universitat de Girona. Master of Science Mechanical & Aerospace Engineering, University of California, Irvine. Actualment és Strategic Sales Key Account Manager a l'empresa VELCRO EUROPE. Acumula més de 15 anys en la gestió d'Unitats de Negoci i Operacions en empreses industrials Business to Business.
 • Teixidó Escobar, Jordi
  Veure perfil a Linkedin
  Consultor especialista en Project Management amb més de 20 anys d'experiència internacional com a Director de Projectes. Consultor i formador en grans empreses. Certificat com Project Management Professional (PMP) pel Project Management Institute (PMI).
 • Torrell Martínez, Francesca
  Veure perfil a futur.upc
  Enginyera Superior de Telecomunicacions per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Màster en Organització i Enginyeria de la Producció i Direcció de Plantes Industrials (Engiplant) per la UPC School. Consultora en Gestió del Manteniment. Membre de l'Institut Lean Management d'Espanya.
 • Vilalta Beltri, José Miguel
  Veure perfil a Linkedin
  Economista i Advocat per la Universitat de Barcelona. Programa de Direcció General (PDG) per l'IESE i Control de Gestió per ESADE. Director de Matching Place SL i de by Hoop. Conseller i Assessor en temes d'estratègia, Quadre de Comandament Integral i en solucions financeres i RRHH.

Sortides professionals

 • Direcció d'enginyeria de processos.
 • Direcció d'implantació de Lean Manufacturing.
 • Cap d'empreses industrials.

Notícies

Altres notícies
Cambra de Navarra: "La forta competitivitat i els canvis accelerats en el sector industrial demanden perfils directius molt exigents i ben orientats"
18-07-2019

Sol·licita informació o l'admissió

Contacte:
(34) 93 114 80 23
Sol·licitud rebuda!
Un cop registrem la teva petició, rebràs confirmació per correu electrònic i ens posarem en contacte amb tu.

Gràcies pel teu interès en els nostres programes formatius.
Error
Per un error en la connexió a la base de dades la teva sol·licitud no s'ha pogut cursar. T'agrairem que repeteixis el procés més tard o bé que et posis en contacte amb nosaltres trucant al (34) 93 112 08 08 o enviant-nos un correu electrònic a: webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Has superat el tamany màxim del fitxer
 • Si tens algun dubte sobre el postgrau.
 • Si vols iniciar els tràmits per matricular-te.
Com iniciar l'admissió
Per iniciar el procés d'inscripció a aquest programa cal omplir i enviar el formulari que trobaràs al peu d'aquestes línies.

A continuació, rebràs un correu electrònic de benvinguda on es detallaran els tres passos a seguir per formalitzar el procés d'inscripció:

1. Completar i confirmar les teves dades personals.

2. Validar el teu currículum vitae i adjuntar la documentació addicional requerida, en cas que sigui necessària per a l'admissió.

3. Pagar 110€ en concepte de drets d'inscripció al programa. L'import d'aquests drets es descomptarà de la quantia total de la matrícula i només es retornarà en cas de no resultar admès.

Un cop realitzat el pagament de drets i disposem de tota la documentació, valorarem la teva candidatura i, si has estat admès al curs, t'enviarem la carta d'admissió. En aquest document obtindràs tots els detalls per formalitzar la matrícula al programa.
  política de protecció de dades

* Camps obligatoris

Informació bàsica o primera capa sobre protecció de dades

Responsable

Fundació Politècnica de Catalunya (en endavant, FPC). + INFORMACIÓ

Finalitat

Contestar les sol·licituds d’informació de l’interessat sobre activitats de formació gestionades o realitzades per l’FPC . + INFORMACIÓ

Establiment o manteniment de relació acadèmica amb l’interessat. + INFORMACIÓ

Legitimació

Consentiment de l'interessat. + INFORMACIÓ

Interès legítim en el desenvolupament de la relació acadèmica. + INFORMACIÓ

Destinataris

No hi ha cessions o comunicacions.

Drets

Accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat. + INFORMACIÓ

Dades de contacte del delegat de protecció de dades

info.dpo@fpc.upc.edu

Informació addicional

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Termini de conservació

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Cessió imatge

Acceptació a la cessió, per un període de 10 anys, les imatges que l’FPC pugui captar a les instal·lacions on es desenvolupi la seva activitat, a fi de difondre i promocionar les activitats de l’FPC i pel mitjà que tingui per convenient.

Serveis de pagament

En cas que l’interessat formalitzi la relació amb l’FPC, l’ordenant (interessat) autoritza i dóna el seu consentiment al càrrec, per tant, amb renuncia expressa al dret de devolució sobre el càrrec.

Enviar