Ús de cookies

Fem servir cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis. Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències.
Informació sobre la política de cookies

Rebutjar Cookies
Acceptar Cookies
Campus
MY_TECH_SPACE

Entrar
Campus en manteniment
Usuari i/o clau incorrectes
No tens cap entorn actiu
El teu accés ha estat restringit. Consulta amb el departament d'administració
Per problemes tècnics el campus virtual és inaccessible. Estem treballant per solucionar-ho. Disculpa les molèsties.
Inici   >  Màsters i postgraus  >  Formació  >  Postgrau en Agile IT Management
Sol·licita informació
Sol·licita informació Sol·licita informació o l'admissió
Sol·licita l'admissió
Sol·licita l'admissió
 • discount
  10% de descompte si et matricules abans del 15 de Desembre

Programa

Edició
3a Edició
Crèdits
15 ECTS (120 hores lectives)
Modalitat
Presencial
Idioma d'impartició
Espanyol
Preu
3.500€ 3.150€(10% de descompte si et matricules abans del 15 de Desembre)
Opcions de pagament de la matrícula

La matrícula es pot pagar:
- En un únic pagament abans del termini establert a la carta d'admissió del programa.
- En dos terminis, és a dir, fraccionant el pagament:

 • El 60% de l'import total s'ha d'abonar en el termini establert a la carta d'admissió del programa.
 • El 40% restant es pot abonar, com a màxim, fins passats 60 dies des de la data d'inici del programa.
Observacions campanya 0,7%

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.
Dates de realització
Data d'inici: 11/02/2021
Data de fi: 08/07/2021
Horari
Dimarts: 18:30 a 21:30
Dijous: 18:30 a 21:30
Lloc de realització
Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
Barcelona
Per què aquest programa?

L'interès per l'Agilitat als departaments TIC s'ha consolidat de manera generalitzada i cada vegada més empreses situen l’agilitat organitzativa com a part fonamental de la seva estratègia. Són indicadors d'aquest fet les converses sobre el tema entre membres dels departaments o la gran demanda d’especialistes en metodologies com Scrum, Kanban, Lean o DevOps als perfils que busquen les empreses.

Les organitzacions busquen a l'Agilitat una major eficiència, capacitat d'innovació i time-to-market. Podem observar també, que la major part d'empreses han incorporat Agile o tenen la intenció de fer-ho (l'increment ha estat del 100% en els darrers 4 anys). Així mateix, es pot observar que el 87% de les empreses que han utilitzat Agile, afirmen que ha millorat el benefici dels seus projectes.

Fins ara, les iniciatives d'Agilitat s'han introduït generalment als departaments TIC de manera aïllada i seguint iniciatives personals. Alguns han agilitzat la gestió dels projectes Scrum, les operacions amb Kanban o amb Lean IT amb un èxit desigual. Aquest programa ofereix una visió completa i pràctica de les diverses opcions d'aplicació de l'agilitat al desenvolupament de software, a la gestió de la infraestructura i als serveis TIC pels usuaris.

La pràctica i l'aplicabilitat dels coneixements són prioritàries en aquest programa. La majoria de les classes del programa són tallers o pràctiques, i l’aprenentatge de la teoria es realitza en línia preferentment, seguint el model pedagògic flipped-classroom.

Els principals interessats en aquest curs són desenvolupadors, administradors de sistemes, service-desk i responsables de TIC interessats a conèixer detalladament les Metodologies Àgils.

El postgrau en Agile IT Management aborda, de manera completa i pràctica, la gestió àgil dels departaments i projectes TIC, incloent-hi continguts integrats de les tres disciplines - Scrum, DevOps i Lean IT - per aplicar-los directament en casos i exemples pràctics.

Es prepararà també als estudiants del Postgrau per l'examen de la Certificació PSM 1 de Scrum.org.

PSM1 Scrum.org

Objectius
 • Comprendre, avaluar i millorar el funcionament d'una organització àgil a nivell de planificació, de gestió de la demanda, dels projectes i de les operacions.
 • Conèixer a fons i usar de manera pràctica el framework Scrum, tant a projectes TIC com d’altres tipus (p.e. negoci o hardware).
 • Aplicar pràctiques àgils com les estimacions, definició i gestió dels requeriments o testing.
 • Conèixer  el  moviment  DevOps  (Development+Operations)  i  entendre  amb  profunditat  les  seves  pràctiques  àgils necessàries  com  la  integració  contínua,  el  desplegament  continu  i  la  gestió  de  la  infraestructura.
 • Ser capaç d’implementar les eines habituals a DevOps com Jenkins, Ansible, Vagrant, Docker, Kubernetes, Sonar o els entorns al núvol com Amazon Web Services.
 • Identificar els problemes i les seves causes i definir solucions mitjançant tècniques adreçades a la planificació i execució de millores dels serveis TIC.
 • Conèixer Lean IT, la millora continua i practicar eines Lean com el Lego game, value stream mapping i el diagrama A3.
A qui va dirigit?
 • Graduats en Enginyeria Informàtica, en Telecomunicacions i altres enginyeries.
 • Desenvolupadors de software, administradors de sistemes i tècnics de service desk.
 • Responsables de serveis d'informació de perfil tècnic.

A la pràctica professional de les TIC hi ha perfils diversos, tant universitaris com de formació professional i altres. Per tant, el perfil professional d'ingrés, es valorarà en funció del curriculum vitae.

Continguts formatius

Relació d'assignatures
3 ECTS 27h
Lean per IT
 • Presentació i introducció a Lean.
 • Sistemes de producció.
 • Els principis Lean.
 • Muda Mura Muri.
 • Comprenent i millorant el flow.
 • Transformació Lean.
 • Estadística bàsica per al control de processos.
 • Kanban.
 • ITIL V4.
6 ECTS 51h
Agile Software Development
 • Agilitat i disseny organitzatiu.
 • Scrum framework.
 • Management 3.0: gestió àgil d'equips.
 • Aplicant Scrum en IT.
 • El rol d'Agile coach.
 • Product management i PO.
 • Aplicant Scrum fora d'IT.
 • Taller de definició de producte.
 • Taller de retrospectives.
 • Agile leadership.
 • Liberating structures.
 • Facilitació de conflictes.
 • Scrum escalat.
 • Equips d'alt rendiment al món real.
 • Transformació agil.
 • User experience.
 • Service design.

Preparació certificació PSM
4 ECTS 36h
DevOps: Development & Operations
 • Devops & ITSM.
 • DevOps Lego game
 • Deployment pipeline
 • DevOps lab:
  • Entorn de desenvolupament.
  • Integració contínua.
  • Teoria test + exploratori.
  • Test acceptació.
  • Infraestructura com a codi.
  • Arquitectura de contenidors.
  • Infraestructura al núvol.
  • Testing tècnic.

Pràctiques i Exercicis basats en exemples reals
2 ECTS 6h
Projecte final
El projecte final ha de sintetitzar i integrar les competències adquirides durant el curs. Ha de donar resposta a un dels següents objectius:

 • Desenvolupament d'un producte basat en software usant pràctiques àgils (com ara la definició, planificació, seguiment, proves i automatització).
 • Aplicació de millora de processos o redisseny organitzatiu seguint la filosofia Lean o Agile a una organització.
 • Aplicació de les pràctiques o tecnologia DevOps per automatitzar un procés i la seva infraestructura de desenvolupament de software.
Titulació
Diploma de postgrau expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial. De no ser així, l'estudiant obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya.

Metodologia d'aprenentatge

La metodologia docent del programa facilita l'aprenentatge de l'estudiant i l'assoliment de les competències necessàries.

Eines d'aprenentatge
Sessions magistrals participatives
S'exposen els fonaments conceptuals dels continguts a impartir, tot promovent la interacció amb els estudiants per guiar-los en l'aprenentatge dels diferents continguts i el desenvolupament de les competències establertes.
Sessions pràctiques a l'aula
S'apliquen els coneixements en un entorn real o hipotètic, on s'identifiquen i treballen aspectes específics per facilitar la comprensió, amb el suport dels docents.
Flipped classroom
Es treballen els continguts de forma prèvia a les classes presencials. A l'aula es fan sessions pràctiques que permeten entendre i aplicar els conceptes sobre casos reals i s'amplien els coneixements amb detalls més tècnics i especialitzats.
Tutories
Es dona suport tècnic als estudiants en el desenvolupament del projecte final, en funció de la seva especialitat i de la temàtica del projecte.
Workshops
Es dona suport als estudiants en la realització d'un treball pràctic grupal i en el qual s'hi van incorporant sessions teòriques que aporten les eines i coneixements necessaris per aconseguir un resultat. Es realitza un intercanvi d'idees i resultats entre tots els grups participants.
Criteris d'avaluació
Assistència
Es requereix com a mínim el 80% d'assistència a les hores lectives.
Grau de participació
S'avalua la contribució activa dels estudiants en les diferents activitats proposades per l'equip docent.
Resolució d'exercicis, qüestionaris o exàmens
Proves individuals amb l'objectiu d'avaluar el grau d'aprenentatge i l'adquisició de competències.
Realització i presentació del projecte final
Projectes individuals o grupals en els quals s'apliquen els continguts impartits en el programa. El projecte pot estar basat en casos reals i comprendre la identificació d'una problemàtica, el disseny de la solució, la seva implementació o un pla de negoci. Comptarà amb una presentació i defensa pública del mateix projecte.
Pràctiques i borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space els estudiants podran visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La borsa de treball de la UPC School té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Campus virtual
Els estudiants d'aquest postgrau tindran accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre estudiants, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar notes, etc.

Equip docent

Direcció Acadèmica
 • Ballarín Latre, Àlex
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer tècnic en Informàtica per la Universitat Politència de Catalunya. És soci fundador d'ITNOVE.com, des d'on ajuda a incorporar l'agilitat a les organitzacions. Professional Scrum Master Trainer a Scrum.org i coordinador del Barcelona Scrum Meetup.
Professorat
 • Ballarín Latre, Àlex
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer tècnic en Informàtica per la Universitat Politència de Catalunya. És soci fundador d'ITNOVE.com, des d'on ajuda a incorporar l'agilitat a les organitzacions. Professional Scrum Master Trainer a Scrum.org i coordinador del Barcelona Scrum Meetup.
 • Bisello, Sergio

  Enginyer en Computació per la Universitat Simón Bolivar. Acumula més de vint anys d'experiència en empreses multinacionals com Diebold Nixdorf, Indra, DMI Computer, Skyscanner, Thoughtworks i N26.
 • Coloma Guerrero, David
  Veure perfil a Linkedin
  Llicenciat en Economia per la Universitat Autònoma de Barcelona. Executive MBA per Esade. Agile coach a Itnove. Va ser responsable de planificació a la Direcció General de Seguretat Ciutadana de la Generalitat de Catalunya i consultor sènior en estratègia i innovació a Cynertia Consulting.
 • Dominguez Espinoza, Luis Miguel
  Veure perfil a Linkedin
  Llicenciat en Ciències de la Comunicació per la Universitat de Lima. MBA per la Universitat del Pacífic. Màster en Comunicació Digital per la Universitat Ramon Llull. Actualment és design research lead for product strategy a Telefónica I+D i director del programa Design Doing de l'Imagine Creativity Center. Acumula una experiència de més de quinze anys en conceptualització de productes digitals i els últims nou anys ha treballat per a diferents productes com Firefox US i Firefox Hello, Movistar Vídeo (Llatinoamèrica) i projectes de salut electrònica.
 • Escudero Sabadell, Xavier

  Enginyer en Informàtica per la Universitat Politènica de Catalunya. Certificat en Testing Advanced Manager pel Comitè Internacional de Qualificació en Proves de Programari (ISTQB), Agile Testing per l'International Software Quality Institute (ISQI) i Professional Scrum Master I (PSM I) per Scrum.org. Expert en la implantació de metodologies, qualitat del programari i testing.
 • Fairén Terrafeta, Víctor

  Enginyer de Telecomunicació per la Universitat Politècnica de Catalunya. Treballa com a freelance, ajudant a millorar el món, acompanyant i guiant a les empreses en el seu camí de transformació digital. Professional Scrum Master (PSM), instructor acreditat de SAFe (SPC 4.5), certificat com a Kanban Management Professional, formador de management 3.0 i Lean IT Foundation.
 • Hernández Solà, Guillem
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer de Telecomunicació per la Universitat Politècnica de Catalunya. Actualment és coach DevOps, quality assurance (QA) i agile a ITNOVE. Té experiència com chief technology officer (CTO) a TestCloud i director de QA a Softonic i a Netcentric. Certificat en Professional Scrum Master III (PSM III), Product Owner i Developer per Scrum.org. Especialista en automatització de proves web, mòbil i d'altres plataformes.
 • Malavia Garrote, María Teresa

  Enginyera de Telecomunicació per la Universitat Politècnica de Catalunya. Més de vint anys d'experiència en formació. Actualment treballa com a consultora Atlassian i realitza acompanyament a empreses en el seu camí de millora a G2, Gobierno y Gestión de TI. Certificada en Lean IT Foundation, Professional Scrum Master I (PSM I) i Lego® Serious Play® Facilitator.
 • Mumenthaler, Andres
  Veure perfil a Linkedin
  Llicenciat en Informàtica per la Universitat de Palermo (UP). Actualment treballa de manera independent com a enterprise agile coach & trainer. És un experimentat agent de canvi amb més vint-i-cinc anys d'experiència. Ha treballat en múltiples transicions àgils a gran escala a quatre continents diferents, col·laborant amb directius i equips en empreses de diferents indústries i dimensions. El 2010 va començar a impartir Administració de Projectes a la UP, on més endavant va crear la matèria Mètodes Àgils. Coach de Sistemes Organitzacionals i Relacionals (ORSC).
 • Mundo Ferrus, Martí
  Veure perfil a Linkedin
  Graduat en Fotografia (especialitat en Multimèdia) per la Universitat Politècnica de Catalunya. Postgraduat en Sistemes i Tecnologies de la Informació Corporatius per la Universitat Oberta de Catalunya. Certificat en Scrum Master (CSM) per Scumalliance.org i Google Analytics IQ per Google. Actualment és manager de l'equip d'UX&Design en Atrápalo. Compta amb més de quinze anys d'experiència en productes i serveis digitals, liderant projectes tant en consultoria per a sectors (Administració pública, educació, assegurances, utilities, etc.), com en client final (banca i e-commerce).

Entitats col·laboradores

Socis estratègics
 • Facultat d'Informàtica de Barcelona. FIB (UPC)
  • Difon el programa en l'entorn professional i àmbit d'expertesa.
 • Itnove SL
  • Participa en el disseny dels continguts del programa i vetlla per la seva adequació a les necessitats de l'entorn professional.
  • Aporta docents i conferenciants.
Socis col·laboradors

Sortides professionals

 • Agile Manager.
 • Agile Coach.
 • Scrum Manager.
 • Team Leader.
 • Product Owner.
 • Product Manager.

Sol·licita informació o l'admissió

Contacte:
(34) 93 112 08 83
La teva sol·licitud ha estat rebuda correctament a la UPC School.

En breu ens posarem en contacte amb tu.

Gràcies pel teu interès en els nostres programes formatius.

Per un error en la connexió a la base de dades la teva sol·licitud no s'ha pogut cursar. T'agrairem que repeteixis el procés més tard o bé que et posis en contacte amb nosaltres trucant al (34) 93 112 08 08 o enviant-nos un correu electrònic a: webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Has superat el tamany màxim del fitxer
 • Si tens algun dubte sobre el postgrau.
 • Si vols iniciar els tràmits per matricular-te.
Com iniciar l'admissió
Per iniciar el procés d'inscripció a aquest programa cal omplir i enviar el formulari que trobaràs al peu d'aquestes línies.

A continuació, rebràs un correu electrònic de benvinguda on es detallaran els tres passos a seguir per formalitzar el procés d'inscripció:

1. Completar i confirmar les teves dades personals.

2. Validar el teu currículum vitae i adjuntar la documentació addicional requerida, en cas que sigui necessària per a l'admissió.

3. Pagar 110€ en concepte de drets d'inscripció al programa. L'import d'aquests drets es descomptarà de la quantia total de la matrícula i només es retornarà en cas de no resultar admès.

Un cop realitzat el pagament de drets i disposem de tota la documentació, valorarem la teva candidatura i, si has estat admès al curs, t'enviarem la carta d'admissió. En aquest document obtindràs tots els detalls per formalitzar la matrícula al programa.
  política de protecció de dades

* Camps obligatoris

Informació bàsica o primera capa sobre protecció de dades

Responsable

Fundació Politècnica de Catalunya (en endavant, FPC). + INFORMACIÓ

Finalitat

Contestar les sol·licituds d’informació de l’interessat sobre activitats de formació gestionades o realitzades per l’FPC . + INFORMACIÓ

Establiment o manteniment de relació acadèmica amb l’interessat. + INFORMACIÓ

Legitimació

Consentiment de l'interessat. + INFORMACIÓ

Interès legítim en el desenvolupament de la relació acadèmica. + INFORMACIÓ

Destinataris

No hi ha cessions o comunicacions.

Drets

Accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat. + INFORMACIÓ

Dades de contacte del delegat de protecció de dades

info.dpo@fpc.upc.edu

Informació addicional

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Termini de conservació

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Cessió imatge

Acceptació a la cessió, per un període de 10 anys, les imatges que l’FPC pugui captar a les instal·lacions on es desenvolupi la seva activitat, a fi de difondre i promocionar les activitats de l’FPC i pel mitjà que tingui per convenient.

Serveis de pagament

En cas que l’interessat formalitzi la relació amb l’FPC, l’ordenant (interessat) autoritza i dóna el seu consentiment al càrrec, per tant, amb renuncia expressa al dret de devolució sobre el càrrec.

Enviar