Aquest lloc web utilitza cookies

El lloc web de la Fundació Politècnica de Catalunya utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar l'experiència de navegació i amb finalitats estadístiques. Per obtenir més informació sobre les cookies podeu consultar la política de cookies.

Configurar cookies
Permetre totes les cookies
Campus
MY_TECH_SPACE


Entrar
Campus en manteniment
Usuari i/o clau incorrectes
No tens cap entorn actiu
El teu accés ha estat restringit. Consulta amb el departament d'administració
Per problemes tècnics el campus virtual és inaccessible. Estem treballant per solucionar-ho. Disculpa les molèsties.
No tens autorització per fer aquesta crida. Pots consultar a webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Has d'introduir l'usuari del campus no un correu electrònic
Has de fer la verificació per comprovar que no ets un robot.
Inici   >  Màsters i postgraus  >  Formació  >  Postgrau en IT & Business Agility
Sol·licita informació
Sol·licita informació Sol·licita informació o l'admissió
Sol·licita l'admissió
Sol·licita l'admissió

Presentació

Edició
3a Edició
Crèdits
15 ECTS (120 hores lectives)
Modalitat
En línia
Idioma d'impartició
Espanyol
Preu
3.700€
Condicions especials en el pagament de la matrícula i campanya 0,7%
Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.
Dates de realització
Data d'inici: 04/02/2025
Data de fi: 01/07/2025
Horari
Dimarts: 18:30 a 21:30
Dijous: 18:30 a 21:30
Lloc de realització
En Línia
Vídeo de presentació
Per què aquest postgrau?

L’interès per l’agilitat de negoci a les organitzacions s'ha consolidat de manera generalitzada, tant dins els departaments TIC com en l'estratègia empresarial. En són indicadors la gran demanda d'especialistes i de certificacions en Scrum, Kanban, Lean o DevOps, així com les recurrents converses sobre el tema a les xarxes socials i dins de les mateixes empreses.

L'agilitat organitzativa és una de les característiques bàsiques de qualsevol empresa que estigui en un procés de transformació digital. Permet una major eficiència, capacitat d'innovació i time-to-market. Podem observar també que la major part d'empreses en processos de transformació digital han incorporat Agile o tenen la intenció de fer-ho (l'increment ha estat del 100% en els darrers quatre anys). Així mateix, la majoria d'aquestes empreses informen d'augments en la flexibilitat de les iniciatives, més rendibilitat de la inversió, productivitat dels equips i implicació de les persones, d'acord amb l'informe 15th State of Agile Report publicat per Digital.ai.

Fins ara, les iniciatives d'agilitat s'han introduït generalment als departaments TIC de manera aïllada i seguint iniciatives personals. Alguns han agilitzat la gestió dels projectes amb Scrum o les operacions amb Kanban o Lean IT amb un èxit desigual. Aquest programa ofereix una visió completa de les diverses opcions d'aplicació de l'agilitat en el desenvolupament de productes digitals, iniciatives d'innovació centrades en l'usuari (UX) i l'alineació de l'organització per dur a terme l'estratègia corporativa.

La pràctica i l'aplicabilitat dels coneixements són elements centrals en aquest programa. La gran majoria de les classes tenen un component aplicat, sigui parcial o total com a taller.

Aquest postgrau s'adreça a professionals que vulguin treballar en organitzacions amb una cultura més àgil i moderna, així com aquells que volen contribuir a transformar la seva organització. Els rols més habituals entre els assistents són: enginyers de software, caps de projecte, Scrum Masters o Product Owners i responsables TIC o d'innovació.

El postgrau en IT & Business Agility aborda, des de la pràctica, la gestió àgil de les iniciatives tecnològiques per aplicar-los directament en casos i exemples pràctics.

Es prepararà també als estudiants per a l'examen de la Certificació PSM 1 de Scrum.org.

PSM1 Scrum.org

Objectius
 • Aplicar agilitat a les organitzacions, tant les digitals com les grans empreses i consultores, de la mà de grans professionals amb experiència real en el treball amb equips, managers i alts executius.
 • Comprendre, avaluar i millorar el funcionament d'una organització àgil a efectes de planificació i gestió de la demanda, dels projectes i de les operacions.
 • Conèixer a fons i utilitzar el framework Scrum, principalment per gestionar projectes i productes digitals, però també per a altres iniciatives de les empreses.
 • Conèixer a fons i utilitzar el mètode Kanban, amb l'objectiu de dissenyar i millorar sistemes amb el mètode STATIK (Systems Thinking Approach To Introducing Kanban).
 • Conèixer Lean IT, la millora contínua i la pràctica d'eines Lean com són el Lego Game, el Value Stream Mapping i el Diagrama A3.
 • Conèixer altres models àgils potents com ara Management 3.0, Flight Levels, Agile HR o Agile Leadership.
 • Aprofundir en pràctiques àgils com ara Story Mapping, Impact Mapping, Lean UX Canvas, Design Sprint, estimacions o retrospectives d’alt rendiment, entre d'altres.
 • Conèixer els processos DevOps, i les pràctiques de treball associades com són el testing automatitzat, la integració contínua, les arquitectures modernes, el cloud o l'enginyeria DevOps.
A qui va dirigit?
 • Enginyers de l'àmbit de software i de telecomunicacions.
 • Professionals relacionats amb iniciatives d'innovació, com ara especialistes en màrqueting, en disseny d'experiència d'usuari (UX) o similars.

Continguts formatius

Relació d'assignatures
4 ECTS 24h
Business Agility
 • Introducció a la Business Agility.
 • Model d'agilitat empresarial.
 • Casos d'estudi d'agilitat empresarial.
2 ECTS 18h
Lean IT
 • Lean
  • Presentació i introducció a Lean.
  • Sistemes de producció.
  • Els principis Lean i tipus de residus.
  • Comprenent i millorant el flow.
  • Transformació Lean.
  • Estadística bàsica per al control de processos.
 • Kanban
  • Kanban I i II.
  • Flight Levels.
5 ECTS 60h
Agile Product Development
 • Scrum
  • Scrum framework.
  • Mites d'Scrum.
  • Entenent Done i els esdeveniments d'Scrum.
  • Taller de retrospectives.
  • Scrum escalat.
  • Aplicant Scrum fora d'IT.
 • Agile pràctic a l'empresa
  • Agile human resources (HR).
  • Agile leadership.
  • Desplegant Scrum en equips.
  • Casos pràctics d'Scrum en IT.
  • Suport a executius en adopcions d'Agile.
 • Disseny i product management
  • Descobriment i planificació de producte.
  • Taller de definició i planificació de producte.
  • Product management i PO.
 • Coaching i creixement d'equips
  • Management 3.0: gestió àgil d'equips.
  • El rol de l'agile coach.
  • Facilitació de conflictes.
  • Equips d'alt rendiment al món real.
  • Liberating structures.
 • Disseny d'experiència d'usuari (UX)
  • Lean, Agile i UX
  • Design Sprint I i II.
2 ECTS 15h
DevOps: Development & Operations
 • Processos DevOps: deployment pipeline
 • Lab DevOps
  • Agile testing.
  • Automatització de proves.
  • Integració contínua.
  • Arquitectures modernes i cloud.
  • Equips DevOps en acció.
  • Arquitectura de contenidors.
2 ECTS 3h
Projecte Final
El projecte final ha de sintetitzar i integrar les competències adquirides durant el postgrau. Ha de donar resposta a un dels següents objectius:

 • Desenvolupar un producte basat en software fent ús de pràctiques àgils (definició, planificació, seguiment, proves i automatització).
 • Aplicar la millora de processos o fer un redisseny organitzatiu seguint la filosofia Lean o Agile en una organització.
 • Aplicar les pràctiques o la tecnologia DevOps per automatitzar un procés i la seva infraestructura de desenvolupament de software.
La UPC School es reserva el dret de modificar el contingut del programa, que pot variar per a una major adaptació als objectius del curs.
Titulació
Títol de postgrau en IT & Business Agility, expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut del previst en l'art. 7.1 de la Llei Orgànica 2/2023, de 22 de març, del Sistema Universitari, i l'art. 36 del Reial Decret 822/2021, de 28 de setembre, pel que s'estableix l'organització dels ensenyaments universitaris i del procediment d'assegurament de la seva qualitat. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària prèvia oficial. De no ser així, l'estudiant obtindrà un certificat d'aprofitament del programa superior expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya. Els estudis de formació permanent de la Universitat Politècnica de Catalunya s'aproven anualment pel Consell de Govern de la Universitat. (Veure dades que consten al certificat).

Metodologia d'aprenentatge

La metodologia docent del programa facilita l'aprenentatge de l'estudiantat i l'assoliment de les competències necessàries.

Està basada en cicles ràpids de presentació de teoria i la seva aplicació en exercicis pràctics en equip, seguida de la posada en comú dels dubtes i aprenentatges.

L'entorn virtual d'aprenentatge permet que els continguts teòrics puguin ser consumits al seu ritme pels estudiants, reservant les sessions virtuals per a les activitats de treball en equip i generació de conclusions.

S'utilitzen entorns de videoconferència com Google Meet i de col·laboració com Mural.


Eines d'aprenentatge
Sessions magistrals participatives
S'exposen els fonaments conceptuals dels continguts a impartir, tot promovent la interacció amb els estudiants per guiar-los en l'aprenentatge dels diferents continguts i el desenvolupament de les competències establertes.
Sessions pràctiques a l'aula
S'apliquen els coneixements en un entorn real o hipotètic, on s'identifiquen i treballen aspectes específics per facilitar la comprensió, amb el suport dels docents.
Flipped classroom
Es treballen els continguts de forma prèvia a les classes presencials. A l'aula es fan sessions pràctiques que permeten entendre i aplicar els conceptes sobre casos reals i s'amplien els coneixements amb detalls més tècnics i especialitzats.
Tutories
Es dona suport tècnic als estudiants en el desenvolupament del projecte final, en funció de la seva especialitat i de la temàtica del projecte.
Workshops
Es dona suport als estudiants en la realització d'un treball pràctic grupal i en el qual s'hi van incorporant sessions teòriques que aporten les eines i coneixements necessaris per aconseguir un resultat. Es realitza un intercanvi d'idees i resultats entre tots els grups participants.
Criteris d'avaluació
Assistència
Es requereix com a mínim el 80% d'assistència a les hores lectives.
Grau de participació
S'avalua la contribució activa dels estudiants en les diferents activitats proposades per l'equip docent.
Resolució d'exercicis, qüestionaris o exàmens
Proves individuals amb l'objectiu d'avaluar el grau d'aprenentatge i l'adquisició de competències.
Realització i presentació del projecte final
Projectes individuals o grupals en els quals s'apliquen els continguts impartits en el programa. El projecte pot estar basat en casos reals i comprendre la identificació d'una problemàtica, el disseny de la solució, la seva implementació o un pla de negoci. Comptarà amb una presentació i defensa pública del mateix projecte.
Pràctiques i borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space l'estudiantat podrà visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La borsa de treball de la UPC School té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Campus virtual
L'estudiantat d'aquest postgrau tindrà accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre l'alumnat, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar notes, etc.

Equip docent

Direcció Acadèmica
 • Ballarín Latre, Àlex
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer tècnic en Informàtica per la Universitat Politència de Catalunya. És soci fundador d'ITNOVE.com, des d'on ajuda a incorporar l'agilitat a les organitzacions. Professional Scrum Master Trainer a Scrum.org i coordinador del Barcelona Scrum Meetup.
 • Franch Gutierrez, Javier
  info
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Professor Catedràtic en el departament d'Enginyeria de Serveis i Sistemes d'Informació (ESSI) a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Doctor en Informàtica per la UPC. Membre de l'Acadèmia Europea i Fellow de l'Artificial Intelligence Industry Alliance (AIIA). Vice-president del consell científic de la Intl. Requirements Engineering Board (IREB). President del Comitè Directiu de la Intl. Conference on Advanced Information Systems Engineering (CAiSE). Responsable de l'especialitat d'Enginyeria del Software als estudis d'Informàtica (UPC). Coordinador del grup de recerca en Enginyeria del Software a la UPC.
Professorat
 • Albareda Conejo, Xavier
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Diplomat en Ciències Empresarials per la Universitat de Barcelona (UB), llicenciat en Publicitat i Relacions Públiques per la UB i màster en Marketing Online. Actualment desenvolupa la seva activitat professional com a Senior Product Owner a Lidl SCRM International Hub i responsable de Transformació Digital a WOUF amb una experiència de més de deu anys. Ha impartit docència de Mobile Marketing a l'Escola Superior de Relacions Públiques (ESRP - UB) en el grau de Publicitat i Relacions Públiques durant quatre anys.
 • Ballarín Latre, Àlex
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer tècnic en Informàtica per la Universitat Politència de Catalunya. És soci fundador d'ITNOVE.com, des d'on ajuda a incorporar l'agilitat a les organitzacions. Professional Scrum Master Trainer a Scrum.org i coordinador del Barcelona Scrum Meetup.
 • Bisello, Sergio
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer en Computació per la Universitat Simón Bolívar. Acumula més de 25 anys d'experiència a la indústria del programari en empreses multinacionals com Diebold Nixdorf, Indra, DMI Computer, Skyscanner, Thoughtworks, N26 i Wallapop.
 • Coloma Guerrero, David
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Llicenciat en Economia per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i Executive MBA per Esade. Actualment és analista pressupostari a la Generalitat de Catalunya. Va ser agile coach i consultor sènior en estratègia i innovació al sector privat, així com responsable de planificació al sector públic.
 • Dominguez Espinoza, Luis Miguel
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Llicenciat en Ciències de la Comunicació per la Universitat de Lima. MBA per la Universitat del Pacífic. Màster en Comunicació Digital per la Universitat Ramon Llull. Actualment és innovation manager a la Fundació Bosch i Guimpera, i previament va treballar com a design research lead for product strategy a Telefónica I+D durant deu anys. Acumula una experiència de més de quinze anys en conceptualització de productes digitals i els últims nou anys ha treballat per a diferents productes com Firefox US i Firefox Hello, Movistar Vídeo (Llatinoamèrica) i projectes de salut electrònica.
 • Espiga Fernández, Francisco
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer industrial per la Universitat Politècnica de Madrid (UPM). Màster en Enginyeria Computacional i Matemàtica per la Universitat Rovira i Virgili i la Universitat Oberta de Catalunya. Actualment, Global Sr. Manager de Data Science i AI Finance Solutions a SANDOZ. Ha exercit la seva carrera professional a diferents empreses multinacionals (REE, RTE France, McKinsey, Repsol o Cepsa), aplicant data science i intel·ligència artificial a sectors diversos com l'energètic, financer i Oil&Gas.
 • Fairén Terrafeta, Víctor
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer de Telecomunicacions per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Cofundador d'Smartway. Treballa ajudant a millorar el món, acompanyant i guiant a les empreses en el seu camí de transformació digital. Professional Scrum Master (PSM), instructor acreditat de SAFe (SPC 6.0), certificat com a Kanban Management Professional, Prosci Change management, formador de management 3.0 i Lean IT Foundation.
 • Franch Gutierrez, Javier
  info
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Professor Catedràtic en el departament d'Enginyeria de Serveis i Sistemes d'Informació (ESSI) a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Doctor en Informàtica per la UPC. Membre de l'Acadèmia Europea i Fellow de l'Artificial Intelligence Industry Alliance (AIIA). Vice-president del consell científic de la Intl. Requirements Engineering Board (IREB). President del Comitè Directiu de la Intl. Conference on Advanced Information Systems Engineering (CAiSE). Responsable de l'especialitat d'Enginyeria del Software als estudis d'Informàtica (UPC). Coordinador del grup de recerca en Enginyeria del Software a la UPC.
 • Gordo Gregorio, Raquel
  info

  Enginyera de Telecomunicacions per la Universidad de Zaragoza (Grau) i la Universidad Politécnica de Madrid (Màster). Executive MBA a EAE Business School. Amb més de 7 anys d'experiència en anàlisi de dades dins de diferents sectors (finances sostenibles, neuromàrqueting, farmàcia, logística) i entorns (consultoria, start-up, mitjanes empreses).
 • Hernández Braña, Javier
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Industrial Superior per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), certificat com a #ScrumMaster PSM II i PSPO I per Scrum.org, LeSS i Prince2. Amb més de 10 anys d'experiència liderant projectes i equips i més de 5 anys d'experiència en transformació cultural a Ágiles. La cultura àgil i els seus diferents marcs i bones pràctiques ajuden equips i organitzacions a ser més proactius i a adaptar-se millor.
 • Hernández Solà, Guillem
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer de Telecomunicació per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Es dedica activament al desenvolupament regular com a desenvolupador de sistemes focalitzat en l'automatització, fomentant una mentalitat de DevOps mentre continua avançant cap al lliurament continu. També és formador professional de la certificació Professional Scrum Master (PSM) a Scrum.org, instructor autoritzat per ICAgile i defensor de DevOps especialitzat en desenvolupament de programari àgil, codi net, lliurament continu i Scrum.
 • Miquel Becker, Susanna
  info

  Arquitecta per la Universitat Politècnica de Catalunya. Instructora certificada en Strengths-Based Education per Gallup. Cofundadora del Programa TalentUp per a la detecció i desenvolupament dels talents innats en les persones. Consultora i instructora en l'aplicació i gestió de les fortaleses individuals i en equips, per ajudar les organitzacions a col·locar a la persona en el centre de les metodologies àgils i innovadores, impulsant el camí cap a la Cultura Transformacional. Coautora del llibre "Diversitat invisible i Cultura Transformacional".
 • Morales García, Sergio
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer en Informàtica per la Universitat Politècnica de Catalunya, Màster en IT Management per LaSalle i Màster en Computació per la UPC. Professor associat a la UPC en matèries d'enginyeria de programari i gestió de projectes. Product manager amb àmplia trajectòria liderant equips multidisciplinaris i departaments de producte a start-ups establertes a Barcelona. Investigador interessat en l'aplicació de la IA en processos de gestió i desenvolupament i el seu impacte ètic.
 • Mumenthaler, Andres
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Llicenciat en Informàtica per la Universitat de Palermo (UP). Actualment treballa de manera independent com a enterprise agile coach & trainer. És un experimentat agent de canvi amb més vint-i-cinc anys d'experiència. Ha treballat en múltiples transicions àgils a gran escala a quatre continents diferents, col·laborant amb directius i equips en empreses de diferents indústries i dimensions. El 2010 va començar a impartir Administració de Projectes a la UP, on més endavant va crear la matèria Mètodes Àgils. Coach de Sistemes Organitzacionals i Relacionals (ORSC).
 • Mundo Ferrus, Martí
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Graduat en Fotografia (especialitat en Multimèdia) per la Universitat Politècnica de Catalunya. Postgraduat en Sistemes i Tecnologies de la Informació Corporatius per la Universitat Oberta de Catalunya. Certificat en Scrum Master (CSM) per Scumalliance.org i Google Analytics IQ per Google. Actualment és manager de l'equip d'UX&Design en Atrápalo. Compta amb més de quinze anys d'experiència en productes i serveis digitals, liderant projectes tant en consultoria per a sectors (Administració pública, educació, assegurances, utilities, etc.), com en client final (banca i e-commerce).
 • Navarro Sánchez, Antonio
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Tècnic en Informàtica de Sistemes per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Especialització en Planificació estratègica, Lean Management i Innovació en Processos per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Certificat en metodologies de gestió de projectes Agile a Scrum, Kanban, marcs d'escalat LeSS i SAFe, Objectius amb OKRs i en Lean Management, Lean Servicios i Lideratge Lean. Actualment, és el director global de l'Àrea de Business Agility i de formacions de l'empresa Kairós Digital Solutions. És professor a l'escola de negocis ISDI.
 • Pozo Guerrero, Santiago
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Agile coach amb experiència en startups i multinacionals. El seu propòsit és ajudar a les empreses a generar un coneixement col·lectiu que permeti respondre a les necessitats de mercat amb la major brevetat possible. Compta amb les certificacions Professional Scrum Master I i II (PSM I i II) i Professional Agile Leadership (PAL) d'Scrum.org i és organitzador del primer Meetup a Espanya sobre Flight Levels.
 • Puig Soler, Pio
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer electrònic per la Universitat Politècnica de Catalunya. MBA per la Universitat Rovira i Virgili. Gallup-Certified Strengths Coach. Fundador i impulsor de TalentUp!, per a la detecció i desenvolupament dels talents innats en les persones. La seva formació i experiència integren tres peces clau, tecnologia, metodologia i persones, per transformar les organitzacions, fent realitat la Cultura Transformacional. Coautor del llibre "Diversitat invisible i Cultura Transformacional"
 • Van Der Wurff, Anco
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Màster en Innovació i Emprenedoria (ESADE Business School, Espanya), Llicenciat en Enginyeria de Disseny Industrial (Universitat Tecnològica de Delft, Països Baixos). Cofundador de Talon Transformation. Amb més de 8 anys d'experiència en la gestió i consultoria de grans programes de lliurament de TI, i ajudant els clients a reestructurar la seva organització de productes per construir una organització de lliurament de TI alineada i connectada on a la gent li encanta treballar.
 • Villarroya Brun, Gemma
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Llicenciada en Ciències Polítiques i de l'Administració per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Màster en Business Intelligence, postgrau en Qualitat i Millora continua i postgrau Avançat en Desenvolupament Directiu per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Acumula més de vint anys d'experiència en consultoria per a la transformació digital a diverses organitzacions públiques i privades. Agile Coach i especialista certificada a Agile Business Professional, Lean IT, Lean Change Agent i Kanban Facilitator.

Entitats col·laboradores

Socis estratègics
 • Facultat d'Informàtica de Barcelona. FIB (UPC)
  • Difon l'estudi en l'entorn professional i àmbit d'expertesa.
 • Itnove SL
  • Participa en el disseny dels continguts de l'estudi i vetlla per la seva adequació a les necessitats de l'entorn professional.
  • Aporta docents i conferenciants.

Sortides professionals

 • Agile manager.
 • Agile coach.
 • Scrum manager.
 • Team leader.
 • Product owner.
 • Product manager.

Testimonis i notícies

Testimonis

El meu rol com a IT Manager al grup internacional de serveis logístics i marítims Noatum gira al voltant de com ajudar el negoci a la presa de decisions a partir de dades. Vaig cursar aquest postgrau per la transformació digital que viu la companyia, que ens requeria un canvi de mindset cap a l'agilitat. Hi he aprofundit no només des de l'òptica IT, sinó veient l'encaix de les interaccions àgils amb la resta d'àrees de la companyia. Dels professors, destacaria la seva àmplia experiència, cosa que els permet traslladar una visió molt pràctica davant de qualsevol cas real. En el meu cas, tenia molt clar que el treball final havia de ser 100% aplicable a la meva realitat, i em vaig centrar a millorar un dels processos de l'equip de Data Integrations, en concret, facilitar la gestió de la demanda. Al final, aquest projecte m'ha permès posar en pràctica les eines apreses i experimentar-ho en primera persona amb el meu equip.

Xavier Codera IS Dept. Technical Office Manager a Noatum Maritime

Testimonis
Em vaig matricular a aquest postgrau perquè volia aprofundir els meus coneixements en agile. Feia 5 anys que treballava com a desenvolupadora Java en el marc de les metodologies àgils, però sentia que em faltava alguna cosa més per poder convertir-me en scrum master. Durant el postgrau em va sorgir precisament aquesta oportunitat, canviar de rol a la meva empresa i passar de desenvolupadora a scrum master. El postgrau em va donar eines per consolidar coneixements i afrontar millor la meva feina diària en aquest nou rol. Destacaria sobretot el fet d'aprendre de professionals amb experiències molt diferents; la majoria de les classes són pràctiques i interactives, cosa que permet que els coneixements es "quedin més".

Laura Lasheras Scrum master

Testimonis
Notícies del Blog
Alex Ballarín: "L'agilitat cerca la satisfacció del client innovant sistemàticament en productes i serveis"
Alex Ballarín: "L'agilitat cerca la satisfacció del client innovant sistemàticament en productes i serveis"
14-12-2022
Alex Ballarín: "L'agilitat cerca la satisfacció del client innovant sistemàticament en productes i serveis"
Alex Ballarín: "L'agilitat cerca la satisfacció del client innovant sistemàticament en productes i serveis"
14-12-2022
Altres notícies
ITNOVE: Business Agility i el Sostre de Vidre d'Agile
01-03-2021

Sol·licita informació o l'admissió

Contacte:
Cecilia Salas Silva
(34) 93 706 80 35
Sol·licitud rebuda!
Un cop registrem la teva petició, rebràs confirmació per correu electrònic i ens posarem en contacte amb tu.

Gràcies pel teu interès en els nostres programes formatius.
Error
Per un error en la connexió a la base de dades la teva sol·licitud no s'ha pogut cursar. T'agrairem que repeteixis el procés més tard o bé que et posis en contacte amb nosaltres trucant al (34) 93 112 08 08 o enviant-nos un correu electrònic a: webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Has superat el tamany màxim del fitxer
 • Si tens algun dubte sobre el postgrau.
 • Si vols iniciar els tràmits per matricular-te.
Com iniciar l'admissió
Per iniciar el procés d'inscripció a aquest programa cal omplir i enviar el formulari que trobaràs al peu d'aquestes línies.

A continuació, rebràs un correu electrònic de benvinguda on es detallaran els tres passos a seguir per formalitzar el procés d'inscripció:

1. Completar i confirmar les teves dades personals.

2. Validar el teu currículum vitae i adjuntar la documentació addicional requerida, en cas que sigui necessària per a l'admissió.

3. Pagar 110€ en concepte de drets d'inscripció al programa. L'import d'aquests drets es descomptarà de la quantia total de la matrícula i només es retornarà en cas de no resultar admès.

Un cop realitzat el pagament de drets i disposem de tota la documentació, valorarem la teva candidatura i, si has estat admès al curs, t'enviarem la carta d'admissió. En aquest document obtindràs tots els detalls per formalitzar la matrícula al programa.
  política de protecció de dades

* Camps obligatoris

Informació bàsica o primera capa sobre protecció de dades

Responsable

Fundació Politècnica de Catalunya (en endavant, FPC). + INFORMACIÓ

Finalitat

Contestar les sol·licituds d’informació de l’interessat sobre activitats de formació gestionades o realitzades per l’FPC . + INFORMACIÓ

Establiment o manteniment de relació acadèmica amb l’interessat. + INFORMACIÓ

Enviar informació sobre les activitats de l'FPC. + INFORMACIÓ

Legitimació

Consentiment de l'interessat. + INFORMACIÓ

Interès legítim en el desenvolupament de la relació acadèmica. + INFORMACIÓ

Destinataris

No hi ha cessions o comunicacions.

Drets

Accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat. + INFORMACIÓ

Dades de contacte del delegat de protecció de dades

info.dpo@fpc.upc.edu

Informació addicional

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Termini de conservació

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Serveis de pagament

En cas que l’interessat formalitzi la relació amb l’FPC, l’ordenant (interessat) autoritza i dóna el seu consentiment al càrrec, per tant, amb renuncia expressa al dret de devolució sobre el càrrec.


Enviar