Aquest lloc web utilitza cookies

El lloc web de la Fundació Politècnica de Catalunya utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar l'experiència de navegació i amb finalitats estadístiques. Per obtenir més informació sobre les cookies podeu consultar la política de cookies.

Configurar cookies
Permetre totes les cookies
Campus
MY_TECH_SPACE


Entrar
Campus en manteniment
Usuari i/o clau incorrectes
No tens cap entorn actiu
El teu accés ha estat restringit. Consulta amb el departament d'administració
Per problemes tècnics el campus virtual és inaccessible. Estem treballant per solucionar-ho. Disculpa les molèsties.
No tens autorització per fer aquesta crida. Pots consultar a webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Has d'introduir l'usuari del campus no un correu electrònic
Has de fer la verificació per comprovar que no ets un robot.
Inici   >  Màsters i postgraus  >  Formació  >  Postgrau en Full-Stack Web Technologies
T'assessorem! Sol·licita informació o l'admissió

Presentació

Edició
6a Edició
Crèdits
15 ECTS (120 hores lectives)
Modalitat
Semipresencial
Sessions presencials: Tindran lloc els dimarts. En aquestes sessions es completen els coneixements necessaris per dominar les tecnologies full-stack. A més, imparteix classe professorat que aporta diferents visions sobre els múltiples aspectes de les tecnologies full-stack.

Sessions en línia i en directe: Es realitzaran els dijous. En aquestes sessions es desenvoluparan els fonaments de les tecnologies full-stack i les seves principals aplicacions pràctiques.
Idioma d'impartició
Espanyol
Preu
4.100€
Condicions especials en el pagament de la matrícula i campanya 0,7%
Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.
Dates de realització
Inici classes: 11/02/2025
Fi classes: 10/07/2025
Fi programa : 26/09/2025
Horari
Dimarts: 18:30 a 21:30
Dijous: 18:30 a 21:30
Lloc de realització
Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
Barcelona
Vídeo de presentació
Per què aquest postgrau?
El desenvolupament full-stack en tecnologies web implica dominar alhora el client (front-end) i el servidor/base de dades (back-end), fet que permet dissenyar, gestionar i implementar aplicacions íntegrament. Per la seva versatilitat, la necessitat de professionals full-stack s'ha multiplicat en els últims anys.

El desenvolupament d'aplicacions web és un gran desafiament per dos motius, principalment. D'una banda, per l'àmplia varietat de llenguatges, llibreries, frameworks, formes de desenvolupar clients, servidors i opcions per a les bases de dades que els acompanyen. D'altra banda, perquè les tecnologies en aquest àmbit evolucionen a un ritme elevat que produeix canvis molt rellevants cada pocs anys. El desenvolupament de projectes en aquest àmbit també implica un repte important pel gran ventall de possibilitats tècniques i perquè donat el dinamisme del sector molta de la formació i informació disponible és obsoleta.

El postgrau en Full-Stack Web Technologies dotarà els participants d'una alta capacitat tècnica i de gestió en el desenvolupament de projectes amb tecnologies web i permetrà disposar d'una visió global i actualitzada. Per a això, s'han seleccionat de forma estratègica i amb visió de futur un conjunt de llenguatges, llibreries i frameworks concrets que demostrin com desenvolupar aplicacions reals.
Impulsat per:
 • Universitat Politecnica de Catalunya, Departament d'Enginyeria Telematica (ENTEL)
Objectius
 • Entendre l'estructura completa (full-stack) d'una aplicació amb tecnologies web.
 • Analitzar els avantatges i inconvenients de totes les tecnologies disponibles i triar la més adequada en un projecte.
 • Conèixer els llenguatges de descripció de la interfície d'usuari a la plataforma web.
 • Adquirir un alt nivell de programació en Typescript actual.
 • Instal·lar, configurar i gestionar servidors i bases de dades.
 • Utilitzar frameworks moderns de desenvolupament web en el client.
 • Desenvolupar aplicacions mòbils amb tecnologies web.
A qui va dirigit?
 • Professionals interessats en l'àmbit TIC que desitgin reorientar la seva carrera cap al desenvolupament, gestió i/o implementació de projectes i idees de negoci utilitzant tecnologies web.
 • Professionals sèniors de l'àmbit TIC que desitgin actualitzar de forma condensada el seu coneixement sobre les tecnologies web.
 • Professionals júniors de l'àmbit TIC que desitgin aprofundir en el desenvolupament d'aplicacions amb tecnologies web.

Els alumnes hauran de portar un ordinador portàtil a cada sessió, que permeti l’execució de màquines virtuals amb certa fluïdesa.

Continguts formatius

Relació d'assignatures
5 ECTS 48h
+
Semipresencial
Fonaments de Tecnologies Web
 • Llenguatges de descripció d'interfícies d'usuari (UI)
  • Hypertext Markup Language (HTML).
  • Cascading Style Sheets (CSS).
 • La línia de comandaments de Linux
 • Control de versions amb Git
  • Flux de treball: init, commit.
  • Col·laboració: remote, push, pull.
 • JavaScript ES6
  • Instal·lació de Bun i conceptes bàsics.
  • Funcions, objectes i arrays.
  • Funcions avançades (mètodes, funcions arrow, this, clausures i d’alt ordre).
  • Classes.
  • Gestió d'errors.
  • Asincronia.
  • Promeses i async/await.
  • Mòduls: import/export.
 • Protocols, xarxes i seguretat
  • TCP/IP.
  • HTTP.
  • WebSockets.
  • Seguretat: tipus de criptografia, HTTPS, CORS, XSS, CSRF.
 • Desplegament de serveis
  • Contenidors (Docker).
  • Hosting.
  • Search Engine Optimization (SEO).
3 ECTS 24h
+
Semipresencial
El Backend
 • Bases de dades
  • Tipus de bases de dades.
  • Modelatge de dades.
  • Bases de dades relacionals (PostgreSQL).
  • Bases de dades de documents (MongoDB, Cloud Firestore).
 • El Back-end
  • NodeJS, Bun y Deno.
  • Implementació de servidors.
  • Server-side Rendering (SSR).
 • APIs
  • Representational State Transfer (REST).
  • Crides a procediments remots (XPAs).
  • Implementació d’un servidor d’APIs (express).
4 ECTS 30h
+
Semipresencial
El Frontend
 • React
  • Funcionament intern (virtual DOM).
  • Components i JSX.
  • Hooks: useState, useEffect, etc.
  • Formularis i esdeveniments.
  • Implementació de pàgines (rutes).
 • Gestió d'estat amb Redux
  • Accions i creadors d’accions.
  • Reductors.
  • Selectors.
 • Aplicacions web amb NextJS
  • Server-side Rendering (SSR) i Static Site Generation (SSG).
  • Implementació conjunta de backend i frontend.
  • Jerarquia de fitxers i rutes. Layouts.
  • Desplegament a entorns serverless.
3 ECTS 18h
+
Semipresencial
Projecte de Web Professional
 • Exemple des de zero d'una aplicació web amb NextJS.
 • Desenvolupament d'un projecte individual o grupal en el qual s'apliquen els continguts impartits en el programa. El projecte pot estar basat en casos reals i comprendre la identificació d'una problemàtica, el disseny de la solució, la seva implementació o un pla de negoci. Comptarà amb una presentació i defensa pública.
La UPC School es reserva el dret de modificar el contingut del programa, que pot variar per a una major adaptació als objectius del curs.
Titulació
Títol de postgrau en Full-Stack Web Technologies, expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut del previst en l'art. 7.1 de la Llei Orgànica 2/2023, de 22 de març, del Sistema Universitari, i l'art. 36 del Reial Decret 822/2021, de 28 de setembre, pel que s'estableix l'organització dels ensenyaments universitaris i del procediment d'assegurament de la seva qualitat. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària prèvia oficial. De no ser així, l'estudiant obtindrà un certificat d'aprofitament del programa superior expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya. Els estudis de formació permanent de la Universitat Politècnica de Catalunya s'aproven anualment pel Consell de Govern de la Universitat. (Veure dades que consten al certificat).

Metodologia d'aprenentatge

La metodologia docent del programa facilita l'aprenentatge de l'estudiantat i l'assoliment de les competències necessàries.

Les sessions del postgrau seran de dos tipus:

 • Presencials (un 50%).
 • En línia i en directe (un 50%).

Durant les sessions en línia i en directe, els estudiants tindran la mateixa capacitat de participació que en les classes presencials. La tipologia de sessions del programa està dissenyada per facilitar la conciliació laboral i personal de l'estudiant.

El programa posa a disposició dels estudiants un seguit de recursos tècnics per al bon seguiment de les sessions en línia i en directe. La plataforma utilitzada permet compartir l'escriptori amb el professorat per resoldre consultes, fer treballs en grup, etc. També es crearà un grup de missatgeria instantània amb els estudiants i els professors, mitjançant el qual s'atendran les qüestions i dubtes que puguin sorgir.

El programa està dissenyat amb un alt nivell de qualitat docent per generar la implicació de l'estudiant a partir d'una bona planificació, d'un ritme acurat i d'un seguiment proper al llarg de tot el programa per part de la direcció acadèmica i del professorat.Eines d'aprenentatge
Sessions magistrals participatives
S'exposen els fonaments conceptuals dels continguts a impartir, tot promovent la interacció amb els estudiants per guiar-los en l'aprenentatge dels diferents continguts i el desenvolupament de les competències establertes.
Sessions pràctiques a l'aula
S'apliquen els coneixements en un entorn real o hipotètic, on s'identifiquen i treballen aspectes específics per facilitar la comprensió, amb el suport dels docents.
Resolució d'exercicis
Es treballen les solucions mitjançant l'exercitació de rutines, l'aplicació de fórmules o algoritmes i se segueixen procediments de transformació de la informació disponible i la interpretació dels resultats.
Flipped classroom
Es treballen els continguts de forma prèvia a les classes presencials. A l'aula es fan sessions pràctiques que permeten entendre i aplicar els conceptes sobre casos reals i s'amplien els coneixements amb detalls més tècnics i especialitzats.
Tutories
Es dona suport tècnic als estudiants en el desenvolupament del projecte final, en funció de la seva especialitat i de la temàtica del projecte.
Criteris d'avaluació
Assistència
Es requereix com a mínim el 80% d'assistència a les hores lectives.
Grau de participació
S'avalua la contribució activa dels estudiants en les diferents activitats proposades per l'equip docent.
Resolució d'exercicis, qüestionaris o exàmens
Proves individuals amb l'objectiu d'avaluar el grau d'aprenentatge i l'adquisició de competències.
Realització i presentació del projecte final
Projectes individuals o grupals en els quals s'apliquen els continguts impartits en el programa. El projecte pot estar basat en casos reals i comprendre la identificació d'una problemàtica, el disseny de la solució, la seva implementació o un pla de negoci. Comptarà amb una presentació i defensa pública del mateix projecte.
Pràctiques i borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space l'estudiantat podrà visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La borsa de treball de la UPC School té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Campus virtual
L'estudiantat d'aquest postgrau tindrà accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre l'alumnat, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar notes, etc.

Equip docent

Direcció Acadèmica
 • Fernández Duran, Pablo
  Fernández Duran, Pablo
  info
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Enginyer de Telecomunicació per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Diploma d'Estudis Avançats per la UPC. Professor de la Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB). Autor de minidosis.org.
 • Muñoz Tapia, Jose Luis
  Muñoz Tapia, Jose Luis
  info
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Doctor enginyer de Telecomunicació per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i professor titular del Departament d'Enginyeria Telemàtica de la UPC. La seva tasca de recerca està centrada en l'àmbit de la seguretat en xarxes, criptografia i desenvolupament d'aplicacions segures. En aquest àmbit, és coautor de desenes d'articles en revistes i congressos.
Professorat
 • Cáceres Gomez, Alex
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Graduat en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Postgrau a Full-Stack Web Technologíes per la UPC School. Actualment treballa com a software engineer i tech lead a LambdaLoopers, empresa de serveis de consultoria que proporciona solucions tecnològiques per assegurar l'èxit dels seus projectes.
 • Fernández Duran, Pablo
  info
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Enginyer de Telecomunicació per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Diploma d'Estudis Avançats per la UPC. Professor de la Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB). Autor de minidosis.org.
 • Garay, Jorge
  info

  Enginyer Informàtic per la Universitat de la República d'Uruguai. Ha col·laborat amb Selenium, Melio.es i Wupza, entre d'altres. Té més de vint anys d'experiència en diversos aspectes del desenvolupament de software i ha treballat en grans empreses multinacionals. Ha creat startups i ha desenvolupat projectes propis. Ha exercit de desenvolupador, Scrum Master, quality assurance i director de diversos projectes, i està sempre al dia de les últimes novetats en llenguatges i plataformes.
 • Muñoz Tapia, Jose Luis
  info
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Doctor enginyer de Telecomunicació per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i professor titular del Departament d'Enginyeria Telemàtica de la UPC. La seva tasca de recerca està centrada en l'àmbit de la seguretat en xarxes, criptografia i desenvolupament d'aplicacions segures. En aquest àmbit, és coautor de desenes d'articles en revistes i congressos.
 • Navarro González, Víctor
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer informàtic per la Universitat Pompeu Fabra (UPF). Fundador i CTO de Mankind Technologies, una consultoria de programari a Barcelona.
 • Tarragó Pulvé, Alejandro
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer de Gestió d'Empreses Tecnològiques per la Universitat Ramon Llull (URL). Cofundador i chief executive officer (CEO) de Dribba. Professor titular de l'assignatura Desenvolupament de Dispositius Mòbils a la URL. Disposa de més de deu anys desenvolupant eines de productivitat mòbils per a startups i grans empreses en l'àmbit internacional com ara Rayban, Nestlé, Yamaha o Bayer.

Entitats col·laboradores

Socis col·laboradors

Sortides professionals

 • Desenvolupador d'aplicacions per a diverses plataformes amb tecnologia web.
 • Responsables de projectes amb tecnologia web.
 • Dissenyador d'aplicacions amb tecnologia web.
 • DevOps i SysAdmin especialitzats en aplicacions amb tecnologia web.
 • Auditor de projectes amb tecnologia web.
 • Enginyer quality assurance (QA) per a projectes amb tecnologia web.

Testimonis i notícies

Testimonis

Tot i estar en un càrrec de direcció des de fa anys, mai he volgut allunyar-me del desenvolupament de software. Estava enfocat a la programació de microcontroladors (embedded programming), però no prou en programació web o de dispositius intel·ligents, un aspecte que va començar a ser crític després d'haver cursat el màster en Internet of Things (IoT), també a la UPC School, i que em va posar encara més en evidència que els sistemes i les solucions de futur demanen oferir una aplicació estable i atractiva a l'usuari final. El postgrau en Full-Stack ofereix una visió detallada de cada etapa d'una solució web, començant amb el que es veu: front-end, fins a introduir-se de ple en allò que l'usuari final no veu: back-end, amb una visió pragmàtica i pràctica de tot el seu equip docent. Aquest és un món increïblement ampli i canviant, però aquest postgrau és una gran porta d'entrada, ja que t'aporta les bases i els recursos necessaris per "tirar del fil" i navegar amb garanties en el món del desenvolupament d'aplicacions web.


Francisco Mir, Head of R&D a GEZE Iberia

Testimonis
Si t'agrada la programació, el desenvolupament web, les noves tecnologies i en general el món digital i vols dedicar-te a això de forma professional, sens dubte, aquest postgrau en Full-Stack és el millor punt de partida. Sempre m'havia interessat la programació, però em dedicava a això com a hobby. Gràcies a aquest programa tan específic, he pogut fer de la meva passió la meva professió. I és que gràcies a això estic treballant a LambdaLoopers, una startup que es dedica a oferir solucions tecnològiques a tota mena d'empreses. Del postgrau, destacaria l'evolució exponencial en els coneixements, des de les bases del desenvolupament web fins a la implementació de tecnologies utilitzades actualment en moltíssimes empreses. També et facilita el fet de desenvolupar un esquema mental per aprendre noves tecnologies de forma autodidacta i et transmet la filosofia adequada per estar sempre a l'avantguarda d'allò que vulguis aprendre a utilitzar.


Alex Càceres, Tech Lead & Full Stack Developer a LambdaLoopers

Testimonis
Actualment, i és gràcies al postgrau, estic treballant com a programadora full-stack. Durant els meus estudis universitaris d’enginyeria, vaig començar a guanyar interès per la programació i aquest postgrau em va semblar una bona oportunitat per iniciar-me professionalment. Amb la base d’enginyeria en disseny industrial, i després d’haver cursat el postgrau, sento que em puc enfocar a qualsevol repte de disseny i desenvolupament de front-end, o participar en projectes de programació web i mòbil. Malgrat ser un curs de curta durada, el postgrau condensa molt bé tots els conceptes involucrats en el desenvolupament d’aplicacions web, d’inici a fi, i és l’empenta definitiva per endinsar-se laboralment en aquest apassionant sector.


Marta Adell, programadora full-stack i design lead de projecte a PRIVI Protocol

Testimonis
Ja feia un temps que estava molt interessada en el desenvolupament web, i vaig considerar que el postgrau en Full-Stack era la millor opció per submergir-me en aquest món. A més, vaig anar a la sessió informativa i em van encantar els continguts. La formació t'ofereix una visió integral del desenvolupament web, molta programació en JavaScript, xarxes i també disseny. I el més important, em va permetre trobar feina molt ràpid. Encara no havíem presentat ni tan sols el projecte final, que ja estava treballant. El postgrau t'ofereix aquest contacte directe amb els professionals de sector, que ens contacten amb ofertes de treball, a més de tutories personalitzades i un tracte molt proper en tot moment, de la mà d'un equip docent apassionat i disposat a resoldre els teus dubtes en tot moment.


Laura Molina, Tech Lead

Testimonis
Vídeos
Experiència Alumni: Sebastián Cueva, exalumne del postgrau en Full-Stack Web Technologies
Experiència Alumni: María Rico, exalumna del postgrau en Full-Stack Web Technologies

Sol·licita informació o l'admissió

Contacte:
Isabel de la Fuente Larriba
(34) 93 115 57 51
Sol·licitud rebuda!
Un cop registrem la teva petició, rebràs confirmació per correu electrònic i ens posarem en contacte amb tu.

Gràcies pel teu interès en els nostres programes formatius.
Error
Per un error en la connexió a la base de dades la teva sol·licitud no s'ha pogut cursar. T'agrairem que repeteixis el procés més tard o bé que et posis en contacte amb nosaltres trucant al (34) 93 112 08 08 o enviant-nos un correu electrònic a: webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Has superat el tamany màxim del fitxer
 • Si tens algun dubte sobre el postgrau.
 • Si vols iniciar els tràmits per matricular-te.
Com iniciar l'admissió
Per iniciar el procés d'inscripció a aquest programa cal omplir i enviar el formulari que trobaràs al peu d'aquestes línies.

A continuació, rebràs un correu electrònic de benvinguda on es detallaran els tres passos a seguir per formalitzar el procés d'inscripció:

1. Completar i confirmar les teves dades personals.

2. Validar el teu currículum vitae i adjuntar la documentació addicional requerida, en cas que sigui necessària per a l'admissió.

3. Pagar 110€ en concepte de drets d'inscripció al programa. L'import d'aquests drets es descomptarà de la quantia total de la matrícula i només es retornarà en cas de no resultar admès.

Un cop realitzat el pagament de drets i disposem de tota la documentació, valorarem la teva candidatura i, si has estat admès al curs, t'enviarem la carta d'admissió. En aquest document obtindràs tots els detalls per formalitzar la matrícula al programa.

  política de protecció de dades

* Camps obligatoris

Informació bàsica o primera capa sobre protecció de dades

Responsable

Fundació Politècnica de Catalunya (en endavant, FPC). + INFORMACIÓ

Finalitat

Contestar les sol·licituds d’informació de l’interessat sobre activitats de formació gestionades o realitzades per l’FPC . + INFORMACIÓ

Establiment o manteniment de relació acadèmica amb l’interessat. + INFORMACIÓ

Enviar informació sobre les activitats de l'FPC. + INFORMACIÓ

Legitimació

Consentiment de l'interessat. + INFORMACIÓ

Interès legítim en el desenvolupament de la relació acadèmica. + INFORMACIÓ

Destinataris

No hi ha cessions o comunicacions.

Drets

Accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat. + INFORMACIÓ

Dades de contacte del delegat de protecció de dades

info.dpo@fpc.upc.edu

Informació addicional

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Termini de conservació

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Serveis de pagament

En cas que l’interessat formalitzi la relació amb l’FPC, l’ordenant (interessat) autoritza i dóna el seu consentiment al càrrec, per tant, amb renuncia expressa al dret de devolució sobre el càrrec.


Enviar