Aquest lloc web utilitza cookies

El lloc web de la Fundació Politècnica de Catalunya utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar l'experiència de navegació i amb finalitats estadístiques. Per obtenir més informació sobre les cookies podeu consultar la política de cookies.

Configurar cookies
Permetre totes les cookies
Campus
MY_TECH_SPACE


Entrar
Campus en manteniment
Usuari i/o clau incorrectes
No tens cap entorn actiu
El teu accés ha estat restringit. Consulta amb el departament d'administració
Per problemes tècnics el campus virtual és inaccessible. Estem treballant per solucionar-ho. Disculpa les molèsties.
No tens autorització per fer aquesta crida. Pots consultar a webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Has superat el nombre màxim d'intents. El teu usuari està bloquejat temporalment. Torna a accedir d'aquí a una estona.
Has d'introduir l'usuari del campus no un correu electrònic
Has de fer la verificació per comprovar que no ets un robot.
Inici   >  Màsters i postgraus  >  Formació  >  Postgrau en Sostenibilitat Digital a la Construcció
T'assessorem! Sol·licita informació o l'admissió

Presentació

Edició
2a Edició
Crèdits
20 ECTS (120 hores lectives)
Modalitat
Semipresencial
Fase en línia des del 17 de febrer de 2025 al 4 de juny de 2025.
Fase presencial quatre dies des del 16 al 19 de juny de 2025.
Idioma d'impartició
Espanyol
Preu
4.000€
Condicions especials en el pagament de la matrícula i campanya 0,7%
Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.
Dates de realització
Data d'inici: 17/02/2025
Data de fi: 19/06/2025
Horari
Dilluns: 18:00 a 21:00
Dimecres: 18:00 a 21:00
Els dies 16, 17 i 18 de juny en horari de 9.30 h a 13.30 h.
El dia 19 de juny en horari de 9.30 h a 12.30 h.
Lloc de realització
Tech Talent Center
C/ de Badajoz, 73-77
Barcelona
Per què aquest postgrau?
La sostenibilitat és un concepte necessari a aplicar en les metodologies de treball presents i futures. Els models digitals i la gran quantitat d’informació que poden gestionar, és el vehicle perfecte per poder donar resposta a aquests nous requeriments. La normativa recent obliga a l’aplicació de l’Anàlisi del Cicle de Vida i del Cost del Cicle de Vida, i les lleis de Canvi Climàtic ja existent, i la futura Llei nacional de Canvi Climàtic i Transició energètica pendent d’aprovació, presenten un escenari complex a l’hora de tenir en compte tots els paràmetres relacionats amb la construcció sostenible.

Part d’aquests objectius de Sostenibilitat, es defineixen als ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible) publicats en les Nacions Unides segons l’Agenda 2030. Altres Projectes Europeus, com el Level(s) i requisits ambientals com les Declaracions Ambientals de Producte, comencen a determinar un present, més que un futur, on els Tècnics han de conèixer la gestió de la informació relativa a la Sostenibilitat, inicis a la programació, tractament de bases de dades, explotació de la informació i aplicació de la intel·ligència artificial que pot oferir un Model Digital.

El programa de postgrau en Sostenibilitat Digital a la Construcció, posa les bases per aquest coneixement, sent compatible amb els requisits de Sostenibilitat que s’exigeixen per diversos certificats privats, relacionats amb la Salut (Well) o amb els diversos Objectius de Desenvolupament Sostenible (LEED, BREEAM, DGNB, VERDE, etc.) La utilització i la correcta gestió de les diferents bases de dades que es treballaran al postgrau, enriquiran el model i donaran resposta al punt crític que suposa aquest gran repte.

L'Institut de Tecnologia de la Construcció (ITeC) que participa activament al desenvolupament del programa, és el propietari i creador d'aquestes noves estructures de dades, que li han fet treballar amb el Joint Research Centre de la Comissió Europea, i col·laborar amb la Unió Europea per la creació de models digitals complexos en l’àmbit de la Sostenibilitat. Això genera, que la UPC School juntament amb l’ITeC, siguin pioners en la realització d’un programa de formació d’aquestes característiques, que ajudarà als professionals del sector de la construcció.
Objectius
 • Analitzar vies per assolir una transició cap a un model sostenible, inclòs el pensament sistemàtic i interdisciplinari.
 • Aplicar metodologies i actuacions apreses sobre sostenibilitat ambiental, econòmica i social a la planificació i control de polítiques i projectes de gestió ambiental.
 • Participar com a professional en l’aplicació dels criteris de sostenibilitat de forma ètica i responsable gràcies a la interiorització dels conceptes de l’àmbit sostenible.
 • Garantir la interdisciplinarietat dels estudis per mitjà d’instruments de gestió i implementació ambiental.
 • Identificar els diferents elements del cicle de vida d'un edifici per a posteriorment aplicar-lo en l'exercici del procés constructiu.
 • Inici a la Programació, Tractament de Bases de Dades, explotació de la informació i aplicació de la intel·ligència artificial.
A qui va dirigit?
 • Arquitectes.
 • Arquitectes tècnics.
 • Graduats i graduades en enginyeria en Edificació o enginyeria civil i obres públiques.
 • Graduats i graduades en enginyeria de diverses especialitats.
 • Graduats i graduades en ciències ambientals.
 • Graduats i graduades en enginyeria de ciències agronòmiques.
 • A personal tècnic i directiu d'empreses de qualsevol sector industrial o d'altres organitzacions, o de l'administració pública que tinguin interès a aprendre com es duu a terme en la pràctica una avaluació de la sostenibilitat en el sector de la construcció mitjançant les metodologies d'Anàlisis de Cicle de Vida (ACV), així com altres professionals amb formació i/o experiència tècnica que vulguin reorientar el seu desenvolupament professional en aquest camp professional.

Continguts formatius

Relació d'assignatures
5 ECTS 30h
+
Semipresencial
Digitalització Aplicada al Sector de la Construcció
 • Binomi sostenibilitat/digitalització en l'actualitat:
  • Antecedents.
  • Orígens.
 • Marc normatiu:
  • Segells ambientals de productes.
 • Aplicacions de la sostenibilitat sobre el model digital:
  • Segells ambientals d'edificis.
  • Eficiència energètica.
 • Situació actual, despatxos, constructores, enginyeries, promotores, administració i facilities.
  • Obligació aplicació del BIM a Espanya i comunitats.
  • BIM Level.
  • European Construction Sector Observatory - Country profile Spain.
 • La digitalització de la informació en BIM.
  • Introducció a Fotogrametria i Escàner Làser.
  • Tecnologia existent i casos d'aplicació.
  • Planificació d'aixecaments TLS i presa de dades.
  • Pautes per un aixecament fotogramètric.
  • Exemple de processament d'un element singular en fotogrametria.
 • Eines informàtiques de creació i anàlisis.
  • Optimització de núvols de punts.
  • Edició i filtres de bases de dades i identificació de limitades tècniques.
  • Estructura i classificació geomètrica de núvols de punts.
  • Ráster com a base de dades (DSM, hillshade, etc.).
  • Anàlisi constructiva d'un edifici complexa usant les tècniques abans desenvolupades
5 ECTS 30h
+
Semipresencial
Anàlisi del Model Digital amb Informació Ambiental
 • Introducció:
  • Objectiu i camp d'aplicació.
 • Anàlisi de metodologies de càlcul ambiental:
  • Definició i estat de l'art.
  • Aplicació per a productes de la construcció (ACV).
  • Aplicació al model ambiental (edificació, obra civil, barris, ciutats).
  • Etapes i Mòduls d'informació del Cicle de Vida.
  • Mètodes de càlcul.
  • Economia circular.
  • Generació de residus.
  • Indicadors ambientals.
 • Cicle de vida (CV) d'un projecte de construcció:
  • Etapa de fabricació.
  • Etapa de construcció.
  • Etapa d'ús.
  • Etapa de final de vida.
  • Reutilització, recuperació i reciclatge potencial.
 • Implementació:
  • Càlcul d’Impacte ambiental durant les fases del cicle de vida.
 • El model analític per al càlcul energètic.[1-Creació del model]
  • El concepte de model (tipus de models, icònics, analògic, simbòlic o matemàtic)
  • L’edifici com a sistema energètic.
  • Building Energy Modeling (BEM): característiques del model analític per al càlcul energètic (zones tèrmiques, espais i superfícies analítiques, programació d’ús, etc.)
  • Creació del model analític para el càlcul energètic (Revit, Design Builder)
  • Interoperabilitat BIM i eines de simulació (gbXML, formats per al càlcul energètic); (comparatius formats gbXML-IFC)
 • Anàlisis del cicle de vida de l'edifici . [2-Gestió de dades]
  • Nou concepte de desenvolupament sostenible i arquitectura regenerativa.
  • Economia circular /ACV Anàlisis del cicle de vida de l'edifici/C2C (Cradle to Cradle)/ el tancament dels cicles de materials en l’edificació.
  • BAMB Building as Material Bank/MPs-Material Passports/ Material Database.
 • Fluxos de treball de l’anàlisi energètica BIM. [3-Gestió d'informació]
  • Autodesk Revit Insight
  • Anàlisi energètica i optimització d’energia; anàlisis de radiació solar i il·luminació natural (compliment LEED)
  • Autodesk Green Building Studio
  • Sefaira Anàlisis de sostenibilitat para el disseny conceptual
  • Design Builder (gbXML) 
  • EnergyPlus [2-Gestió de dades]-programació
7 ECTS 42h
+
Semipresencial
Inicis a la Programació, Tractament de Bases de Dades, explotació de la Informació i aplicació d'Intel.ligència artificial
 • Introducció:
  • Objectiu de la gestió de bases de dades, generació d'informació i creació de coneixement
 • Metodologia per a la definició de: Capes d'informació, Model digital, Nivell de definició i anàlisi.
 • El BIM com a part de la definició del model digital.
 • Implementació pràctica de: Anàlisi ambiental, Open Studio.
 • Requisits del model de certificació energètica.
 • Teledetecció (Remote Sensing).
 • Descàrrega de dades de satèl·lit dels projectes Landsat i/o Sentinel (les més habituals).
 • Explicació de la resolució de les dades que proporcionen aquests satèl·lits: espacial, espectral i temporal.
 • Interpretació de les metadades que proporcionen els satèl·lits, necessari per al càlcul dels diferents indicadors a partir de les dades dels instruments dels satèl·lits.
 • Càlcul d'indicadors ambientals a partir d'imatges multibanda. El més estès i fàcil de comprendre és el NDVI (Normalized Difference Vegetation Índex) per determinar el vigor de la coberta vegetal.
 • Càlcul de la temperatura del sòl (en oposició a la temperatura de l'aire).
 • Evolució temporal dels índexs.
 • Mapes de classificació de cobertes de sòl
Models digitals d'elevacions.
  • Descàrrega del model digital d'elevacions (DEM).
  • Càlcul de diferents paràmetres morfològics a partir del DEM (pendent, orientació).
  • Càlcul d'Inter visibilitat, conques visuals.
  • Dades dels períodes de retorn de l'agència catalana de l'aigua, càlcul d'escorrenties.
  • Bases de Dades, cadastre.
 • Models de malles i núvol.
1 ECTS 6h
+
Semipresencial
Anàlisi del Model Digital amb Informació Social
 • Introducció:
  • Objectius i camp d'aplicació
 • Metodologia per a l'avaluació del comportament social en els models digitals:
  • Definició i estat de l'art.
  • Normativa d'aplicació.
  • Categories, aspectes i indicadors.
  • Mètodes de càlcul.
  • Indicadors socials
 • Anàlisis del Cicle de vida (CV) d'un projecte de construcció amb indicadors socials (segons models d'avaluació social internacionals).
 • Implementació.
2 ECTS 12h
+
Semipresencial
Anàlisi del Model Digital amb Informació Econòmica
 • Introducció:
  • Objectiu i camp d'aplicació del Life Cycle Costing.
 • Metodologia per a l'avaluació del comportament econòmic en models digitals:
  • Definició i estat de l'art.
  • Normativa d'aplicació.
  • Indicadors econòmics:
   • Mètodes de càlcul
   • Aplicació en l'àmbit nacional, europeu i internacional
 • Anàlisis del cost del cicle de vida (CCV) d'un projecte/obra amb indicadors econòmics.
 • Implementació.
 • Anàlisi i execució del càlcul del cost del cicle de vida.
 • Descripció de l'IFC i ús.
 • Funcionament i bases de dades de DYNAMO.
 • Procés de creació de paràmetres i exportació a IFC amb DYNAMO.
La UPC School es reserva el dret de modificar el contingut del programa, que pot variar per a una major adaptació als objectius del curs.
Titulació
Títol de postgrau en Sostenibilitat Digital a la Construcció, expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut del previst en l'art. 7.1 de la Llei Orgànica 2/2023, de 22 de març, del Sistema Universitari, i l'art. 36 del Reial Decret 822/2021, de 28 de setembre, pel que s'estableix l'organització dels ensenyaments universitaris i del procediment d'assegurament de la seva qualitat. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària prèvia oficial. De no ser així, l'estudiant obtindrà un certificat d'aprofitament del programa superior expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya. Els estudis de formació permanent de la Universitat Politècnica de Catalunya s'aproven anualment pel Consell de Govern de la Universitat. (Veure dades que consten al certificat).

Metodologia d'aprenentatge

La metodologia docent del programa facilita l'aprenentatge de l'estudiantat i l'assoliment de les competències necessàries.

El programa es realitzarà mitjançant sessions síncrones i asíncrones, i amb un Workshop final presencial.

Les sessions síncrones en directe es realitzaran els dilluns i dimecres.

Les sessions asíncrones seran 6 al llarg del programa i es realitzaran en divendres. Es facilitaran materials digitals elaborats pels professors de les assignatures en qüestió, i la seva visualització serà obligatòria pel seguiment de l’assignatura. Es facilitaran amb anterioritat, i s’establirà un dia concret amb la connexió d’un professor atenen i resolen dubtes.

Per finalitzar el Postgrau es realitzarà un Workshop presencial de quatre matins, amb sessions magistrals i de debat per tancar els continguts del programa.


Eines d'aprenentatge
Sessions magistrals participatives
S'exposen els fonaments conceptuals dels continguts a impartir, tot promovent la interacció amb els estudiants per guiar-los en l'aprenentatge dels diferents continguts i el desenvolupament de les competències establertes.
Resolució d'exercicis
Es treballen les solucions mitjançant l'exercitació de rutines, l'aplicació de fórmules o algoritmes i se segueixen procediments de transformació de la informació disponible i la interpretació dels resultats.
Estudi de casos
Es presenten situacions reals o hipotètiques en les quals els estudiants, de forma plenament participativa i pràctica, analitzen la situació, plantegen les diferents hipòtesis i comparteixen les seves pròpies conclusions.
Workshops
Es dona suport als estudiants en la realització d'un treball pràctic grupal i en el qual s'hi van incorporant sessions teòriques que aporten les eines i coneixements necessaris per aconseguir un resultat. Es realitza un intercanvi d'idees i resultats entre tots els grups participants.
Sistemes de comunicació avançats asíncrons
Eines que faciliten una comunicació àgil, clara i adaptada a cada situació (conferències gravades, vídeo-xats, fòrums, etc.).
Sessions en Streaming
Sessions en vídeo síncrones, dinamitzades per un professor, que tenen com a objectiu treballar casos pràctics o resoldre exercicis o dubtes. També es realitzen conferències sobre una temàtica concreta. Aquestes sessions es programaren en el calendari.
Criteris d'avaluació
Assistència
Es requereix com a mínim el 80% d'assistència a les hores lectives.
Grau de participació
S'avalua la contribució activa dels estudiants en les diferents activitats proposades per l'equip docent.
Elaboració de treballs
Estudis sobre una temàtica determinada, individual o grupal, on s'avalua la qualitat i la profunditat dels treballs, entre d'altres.
Pràctiques i borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space l'estudiantat podrà visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La borsa de treball de la UPC School té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Campus virtual
L'estudiantat d'aquest postgrau tindrà accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre l'alumnat, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar notes, etc.

Equip docent

Direcció Acadèmica
 • Alfaro Garrido, Licinio José
  Alfaro Garrido, Licinio José
  info

  Arquitecte per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Arquitecte Tècnic per la UPC. Màster en Arquitectura, Energia i Clima per la UPC. Professor associat en el departament de Tecnologia a l'Arquitectura de la UPC. Docent en el Màster d'Indústria 4.0. de la UPC School, en el Màster en Digital Building for 3D Modeling and Construction de la Fundació CIM (computer integrated manufacturing) i en el màster en Certificació de Disseny Sostenible i Arquitectura Bioclimàtica de la Universitat de Barcelona. Actualment, Cap del departament de construcció sostenible de l'nstitut de Tecnològia de la Construcció (ITeC).
 • Navarro Delgado, Isidro
  Navarro Delgado, Isidro
  info
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Doctor Arquitecte per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Professor del departament de Representació Arquitectònica de la UPC. Professor en aplicació de RA i RV en diverses universitats UPC, UB, UdG, LA SALLE-URL, UPF, UNIR, ESADE i EAE. Investigador acreditat (AQU) en aplicació de noves tecnologies en diversos sectors (arquitectura, videojocs, fisioteràpia, disseny, multimèdia, etc.). Investigador membre del grup ADR&M de la UPC, amb publicació de +40 articles científics en revistes i congressos nacionals europeus i internacionals. Participació en comitès de revisió de congressos científics, en projectes coordinats amb ajudes FEDER, projectes R+D nacionals dels programes, MINECO, REPTES, AGAUR i altres projectes europeus R+D+I competitius. Emprenedor en sector tecnològic amb empresa per al desenvolupament de projectes de RA i RV (CEO en Labs4Reality) i consultor BIM-AEC amb estudi propi d'Arquitectura (CEO en Inarquitectura).
Professorat
 • Alfaro Garrido, Licinio José
  info

  Arquitecte per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Arquitecte Tècnic per la UPC. Màster en Arquitectura, Energia i Clima per la UPC. Professor associat en el departament de Tecnologia a l'Arquitectura de la UPC. Docent en el Màster d'Indústria 4.0. de la UPC School, en el Màster en Digital Building for 3D Modeling and Construction de la Fundació CIM (computer integrated manufacturing) i en el màster en Certificació de Disseny Sostenible i Arquitectura Bioclimàtica de la Universitat de Barcelona. Actualment, Cap del departament de construcció sostenible de l'nstitut de Tecnològia de la Construcció (ITeC).
 • Casals Fernandez, Jordi
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer en Geomàtica i Topografia. Màster en Geographic Information System per ESRI i la Univeridad Católica San Antonio de Múrcia. Actualment és membre investigador del Laboratori Virtual d'Innovació Modelant l'Arquitectura i la Ciutat (VIMAC) de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona de la Universitat Politècnica de Catalunya.
 • Christen Marote, Sebastián
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Graduat en Arquitectura Tècnica per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Actualment és tècnic auxiliar en el departament de Construcció Sostenible, ITeC, especialitzat en recerca i desenvolupament de projectes Horizon Europe i gestió ambiental.
 • Christodoulou, Marilena
  info
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Doctora en Arquitectura per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Màster en Advanced Design and Digital Architecture per la Elisava Facultat de Disseny i Enginyeria de Barcelona. Professora associada del departament de representació arquitectònica a l'ETSAB, UPC. Professora col·laboradora a la Universitat Oberta de Catalunya, impartint classes de Fabricació Digital, així com a Zigurat Global Institute of Technology ensenyant introducció a la programació (Python) i Grasshopper en el postgrau de Disseny Paramètric amb Programació Visual en BIM. També col·labora amb ENTI, Universitat de Barcelona impartint classes d'iniciació a la realitat virtual.
 • Gauthier i Amigó, Alexandre
  info

  Arquitecte per la Universitat Politècnica de catalunya (UPC). Professor associat (Departament de Tecnologia de l'Arquitectura). Màster universitari de recerca en gestió i Valoració Urbana. Màster en Sistemes d'Informació Geogràfica. Curs d'Estudis de Viabilitat de Projectes Urbans i Immobiliaris. Responsable tecnologia i Spatial Data Departament d'Urbanisme (Ajuntament de Santa Susanna). Professionalment, aplica la seva experiència en tecnologia i processament de dades en el desenvolupament i planificació del territori, anàlisis ambientals, així com en la gestió urbanística.
 • Ianni, Manuela
  info
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Doctora en Arquitectura per La Salle, Universitat Ramon Llull (URL). Professora del departament de Representació Arquitectònica de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Professora i Coordinadora de Màsters en Metodologia BIM i Arquitectura Sostenible per l'Institut de Formació Contínua a la Universitat de Barcelona (UB). Formadora en Metodologia BIM a la Fundació Laboral de la Construcció (FLC). Col·labora com a consultora amb empreses d'arquitectura, paisatgisme i enginyeres implementant la metodologia BIM per millorar l'eficiència energètica i reduir l'impacte ambiental negatiu dels edificis.
 • Lucas Masero, Jose
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer d'Edificació per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Postgrau en BIM Manager pel Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i enginyers d'Edificació de Barcelona (CAATEEB). Formador BREEAM ÉS en els esquemes Habitatge, Nova Construcció, Urbanització i Ús. Actualment investigador del Departament de Construcció Sostenible de l'Institut de Tecnologia de la Construcció (ITeC) amb més de 8 anys d'experiència, on participa en diversos projectes europeus relacionats amb la digitalització i la base de dades ambiental BEDEC Sostenibilitat com a responsable. Expert en Anàlisi de Cicle de Vida i digitalització.
 • Moya Sala, Joaquim Narcis
  info
  Veure perfil a futur.upc
  Doctor Arquitecte per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Acreditat de lector per la AQU. Professor Associat del departament de Representació Arquitectònica de la UPC. Actualment director de I+D a APOGEA CONSULTING. Expert tractament de superfícies complexes així com en Dynamo, Grasshopper, C#, format IFC, Rhinoscript, visual Basic, Autolisp, Html i JavaScript. Àmplia trajectòria en treballs de programació per a despatxos i enginyeries.
 • Navarro Delgado, Isidro
  info
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Doctor Arquitecte per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Professor del departament de Representació Arquitectònica de la UPC. Professor en aplicació de RA i RV en diverses universitats UPC, UB, UdG, LA SALLE-URL, UPF, UNIR, ESADE i EAE. Investigador acreditat (AQU) en aplicació de noves tecnologies en diversos sectors (arquitectura, videojocs, fisioteràpia, disseny, multimèdia, etc.). Investigador membre del grup ADR&M de la UPC, amb publicació de +40 articles científics en revistes i congressos nacionals europeus i internacionals. Participació en comitès de revisió de congressos científics, en projectes coordinats amb ajudes FEDER, projectes R+D nacionals dels programes, MINECO, REPTES, AGAUR i altres projectes europeus R+D+I competitius. Emprenedor en sector tecnològic amb empresa per al desenvolupament de projectes de RA i RV (CEO en Labs4Reality) i consultor BIM-AEC amb estudi propi d'Arquitectura (CEO en Inarquitectura).
 • Quintero Palacios, Tatiana
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyera d'Edificació per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Màster en Sostenibilitat i eficiència energètica per la Salle Universitat Ramon Llul. Actualment personal tècnic del departament de Construcció Sostenible de l'Institut de Tecnologia de la Construcció (ITeC), on dirigeix treballs per a projectes europeus i a escala nacional.
 • Silva Gandola, Laura Leticia
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyera Civil per la Universitat d'Alacant (UA). Enginyera tècnica d'Obres Públiques per la UA. Màster en Automatització i Telecontrol per a la Gestió de Recursos Hídrics i Energètic per la Universitat Miguel Hernández (UMH). Actualment personal tècnic del departament de Construcció Sostenible de l'Institut de Tecnologia de la Construcció (ITeC), on dirigeix treballs per a projectes europeus i a escala nacional.

Entitats col·laboradores

Socis estratègics
 • Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya - ITEC
  • Participa en el disseny dels continguts de l'estudi i vetlla per la seva adequació a les necessitats de l'entorn professional.
  • Aporta docents i conferenciants.
  • Difon l'estudi en l'entorn professional i àmbit d'expertesa.

Sortides professionals

 • Gestor energètic d'edificis.
 • Project mànager d'edificis de consum d'energia gairebé nul (nZEB).
 • Consultor tècnic en sostenibilitat i eficiència energètica en la construcció.
 • Especialista en rehabilitació energètica.
 • Assessor / consultor en edificació sostenible.

Notícies

Notícies del Blog
Construmat 2024, amb la participació de professors UPC School i el soci col·laborador ITeC
Construmat 2024, amb la participació de professors UPC School i el soci col·laborador ITeC
31-05-2024
Construmat 2024, amb la participació de professors UPC School i el soci col·laborador ITeC
Construmat 2024, amb la participació de professors UPC School i el soci col·laborador ITeC
31-05-2024
Participació destacada de la UPC School a REBUILD 2024
Participació destacada de la UPC School a REBUILD 2024
05-04-2024
Vídeos
El futur de la construcció | Entrevista amb Licinio Alfaro de l'ITeC

Sol·licita informació o l'admissió

Informació i orientació:
Cecilia Salas Silva
(34) 93 706 80 35
Sol·licitud rebuda!
Un cop registrem la teva petició, rebràs confirmació per correu electrònic i ens posarem en contacte amb tu.

Gràcies pel teu interès en els nostres programes formatius.
Error
Per un error en la connexió a la base de dades la teva sol·licitud no s'ha pogut cursar. T'agrairem que repeteixis el procés més tard o bé que et posis en contacte amb nosaltres trucant al (34) 93 112 08 08 o enviant-nos un correu electrònic a: webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Has superat el tamany màxim del fitxer
 • Si tens algun dubte sobre el postgrau.
 • Si vols iniciar els tràmits per matricular-te.
Com iniciar l'admissió
Per iniciar el procés d'inscripció a aquest programa cal omplir i enviar el formulari que trobaràs al peu d'aquestes línies.

A continuació, rebràs un correu electrònic de benvinguda on es detallaran els tres passos a seguir per formalitzar el procés d'inscripció:

1. Completar i confirmar les teves dades personals.

2. Validar el teu currículum vitae i adjuntar la documentació addicional requerida, en cas que sigui necessària per a l'admissió.

3. Pagar 110€ en concepte de drets d'inscripció al programa. L'import d'aquests drets es descomptarà de la quantia total de la matrícula i només es retornarà en cas de no resultar admès.

Un cop realitzat el pagament de drets i disposem de tota la documentació, valorarem la teva candidatura i, si has estat admès al curs, t'enviarem la carta d'admissió. En aquest document obtindràs tots els detalls per formalitzar la matrícula al programa.

  política de protecció de dades

* Camps obligatoris

Informació bàsica o primera capa sobre protecció de dades

Responsable

Fundació Politècnica de Catalunya (en endavant, FPC). + INFORMACIÓ

Finalitat

Contestar les sol·licituds d’informació de l’interessat sobre activitats de formació gestionades o realitzades per l’FPC . + INFORMACIÓ

Establiment o manteniment de relació acadèmica amb l’interessat. + INFORMACIÓ

Enviar informació sobre les activitats de l'FPC. + INFORMACIÓ

Legitimació

Consentiment de l'interessat. + INFORMACIÓ

Interès legítim en el desenvolupament de la relació acadèmica. + INFORMACIÓ

Destinataris

No hi ha cessions o comunicacions.

Drets

Accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat. + INFORMACIÓ

Dades de contacte del delegat de protecció de dades

info.dpo@fpc.upc.edu

Informació addicional

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Termini de conservació

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Serveis de pagament

En cas que l’interessat formalitzi la relació amb l’FPC, l’ordenant (interessat) autoritza i dóna el seu consentiment al càrrec, per tant, amb renuncia expressa al dret de devolució sobre el càrrec.


Enviar