Aquest lloc web utilitza cookies

El lloc web de la Fundació Politècnica de Catalunya utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar l'experiència de navegació i amb finalitats estadístiques. Per obtenir més informació sobre les cookies podeu consultar la política de cookies.

Configurar cookies
Permetre totes les cookies
Campus
MY_TECH_SPACE


Entrar
Campus en manteniment
Usuari i/o clau incorrectes
No tens cap entorn actiu
El teu accés ha estat restringit. Consulta amb el departament d'administració
Per problemes tècnics el campus virtual és inaccessible. Estem treballant per solucionar-ho. Disculpa les molèsties.
No tens autorització per fer aquesta crida. Pots consultar a webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Has superat el nombre màxim d'intents. El teu usuari està bloquejat temporalment. Torna a accedir d'aquí a una estona.
Has d'introduir l'usuari del campus no un correu electrònic
Has de fer la verificació per comprovar que no ets un robot.
Inici   >  Màsters i postgraus  >  Formació  >  Postgrau en Technical Artist for Video Games
T'assessorem! Sol·licita informació o l'admissió
 • discount

  BENEFICIA'T DE CONDICIONS ESPECIALS EN LA MATRÍCULA FINS AL 25 DE JULIOL!

  CONSULTA AMB LA TEVA ASSESSORA!

Presentació

Edició
1a Edició
Crèdits
30 ECTS (180 hores lectives)
Modalitat
Semipresencial
Totes les assignatures es faran en línia excepte 4 sessions que es faran a Social Point i al CITM, i les defenses de projecte que també es realitzaran de manera presencial.

Idioma d'impartició
Espanyol
Preu
4.500€
Condicions especials en el pagament de la matrícula i campanya 0,7%
Aprofita les condicions especials de matrícula en aquesta ronda d'admissió! Formalitza la teva matrícula fins al 25 de juliol. Consulta amb la teva assessora.
Dates de realització
Inici classes: 29/10/2024
Fi classes: 11/03/2025
Fi programa : 27/03/2025
Horari
Dimarts: 17:00 a 20:00
Dimecres: 17:00 a 20:00
Dijous: 17:00 a 20:00
Les sessions presencials s'informaran al calendari amb antelació i es realitzaran en el mateix horari que les sessions en línia.

Lloc de realització
Campus UPC Terrassa - Edifici CITM
C/ de la Igualtat, 33
Terrassa
Per què aquest postgrau?
La indústria del videojoc a Espanya ha experimentat un fort i constatat creixement (s'espera un increment el 2024 del 84,24% respecte al 2020 en facturació anual), situant-se com el líder de l'oci audiovisual interactiu al país, segons l'Associació Espanyola de Videojocs (AEVI). En aquest context, el perfil del Technical Artist ha esdevingut fonamental per al sector. La seva participació és crucial en la producció de videojocs, ja que afavoreix una sinergia efectiva entre l'equip d'art i el de programació i garanteix resultats impressionants visuals.

La complexitat creixent i sofisticació dels videojocs actuals han augmentat la demanda d'efectes visuals. Aquí és on el Technical Artist té un paper indispensable. Aquest professional és responsable d'implementar efectes especials i visuals que captiven els jugadors, creant experiències immersives. A més, la seva capacitat per col·laborar estretament amb diferents equips garanteix la integració amb èxit dels aspectes artístics i tècnics del joc. S'espera un augment de llocs de treball d'aquest perfil del 21,10% segons el llibre Blanco de 2021.

El postgrau de Technical Artist es presenta com una oportunitat única per als professionals de la indústria dels videojocs. El programa ofereix una connexió directa amb el sector, ja que inclou professionals experimentats en el disseny i desenvolupament de videojocs. Els participants adquiriran habilitats essencials per exercir-se com a Technical Artist i podran liderar projectes en aquest camp en constant evolució. Així, el postgrau proporciona una base sòlida per treballar als departaments tècnics de producció de videojocs, assegurant una progressió sòlida a les seves carreres professionals. A més, el postgrau utilitza Unity, el programa més utilitzat en la indústria, per garantir l'aprenentatge de les eines més avançades i demandades.
Impulsat per:
Objectius
El postgrau de Technical Artist està dissenyat per preparar als alumnes per a una carrera d'èxit com a professionals en aquest camp especialitzat. En finalitzar el postgrau, els alumnes seran capaços de:

 • Optimitzar i comprendre les necessitats específiques d'un projecte en el rol de Technical Artist, assegurant que els treballs dins del projecte es realitzin de manera eficient i eficaç.
 • Prendre decisions rellevants que tinguin un impacte directe en la producció d'un videojoc, utilitzant els seus coneixements tècnics i artístics per millorar la qualitat i l'experiència del joc.
 • Aplicar les metodologies de treball més avançades i reconegudes de la indústria dels videojocs, garantint una pràctica professional alineada amb els estàndards més actuals.
 • Posar en pràctica els coneixements adquirits en el desenvolupament de projectes reals com a Technical  Artist, demostrant la seva capacitat per afrontar els reptes tècnics i artístics d'un joc.
 • Adquirir una sòlida formació multidisciplinària que abasti totes les àrees implicades en la creació d'un videojoc, incloent-hi aspectes tècnics, artístics i de disseny.
 • Desenvolupar una visió de negoci integral, comprenent les tendències actuals i futures del sector dels videojocs des de la perspectiva d'un Technical Artist.
A qui va dirigit?
 • Professionals del sector del videojoc.
 • Desenvolupadors d’aplicacions.
 • Perfils de l’àmbit de la programació i l’art que vulguin gestionar un videojoc com a Technical Artist.
 • Altres professionals afins que necessitin conèixer en profunditat la professió d’un Technical Artist per al desenvolupament de la seva activitat professional.

Continguts formatius

Relació d'assignatures
3 ECTS 18h
En línia
Continguts i tècniques procedurals
 • Mètodes de generació de models, il·luminació, materials procedurals i modulars.
 • Tècniques de simulació de materials, parametrització i exportació.
 • Scripts per la generació d'elements i automatització de processos gràfics.
2 ECTS 12h
+
Semipresencial
Motors per a videojocs
 • Organització i renderització d’escenes 3D en temps real.
 • Integració i utilització de sistemes d’il·luminació, d’animació, d'efectes visuals i de càmera.
5 ECTS 30h
+
Semipresencial
Programació gràfica per a videojocs
 • Estat actual i diferents possibilitats de la informàtica gràfica en el desenvolupament de videojocs.
 • Tècniques i llenguatges per la programació gràfica sobre GPU’s.
 • Programació de shaders.
 • Computer shaders.
3 ECTS 18h
+
Semipresencial
Escenografies i il·luminació
 • Metodologies de disseny d’escenaris.
 • La il·luminació com un recurs artístic i de comunicació (amb el jugador).
 • Mètodes de generació d’escenaris (en temps real).
 • Anàlisi de la narrativa.
9 ECTS 54h
+
Semipresencial
Animació i VFX a temps real
 • Disseny i producció d’animacions i VFX, en 2D i 3D per ser executats en temps real.
 • Rigging i skinning de personatges bipeds.
 • Comprendre i aplicar l’anàlisi de la comunicació gràfica i expressivitat.
3 ECTS 18h
+
Semipresencial
Tècniques d'optimització per a plataformes i dispositius
 • Mètodes d’anàlisi de característiques i requeriments de diferents plataformes i dispositius.
 • Mètodes de mesurament de l'acompliment i optimització de videojocs en diferents components de hardware (GPU, CPU).
 • Tècniques d'acceleració per al renderitzat en temps real.
 • Optimització de la geometria i millora del rendiment de la il·luminació, les ombres a temps real i els efectes atmosfèrics. Compressió de textures.
 • Disseny de pla d’escalabilitat.
5 ECTS 30h
+
Semipresencial
Projecte
S’abordarà un cas específic, seleccionant un videojoc existent i aplicant les seves competències en el rol de Technical VFX Artist. Utilitzaran una combinació d'eines i metodologies, avaluaran diversos aspectes tècnics i artístics del videojoc, com ara l'optimització, la integració d'assets, els efectes visuals, l'ús de shaders, la il·luminació, entre altres.

Es fomentarà l’aplicació d’una visió crítica per a identificar possibles millores i solucions als problemes trobats. Demostraran la seva capacitat d'anàlisi, resolució de problemes i aplicació dels coneixements adquirits.

Es dissenyarà el pipeline i les seves tècniques i eines associades, així com el pla d’escalabilitat.
La UPC School es reserva el dret de modificar el contingut del programa, que pot variar per a una major adaptació als objectius del curs.
Titulació
Títol de postgrau en Technical Artist for Video Games, expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut del previst en l'art. 7.1 de la Llei Orgànica 2/2023, de 22 de març, del Sistema Universitari, i l'art. 36 del Reial Decret 822/2021, de 28 de setembre, pel que s'estableix l'organització dels ensenyaments universitaris i del procediment d'assegurament de la seva qualitat. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària prèvia oficial. De no ser així, l'estudiant obtindrà un certificat d'aprofitament del programa superior expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya. Els estudis de formació permanent de la Universitat Politècnica de Catalunya s'aproven anualment pel Consell de Govern de la Universitat. (Veure dades que consten al certificat).

Metodologia d'aprenentatge

La metodologia docent del programa facilita l'aprenentatge de l'estudiantat i l'assoliment de les competències necessàries.

Al llarg del postgrau es realitzaran diferents projectes connectats entre si per tal d’aplicar els coneixements adquirits per cada assignatura. El programa està dissenyat per generar la implicació de l'estudiant a partir d'una bona planificació, d'un ritme acurat i d'un seguiment proper al llarg de tot el programa, per part de la direcció acadèmica i del professorat.


Eines d'aprenentatge
Sessions magistrals participatives
S'exposen els fonaments conceptuals dels continguts a impartir, tot promovent la interacció amb els estudiants per guiar-los en l'aprenentatge dels diferents continguts i el desenvolupament de les competències establertes.
Sessions pràctiques a l'aula
S'apliquen els coneixements en un entorn real o hipotètic, on s'identifiquen i treballen aspectes específics per facilitar la comprensió, amb el suport dels docents.
Estudi de casos
Es presenten situacions reals o hipotètiques en les quals els estudiants, de forma plenament participativa i pràctica, analitzen la situació, plantegen les diferents hipòtesis i comparteixen les seves pròpies conclusions.
Tutories
Es dona suport tècnic als estudiants en el desenvolupament del projecte final, en funció de la seva especialitat i de la temàtica del projecte.
Criteris d'avaluació
Assistència
Es requereix com a mínim el 80% d'assistència a les hores lectives.
Elaboració de treballs
Estudis sobre una temàtica determinada, individual o grupal, on s'avalua la qualitat i la profunditat dels treballs, entre d'altres.
Realització i presentació del projecte final
Projectes individuals o grupals en els quals s'apliquen els continguts impartits en el programa. El projecte pot estar basat en casos reals i comprendre la identificació d'una problemàtica, el disseny de la solució, la seva implementació o un pla de negoci. Comptarà amb una presentació i defensa pública del mateix projecte.
Pràctiques i borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space l'estudiantat podrà visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La borsa de treball de la UPC School té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Campus virtual
L'estudiantat d'aquest postgrau tindrà accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre l'alumnat, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar notes, etc.

Equip docent

Direcció Acadèmica
 • Fonts Gonzalez, Elisabet
  info

  Doctora en Ciències i Noves Tecnologies i Llicenciada en Comunicació Audiovisual. Actualment, exerceix com a directora acadèmica del Postgrau de Technical Artist de la UPC School. A més, és docent i coordinadora de treballs de fi de grau al CITM, on imparteix assignatures centrades en l'animació 3D, l'animació 2D i l'art digital en diversos àmbits. Ha col·laborat també amb la Universitat de Barcelona, la Universitat de Vic i l'ESCAC. En l'àmbit professional, ha treballat com a proveïdora de serveis audiovisuals per a The Walt Disney Company, concretament al canal d'esports ESPN dels Estats Units.
Professorat
 • Atance Herrera, Arturo
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Titulat en Animació 3D, Videojocs i Entorns Interactius al Centre Sant Ignasi Sarrià. Actualment Senior Technical Artist a Socialpoint (Zynga / TakeTwo). Anteriorment va treballar com a developer i Technical artist a Ivanovich Games en jocs mobile i VR per a consoles, PC i Headsets Standalone. Té una experiència de 9 anys a la indústria de videojocs.
 • Breto Morodo, Sheila
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Dissenyadora Digital amb menció en Disseny Gràfic per la Universitat Internacional de La Rioja (UNIR) i Màster en Concept Art per Voxel School. Apassionada de les llampades i les explosions, actualment treballa com a VFX artist a Socialpoint (Zynga / TakeTwo). Anteriorment, es va exercir com a freelance digital artist desenvolupant tant concept art com il·lustracions per a múltiples projectes.
 • Fonts Gonzalez, Elisabet
  info

  Doctora en Ciències i Noves Tecnologies i Llicenciada en Comunicació Audiovisual. Actualment, exerceix com a directora acadèmica del Postgrau de Technical Artist de la UPC School. A més, és docent i coordinadora de treballs de fi de grau al CITM, on imparteix assignatures centrades en l'animació 3D, l'animació 2D i l'art digital en diversos àmbits. Ha col·laborat també amb la Universitat de Barcelona, la Universitat de Vic i l'ESCAC. En l'àmbit professional, ha treballat com a proveïdora de serveis audiovisuals per a The Walt Disney Company, concretament al canal d'esports ESPN dels Estats Units.
 • Frigoli Lifman, Ariel
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Dissenyador Gràfic per la Fundació Gutenberg i Màster en Motion Graphics per la BAU, Centre Universitari d'Arts i Disseny. Actualment treballa com a VFX artist a Socialpoint (Zynga / TakeTwo). Durant els últims deu anys ha treballat en la indústria dels videojocs com a technical artist per a Omnidrone, a Scopely Studio i com a marketing artist per a Ubisoft i Digital Chocolate. Acumula més de vint-i-tres anys treballant en la indústria audiovisual, exercint-se com a fotògraf, dissenyador gràfic, web, motion designer i postproducció digital. En paral·lel realitza tasques de docència a universitats i altres institucions, així com a empreses.
 • Grases Martínez, Enric
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Màster en Videojocs per la UPC i Màster en tècniques avançades d'animació per ordinador a l'ESCAC. Actualment és el Lead Technical Artist de Socialpoint (Zynga / TakeTwo) a càrrec de tota la part artistico-tècnica de l'empresa. Acumula més de 20 anys com a Technical Artist repartides en empreses de videojocs especialitzades en VR, AR i mòbil, i més de 15 anys com a 3D Generalist i 3D Environment Artist en empreses multimèdia. Ha exercit també com a professor de cicles superiors d'Animació i Videojocs al CIFOG durant 6 anys.
 • Martí Martínez, Marc
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Titulat en disseny digital i tecnologies multimedia pel Centre de la Imatge i Tecnologia Multimèdia (UPC).
  Actualment, cap del departament d'Art a Socialpoint (Zynga / TakeTwo). Anteriorment, cap d'art d'entorns 3d a Gameloft. Fundador i director d'art a la empresa de realitat virtual Insideo i manager dels d'equips d'infografia a 4DVirtual (grup Optalia). Acumula més de 15 anys d'experiència en la industria del videojoc treballant en IP's com Minions, Playmobile o Avatar, i més de 20 en el camp de la multimèdia i visualització 3d en temps real amb clients com Audi, laCaixa o Basf.
 • Martinez Pacheco, Amadeo
  info

  Titulat en cinema d'animació tradicional i 3D per 9Zeros, actualment exerceix com a productor d'art a Socialpoint (Zynga / TakeTwo). A més, va ser Co-Fundador i director d'art a Down to Moon, una startup dedicada a la creació de jocs F2P per a dispositius mòbils. Anteriorment, va ocupar el lloc d'artista sènior a Gameloft. Compta amb una experiència acumulada de 20 anys a la indústria de videojocs per a mòbils.
 • Mayor Taborda, Juan Camilo
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Titulat en Disseny i Desenvolupament de Videojocs per l'Escola Universitària de Disseny, Innovació i Tecnologia (ESNE). Màster en Technical VFX Artist per la VoxelSchool. Amb cinc anys d'experiència a la indústria del videojoc, ha treballat com a programador i artista tècnic en empreses com WakeUp&Smile i VivaGames. Actualment treballa com a artista tècnic a Socialpoint (Zynga / TakeTwo).

Entitats col·laboradores

Socis estratègics
 • Social Point, S.L.
  • Participa en el disseny dels continguts de l'estudi i vetlla per la seva adequació a les necessitats de l'entorn professional.
  • Aporta docents i conferenciants.
Socis col·laboradors
 • Grup de recerca DiCode: Digital Culture and Creative Technologies Research Group

Sortides professionals

- Technical Artist
- Programador Gràfic
- VFX Artist
- Animator Artist

Notícies

Notícies del Blog
Elisabet Fonts: "El Technical Artist integra la visió artística i tècnica que li dona coherència a un videojoc"
Elisabet Fonts: "El Technical Artist integra la visió artística i tècnica que li dona coherència a un videojoc"
18-12-2023
Elisabet Fonts: "El Technical Artist integra la visió artística i tècnica que li dona coherència a un videojoc"
Elisabet Fonts: "El Technical Artist integra la visió artística i tècnica que li dona coherència a un videojoc"
18-12-2023

Sol·licita informació o l'admissió

Informació i orientació:
Eva Villanueva Beltrán
(34) 93 112 08 83
Sol·licitud rebuda!
Un cop registrem la teva petició, rebràs confirmació per correu electrònic i ens posarem en contacte amb tu.

Gràcies pel teu interès en els nostres programes formatius.
Error
Per un error en la connexió a la base de dades la teva sol·licitud no s'ha pogut cursar. T'agrairem que repeteixis el procés més tard o bé que et posis en contacte amb nosaltres trucant al (34) 93 112 08 08 o enviant-nos un correu electrònic a: webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Has superat el tamany màxim del fitxer
 • Si tens algun dubte sobre el postgrau.
 • Si vols iniciar els tràmits per matricular-te.
Com iniciar l'admissió
Per iniciar el procés d'inscripció a aquest programa cal omplir i enviar el formulari que trobaràs al peu d'aquestes línies.

A continuació, rebràs un correu electrònic de benvinguda on es detallaran els tres passos a seguir per formalitzar el procés d'inscripció:

1. Completar i confirmar les teves dades personals.

2. Validar el teu currículum vitae i adjuntar la documentació addicional requerida, en cas que sigui necessària per a l'admissió.

La UPC School requerirà, a més del currículum, la següent documentació addicional per a la preinscripció a aquest Postgrau:
  Es realitzarà una entrevista personal online prèvia a l'acceptació al postgrau.

3. Pagar 110€ en concepte de drets d'inscripció al programa. L'import d'aquests drets es descomptarà de la quantia total de la matrícula i només es retornarà en cas de no resultar admès.

Un cop realitzat el pagament de drets i disposem de tota la documentació, valorarem la teva candidatura i, si has estat admès al curs, t'enviarem la carta d'admissió. En aquest document obtindràs tots els detalls per formalitzar la matrícula al programa.

  política de protecció de dades

* Camps obligatoris

Informació bàsica o primera capa sobre protecció de dades

Responsable

Fundació Politècnica de Catalunya (en endavant, FPC). + INFORMACIÓ

Finalitat

Contestar les sol·licituds d’informació de l’interessat sobre activitats de formació gestionades o realitzades per l’FPC . + INFORMACIÓ

Establiment o manteniment de relació acadèmica amb l’interessat. + INFORMACIÓ

Enviar informació sobre les activitats de l'FPC. + INFORMACIÓ

Legitimació

Consentiment de l'interessat. + INFORMACIÓ

Interès legítim en el desenvolupament de la relació acadèmica. + INFORMACIÓ

Destinataris

No hi ha cessions o comunicacions.

Drets

Accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat. + INFORMACIÓ

Dades de contacte del delegat de protecció de dades

info.dpo@fpc.upc.edu

Informació addicional

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Termini de conservació

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Serveis de pagament

En cas que l’interessat formalitzi la relació amb l’FPC, l’ordenant (interessat) autoritza i dóna el seu consentiment al càrrec, per tant, amb renuncia expressa al dret de devolució sobre el càrrec.


Enviar