Aquest lloc web utilitza cookies

El lloc web de la Fundació Politècnica de Catalunya utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar l'experiència de navegació i amb finalitats estadístiques. Per obtenir més informació sobre les cookies podeu consultar la política de cookies.

Configurar cookies
Permetre totes les cookies
Campus
MY_TECH_SPACE


Entrar
Campus en manteniment
Usuari i/o clau incorrectes
No tens cap entorn actiu
El teu accés ha estat restringit. Consulta amb el departament d'administració
Per problemes tècnics el campus virtual és inaccessible. Estem treballant per solucionar-ho. Disculpa les molèsties.
No tens autorització per fer aquesta crida. Pots consultar a webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Has d'introduir l'usuari del campus no un correu electrònic
Has de fer la verificació per comprovar que no ets un robot.
Inici   >  Màsters i postgraus  >  Formació  >  Postgrau en Implantació de Projectes de Robotització
Sessió informativa

09-07-2024

En Línia
T'assessorem! Sol·licita informació o l'admissió
relation
Aquest postgrau també forma part de l'itinerari formatiu del màster de formació permanent en Projectes d'Automatització i Robòtica.

Presentació

Edició
22a Edició
Crèdits
15 ECTS (105 hores lectives)
Modalitat
Semipresencial
Idioma d'impartició
Espanyol
Preu
3.450€
Condicions especials en el pagament de la matrícula i campanya 0,7%
Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.
Dates de realització
Data d'inici: 26/04/2025
Data de fi: 09/10/2025
Horari
Dimecres: 18:00 a 21:00
Divendres: 17:00 a 21:00
Dissabte: 09:00 a 14:00
Els dimecres les sessions seran en línia.
Els divendres les sessions seran presencials
Dos dissabtes al mes (presencial/en línia)
Lloc de realització
Fundació CIM
Parc Tecnològic de Barcelona
C/ Llorens i Artigas, 12
Barcelona
Per què aquest postgrau?
La implementació de processos robotitzats és un element clau per garantir la millora de la producció en empreses industrials. Disposar de professionals capaços de concebre i dissenyar sistemes i processos productius, plantejar les millors solucions alternatives, analitzar la seva viabilitat tècnica i econòmica, definint l’abast en temps i recursos, és imprescindible per a l’èxit de l’activitat industrial.

Aquest postgrau proporciona el coneixement d’una metodologia pròpia de gestió de projectes d’automatització, així com de les eines i coneixements necessaris per a la seva avaluació econòmica i de planificació i per al control de desenvolupament.
Mitjançant casos reals, s’analitzarà l’estat inicial del procés per determinar quina pot ser la millor solució davant dels paràmetres de millora requerits pel client i definir la selecció de tipologia de robot o l’automatització del procés, precisant les tecnologies i costos.

El postgrau en Implantació de Projectes de Robotització prepara als estudiants per a poder liderar i gestionar projectes d’automatització de processos productius industrials.
Impulsat per:
Objectius
 • Disposar dels criteris tecnològics per a la selecció de robots i/o manipuladors i per al plantejament de la seva programació, simulació i posada en marxa
 • Identificar i seleccionar els dispositius de distribució, alimentació i transport, tant en sistemes logístics interns com en sistemes de connexió del flux productiu.
 • Emprar la metodologia, les eines i els indicadors necessaris per a una bona programació, planificació i seguiment de projectes d’automatització, des del punt de vista tècnic i econòmic.
 • Participar en la concepció i disseny de sistemes i processos productius per ser capaços de plantejar les millors solucions alternatives, analitzant la seva viabilitat tècnica i econòmica i definint-ne l’abast en temps i recursos.
A qui va dirigit?
Orientat a professionals tècnics provinents de diferents àmbits d’especialització de l’enginyeria industrial (elèctrica, electrònica, informàtica, d’automatització o d’organització) que aspiren a liderar i gestionar projectes de racionalització i automatització de la producció en empreses industrials.

Continguts formatius

Relació d'assignatures
3 ECTS 24h
Excel·lència Operativa i Simulació de Processos Industrials + Intralogística i Magatzems Automatitzats
 • Model conceptual de projectes: fases d’un projecte d’automatització.
 • Quan, com i quines tecnologies utilitzar en una automatització.
 • La simulació com a eina d’optimització i dimensionat.
 • Seguiment i control econòmic: pressupost i indicadors de viabilitat del projecte en fase inicial.
 • Conceptes d’organització i millora de la producció: JIT, TPM, Kanban, Kaizen, Deming, Ishikawa, Soikufu, 5S i SMED.
 • Lean management. Estudi del procés i l’entorn abans de determinar millores tecnològiques.
 • Indicadors operatius: OEE, taxes de disponibilitat, MTBF, MTTR, etc.
1 ECTS 10h
Intralogística i Magatzems Automatitzats
 • Flux intern de producte en fabricació: WIP, emmagatzematge en procés o final.
 • Sistemes d’alimentació i emmagatzematge: línia, a granel i discontinus.
 • Sistemes de distribució interna, buffers i bypass.
 • Ubicació i dimensió de magatzems de procés.
 • Especificacions per instal·lar robots col·laboratius.
3 ECTS 24h
Requeriments i selecció de Robos Industrials: Seguretat. Robòtica Clàssica, Col·laborativa i Mòbil
 • Manipulador vs. robot. Criteris de selecció d’un robot.
 • Arquitectura dels robots: tipologia i adaptabilitat.
 • Característiques i aplicacions de la robòtica col·laborativa: estat de l’art.
 • Robòtica mòbil: AGV - AMR.
 • Planificació i control de trajectòria: control d’articulacions, sincronització de moviments i sistemes múltiples de referència.
 • Conceptes i requeriments de seguretat en instal·lacions productives. Seguretat en robòtica clàssica - seguretat en robòtica col·laborativa.
 • Anàlisi dels riscos en les diferents fases del projecte i verificació dels dispositius instal·lats.
 • Selecció de les tecnologies de seguretat.
3 ECTS 24h
Programació Online-Offline
 • Pràctiques de programació offline, de simulació i de programació directa: robot clàssic i robot col·laboratiu.
 • Pràctiques de programació en línia: setup i la cèl·lula i programació.
 • Avantatges i limitacions: quan utilitzar-lo.
2 ECTS 13h
Cas d' Estudi Cèl·lula Robotitzada
 • Implantació de cèl·lules robotitzades.
 • Plantejament d’automatització a través de la robòtica.
 • Estudi de casos d’èxit.
3 ECTS 10h
Cas d'Estudi
 • El Valor la productivitat a la Indústria.
 • Desenvolupament de Projectes de robotització a la Indústria
 • Millora de productivitat, producció i qualitat analitzant i automatitzant el sistema inicial: cèl·lula robotitzada, procés FMS.
La UPC School es reserva el dret de modificar el contingut del programa, que pot variar per a una major adaptació als objectius del curs.
Titulació
Títol de postgrau en Implantació de Projectes de Robotització, expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut del previst en l'art. 7.1 de la Llei Orgànica 2/2023, de 22 de març, del Sistema Universitari, i l'art. 36 del Reial Decret 822/2021, de 28 de setembre, pel que s'estableix l'organització dels ensenyaments universitaris i del procediment d'assegurament de la seva qualitat. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària prèvia oficial. De no ser així, l'estudiant obtindrà un certificat d'aprofitament del programa superior expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya. Els estudis de formació permanent de la Universitat Politècnica de Catalunya s'aproven anualment pel Consell de Govern de la Universitat. (Veure dades que consten al certificat).
Oferta modular
Aquest postgrau forma part de l'itinerari formatiu del màster de formació permanent en Projectes d'Automatització i Robòtica .
Aquest màster de formació permanent s'estructura en els mòduls que s'indiquen a continuació. Si no desitges cursar tot el màster de formació permanent pots matricular-te d'un o diversos mòduls.
Màster de formació permanent:
relation Postgraus:

Metodologia d'aprenentatge

La metodologia docent del programa facilita l'aprenentatge de l'estudiantat i l'assoliment de les competències necessàries.Eines d'aprenentatge
Sessions magistrals participatives
S'exposen els fonaments conceptuals dels continguts a impartir, tot promovent la interacció amb els estudiants per guiar-los en l'aprenentatge dels diferents continguts i el desenvolupament de les competències establertes.
Sessions pràctiques a l'aula
S'apliquen els coneixements en un entorn real o hipotètic, on s'identifiquen i treballen aspectes específics per facilitar la comprensió, amb el suport dels docents.
Resolució d'exercicis
Es treballen les solucions mitjançant l'exercitació de rutines, l'aplicació de fórmules o algoritmes i se segueixen procediments de transformació de la informació disponible i la interpretació dels resultats.
Estudi de casos
Es presenten situacions reals o hipotètiques en les quals els estudiants, de forma plenament participativa i pràctica, analitzen la situació, plantegen les diferents hipòtesis i comparteixen les seves pròpies conclusions.
Criteris d'avaluació
Assistència
Es requereix com a mínim el 80% d'assistència a les hores lectives.
Grau de participació
S'avalua la contribució activa dels estudiants en les diferents activitats proposades per l'equip docent.
Resolució d'exercicis, qüestionaris o exàmens
Proves individuals amb l'objectiu d'avaluar el grau d'aprenentatge i l'adquisició de competències.
Elaboració de treballs
Estudis sobre una temàtica determinada, individual o grupal, on s'avalua la qualitat i la profunditat dels treballs, entre d'altres.
Pràctiques i borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space l'estudiantat podrà visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La borsa de treball de la UPC School té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Campus virtual
L'estudiantat d'aquest postgrau tindrà accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre l'alumnat, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar notes, etc.

Equip docent

Direcció Acadèmica
 • Sabaté i Domènech, Francesc
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Industrial Elèctric per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Director del Màster en Producció Automatització i Robòtica i del Màster en Transformació Digital en la Indústria a la UPC School desenvolupat al CIM UPC. Director general de TEDELOC, empresa especialitzada en projectes i consultoria d'automatització, integració dels mons OT/IT i gestió d'informació. Fa més de vint anys que desenvolupa i dirigeix projectes d'automatització vertical d'informació de sistemes productius.
Professorat
 • Aranda López, Joan
  info
  Veure perfil a futur.upc
  Dr. Enginyer en Informàtica per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), en les especialitats de Visió per Computador i Robòtica. Professor titular de Robòtica de la UPC des de 1998. La seva investigació se centra en la percepció 3D i la interacció humà-robot, principalment en aplicacions mèdiques i de serveis. Autor de més de cent publicacions en aquestes àrees, dirigint diverses tesis doctorals. Ha participat en múltiples projectes de RDT nacionals i europeus, liderant InHANDS: Interactive Robotics for Human Assistance iN Domestic Scenarios.
 • Bañez Fuentes, Javier
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Tècnic Industrial Mecànic per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Màster en Automatització i Control Industrial per la UPC School. Actualment Supervisor d'Enginyeria d'Aplicacions a FlexLink, empresa del grup Coesia especialitzada en la intro logística i logística de producció. Acumula més de vint anys d'experiència en la indústria.
 • Cortés Grau, Francesc
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Ingeniero Superior Industrial, especialidad Eléctrica por la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC). Actualmente área manager de robótica en LEITAT y coordinador de robótica del DFactory, HUB de industria 4.0. Con una experiencia de treinta y cinco años en robótica industrial, como ingeniero en diversas empresas (ABB, DGH, LEITAT) y en proyectos industriales y proyectos de investigación a nivel nacional y europeo. 
 • Òdena Giménez, Xavier
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Titulat en Ciències Empresarials per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Postgrau en Direcció Comptable i Control de gestió per la Universitat Pompeu Fabra (UPF). Membre del Col·legi d'Economistes. Més de vint anys ocupant càrrecs de responsabilitat, Controller, Direcció Financera, Direcció d'Operacions i Direcció General en empreses multinacionals (Chemipol,Isofix, Grup Idilia Foods).
 • Sabaté i Domènech, Francesc
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Industrial Elèctric per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Director del Màster en Producció Automatització i Robòtica i del Màster en Transformació Digital en la Indústria a la UPC School desenvolupat al CIM UPC. Director general de TEDELOC, empresa especialitzada en projectes i consultoria d'automatització, integració dels mons OT/IT i gestió d'informació. Fa més de vint anys que desenvolupa i dirigeix projectes d'automatització vertical d'informació de sistemes productius.

Entitats col·laboradores

Socis col·laboradors

Sortides professionals

 • Direcció de projectes d’automatització.
 • Enginyer centrat a definir, desenvolupar, integrar i posar en marxa processos de fabricació i instal·lacions industrials automatitzades.

Testimonis i notícies

Testimonis

Després de 23 anys a la indústria a peu de camp, 10 d'ells com a autònom, vaig sentir que necessitava nous reptes en vista de la transformació digital. L'èxit de l'aprenentatge d'aquest màster és que es fonamenta en un projecte amb aplicació real a la indústria. En el nostre cas va ser una cèl·lula robotitzada per al tall de pedra; un robot antropomòrfic amb una eina de tall acoblada. Per mi va ser molt especial, ja que vaig poder bolcar tota la meva experiència al sector de la pedra. A més, abans d'acabar el màster vaig començar pràctiques a l'empresa on actualment treballo, fent un salt substancial a la meva carrera: de la meva rutina diària a peu de màquina vaig passar a dissenyar-la amb el meu equip a l'oficina. En definitiva, una gran experiència on he fusionat la meva experiència laboral amb un gran ventall de contingut nou, materialitzant el creixement professional que buscava. El recomano a qualsevol que vulgui fer aquesta transició.

Alfredo Camacho Enginyer d'automatització a Outsourcing Automation System (OASYS)

Altres notícies
La UPC organitza el primer ‘showroom' d'indústria 4.0 de Catalunya, adreçat a empreses
23-12-2022
Vídeos
Open Talent al CIM-UPC: “Redescobrint la Productivitat Industrial amb la Intel·ligència Artificial”

Sol·licita informació o l'admissió

Contacte:
Yolanda Moreno Sanchez
610548181
Sol·licitud rebuda!
Un cop registrem la teva petició, rebràs confirmació per correu electrònic i ens posarem en contacte amb tu.

Gràcies pel teu interès en els nostres programes formatius.
Error
Per un error en la connexió a la base de dades la teva sol·licitud no s'ha pogut cursar. T'agrairem que repeteixis el procés més tard o bé que et posis en contacte amb nosaltres trucant al (34) 93 112 08 08 o enviant-nos un correu electrònic a: webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Has superat el tamany màxim del fitxer
 • Si tens algun dubte sobre el postgrau.
 • Si vols iniciar els tràmits per matricular-te.
Com iniciar l'admissió
Per iniciar el procés d'inscripció a aquest programa cal omplir i enviar el formulari que trobaràs al peu d'aquestes línies.

A continuació, rebràs un correu electrònic de benvinguda on es detallaran els tres passos a seguir per formalitzar el procés d'inscripció:

1. Completar i confirmar les teves dades personals.

2. Validar el teu currículum vitae i adjuntar la documentació addicional requerida, en cas que sigui necessària per a l'admissió.

3. Pagar 110€ en concepte de drets d'inscripció al programa. L'import d'aquests drets es descomptarà de la quantia total de la matrícula i només es retornarà en cas de no resultar admès.

Un cop realitzat el pagament de drets i disposem de tota la documentació, valorarem la teva candidatura i, si has estat admès al curs, t'enviarem la carta d'admissió. En aquest document obtindràs tots els detalls per formalitzar la matrícula al programa.

  política de protecció de dades

* Camps obligatoris

Informació bàsica o primera capa sobre protecció de dades

Responsable

Fundació Politècnica de Catalunya (en endavant, FPC). + INFORMACIÓ

Finalitat

Contestar les sol·licituds d’informació de l’interessat sobre activitats de formació gestionades o realitzades per l’FPC . + INFORMACIÓ

Establiment o manteniment de relació acadèmica amb l’interessat. + INFORMACIÓ

Enviar informació sobre les activitats de l'FPC. + INFORMACIÓ

Legitimació

Consentiment de l'interessat. + INFORMACIÓ

Interès legítim en el desenvolupament de la relació acadèmica. + INFORMACIÓ

Destinataris

No hi ha cessions o comunicacions.

Drets

Accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat. + INFORMACIÓ

Dades de contacte del delegat de protecció de dades

info.dpo@fpc.upc.edu

Informació addicional

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Termini de conservació

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Serveis de pagament

En cas que l’interessat formalitzi la relació amb l’FPC, l’ordenant (interessat) autoritza i dóna el seu consentiment al càrrec, per tant, amb renuncia expressa al dret de devolució sobre el càrrec.


Enviar