Ús de cookies

Fem servir cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis. Pots obtenir més informació i configurar les teves preferències.
Informació sobre la política de cookies

Rebutjar Cookies
Acceptar Cookies
Campus
MY_TECH_SPACE

Entrar
Campus en manteniment
Usuari i/o clau incorrectes
No tens cap entorn actiu
El teu accés ha estat restringit. Consulta amb el departament d'administració
Per problemes tècnics el campus virtual és inaccessible. Estem treballant per solucionar-ho. Disculpa les molèsties.
Inici   >  Màsters i postgraus  >  Formació  >  Postgrau en Arquitectura Bioclimàtica i Certificacions: LEED, BREEAM, PASSIVHAUS i CTE
Sessió informativa

17-02-2022

En Línia
Sol·licita informació
Sol·licita informació Sol·licita informació o l'admissió
Sol·licita l'admissió
Sol·licita l'admissió
 • discount
  Programa inclòs a la convocatòria d'ajuts Employment Help per a professionals a l'atur o amb rendes baixes

Presentació

Edició
2a Edició
Crèdits
20 ECTS (180 hores lectives)
Modalitat
Idioma d'impartició
Espanyol
Preu
2.600€
Opcions de pagament de la matrícula

La matrícula es pot pagar:
- En un únic pagament abans del termini establert a la carta d'admissió del programa.
- En dos terminis, és a dir, fraccionant el pagament:

 • El 60% de l'import total s'ha d'abonar en el termini establert a la carta d'admissió del programa.
 • El 40% restant es pot abonar, com a màxim, fins passats 60 dies des de la data d'inici del programa.
Observacions campanya 0,7%

Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.
Dates de realització
Inici classes: 16/03/2022
Fi classes: 01/07/2022
Fi programa : 23/09/2022
Horari
Dimecres: 15:00 a 19:00
Divendres: 10:00 a 14:00 | 15:00 a 19:00
Lloc de realització
En Línia
Per què aquest postgrau?

A escala mundial, els edificis són responsables del 33% de les emissions de diòxid de carboni (CO2) i del 40% del consum de matèries primeres. Tant l'eficiència energètica com la responsabilitat social i mediambiental corporativa són alguns dels catalitzadors que estan transformant el mercat immobiliari internacional en aquests moments.

Els inversors i promotors han incorporat aquesta sensibilitat, no només pel compliment de la normativa cada vegada més exigent, sinó perquè els beneficis econòmics i ambientals resulten quantificables en termes d'inversió, demanda i valorització de l'actiu. Actualment, invertir en un immoble verd o sol·licitar-lo com a usuari és part de l'estratègia de moltes promotores d'edificis.

Aquest postgrau en Arquitectura Bioclimàtica i Certificacions: LEED, BREEAM, PASSIVHAUS i CTE ofereix una visió molt completa de les pràctiques d'urbanisme sostenible, edificis verds, eficiència energètica, estratègies solars passives i actives, energies renovables, Net Zero Energy Buildings (NZEB), així com de tres de les certificacions per a edificis verds més utilitzades a tot el món.

El mercat internacional exigeix cada cop més professionals amb una bona formació en el camp de l'avaluació i les certificacions per a edificis d'alt rendiment. A més a més, cada vegada resulta més imprescindible disposar d'eines informàtiques per dissenyar les solucions arquitectòniques idònies, obtenir certificacions que garanteixin la sostenibilitat de les edificacions, i avaluar tant l'energia consumida en el procés de construcció com l'emprada durant el funcionament de l'edifici.

En aquest sentit, aquest postgrau et permetrà no només repensar l'edificació i el seu impacte en el medi ambient, sinó també millorar les teves capacitats per afrontar nous reptes de futur. Tots els nostres conferenciants són professionals acreditats i en actiu en cadascuna de les matèries que imparteixen. La visió del postgrau és 100% professionalitzadora.

Consulta'ns la possibilitat de fer pràctiques en empreses d'alt nivell i exercicis d'aplicació on se simulen casos reals.

A través d'aquest postgrau també preparem els estudiants per aprovar els exàmens de LEED i convertir-se en professionals acreditats.

Objectius

La principal finalitat del postgrau és aportar i enfortir les habilitats tècniques dels professionals en un sector que clarament es mou en la direcció de l'estalvi i l'eficiència energètica. Sota aquesta premissa, s'engloben els següents objectius generals:

 • Capacitar tècnics en gestió energètica que dominin les últimes tendències en auditories i certificacions energètiques, un fet que permet una sortida laboral específica i amb molta demanda. 
 • Familiaritzar-se amb la parametrització, anàlisi, comparació, càlcul i aplicació dels resultats en projectes reals.
 • Consolidar els aspectes teòrics a través de l'aplicació pràctica directa, auditant i estudiant projectes concrets de certificació energètica espanyola, certificació LEED, Passivhaus i BREEAM.
 • Enfortir l'habilitat en el maneig de la gran quantitat d'aspectes tècnics i dades que es consideren en totes les fases del projecte.
 • Assumir el control total del projecte arquitectònic, des de les fases d'inici de disseny fins a la seva conclusió.
 • Assolir coneixements en referencials energètics, benchmark i realització d'informes.
 • Utilitzar els referencials de certificació (LEED, Passivhaus, BREEAM) per avaluar i proposar millores en els projectes, en termes d'optimitzar l'eficiència i el respecte amb el medi ambient.
 • Conèixer i utilitzar diferents estratègies de disseny bioambiental i assolir eines per dissenyar amb el clima i el sol.
 • Incorporar estratègies de disseny actives i passives i entendre el funcionament i l'aplicació de les diferents energies renovables.
 • Estudiar l'urbanisme sostenible i com generar comunitats més saludables.
 • Aprofundir en els Net Zero Energy Buildings (NZEB) i Nearly Net Zero Energy Buildings (NNZEB).
 • Dissenyar o treballar amb edificis passius i la seva certificació (Passivhaus).
 • Comprendre i aplicar la Certificació Energètica Espanyola (CTE) i les seves diferents eines informàtiques.
 • Adquirir noves habilitats transversals que seran imprescindibles en equips de projectes, concursos, grups de recerca i, fins i tot, en tasques de lideratge.
 • Fomentar l'intercanvi de coneixements entre grups pluridisciplinaris provinents de diferents sectors.
 • Entrenar-se per als exàmens de LEED Green Associate i LEED AP que organitza el Green Building Council.
A qui va dirigit?
 • Arquitectes.
 • Enginyers d'Edificació i arquitectes tècnics.
 • Enginyers i enginyers tècnics de diverses especialitats.
 • Estudiants dels últims cursos d'aquestes titulacions.
 • Professionals dels sectors productius de la construcció, la indústria, l'economia, l'energia i la sostenibilitat.

Continguts formatius

Relació d'assignatures
3 ECTS 27h
Introducció a l'Arquitectura Sostenible
 • Principis del disseny bioclimàtic
  • Arquitectura i clima.
  • Paràmetres de confort.
  • Projectant amb el sol.
  • Projectant amb el vent.
  • Projectant amb l'energia.
  • Pautes i estratègies de disseny.
 • La sostenibilitat i la ciutat
  • L'urbanisme sostenible.
  • La ciutat responsable.
  • Nearly Zero Energy Buildings (NZEB).
  • Cap a una ciutat de consum gairebé nul.
  • Balanç net.
  • Autoproducció.
  • Casos d'estudi: projectes d'urbanisme aplicat.
4 ECTS 36h
Certificacions per a Edificis Verds
 • La certificació energètica per a edificis a Espanya
  • Codi Tècnic d'Edificació (CTE). Document Bàsic de l'Estalvi Energètic (DBHE).
  • L'avaluació energètica: auditories energètiques en edificis existents.
  • Metodologies, presa de dades, procediments i informes.
  • Software d'aplicació: Lider - Calener - C3X.
 • Green Rating: certificació europea
  • Avaluació d'edificis existents. Els sis indicadors objectius i tangibles:
   • Energia.
   • Carboni.
   • Aigua.
   • Transport.
   • Residus.
   • Benestar.
  • Desenvolupament de cadascun dels indicadors. Presa de dades de l'edifici a avaluar: utilització dels fulls de càlcul, conclusions i redacció de l'informe.
 • Certificació BREEAM: metodologia de disseny i avaluació per a edificis sostenibles
  • Generalitats de la certificació i indicadors d'impacte mediambiental.
  • Energia.
  • Gestió.
  • Salut i benestar.
  • Transport.
  • Aigua.
  • Materials.
  • Residus.
  • Pol·lució.
  • Ús de la terra.
  • Ecologia.
  • Desenvolupament de cada indicador i les estratègies relacionades amb cadascun.
  • Casos d'estudi.
6 ECTS 54h
Certificació LEED
 • Bases de l'edificació verda: nova manera de veure, pensar i viure l'arquitectura
  • Introducció als edificis i comunitats verdes. Pensament sostenible. Nous processos per edificar verd: definició inicial i descripció de l'enfocament de tot l'edifici i de la prestació integrada de projectes. Definició de la Triple Bottom Line (TBL).
  • Certificació LEED: explicació de l'estructura de la certificació, les seves categories i crèdits.
  • Aliances de l'U.S. Green Building Council (USGBC), el Green Building Certification Institute (GBCI) i el procés de certificació.
 • LEED Certification: categories de crèdit
  • Ubicació i transport.
  • Desenvolupament en profunditat de cada crèdit de la categoria Ubicació i Transport (LT), posant el focus en les estratègies sostenibles per aconseguir cada punt.
 • Parcel·les sostenibles
  • Desenvolupament en profunditat de cada crèdit de la categoria Llocs Sustentables (SS), posant el focus en les estratègies sostenibles per aconseguir cada punt.
 • Eficiència en l'ús de l'aigua
  • Desenvolupament en profunditat de cada crèdit de la categoria Estalvi d'Aigua (WE), posant el focus en les estratègies sostenibles per aconseguir cada punt.
 • Energia i atmosfera
  • Desenvolupament en profunditat de cada crèdit de la categoria Energia i Atmosfera (EA), posant el focus en les estratègies sostenibles per aconseguir cada punt.
  • Procés de Commissioning Authority (CxA).
  • LEED per a edificis existents.
  • Simulació energètica: eQUEST i DesignBuilder.
  • L'automatització i l'estalvi energètic.
  • Energia renovable in situ. Explicació i càlcul.
 • Materials i recursos
  • Desenvolupament en profunditat de cada crèdit de la categoria Materials i Recursos (MR), posant el focus en les estratègies sostenibles per aconseguir cada punt.
  • Anàlisi del cicle de vida dels materials. Software SIMAPRO.
 • Qualitat ambiental interior
  • Prerequisits.
  • Monitoratge de l'aire exterior.
  • Ventilació maximitzada.
  • Pla de gestió de la qualitat de l'aire interior durant la construcció i abans de l'ocupació.
4 ECTS 36h
Certificació Passivhaus
 • Anàlisi de les estratègies de disseny, operació i avaluació per a hivern i estiu.
 • Descomposició i estudi de l'estructura i l'envoltant tèrmic de l'edifici.
 • Aprenentatge i pràctiques de la metodologia a través de les seves fitxes de càlcul.
 • Pràctiques de la metodologia a través de les seves fitxes de càlcul. Passive House Planning Package (PHPP).
 • Exemples d'aplicació.
 • Visita a una casa passiva.
3 ECTS 27h
Projecte d'Aplicació. Cas d'Estudi
 • A partir d'un projecte executiu real d'un edifici construït per l'INCASÒL o seleccionat per l'estudiant, s'hauran de realitzar les modificacions pertinents per poder aconseguir una certificació LEED. L'objectiu és aplicar el referencial LEED, i amb això la seva metodologia de disseny completa, per obtenir com a resultat un edifici mediambientalment preferible a l'original. Es podrà modificar el disseny, les instal·lacions, l'equipament, els materials, etc., a tal efecte.
 • A partir d'unes tutories grupals i/o individuals, s'anirà perfilant aquest treball fins a la data de lliurament final.
Titulació
Diploma de postgrau expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial. De no ser així, l'estudiant obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya. (Veure dades que consten al certificat).

Metodologia d'aprenentatge

La metodologia docent del programa facilita l'aprenentatge de l'estudiant i l'assoliment de les competències necessàries.Eines d'aprenentatge
Sessions magistrals participatives
S'exposen els fonaments conceptuals dels continguts a impartir, tot promovent la interacció amb els estudiants per guiar-los en l'aprenentatge dels diferents continguts i el desenvolupament de les competències establertes.
Sessions pràctiques a l'aula
S'apliquen els coneixements en un entorn real o hipotètic, on s'identifiquen i treballen aspectes específics per facilitar la comprensió, amb el suport dels docents.
Estudi de casos
Es presenten situacions reals o hipotètiques en les quals els estudiants, de forma plenament participativa i pràctica, analitzen la situació, plantegen les diferents hipòtesis i comparteixen les seves pròpies conclusions.
Visites
S'assisteix a centres especialitzats, empreses del sector o espais singulars i rellevants del sector, per tal de conèixer in situ entorns de desenvolupament, de producció o de demostració en l'àmbit del programa.
Criteris d'avaluació
Resolució d'exercicis, qüestionaris o exàmens
Proves individuals amb l'objectiu d'avaluar el grau d'aprenentatge i l'adquisició de competències.
Realització i presentació del projecte final
Projectes individuals o grupals en els quals s'apliquen els continguts impartits en el programa. El projecte pot estar basat en casos reals i comprendre la identificació d'una problemàtica, el disseny de la solució, la seva implementació o un pla de negoci. Comptarà amb una presentació i defensa pública del mateix projecte.
Pràctiques i borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space els estudiants podran visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La borsa de treball de la UPC School té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Campus virtual
Els estudiants d'aquest postgrau tindran accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre estudiants, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar notes, etc.

Equip docent

Direcció Acadèmica
 • Uson Guardiola, Ezequiel
  Veure perfil a Linkedin
  Doctorat cum laude en Arquitectura per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Màster en Edificis Intel.ligents i Construcció Sostenible per la Universitat Ramon Llull (URL). Màster en Planificació Urbana per l'Institut d'Estudis de l'Administració Local. Professor del Departament de Projectes Arquitectònics a l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (UPC, de 1987 a 2016)  i director tècnic de la Càtedra UNESCO de la Universitat de Lleida (UdL, del 2009 al 2016).  Acreditació de Catedràtic d'Universitat per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari a Catalunya (AQU) des del 2014. Bye Fellow del Robinson College de la Universitat de Cambridge (UK). Ha impartit conferències en universitats estrangeres, autor d'articles i llibres.
Professorat
 • Aranda Moreno, Fernando
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer d'Edificació per la Universitat Ramon Llull (URL) i arquitecte tècnic per la Universitat Politècnica de Catalunya. Responsable d'innovació, eficiència energètica i energies de l'Institut Català del Sòl (INCASÒL), de la Generalitat de Catalunya. Membre del Comité tècnic del Congreso de Edificios de Energia Casi Nula. Membre del grup de treball del objectiu d'energia sostenible de l'Agenda Urbana de Catalunya. Vocal del Grup d'Energia del Comité d'Experts en innovació i coneixement de l'Institut Català del Sòl.
 • Barbeta Sola, Gabriel

  Doctor arquitecte por la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Professor d'Ecoarquitectura al Departament d'Arquitectura de la Universitat de Girona (UdG). Director dels màsters en Bioconstrucció Aplicada i Ecoarquitectura de la UdG (V ed.); Construcció en Terra de la UdG; i Màster Holístic en Transformació Social; i del Postgrau Salut i Harmonia del Habitat (V ed.). Investigador.
 • Clavero Bosque, Bega
  Veure perfil a Linkedin
  Arquitecta Tècnica per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Màster en Arquitectura i Sostenibilitat: Eines de Disseny i Tècniques de Control Mediambiental per la UPC School. Postgrau en Direcció d'Execució d'Obra pel Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona (CAATEEB) i Certified Passivhaus Tradesperson pel Passivhaus Institut. Consultora Energètica especialitzada en edificis de consum d'energia gairabé nul (NZEB) i Passivhaus en Progetic. Membre de la Comissió Júnior del CAATEEB per a la promoció de la professió en els joves professionals, sòcia de la Plataforma Edificació Passivhaus.
 • Folch Hernández, Marc

  Arquitecte per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Màster en Arquitectura per l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona de la UPC. Va completar els seus estudis al Lund Teknisker Högskolan de la Lunds Universitet de Suècia. Co-fundador de l'estudi Calderon-Folch-Sarsanedas.
 • Gallego Moras, Guillermo

  Arquitecte per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Direcció de Projectes de l'Institut Català del Sòl, Generalitat de Catalunya.
 • Ibañez, Yanina
  Veure perfil a Linkedin
  Arquitecta per la Universitat Nacional de Buenos Aires. Màster en Arquitectura i Sostenibilitat: Eines de Disseny i Tècniques de Control Mediambiental per la UPC. Experta acreditada en Certificació Leadership in Energy & Environmental Design (LEED), Certificació espanyola i Green Rating.
 • Labeur, Alejandro

  Arquitecte i investigador per la Universitat Nacional de Buenos Aires. Expert en arquitectura bioclimàtica. Actualment treballa a l'empresa GAC 3000 com a director d'arquitectura.
 • Peralta Zaragoza, Anna
  Veure perfil a Linkedin
  Arquitecta Urbanista a l'Institut Català el Sòl. Des del 2017 Sustainable Sites Acredited Professional.
 • Pereira Rebola, Dora Isabel
  Veure perfil a Linkedin
  Arquitectura per la FAUP (Faculdade de Arquitectura dóna Universidade de O'Porto). Consultora de Sostenibilitat amb 10 anys d'experiència en arquitectura sostenible amb enfocament en disseny passiu i construcció bioecològica. I en avaluacions BREEAM International a UK i Espanya, i LEED.
 • Ramon Escofet, Xavier
  Veure perfil a Linkedin
  Professor del Postgrau i Màster en Disseny Sostenible i Arquitectura Bioclimàtica de la Universitat de Barcelona, a dos cursos sobre certificació LEED. Es responsable dels materials en fase de disseny i de les BMP durant el procés de construcció, en projectes que volen millorar el seu rendiment, a Green Living Projects.
 • Subirats Rebull, Òscar
  Veure perfil a Linkedin
  Arquitecte tècnic i enginyer tècnic industrial especialitzat en energia per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Màster en Enginyeria d'Organització per la UPC i Direcció d'Empreses per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Postgraus en Gestió Energètica i Facility Management pel Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona (CAATEEB). Certificat de Medició i Verificació (CMVP) i Certified Energy Manager per l'Association of Energy Engineers (AEE). Responsable de transformació digital a COMSA Service. Anteriorment project manager de Serveis Energètics i responsable d'implantació de sistemes de monitorització energètica.
 • Tarrida Llopis, Marçal

  Arquitecte per l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Màster en Arquitectura i Sostenibilitat: Eines de Disseny i Tècniques de Control Mediambiental per la UPC. Compta amb sis anys d'experiència en assessoria energètica d'edificis. Actualment col·labora amb l'empresa Architecture & Sustainability Research Unit in Barcelona com a simulador expert en software d'anàlisi bioclimàtic.
 • Wadel, Gerardo
  Veure perfil a Linkedin
  Doctor Arquitecte per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Especialista en Tecnologia i Producció de l'Hàbitat. Soci fundador de l'assessoria ambiental Societat Orgànica. Professor i Investigador a l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura La Salle, Universitat Ramon Llull (URL), i a la Facultad Regional Trenque Lauquen de la Universidad Tecnológica Nacional (Argentina). Avaluador Acreditat del sistema de qualitat ambiental VERDE Green Building Council España (GBCe). Director de la revista Constructiva, entre 1999 i 2005, i professor adjunt i secretari general de la Facultat d'Arquitectura i Urbanisme de la Universidad Nacional de la Plata, Argentina, entre 1994 i 1998.

Sortides professionals

 • Assessor/consultor en edificació sostenible.
 • Green building consultant.
 • Assessor en projectes de certificació LEED.
 • Especialista en eficiència energètica per a l’edificació.
 • Especialista en edificació passiva Passivhaus.

Sol·licita informació o l'admissió

Contacte:
(34) 93 112 08 62
Sol·licitud rebuda!
Un cop registrem la teva petició, rebràs confirmació per correu electrònic i ens posarem en contacte amb tu.

Gràcies pel teu interès en els nostres programes formatius.
Error
Per un error en la connexió a la base de dades la teva sol·licitud no s'ha pogut cursar. T'agrairem que repeteixis el procés més tard o bé que et posis en contacte amb nosaltres trucant al (34) 93 112 08 08 o enviant-nos un correu electrònic a: webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Has superat el tamany màxim del fitxer
 • Si tens algun dubte sobre el postgrau.
 • Si vols iniciar els tràmits per matricular-te.
Com iniciar l'admissió
Per iniciar el procés d'inscripció a aquest programa cal omplir i enviar el formulari que trobaràs al peu d'aquestes línies.

A continuació, rebràs un correu electrònic de benvinguda on es detallaran els tres passos a seguir per formalitzar el procés d'inscripció:

1. Completar i confirmar les teves dades personals.

2. Validar el teu currículum vitae i adjuntar la documentació addicional requerida, en cas que sigui necessària per a l'admissió.

3. Pagar 110€ en concepte de drets d'inscripció al programa. L'import d'aquests drets es descomptarà de la quantia total de la matrícula i només es retornarà en cas de no resultar admès.

Un cop realitzat el pagament de drets i disposem de tota la documentació, valorarem la teva candidatura i, si has estat admès al curs, t'enviarem la carta d'admissió. En aquest document obtindràs tots els detalls per formalitzar la matrícula al programa.
  política de protecció de dades

* Camps obligatoris

Informació bàsica o primera capa sobre protecció de dades

Responsable

Fundació Politècnica de Catalunya (en endavant, FPC). + INFORMACIÓ

Finalitat

Contestar les sol·licituds d’informació de l’interessat sobre activitats de formació gestionades o realitzades per l’FPC . + INFORMACIÓ

Establiment o manteniment de relació acadèmica amb l’interessat. + INFORMACIÓ

Legitimació

Consentiment de l'interessat. + INFORMACIÓ

Interès legítim en el desenvolupament de la relació acadèmica. + INFORMACIÓ

Destinataris

No hi ha cessions o comunicacions.

Drets

Accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat. + INFORMACIÓ

Dades de contacte del delegat de protecció de dades

info.dpo@fpc.upc.edu

Informació addicional

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Termini de conservació

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Cessió imatge

Acceptació a la cessió, per un període de 10 anys, les imatges que l’FPC pugui captar a les instal·lacions on es desenvolupi la seva activitat, a fi de difondre i promocionar les activitats de l’FPC i pel mitjà que tingui per convenient.

Serveis de pagament

En cas que l’interessat formalitzi la relació amb l’FPC, l’ordenant (interessat) autoritza i dóna el seu consentiment al càrrec, per tant, amb renuncia expressa al dret de devolució sobre el càrrec.

Enviar