Aquest lloc web utilitza cookies

El lloc web de la Fundació Politècnica de Catalunya utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar l'experiència de navegació i amb finalitats estadístiques. Per obtenir més informació sobre les cookies podeu consultar la política de cookies.

Configurar cookies
Permetre totes les cookies
Campus
MY_TECH_SPACE


Entrar
Campus en manteniment
Usuari i/o clau incorrectes
No tens cap entorn actiu
El teu accés ha estat restringit. Consulta amb el departament d'administració
Per problemes tècnics el campus virtual és inaccessible. Estem treballant per solucionar-ho. Disculpa les molèsties.
No tens autorització per fer aquesta crida. Pots consultar a webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Has d'introduir l'usuari del campus no un correu electrònic
Has de fer la verificació per comprovar que no ets un robot.
Inici   >  Màsters i postgraus  >  Formació  >  Postgrau en Arquitectura Bioclimàtica i Certificacions: LEED, BREEAM, PASSIVHAUS i CTE
T'assessorem! Sol·licita informació o l'admissió

Presentació

Edició
5a Edició
Crèdits
20 ECTS (180 hores lectives)
Modalitat
Idioma d'impartició
Espanyol
Preu
2.900€
Condicions especials en el pagament de la matrícula i campanya 0,7%
Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.
Dates de realització
Inici classes: 12/03/2025
Fi classes: 27/06/2025
Fi programa : 19/09/2025
Horari
Dimecres: 15:00 a 19:00
Divendres: 10:00 a 14:00 | 15:00 a 19:00
Lloc de realització
En Línia
Per què aquest postgrau?

A escala mundial, els edificis són responsables del 33% de les emissions de diòxid de carboni (CO2) i del 40% del consum de matèries primeres. Tant l'eficiència energètica com la responsabilitat social i mediambiental corporativa són alguns dels catalitzadors que estan transformant el mercat immobiliari internacional en aquests moments.

Els inversors i promotors han incorporat aquesta sensibilitat, no només pel compliment de la normativa cada vegada més exigent, sinó perquè els beneficis econòmics i ambientals resulten quantificables en termes d'inversió, demanda i valorització de l'actiu. Actualment, invertir en un immoble verd o sol·licitar-lo com a usuari és part de l'estratègia de moltes promotores d'edificis.

Aquest postgrau en Arquitectura Bioclimàtica i Certificacions: LEED, BREEAM, PASSIVHAUS i CTE ofereix una visió molt completa de les pràctiques d'urbanisme sostenible, edificis verds, eficiència energètica, estratègies solars passives i actives, energies renovables, Net Zero Energy Buildings (NZEB), així com de tres de les certificacions per a edificis verds més utilitzades a tot el món.

El mercat internacional exigeix cada cop més professionals amb una bona formació en el camp de l'avaluació i les certificacions per a edificis d'alt rendiment. A més a més, cada vegada resulta més imprescindible disposar d'eines informàtiques per dissenyar les solucions arquitectòniques idònies, obtenir certificacions que garanteixin la sostenibilitat de les edificacions, i avaluar tant l'energia consumida en el procés de construcció com l'emprada durant el funcionament de l'edifici.

En aquest sentit, aquest postgrau et permetrà no només repensar l'edificació i el seu impacte en el medi ambient, sinó també millorar les teves capacitats per afrontar nous reptes de futur. Tots els nostres conferenciants són professionals acreditats i en actiu en cadascuna de les matèries que imparteixen. La visió del postgrau és 100% professionalitzadora.

Consulta'ns la possibilitat de fer pràctiques en empreses d'alt nivell i exercicis d'aplicació on se simulen casos reals.

A través d'aquest postgrau també preparem els estudiants per aprovar els exàmens de LEED i convertir-se en professionals acreditats.

Objectius

La principal finalitat del postgrau és aportar i enfortir les habilitats tècniques dels professionals en un sector que clarament es mou en la direcció de l'estalvi i l'eficiència energètica. Sota aquesta premissa, s'engloben els següents objectius generals:

 • Capacitar tècnics en gestió energètica que dominin les últimes tendències en auditories i certificacions energètiques, un fet que permet una sortida laboral específica i amb molta demanda. 
 • Familiaritzar-se amb la parametrització, anàlisi, comparació, càlcul i aplicació dels resultats en projectes reals.
 • Consolidar els aspectes teòrics a través de l'aplicació pràctica directa, auditant i estudiant projectes concrets de certificació energètica espanyola, certificació LEED, Passivhaus i BREEAM.
 • Enfortir l'habilitat en el maneig de la gran quantitat d'aspectes tècnics i dades que es consideren en totes les fases del projecte.
 • Assumir el control total del projecte arquitectònic, des de les fases d'inici de disseny fins a la seva conclusió.
 • Assolir coneixements en referencials energètics, benchmark i realització d'informes.
 • Utilitzar els referencials de certificació (LEED, Passivhaus, BREEAM) per avaluar i proposar millores en els projectes, en termes d'optimitzar l'eficiència i el respecte amb el medi ambient.
 • Conèixer i utilitzar diferents estratègies de disseny bioambiental i assolir eines per dissenyar amb el clima i el sol.
 • Incorporar estratègies de disseny actives i passives i entendre el funcionament i l'aplicació de les diferents energies renovables.
 • Estudiar l'urbanisme sostenible i com generar comunitats més saludables.
 • Aprofundir en els Net Zero Energy Buildings (NZEB) i Nearly Net Zero Energy Buildings (NNZEB).
 • Dissenyar o treballar amb edificis passius i la seva certificació (Passivhaus).
 • Comprendre i aplicar la Certificació Energètica Espanyola (CTE) i les seves diferents eines informàtiques.
 • Adquirir noves habilitats transversals que seran imprescindibles en equips de projectes, concursos, grups de recerca i, fins i tot, en tasques de lideratge.
 • Fomentar l'intercanvi de coneixements entre grups pluridisciplinaris provinents de diferents sectors.
 • Entrenar-se per als exàmens de LEED Green Associate i LEED AP que organitza el Green Building Council.
A qui va dirigit?
 • Arquitectes.
 • Enginyers d'Edificació i arquitectes tècnics.
 • Enginyers i enginyers tècnics de diverses especialitats.
 • Estudiants dels últims cursos d'aquestes titulacions.
 • Professionals dels sectors productius de la construcció, la indústria, l'economia, l'energia i la sostenibilitat.

Continguts formatius

Relació d'assignatures
3 ECTS 27h
Introducció a l'Arquitectura Sostenible
 • Principis del disseny bioclimàtic
  • Arquitectura i clima.
  • Paràmetres de confort.
  • Projectant amb el sol.
  • Projectant amb el vent.
  • Projectant amb l'energia.
  • Pautes i estratègies de disseny.
 • La sostenibilitat i la ciutat
  • L'urbanisme sostenible.
  • La ciutat responsable.
  • Nearly Zero Energy Buildings (NZEB).
  • Cap a una ciutat de consum gairebé nul.
  • Balanç net.
  • Autoproducció.
  • Casos d'estudi: projectes d'urbanisme aplicat.
4 ECTS 36h
Certificacions per a Edificis Verds
 • La certificació energètica per a edificis a Espanya
  • Codi Tècnic d'Edificació (CTE). Document Bàsic de l'Estalvi Energètic (DBHE).
  • L'avaluació energètica: auditories energètiques en edificis existents.
  • Metodologies, presa de dades, procediments i informes.
  • Software d'aplicació: Lider - Calener - C3X.
 • Green Rating: certificació europea
  • Avaluació d'edificis existents. Els sis indicadors objectius i tangibles:
   • Energia.
   • Carboni.
   • Aigua.
   • Transport.
   • Residus.
   • Benestar.
  • Desenvolupament de cadascun dels indicadors. Presa de dades de l'edifici a avaluar: utilització dels fulls de càlcul, conclusions i redacció de l'informe.
 • Certificació BREEAM: metodologia de disseny i avaluació per a edificis sostenibles
  • Generalitats de la certificació i indicadors d'impacte mediambiental.
  • Energia.
  • Gestió.
  • Salut i benestar.
  • Transport.
  • Aigua.
  • Materials.
  • Residus.
  • Pol·lució.
  • Ús de la terra.
  • Ecologia.
  • Desenvolupament de cada indicador i les estratègies relacionades amb cadascun.
  • Casos d'estudi.
6 ECTS 54h
Certificació LEED
 • Bases de l'edificació verda: nova manera de veure, pensar i viure l'arquitectura
  • Introducció als edificis i comunitats verdes. Pensament sostenible. Nous processos per edificar verd: definició inicial i descripció de l'enfocament de tot l'edifici i de la prestació integrada de projectes. Definició de la Triple Bottom Line (TBL).
  • Certificació LEED: explicació de l'estructura de la certificació, les seves categories i crèdits.
  • Aliances de l'U.S. Green Building Council (USGBC), el Green Building Certification Institute (GBCI) i el procés de certificació.
 • LEED Certification: categories de crèdit
  • Ubicació i transport.
  • Desenvolupament en profunditat de cada crèdit de la categoria Ubicació i Transport (LT), posant el focus en les estratègies sostenibles per aconseguir cada punt.
 • Parcel·les sostenibles
  • Desenvolupament en profunditat de cada crèdit de la categoria Llocs Sustentables (SS), posant el focus en les estratègies sostenibles per aconseguir cada punt.
 • Eficiència en l'ús de l'aigua
  • Desenvolupament en profunditat de cada crèdit de la categoria Estalvi d'Aigua (WE), posant el focus en les estratègies sostenibles per aconseguir cada punt.
 • Energia i atmosfera
  • Desenvolupament en profunditat de cada crèdit de la categoria Energia i Atmosfera (EA), posant el focus en les estratègies sostenibles per aconseguir cada punt.
  • Procés de Commissioning Authority (CxA).
  • LEED per a edificis existents.
  • Simulació energètica: eQUEST i DesignBuilder.
  • L'automatització i l'estalvi energètic.
  • Energia renovable in situ. Explicació i càlcul.
 • Materials i recursos
  • Desenvolupament en profunditat de cada crèdit de la categoria Materials i Recursos (MR), posant el focus en les estratègies sostenibles per aconseguir cada punt.
  • Anàlisi del cicle de vida dels materials. Software SIMAPRO.
 • Qualitat ambiental interior
  • Prerequisits.
  • Monitoratge de l'aire exterior.
  • Ventilació maximitzada.
  • Pla de gestió de la qualitat de l'aire interior durant la construcció i abans de l'ocupació.
4 ECTS 36h
Certificació Passivhaus
 • Anàlisi de les estratègies de disseny, operació i avaluació per a hivern i estiu.
 • Descomposició i estudi de l'estructura i l'envoltant tèrmic de l'edifici.
 • Aprenentatge i pràctiques de la metodologia a través de les seves fitxes de càlcul.
 • Pràctiques de la metodologia a través de les seves fitxes de càlcul. Passive House Planning Package (PHPP).
 • Exemples d'aplicació.
 • Visita a una casa passiva.
3 ECTS 27h
Projecte d'Aplicació. Cas d'Estudi
 • A partir d'un projecte executiu real d'un edifici construït per l'INCASÒL o seleccionat per l'estudiant, s'hauran de realitzar les modificacions pertinents per poder aconseguir una certificació LEED. L'objectiu és aplicar el referencial LEED, i amb això la seva metodologia de disseny completa, per obtenir com a resultat un edifici mediambientalment preferible a l'original. Es podrà modificar el disseny, les instal·lacions, l'equipament, els materials, etc., a tal efecte.
 • A partir d'unes tutories grupals i/o individuals, s'anirà perfilant aquest treball fins a la data de lliurament final.
La UPC School es reserva el dret de modificar el contingut del programa, que pot variar per a una major adaptació als objectius del curs.
Titulació
Títol de postgrau en Arquitectura Bioclimàtica i Certificacions: LEED, BREEAM, PASSIVHAUS i CTE, expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut del previst en l'art. 7.1 de la Llei Orgànica 2/2023, de 22 de març, del Sistema Universitari, i l'art. 36 del Reial Decret 822/2021, de 28 de setembre, pel que s'estableix l'organització dels ensenyaments universitaris i del procediment d'assegurament de la seva qualitat. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària prèvia oficial. De no ser així, l'estudiant obtindrà un certificat d'aprofitament del programa superior expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya. Els estudis de formació permanent de la Universitat Politècnica de Catalunya s'aproven anualment pel Consell de Govern de la Universitat. (Veure dades que consten al certificat).

Metodologia d'aprenentatge

La metodologia docent del programa facilita l'aprenentatge de l'estudiantat i l'assoliment de les competències necessàries.Eines d'aprenentatge
Sessions magistrals participatives
S'exposen els fonaments conceptuals dels continguts a impartir, tot promovent la interacció amb els estudiants per guiar-los en l'aprenentatge dels diferents continguts i el desenvolupament de les competències establertes.
Sessions pràctiques a l'aula
S'apliquen els coneixements en un entorn real o hipotètic, on s'identifiquen i treballen aspectes específics per facilitar la comprensió, amb el suport dels docents.
Estudi de casos
Es presenten situacions reals o hipotètiques en les quals els estudiants, de forma plenament participativa i pràctica, analitzen la situació, plantegen les diferents hipòtesis i comparteixen les seves pròpies conclusions.
Visites
S'assisteix a centres especialitzats, empreses del sector o espais singulars i rellevants del sector, per tal de conèixer in situ entorns de desenvolupament, de producció o de demostració en l'àmbit del programa.
Criteris d'avaluació
Resolució d'exercicis, qüestionaris o exàmens
Proves individuals amb l'objectiu d'avaluar el grau d'aprenentatge i l'adquisició de competències.
Realització i presentació del projecte final
Projectes individuals o grupals en els quals s'apliquen els continguts impartits en el programa. El projecte pot estar basat en casos reals i comprendre la identificació d'una problemàtica, el disseny de la solució, la seva implementació o un pla de negoci. Comptarà amb una presentació i defensa pública del mateix projecte.
Pràctiques i borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space l'estudiantat podrà visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La borsa de treball de la UPC School té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Campus virtual
L'estudiantat d'aquest postgrau tindrà accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre l'alumnat, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar notes, etc.

Equip docent

Direcció Acadèmica
 • Crespo Sánchez, Eva
  info
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Doctora arquitecta per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i professora Serra Húnter a l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB-UPC). Responsable del grup de recerca SMArT - Sostenibilitat i Metabolisme en Arquitectura i Tecnologia. Experta en el disseny i desenvolupament de sistemes constructius i instal·lacions relacionats amb solucions sostenibles i energèticament eficients en edificis convencionals i industrialitzats. Ha liderat projectes competitius a escala europea i nacional (H2020, IEE, ...). Producció científica indexada (Energy and Buildings, Buildings, INVI, ACE, Energies, Applied Sciences, PLEA, WMCAUS i REHABEND).
 • Ibañez, Yanina
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Arquitecta per la Universitat Nacional de Buenos Aires. Màster en Arquitectura i Sostenibilitat: Eines de Disseny i Tècniques de Control Mediambiental per la UPC. Experta acreditada en Certificació Leadership in Energy & Environmental Design (LEED) i Certificació WELL. Consultora en edificació sostenible i desenvolupaments regeneratius.
Professorat
 • Aranda Moreno, Fernando
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer d'Edificació per la Universitat Ramon Llull (URL) i arquitecte tècnic per la Universitat Politècnica de Catalunya. Responsable d'innovació, eficiència energètica i energies de l'Institut Català del Sòl (INCASÒL), de la Generalitat de Catalunya. Membre del Comité tècnic del Congreso de Edificios de Energia Casi Nula. Membre del grup de treball del objectiu d'energia sostenible de l'Agenda Urbana de Catalunya. Vocal del Grup d'Energia del Comité d'Experts en innovació i coneixement de l'Institut Català del Sòl.
 • Barbeta Sola, Gabriel
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Doctor arquitecte por la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Professor d'Ecoarquitectura al Departament d'Arquitectura de la Universitat de Girona (UdG). Director dels màsters en Bioconstrucció Aplicada i Ecoarquitectura de la UdG (V ed.); Construcció en Terra de la UdG; i Màster Holístic en Transformació Social; i del Postgrau Salut i Harmonia del Habitat (V ed.). Investigador.
 • Clavero Bosque, Bega
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Arquitecta Tècnica per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Màster en Arquitectura i Sostenibilitat: Eines de Disseny i Tècniques de Control Mediambiental per la UPC. Postgrau en Direcció d'Execució d'Obra pel Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona (CAATEEB) i Certified Passivhaus Tradesperson pel Passivhaus Institut. Consultora Energètica especialitzada en edificis de consum d'energia gairebé nul (NZEB) i Passivhaus a Progetic. Membre de la Junta de Govern del Col·legi de l´Arquitectura Tècnica de Barcelona, sòcia de la Plataforma Edificació Passivhaus.
 • Folch Hernández, Marc
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Arquitecte per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Màster en Arquitectura per l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona de la UPC. Va completar els seus estudis al Lund Teknisker Högskolan de la Lunds Universitet de Suècia. Guardonat amb el premi Ajac a Joves Arquitectes els anys 2004 i 2012 pel COAC i amb l'Arquitectura Internacional Espanyola pel Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE). Actualment està involucrat com a professor en nombrosos màsters d'arquitectura i sostenibilitat en diverses universitats. És codirector del postgrau en Nous Sistemes Constructius (Escola Sert) i també participa com a professor al curs d'Edificis nZEB (Escola Sert).
 • Gallego Moras, Guillermo
  info

  Arquitecte per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Direcció de Projectes de l'Institut Català del Sòl, Generalitat de Catalunya.
 • González Casado, Jose Antonio
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Màster en Business Administration per l'Escola d'Organització Industrial (EOI). Fundador i CEO d'ARQUIMA. Acumula una experiència de 20 anys en el sector de la construcció amb fusta, i va crear fa 15 anys l'embrió de l'actual sistema constructiu d'ARQUIMA per a la construcció industrialitzada d'edificis passius, sostenibles i saludables, líder al mercat espanyol.
 • Herrera Garin, Marcela
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Doctora en Psicologia de l'Aprenentatge Humà per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Màster en Psicologia de l'Esport (UAB). Formadora d'entrenadors, directius i enginyers d'alt rendiment. Psicòloga coach acreditada pel Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya (COPC). Fundadora i CEO de Psicoaching.net. Actualment és membre de Grup d'Investigació de Activitat Física de la Universitat de Vic. Experiència de més de 20 anys com a docent en universitats i consultora especialista en grups, lideratge, intel·ligència relacional i mindfulness.
 • Ibañez, Yanina
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Arquitecta per la Universitat Nacional de Buenos Aires. Màster en Arquitectura i Sostenibilitat: Eines de Disseny i Tècniques de Control Mediambiental per la UPC. Experta acreditada en Certificació Leadership in Energy & Environmental Design (LEED) i Certificació WELL. Consultora en edificació sostenible i desenvolupaments regeneratius.
 • Jerez, Luana Nahir
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Arquitecta per la Universitat Nacional de la Plata. Actualment col·labora amb projectes d'arquitectura bioclimàtica i certificacions: LLEGIU, BREEAM, PASSIVHAUS I CTE
 • Labeur, Alejandro
  info

  Arquitecte i investigador per la Universitat Nacional de Buenos Aires. Expert en arquitectura bioclimàtica. Actualment treballa a l'empresa GAC 3000 com a director d'arquitectura.
 • Merchán Val, Victoria
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Arquitecta per l'ETSAB, Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona. Màster en Biologia de l'hábitat - 15ª edición. IEB, instituto Español de Baubiologie. Actualment realitza les tasques de redacció de projectes bàsics i executius, direcció d'obra i càlculs energètics d'edificis Passivhaus certificats al despatx Energiehaus Arquitectes.
 • Pastor Navarro, Ana
  info
  Veure perfil a Linkedin

  Arquitecta tècnica per l'Escola Universitària Politècnica de l'Almunia (EUPLA) de la Universitat de Saragossa (UZ). Especialitzada en eficiència energètica en l'edificació per la Fundació CIRCE (Centre de Recerca de Recursos i Consums Energètics) i en disseny d'edificis de baix consum energètic i passivhaus (PHPP Designer i PHPP Expert). Des de 2019 forma part del departament de certificació i consultoria d'Energiehaus, desenvolupant  auditories sota l'estàndard Passivhaus.

 • Pauwels, Emmanuel
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Consultor en sostenibilitat i practicant regeneratiu amb 15 anys d'experiència en l'aplicació de sostenibilitat i regeneració a l'entorn construït.
 • Peralta Zaragoza, Anna
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Arquitecta Urbanista a l'Institut Català el Sòl. Des del 2017 Sustainable Sites Acredited Professional.
 • Ramon Escofet, Xavier
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Professor del Postgrau i Màster en Disseny Sostenible i Arquitectura Bioclimàtica de la Universitat de Barcelona, a dos cursos sobre certificació LEED. Es responsable dels materials en fase de disseny i de les BMP durant el procés de construcció, en projectes que volen millorar el seu rendiment, a Green Living Projects.
 • Silva Potí, Bieito
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Arquitecte, especialista en sostenibilitat i MBA. Responsable de certificació WELL en l'Institut Tecnològic de Galícia. He desenvolupat la meva carrera entorn de projectes nacionals i internacionals de certificacions de sostenibilitat i wellness, arquitectura bioclimàtica i ecologia urbana. Àmplia experiència en certificacions WELL, LEED, BREEAM i LBC i acreditat com WELL Faculty, LEED AP BD+C i FITWELL & LBC Ambassador.
 • Subirats Rebull, Òscar
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Arquitecte tècnic i enginyer tècnic industrial especialitzat en energia per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Màster en Enginyeria d'Organització per la UPC i Direcció d'Empreses per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Postgraus en Gestió Energètica i Facility Management pel Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona (CAATEEB). Certificat de Medició i Verificació (CMVP) i Certified Energy Manager per l'Association of Energy Engineers (AEE). Responsable de transformació digital a COMSA Service. Anteriorment project manager de Serveis Energètics i responsable d'implantació de sistemes de monitorització energètica.
 • Tarrida Llopis, Marçal
  info

  Arquitecte per l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Màster en Arquitectura i Sostenibilitat: Eines de Disseny i Tècniques de Control Mediambiental per la UPC. Compta amb sis anys d'experiència en assessoria energètica d'edificis. Actualment col·labora amb l'empresa Architecture & Sustainability Research Unit in Barcelona com a simulador expert en software d'anàlisi bioclimàtic.
 • Uson Guardiola, Ezequiel
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Doctorat cum laude en Arquitectura per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Màster en Edificis Intel.ligents i Construcció Sostenible per la Universitat Ramon Llull (URL). Màster en Planificació Urbana per l'Institut d'Estudis de l'Administració Local. Professor del Departament de Projectes Arquitectònics a l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (UPC, de 1987 a 2016)  i director tècnic de la Càtedra UNESCO de la Universitat de Lleida (UdL, del 2009 al 2016).  Acreditació de Catedràtic d'Universitat per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari a Catalunya (AQU) des del 2014. Bye Fellow del Robinson College de la Universitat de Cambridge (UK). Ha impartit conferències en universitats estrangeres, autor d'articles i llibres.
 • Villagrasa Álvarez, Andreu
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Arquitecte tècnic i enginyer de l'Edificació per la Universitat Politècnica de València, amb Màster en Energies Renovables i Arquitectura Bioclimàtica. Especialitzat en Simulacions Energètiques i Certificació Energètica d'edificis. Des 2019 forma part de l'equip de Energiehaus com Passivhaus Designer i desenvolupa el seu treball enfocat a oferir solucions d'edificis sota l'estàndard Passivhaus de consum gairebé nul nZEB, sostenibles, eficients i duradors.
 • Vives Rego, José
  info

  Catedràtic de Microbiologia (1991- 2015) de la Universitat de Barcelona (UB). Doctor en Microbiologia per la UB. Llicenciat i Graduat en Biologia per la UB. Màster en Gestió de Tecnologia por la Escola Superior d'Administració i Direcció d'Empresas (ESADE). Estudis de Filosofia (1997-2015). Actualment professor honorífic des del 2015. Entre 1968 i 1997 ha estat consultor d'empreses en diversos sectors. Membre de comitès científics de la Comissió Europea (1997-2006), Forense ambiental i pèrit en judicis per delicte contra el medi ambient (1992-2014). Autor d'articles científics en l'àmbit de la microbiologia, biotecnologia, forense, reflexió filosòfica, ètica i gestió pública.

Sortides professionals

 • Assessor/consultor en edificació sostenible.
 • Green building consultant.
 • Assessor en projectes de certificació LEED.
 • Especialista en eficiència energètica per a l’edificació.
 • Especialista en edificació passiva Passivhaus.

Sol·licita informació o l'admissió

Contacte:
Eva Villanueva Beltrán
(34) 93 112 08 83
Sol·licitud rebuda!
Un cop registrem la teva petició, rebràs confirmació per correu electrònic i ens posarem en contacte amb tu.

Gràcies pel teu interès en els nostres programes formatius.
Error
Per un error en la connexió a la base de dades la teva sol·licitud no s'ha pogut cursar. T'agrairem que repeteixis el procés més tard o bé que et posis en contacte amb nosaltres trucant al (34) 93 112 08 08 o enviant-nos un correu electrònic a: webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Has superat el tamany màxim del fitxer
 • Si tens algun dubte sobre el postgrau.
 • Si vols iniciar els tràmits per matricular-te.
Com iniciar l'admissió
Per iniciar el procés d'inscripció a aquest programa cal omplir i enviar el formulari que trobaràs al peu d'aquestes línies.

A continuació, rebràs un correu electrònic de benvinguda on es detallaran els tres passos a seguir per formalitzar el procés d'inscripció:

1. Completar i confirmar les teves dades personals.

2. Validar el teu currículum vitae i adjuntar la documentació addicional requerida, en cas que sigui necessària per a l'admissió.

3. Pagar 110€ en concepte de drets d'inscripció al programa. L'import d'aquests drets es descomptarà de la quantia total de la matrícula i només es retornarà en cas de no resultar admès.

Un cop realitzat el pagament de drets i disposem de tota la documentació, valorarem la teva candidatura i, si has estat admès al curs, t'enviarem la carta d'admissió. En aquest document obtindràs tots els detalls per formalitzar la matrícula al programa.

  política de protecció de dades

* Camps obligatoris

Informació bàsica o primera capa sobre protecció de dades

Responsable

Fundació Politècnica de Catalunya (en endavant, FPC). + INFORMACIÓ

Finalitat

Contestar les sol·licituds d’informació de l’interessat sobre activitats de formació gestionades o realitzades per l’FPC . + INFORMACIÓ

Establiment o manteniment de relació acadèmica amb l’interessat. + INFORMACIÓ

Enviar informació sobre les activitats de l'FPC. + INFORMACIÓ

Legitimació

Consentiment de l'interessat. + INFORMACIÓ

Interès legítim en el desenvolupament de la relació acadèmica. + INFORMACIÓ

Destinataris

No hi ha cessions o comunicacions.

Drets

Accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat. + INFORMACIÓ

Dades de contacte del delegat de protecció de dades

info.dpo@fpc.upc.edu

Informació addicional

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Termini de conservació

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Serveis de pagament

En cas que l’interessat formalitzi la relació amb l’FPC, l’ordenant (interessat) autoritza i dóna el seu consentiment al càrrec, per tant, amb renuncia expressa al dret de devolució sobre el càrrec.


Enviar