Aquest lloc web utilitza cookies

El lloc web de la Fundació Politècnica de Catalunya utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar l'experiència de navegació i amb finalitats estadístiques. Per obtenir més informació sobre les cookies podeu consultar la política de cookies.

Configurar cookies
Permetre totes les cookies
Campus
MY_TECH_SPACE


Entrar
Campus en manteniment
Usuari i/o clau incorrectes
No tens cap entorn actiu
El teu accés ha estat restringit. Consulta amb el departament d'administració
Per problemes tècnics el campus virtual és inaccessible. Estem treballant per solucionar-ho. Disculpa les molèsties.
No tens autorització per fer aquesta crida. Pots consultar a webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Has d'introduir l'usuari del campus no un correu electrònic
Has de fer la verificació per comprovar que no ets un robot.
Inici   >  Màsters i postgraus  >  Formació  >  Postgrau en Planificació i Gestió de la Ciberseguretat
T'assessorem! Sol·licita informació o l'admissió
relation
Aquest postgrau també forma part de l'itinerari formatiu del màster de formació permanent en Cybersecurity Management.

Presentació

Edició
13a Edició
Crèdits
27 ECTS (162 hores lectives)
Modalitat
Presencial
Idioma d'impartició
Espanyol
Preu
4.700€
Condicions especials en el pagament de la matrícula i campanya 0,7%
Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.
Dates de realització
Inici classes: 25/03/2025
Fi classes: 02/10/2025
Fi programa : 14/10/2025
Horari
Dilluns: 18:30 a 21:30
Dimarts: 18:30 a 21:30
Dijous: 18:30 a 21:30
Lloc de realització
Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB)
C/ Jordi Girona, 1-3
Barcelona
Vídeo de presentació
Per què aquest postgrau?
La identificació dels actius, la seva auditoria i una correcta gestió de la seguretat permeten a les entitats minimitzar els riscos relacionats amb possibles ciberatacs.

Un estudi de Burning Glass conclou que la demanda de professionals en seguretat informàtica ha augmentat 3,5 vegades més ràpid que la resta de professions de l'àmbit IT i 12 vegades més ràpid que la d'altres professions.

Els estudiants que realitzin el postgrau en Planificació i Gestió de la Ciberseguretat seran capaços de planificar, implantar i gestionar els processos de seguretat d'una empresa, amb l'objectiu de minimitzar els riscos i establir polítiques de contingència en cas d'incidents.

El postgrau destaca pel seu equip docent, amb una excel·lent combinació d'experiència professional pràctica i d'innovació, dins l'àmbit de la seguretat en les tecnologies, no només des del punt de vista tècnic, sinó també legal i policial. A més, comptarem amb les intervencions de ponents reconeguts en l'àmbit internacional, els quals ens oferiran la seva visió del sector en el present i en el futur.

Impulsat per:
Objectius
 • Identificar aquells actius crítics d'una entitat i determinar les mesures necessàries per protegir-los.
 • Gestionar la seguretat digital d'una entitat, establir les metodologies adequades, dissenyar una arquitectura en funció de les necessitats de negoci per minimitzar els riscos als quals es puguin exposar els diferents actius.
 • Utilitzar les eines i protocols necessaris per mantenir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades.
 • Identificar les necessitats de compliment en matèria de ciberseguretat a l'organització i desplegar els programes i els plans per posar en marxa els sistemes de gestió que donin les garanties que exigeix el mercat, i també l'administració.
A qui va dirigit?
 • Grau, llicenciatura o enginyeria en Informàtica o Telecomunicacions.
 • Enginyers i titulats cientificotècnics interessats a obtenir una titulació reconeguda internacionalment per demostrar els seus coneixements de seguretat informàtica i la seva capacitat per protegir les seves instal·lacions de ciberatacs.
 • Administradors de sistemes informàtics.
 • Membres de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat.
 • Consultors d'empreses de seguretat informàtica.
 • Consultors d'equips de resposta a incidents de seguretat.
 • Tècnics en infraestructures crítiques.
 • Directors i responsables de TI.
 • Advocats i criminòlegs que vulguin especialitzar-se en delictes informàtics.
 • Altres professionals afins que necessitin conèixer en profunditat la matèria per al desenvolupament de la seva activitat professional.

Continguts formatius

Relació d'assignatures
2 ECTS 15h
Blockchain i Autenticació
 • Criptografia simètrica o de clau secreta I.
 • Criptografia asimètrica o de clau pública. Infraestructura de clau pública (PKI).
 • Protocols de seguretat.
 • Distributed Ledger Technology - Blockchain.
 • Serveis de confiança i identitat digital.
 • Federació d'identitats.
1 ECTS 9h
Secure Software Development Life Cycle (SSDLC)
 • Metodologia SSDLC.
 • Principis de seguretat i requeriments de disseny.
 • Definició i planificació del programa de proves (vinculació amb mètodes d'atac).
 • Automatització de proves d'integració i pas a producció CI/CD.
3 ECTS 27h
Compliment
 • Marc de compliment I i II.
 • Política de seguretat i normes.
 • Sistemes de gestió.
 • Privadesa i Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) I i II.
 • Esquema Nacional de Seguretat.
2 ECTS 12h
Govern de la Seguretat
 • Marcs i models de govern de la ciberseguretat.
 • Gestió estratègica de la ciberseguretat.
 • Optimització de recursos, obtenció de beneficis i reporting.
 • Model del govern del cloud computing.
3 ECTS 21h
Anàlisi de Riscos i Ciberresiliència
 • Ciberresiliència.
 • Estàndards de seguretat i privacitat de la informació.
 • Anàlisi i gestió de riscos i les seves metodologies.
 • Organització de la seguretat de la informació.
 • Aspectes de seguretat de la continuïtat del negoci.
 • Cibercriminalitat.
3 ECTS 18h
Disseny, Desenvolupament i Implantació
 • Arquitectura de seguretat.
 • Disseny de controls (físics i lògics).
 • Gestió de rols.
 • Arquitectura de xarxa.
 • Controls de cloud i serveis exposats.
 • Arquitectures SAP.
4 ECTS 30h
Auditoria de Sistemes d'Informació
 • Procés d'auditoria als sistemes d'informació.
 • Govern i gestió de TI.
 • Adquisició, desenvolupament i implementació de sistemes d'informació.
 • Operacions dels sistemes d'informació i resiliència del negoci.
 • Protecció dels actius d'informació.
2 ECTS 12h
Gestió de les Cibercrisis
 • Fonaments de la gestió de crisis i els sistemes complexos. Eines de gestió de les crisis.
 • La gestió de cibercrisi a l'Administració pública.
 • La gestió de cibercrisi a l'empresa.
1 ECTS 6h
Tendències de la Ciberseguretat II
 • Conferències de ciberseguretat.
6 ECTS 12h
Projecte Final de Postgrau
 • Projecte final tutoritzat per un director de projecte expert en la matèria.
La UPC School es reserva el dret de modificar el contingut del programa, que pot variar per a una major adaptació als objectius del curs.
Titulació
Títol de postgrau en Planificació i Gestió de la Ciberseguretat, expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut del previst en l'art. 7.1 de la Llei Orgànica 2/2023, de 22 de març, del Sistema Universitari, i l'art. 36 del Reial Decret 822/2021, de 28 de setembre, pel que s'estableix l'organització dels ensenyaments universitaris i del procediment d'assegurament de la seva qualitat. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària prèvia oficial. De no ser així, l'estudiant obtindrà un certificat d'aprofitament del programa superior expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya. Els estudis de formació permanent de la Universitat Politècnica de Catalunya s'aproven anualment pel Consell de Govern de la Universitat. (Veure dades que consten al certificat).
Oferta modular
Aquest postgrau forma part de l'itinerari formatiu del màster de formació permanent en Cybersecurity Management .
Aquest màster de formació permanent s'estructura en els mòduls que s'indiquen a continuació. Si no desitges cursar tot el màster de formació permanent pots matricular-te d'un o diversos mòduls.
Màster de formació permanent:
relation Postgraus:

Metodologia d'aprenentatge

La metodologia docent del programa facilita l'aprenentatge de l'estudiantat i l'assoliment de les competències necessàries.Eines d'aprenentatge
Sessions magistrals participatives
S'exposen els fonaments conceptuals dels continguts a impartir, tot promovent la interacció amb els estudiants per guiar-los en l'aprenentatge dels diferents continguts i el desenvolupament de les competències establertes.
Sessions pràctiques a l'aula
S'apliquen els coneixements en un entorn real o hipotètic, on s'identifiquen i treballen aspectes específics per facilitar la comprensió, amb el suport dels docents.
Resolució d'exercicis
Es treballen les solucions mitjançant l'exercitació de rutines, l'aplicació de fórmules o algoritmes i se segueixen procediments de transformació de la informació disponible i la interpretació dels resultats.
Estudi de casos
Es presenten situacions reals o hipotètiques en les quals els estudiants, de forma plenament participativa i pràctica, analitzen la situació, plantegen les diferents hipòtesis i comparteixen les seves pròpies conclusions.
Casos d'èxit
Es presenten i comparteixen coneixements i experiències professionals reals i d'alt valor afegit, adquirides durant una trajectòria destacada en l'exercici de la professió.
Tutories
Es dona suport tècnic als estudiants en el desenvolupament del projecte final, en funció de la seva especialitat i de la temàtica del projecte.
Criteris d'avaluació
Assistència
Es requereix com a mínim el 80% d'assistència a les hores lectives.
Grau de participació
S'avalua la contribució activa dels estudiants en les diferents activitats proposades per l'equip docent.
Resolució d'exercicis, qüestionaris o exàmens
Proves individuals amb l'objectiu d'avaluar el grau d'aprenentatge i l'adquisició de competències.
Elaboració de treballs
Estudis sobre una temàtica determinada, individual o grupal, on s'avalua la qualitat i la profunditat dels treballs, entre d'altres.
Realització i presentació del projecte final
Projectes individuals o grupals en els quals s'apliquen els continguts impartits en el programa. El projecte pot estar basat en casos reals i comprendre la identificació d'una problemàtica, el disseny de la solució, la seva implementació o un pla de negoci. Comptarà amb una presentació i defensa pública del mateix projecte.
Pràctiques i borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space l'estudiantat podrà visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La borsa de treball de la UPC School té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Campus virtual
L'estudiantat d'aquest postgrau tindrà accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre l'alumnat, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar notes, etc.

Equip docent

Direcció Acadèmica
 • Medina Llinàs, Manel
  Medina Llinàs, Manel
  info
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Doctor enginyer de Telecomunicació per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Catedràtic del Departament d’Arquitectura de Computadors de la UPC. Dirigeix l’Equip de Seguretat per a la Coordinació d'Emergències en Xarxes Telemàtiques de la UPC (esCERT-UPC), el primer equip de resposta a incidents a Espanya i del node de ciberseguretat del Digital Innovation Hub of Catalonia (DIH4CAT). Assessor de ciberseguretat a la Asociación Española para el Fomento de la Seguridad de la Información (ISMS Forum Spain), a CaixaBank, a Digital Catalonia Alliance. Va ser coordinador científic del capítol europeu de l'Anti-Phishing Working Group (APWG), assessor a Barcelona Digital, i sotsdirector tècnic a l’European Network and Information Security Agency (ENISA).
 • Serral Gracià, René
  Serral Gracià, René
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Doctor en Informàtica per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). És professor agregat del Departament d’Arquitectura de Computadors de la UPC. Té més de quinze anys d’experiència en docència de xarxes, sistemes operatius i ciberseguretat. És cofundador i enginyer principal de Clevernet. Actualment és vicedegà de Relacions amb Empreses a la Facultat d’Informàtica de Barcelona (FIB). Ha participat en més de deu projectes europeus i espanyols en l’àrea de ciberseguretat i xarxes.
 • Serral Gracià, René
  Pineda Teixidó, Meritxell
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyera Tècnica Informàtica per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i graduada en Seguretat Integral per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Amb més de vint anys d'experiència, actualment és delegada de protecció de dades acreditada per l'esquema de l'Agència espanyola de protecció de dades (AEPD) i auditora en cap de la ISO 22301 (AENOR). Ha estat directora del Servei de Suport en Gestió de Crisis a l'Institut Cerdà, adjunta a direcció a PeradeJordi i directora de l'Institut d'Estudis de la Seguretat. També desenvolupa una faceta divulgadora i formadora en el sector.
 • Vera Vinardell, Lluís
  info

  Enginyer Superior de Telecomunicació per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), llicenciat en Psicologia del Treball i les Organitzacions per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), MBA per Esade i diplomat en Strategic Marketing per la Universitat de Califòrnia. Disposa de vint anys d'experiència al sector de la seguretat de la informació amb ampli coneixement del mercat americà i europeu. Actualment és professor associat al Departament de Sistemes d'Informació d'Esade i director general d'Ackcent Cybersecurity.
Professorat
 • Cardona Cano, Domingo
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer superior de Telecomunicació per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Certified Information Systems Auditor (CISA) i màster en Tecnologies de la Seguretat Informàtica per l’Equip de Seguretat per a la Coordinació d'Emergències en Xarxes Telemàtiques de la UPC (esCERT-UPC). Actualment és conseller delegat de Wise Security Global. Ha estat involucrat en tota mena de projectes i serveis relacionats amb la ciberseguretat, tant en governs, com en banca i indústria. La darrera etapa de la seva activitat ha estat i està focalitzada en el desenvolupament de negoci i en la definició, posada en marxa i govern d'organitzacions expertes en ciberseguretat i equips de resposta davant emergències informàtiques (CERT), així com en la creació i direcció d'empreses del sector.
 • Cid del Corral, Ramiro
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Llicenciat en Sistemes d´Informació per la Universitat de Buenos Aires (UBA). Postgrau en Direcció d´Empresa per la Universitat Pompeu Fabra (UPF). Certified Information Security Manager (CISM), Certified in the Governance of Enterprise IT (CGEIT), Lead Auditor ISO 27001 i ISO 22301, ISO 27001:2022 Transition, Information Technology Infrastructure Library (ITIL). Ha col·laborat amb entitats com l'Associació d'Auditoria i Control de Sistemes d'Informació (ISACA), l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona (ICAB), l'Associació Professional Espanyola de Privacitat (APEP) i l'Information Technology Service Management Forum (itSMF) . Senior product security leader offshore wind a GE Vernova. Disposa de vint-i-cinc anys d'experiència en sistemes, sent els darrers quinze al sector de la ciberseguretat i la privadesa.
 • Cruz Allende, Daniel
  info

  Màster en Seguretat per l'Equip de Seguretat per a la Coordinació d'Emergències a Xarxes Telemàtiques de la UPC, CISA, CISM, Lead Auditor 27001. Technical Account Manager & Appsec Advisor a Checkmarx, amb més de 22 anys d'experiència al sector de la seguretat. Disposa de gran experiència en projectes d'anàlisi de riscos, plans directors de seguretat, compliment normatiu i legislatiu. Durant els darrers anys ha gestionat diversos projectes internacionals en l'àmbit de la seguretat i específicament en projectes de seguretat en aplicacions per a grans multinacionals.
 • de Hevia Gisbert, Elisa
  info

  Enginyera superior de Telecomunicació per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i llicenciada en Economia per la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). És Certified Information Systems Auditor (CISA), Certified Information Security Manager (CISM), Certified Information Systems Security Professional (CISSP), Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC) i Project Management Professional (PMP). Disposa de catorze anys d'experiència en projectes relacionats amb auditoria i seguretat de sistemes d'informació. Al llarg de la seva trajectòria professional ha participat i coordinat projectes d'auditoria informàtica i consultoria de gestió de riscos tecnològics, principalment en entitats del sector financer. Actualment treballa com a sènior manager a la Unitat de Gestió de Riscos Tecnològics d'una Big4.
 • Flores Sánchez, Alonso
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Químic per l'Institut Químic de Sarrià (IQS) i enginyer industrial especialitat Química per la Universitat Ramon Llull (URL). Màster en Cibersecurity Managenement per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Disposa de més de vint-i-cinc anys d'experiència al sector de les tecnologies de la informació. Ha realitzat direcció de projectes per al disseny de processos d'informació a l'entorn d'empreses i direcció del sistema de telecontrol. És CIO de la companyia durant els darrers vint anys, focalitzat els darrers vuit en l'impuls de la ciberseguretat.
 • García-Cervigón Gutiérrez, Manuel
  info

  Doctor enginyer Informàtic per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i Certified Information Systems Auditor (CISA). Forma part de l'equip de seguretat de Nestlé. Va ocupar el lloc de responsable d'àrea de l’Equip de Seguretat per a la Coordinació d'Emergències en Xarxes Telemàtiques de la UPC (esCERT-UPC). Ha participat en múltiples projectes relacionats amb investigació forense, auditoria i implantació de sistemes de protecció i detecció. Igualment, ha participat en diversos projectes d'R+D tant en l'àmbit estatal com europeu.
 • Guijarro Olivares, Jordi
  info
  Veure perfil a Linkedin

  Enginyer superior en Informàtica per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i màster en Gestió de Tecnologies d'Informació per la Universitat Ramon Llull (URL). Actualment és director d'innovació en ciberseguretat de la Fundació i2cat, el centre de recerca en Internet, i coordinador del projecte europeu H2020 CARAMEL. Autor de diverses publicacions en l'àmbit de la ciberseguretat com "Devops y Seguridad Cloud" de l'editorial UOC o "Artificial Intelligence-based Cybersecurity for Connected and Automated Vehicles" de l'editorial NowPublishers. També és col·laborador docent a la UOC i la VIU.

 • Hernández Serrano, Juan
  info
  Veure perfil a futur.upc
  Professor del Departament d'Enginyeria Telemàtica de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). La seva tasca de recerca se centra en seguretat, privacitat i anonimat en xarxes, amb especial èmfasi en la Internet de les Coses (IoT). És coautor de desenes d'articles de l'àmbit, així com un dels investigadors principals del projecte CE H2020 BIG IoT per l'homogeneïtzació d'accés al big data en relació amb trànsit, aparcament, pol·lució, etc. També va participar en la definició de requisits i solucions de seguretat de l'aliança WAVE2M.
 • Loya Sanroman, Rodrigo
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Llicenciat en administració per la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic. Màster a Big Data and Analytics per l'EAE Business School i màster en Direcció d'Empreses tecnològiques per la Universitat Ramón LLull (URL). Compta amb la certificació de Project Management Professional (PMP), el Certified in Scaled Scrum Master i el Certified Scrum Master. Disposa de més de deu anys d'experiència en projectes de desenvolupament de programari amb gestió de serveis de TI a diverses empreses i actualment col·labora en el desenvolupament de solucions de ciberseguretat.
 • Medina Llinàs, Manel
  info
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Doctor enginyer de Telecomunicació per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Catedràtic del Departament d’Arquitectura de Computadors de la UPC. Dirigeix l’Equip de Seguretat per a la Coordinació d'Emergències en Xarxes Telemàtiques de la UPC (esCERT-UPC), el primer equip de resposta a incidents a Espanya i del node de ciberseguretat del Digital Innovation Hub of Catalonia (DIH4CAT). Assessor de ciberseguretat a la Asociación Española para el Fomento de la Seguridad de la Información (ISMS Forum Spain), a CaixaBank, a Digital Catalonia Alliance. Va ser coordinador científic del capítol europeu de l'Anti-Phishing Working Group (APWG), assessor a Barcelona Digital, i sotsdirector tècnic a l’European Network and Information Security Agency (ENISA).
 • Pegueroles Vallés, Josep
  info
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Doctor en Enginyeria de Telecomunicació (UPC). Actualment, imparteix classe a l'ETSETB, on és professor titular del departament d'Enginyeria Telemàtica. Desenvolupa la seva recerca en el marc del Grup de Seguretat de la Informació: protocols de seguretat en xarxes de comunicacions, anàlisi forense digital i resposta a incidents de ciberseguretat. Especialització pel COIT i Telecos.cat en pericial informàtica. Investigador Principal de diversos projectes de transferència tecnològica i de recerca en l'àmbit nacional i internacional.
 • Pineda Teixidó, Meritxell
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyera Tècnica Informàtica per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i graduada en Seguretat Integral per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Amb més de vint anys d'experiència, actualment és delegada de protecció de dades acreditada per l'esquema de l'Agència espanyola de protecció de dades (AEPD) i auditora en cap de la ISO 22301 (AENOR). Ha estat directora del Servei de Suport en Gestió de Crisis a l'Institut Cerdà, adjunta a direcció a PeradeJordi i directora de l'Institut d'Estudis de la Seguretat. També desenvolupa una faceta divulgadora i formadora en el sector.
 • Renom Vilaró, Albert
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Informàtic per la Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB). Treballa com a gestor de Projectes de l'inLab Fib, on està vinculat des del 2009, però porta treballant a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) des del 1997. El seu rol, dins de l'inLab principalment és, de Scrum Màster. Ha participat en diferents projectes d'R+D+i amb entitats públiques i privades relacionades en els àmbits d'estadística, els entorns col·laboratius, el desenvolupament web, les aplicacions mòbils, sistemes d'informació geogràfica (GIS) i darrerament Intel·ligència Artificial (IA) i processament de llenguatge natural. Des de 2018 és professor associat del departament Enginyeria de Serveis i Sistemes d'Informació (ESSI), on imparteix l'assignatura de Gestió de Projectes de Software.
 • Serral Gracià, René
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Doctor en Informàtica per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). És professor agregat del Departament d’Arquitectura de Computadors de la UPC. Té més de quinze anys d’experiència en docència de xarxes, sistemes operatius i ciberseguretat. És cofundador i enginyer principal de Clevernet. Actualment és vicedegà de Relacions amb Empreses a la Facultat d’Informàtica de Barcelona (FIB). Ha participat en més de deu projectes europeus i espanyols en l’àrea de ciberseguretat i xarxes.
 • Truchsess, Henner
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer de Sistemes per la Universitat Metropolitana de Veneçuela. Compta amb certificats en Project Management Professional (PMP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Certified Information Security Manager (CISM), Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC), ISO27001 Lead Implementer i ISO22301 Lead Implementer. Disposa de deu anys d'experiència, liderant i participant en projectes basats en la identificació de riscos i avaluació del control intern d'IT, en projectes de gestió de la seguretat de la informació i en projectes entorn de la regulació de la intel·ligència artificial. Igualment, ha col·laborat com a instructor en cursos de formació d'ISACA i actualment treballa com a manager de l'àrea de gestió de riscos tecnològics de Deloitte.

Entitats col·laboradores

Sortides professionals

 • Gestor de seguretat d'un departament de serveis de TI.
 • Gestor de ciberseguretat d'infraestructures crítiques i proveïdors de serveis informàtics.
 • Gestor de compliment.
 • Gestor de serveis de consultoria i auditoria de ciberseguretat en una empresa especialitzada.
 • Expert en delictes informàtics (advocats i criminòlegs).

Testimonis i notícies

Testimonis

Quan vaig acabar el grau en Telemàtica, vaig començar a treballar en una consultora en temes de big data i business intelligence, però tenia clar que volia treballar en ciberseguretat. El màster em va semblar una excel·lent oportunitat per orientar la meva carrera professional cap al sector on hi havia volgut treballar des de petit. Encara que jo estic més enfocat al vessant tècnic de la ciberseguretat, tota la part de compliance, regulació i management et dona uns matisos que, encara que no apliquis directament en el teu dia a dia, sí que crec que són molt útils i interessants. És un màster molt recomanable per consolidar la teva carrera en aquest àmbit, per la seva visió àmplia i la qualitat del professorat, molt connectats amb la pràctica professional.

Aleix Sala Cyber Threat Hunter & Intelligence Analyst a Nestlé

Tenia clar que volia apostar per la ciberseguretat com a carrera professional. Em vaig mudar a Barcelona per fer el màster, ja que ho volia fer presencial, i en menys de dos mesos estava treballant per a una multinacional, participant en projectes en els quals vaig poder posar en pràctica allò après al màster. Moltes empreses contacten amb els alumnes del màster, tant per desenvolupar el TFM com per incorporacions. El màster m'ha permès conèixer i entendre l'aplicabilitat de la seguretat en entorns molt variats. Cal destacar també que les certificacions realitzades durant el curs són requisit per a molts llocs de treball en l'àmbit de la seguretat.

Sara Queipo Team Lead Information Security Services a BMM Spain Testlabs

Havia assumit el rol de responsable de seguretat en una scale up (Holaluz) i, tot que hi havia un pla de seguretat heretat, vaig haver de reformular-lo segons les noves necessitats. Per encarar el repte, el màster se’m va revelar com la millor oportunitat. Et dona una visió 360 de la seguretat, la compliance o la gestió de riscos, des d’un triple punt de vista: tècnic, de gestió i estratègic. Et posa en contacte amb líders d’empreses top, amb una amalgama de backgrounds que t’aporten una confiança enorme. El món ciber és molt especialitzat i és vital tenir col·laboradors no només per executar iniciatives, sinó també per detectar talent. El màster m’ha facilitat accedir a una nova posició, i desplegar una estratègia sòlida tant corporativa com de coordinació tècnica. Qualsevol persona que tingui interès i sensibilitat cap a la ciberseguretat i vulgui fer un salt professional important té en aquest màster el millor aliat possible.

Oriol Tauleria Tech Lead Manager de Platform & Compliance a seQura

Testimonis
Vaig triar aquest màster perquè combina bases teòriques, tècniques i de gestió. A més, la UPC School té una reputació excel·lent en formació tecnològica. La meva experiència ha estat extremadament enriquidora. Tècnicament, destacaria les eines Burp Suite i Kali per realitzar proves d'intrusió o hacking ètic i l’anàlisi estàtica i dinàmica d’entorns web. També ressaltaria les bases de gestió, l'anàlisi de riscos i normativa, així com el pensament crític i resolutiu a l’hora d’identificar vulnerabilitats i proposar solucions. El màster ha estat per mi un camí de creixement. Primer, vaig fer pràctiques a Lidl, on participava en simulacions de phishing. Tot seguit, Deloitte va contactar amb mi i he estat treballant-hi un any. Fa poc, una de les professores em va informar d’una vacant a l'empresa on treballa, Vueling, i m’hi incorporaré com a analista de riscos tecnològics. El màster t’aporta allò que necessites per créixer en aquest àmbit tan estimulant i en constant evolució.

Judit Boladeras Analista en gestió de riscos tecnològics a Vueling

Testimonis
Notícies del Blog
"La proliferació del cibercrim fa créixer la demanda de professionals experts en ciberseguretat"
"La proliferació del cibercrim fa créixer la demanda de professionals experts en ciberseguretat"
28-11-2022
"La proliferació del cibercrim fa créixer la demanda de professionals experts en ciberseguretat"
"La proliferació del cibercrim fa créixer la demanda de professionals experts en ciberseguretat"
28-11-2022
Altres notícies
La Xarxa: "Ciberatacs: els nous crims de l'era digital"
15-05-2023

Sol·licita informació o l'admissió

Contacte:
Isabel de la Fuente Larriba
(34) 93 115 57 51
Sol·licitud rebuda!
Un cop registrem la teva petició, rebràs confirmació per correu electrònic i ens posarem en contacte amb tu.

Gràcies pel teu interès en els nostres programes formatius.
Error
Per un error en la connexió a la base de dades la teva sol·licitud no s'ha pogut cursar. T'agrairem que repeteixis el procés més tard o bé que et posis en contacte amb nosaltres trucant al (34) 93 112 08 08 o enviant-nos un correu electrònic a: webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Has superat el tamany màxim del fitxer
 • Si tens algun dubte sobre el postgrau.
 • Si vols iniciar els tràmits per matricular-te.
Com iniciar l'admissió
Per iniciar el procés d'inscripció a aquest programa cal omplir i enviar el formulari que trobaràs al peu d'aquestes línies.

A continuació, rebràs un correu electrònic de benvinguda on es detallaran els tres passos a seguir per formalitzar el procés d'inscripció:

1. Completar i confirmar les teves dades personals.

2. Validar el teu currículum vitae i adjuntar la documentació addicional requerida, en cas que sigui necessària per a l'admissió.

3. Pagar 110€ en concepte de drets d'inscripció al programa. L'import d'aquests drets es descomptarà de la quantia total de la matrícula i només es retornarà en cas de no resultar admès.

Un cop realitzat el pagament de drets i disposem de tota la documentació, valorarem la teva candidatura i, si has estat admès al curs, t'enviarem la carta d'admissió. En aquest document obtindràs tots els detalls per formalitzar la matrícula al programa.

  política de protecció de dades

* Camps obligatoris

Informació bàsica o primera capa sobre protecció de dades

Responsable

Fundació Politècnica de Catalunya (en endavant, FPC). + INFORMACIÓ

Finalitat

Contestar les sol·licituds d’informació de l’interessat sobre activitats de formació gestionades o realitzades per l’FPC . + INFORMACIÓ

Establiment o manteniment de relació acadèmica amb l’interessat. + INFORMACIÓ

Enviar informació sobre les activitats de l'FPC. + INFORMACIÓ

Legitimació

Consentiment de l'interessat. + INFORMACIÓ

Interès legítim en el desenvolupament de la relació acadèmica. + INFORMACIÓ

Destinataris

No hi ha cessions o comunicacions.

Drets

Accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat. + INFORMACIÓ

Dades de contacte del delegat de protecció de dades

info.dpo@fpc.upc.edu

Informació addicional

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Termini de conservació

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Serveis de pagament

En cas que l’interessat formalitzi la relació amb l’FPC, l’ordenant (interessat) autoritza i dóna el seu consentiment al càrrec, per tant, amb renuncia expressa al dret de devolució sobre el càrrec.


Enviar