Aquest lloc web utilitza cookies

El lloc web de la Fundació Politècnica de Catalunya utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar l'experiència de navegació i amb finalitats estadístiques. Per obtenir més informació sobre les cookies podeu consultar la política de cookies.

Configurar cookies
Permetre totes les cookies
Campus
MY_TECH_SPACE


Entrar
Campus en manteniment
Usuari i/o clau incorrectes
No tens cap entorn actiu
El teu accés ha estat restringit. Consulta amb el departament d'administració
Per problemes tècnics el campus virtual és inaccessible. Estem treballant per solucionar-ho. Disculpa les molèsties.
No tens autorització per fer aquesta crida. Pots consultar a webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Has d'introduir l'usuari del campus no un correu electrònic
Has de fer la verificació per comprovar que no ets un robot.
Inici   >  Màsters i postgraus  >  Formació  >  Curs de formació permanent en Business Process Management (BPM)
Sol·licita informació
Sol·licita informació Sol·licita informació o l'admissió
Sol·licita l'admissió
Sol·licita l'admissió

Presentació

Edició
4a Edició
Crèdits
10 ECTS (90 hores lectives)
Modalitat
En línia
Les sessions seran en línia i en directe.
Idioma d'impartició
Espanyol
Preu
2.350€
Observacions pagament de la matrícula i campanya 0,7%
Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.
Dates de realització
Data d'inici: febrer de 2025
Data de fi: maig de 2025
Horari
Dimarts: 18:30 a 21:30
Dijous: 18:30 a 21:30
Lloc de realització
En Línia
Vídeo de presentació
Per què aquest curs de formació permanent?
El Business Process Management (BPM) és una especialitat innovadora de gestió de processos que s'ha anat nodrint dels avanços en l'anàlisi de la informació al llarg dels últims anys. Aquesta disciplina, recolzada en la tecnologia, s'ha convertit en l'actualitat en la peça clau d'una arquitectura tecnològica corporativa moderna, orientada a facilitar i suportar la transformació digital. Corporacions de totes les dimensions (bancs, asseguradores, operadors de telefonia/mobilitat, empreses industrials, etc.) ja l'estan incorporant per competir amb èxit amb les noves empreses natives digitals.

Aquestes organitzacions necessiten professionals experts en la gestió per processos capaços d’optimitzar processos, de respondre a les constants demandes del mercat i regulacions i d’aprofitar la digitalització com a eina per a la millora contínua.

Durant el curs de formació contínua en Business Process Management (BPM) s’aborden les claus sobre com configurar i proposar l’arquitectura de processos a les organitzacions, amb exemples d'aplicació real i tecnologies d’empreses com Appian, IBM i Celonis.

Al llarg de la formació s’aborda, de forma pràctica, com utilitzar eines analítiques, més enllà de les tradicionals eines de business intelligence (BI), amb tecnologies innovadores com ara la intel·ligència artificial, la internet de les coses o la mineria de processos. També es dissenyaran quadres de comandament i prediccions per obtenir valuoses informacions a l'hora d'enfocar adequadament els projectes en termes de planificació, estimació d'esforços i costos.

Les persones que realitzin aquest curs s’especialitzaran en la gestió de BPM, per contribuir a l’excel·lència del model operatiu de les organitzacions.
Objectius
 • Conèixer els conceptes al voltant de l’especialitat del Business Process Management (BPM), com ara Lean, Six Sigma, process mining, eficiència, efectivitat, fluxos de treball, regles de negoci i gestió de casos.
 • Entendre els grans avantatges que suposa analitzar, modelar i documentar processos de negoci alineats amb els objectius estratègics de les organitzacions.
 • Disposar de frameworks d'implantació de gestió BPM, provats amb gran èxit, que permetin dur a terme plans realistes, d'èxit, viables i sostenibles.
 • Conèixer casos reals d'empreses que han decidit apostar per l’especialitat BPM.
 • Aplicar de forma pràctica solucions reals i líders en el mercat, amb una visió àmplia de les solucions disponibles.
 • Aplicar el BPM per a la transformació digital de les empreses, actuant com a motor de la innovació en processos.
A qui va dirigit?
 • Professionals interessats a millorar l'eficiència de les seves organitzacions a través del BPM.
 • Graduats universitaris interessats en la millora empresarial a través d'una gestió adient dels processos de negoci.
 • Professionals i graduats que vulguin complementar la seva capacitació amb un seguit d'habilitats inherents a la gestió de/per processos (anàlisi, síntesi, comunicació, govern, direcció de projectes BPM).
 • Professionals i graduats interessats en l'aplicació de les darreres innovacions tecnològiques (intel·ligència artificial, mineria de processos, analítica avançada, internet de les coses) a la millora operativa de les empreses.

Continguts formatius

Relació d'assignatures
7 ECTS 66h
Business Process Management: l'Eficiència en els Processos de Negoci
 • Conceptes de BPM
  • Procés, BPM i exemples reals.
  • El BPM en el context de l'empresa: model operatiu per components i oportunitats de millora.
  • Visió tècnica del BPM: tipus de solucions.
  • Visió de mercat de solucions BPM: sessions introductòries dels principals proveïdors del mercat (IBM, PegaSystems, Appian, SoftwareAG, etc.).
 • Claus de l’èxit en projectes BPM
 • Sol·licitud i proposta d’un projecte de BPM amb garanties d'èxit.
 • Mesura d’objectius amb el BPM: Key Performance Indicator (KPI).
 • Bones pràctiques a partir de l’experiència: descobrir, modelar, documentar i analitzar un repositori de processos.
 • Metodologia
 • Metodologia per a la implantació de solucions BPM: implantació àgil.
 • Perfils, capacitats i requisits dels professionals implicats en el BPM.
 • Relació entre el Lean Six Sigma i el BPM.
 • Process Inventory Variation Analysis and Roadmap (PIVAR): la sostenibilitat aplicada a la gestió per processos.
 • El BPM journey o com garantir l’èxit del BPM amb seguretat.
 • Governança i gestió del canvi en projectes BPM
 • L’excel·lència en BPM: posada en marxa d’un Center of Excellence (CoE).
 • Del procés actual al procés optimitzat: identificació i priorització de millores.
 • Informes de rendiment per a la presa de decisions.
3 ECTS 24h
Ciència de Dades Orientada a Processos
 • Tècniques de modelatge de processos amb BPMn 2.0.
 • Ús de process mining per a l’anàlisi de conformitat de processos i regulacions: relacionant la realitat i els models. El mapatge de processos AS-IS vs. el model de referència.
 • Automatització de processos: millora dels processos amb l’automatització robòtica de processos (RPAs), alertes i regles de negoci.
 • Conceptes introductoris a les tecnologies d'intel·ligència artificial i internet de les coses.
 • Beneficis i punts d'aplicació habituals d'aquestes tecnologies sobre la gestió de processos empresarials.
 • Revisió d'exemples reals d'aplicació d'aquestes tecnologies en la gestió de processos.
La UPC School es reserva el dret de modificar el contingut del programa, que pot variar per a una major adaptació als objectius del curs.
Titulació
Títol de curs de formació permanent en Business Process Management (BPM), expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut del previst en l'art. 7.1 de la Llei Orgànica 2/2023, de 22 de març, del Sistema Universitari, i l'art. 36 del Reial Decret 822/2021, de 28 de setembre, pel que s'estableix l'organització dels ensenyaments universitaris i del procediment d'assegurament de la seva qualitat. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària prèvia oficial. De no ser així, l'estudiant obtindrà un certificat d'aprofitament del programa superior expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya. Els estudis de formació permanent de la Universitat Politècnica de Catalunya s'aproven anualment pel Consell de Govern de la Universitat. (Veure dades que consten al certificat).

Metodologia d'aprenentatge

La metodologia docent del programa facilita l'aprenentatge de l'estudiantat i l'assoliment de les competències necessàries.

Les sessions del curs seran en línia i en directe.

El programa està dissenyat per promoure la implicació i la participació de l'estudiant a les sessions, tot afavorint un seguiment proper al llarg de tot el programa per part de la direcció acadèmica i del professorat.Eines d'aprenentatge
Sessions magistrals participatives
S'exposen els fonaments conceptuals dels continguts a impartir, tot promovent la interacció amb els estudiants per guiar-los en l'aprenentatge dels diferents continguts i el desenvolupament de les competències establertes.
Sessions pràctiques a l'aula
S'apliquen els coneixements en un entorn real o hipotètic, on s'identifiquen i treballen aspectes específics per facilitar la comprensió, amb el suport dels docents.
Resolució d'exercicis
Es treballen les solucions mitjançant l'exercitació de rutines, l'aplicació de fórmules o algoritmes i se segueixen procediments de transformació de la informació disponible i la interpretació dels resultats.
Estudi de casos
Es presenten situacions reals o hipotètiques en les quals els estudiants, de forma plenament participativa i pràctica, analitzen la situació, plantegen les diferents hipòtesis i comparteixen les seves pròpies conclusions.
Casos d'èxit
Es presenten i comparteixen coneixements i experiències professionals reals i d'alt valor afegit, adquirides durant una trajectòria destacada en l'exercici de la professió.
Flipped classroom
Es treballen els continguts de forma prèvia a les classes presencials. A l'aula es fan sessions pràctiques que permeten entendre i aplicar els conceptes sobre casos reals i s'amplien els coneixements amb detalls més tècnics i especialitzats.
Criteris d'avaluació
Assistència
Es requereix com a mínim el 80% d'assistència a les hores lectives.
Grau de participació
S'avalua la contribució activa dels estudiants en les diferents activitats proposades per l'equip docent.
Resolució d'exercicis, qüestionaris o exàmens
Proves individuals amb l'objectiu d'avaluar el grau d'aprenentatge i l'adquisició de competències.
Elaboració de treballs
Estudis sobre una temàtica determinada, individual o grupal, on s'avalua la qualitat i la profunditat dels treballs, entre d'altres.
Realització i presentació del projecte final
Projectes individuals o grupals en els quals s'apliquen els continguts impartits en el programa. El projecte pot estar basat en casos reals i comprendre la identificació d'una problemàtica, el disseny de la solució, la seva implementació o un pla de negoci. Comptarà amb una presentació i defensa pública del mateix projecte.
Pràctiques i borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space l'estudiantat podrà visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La borsa de treball de la UPC School té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Campus virtual
L'estudiantat d'aquest curs de formació permanent tindrà accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre l'alumnat, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar notes, etc.

Equip docent

Direcció Acadèmica
 • Escolano Peinado, Carlos
  info
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Doctor en informàtica per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i màster en Intel·ligència Artificial per la UPC. Actualment és investigador al Departament de Teoria del Senyal i les Comunicacions de la UPC i al Barcelona Supercomputing Center (BSC), així com professor associat al departament de Ciències de la Computació de la UPC. La seva àrea dexperiència és el processat del llenguatge natural, especialment la traducció automàtica multilingüe amb xarxes neuronals.
 • Gutiérrez Villar, Juan Ramón
  Gutiérrez Villar, Juan Ramón
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer superior de Telecomunicació per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i certificat Lean Six-Sigma Green Belt. Ha desenvolupat la seva carrera professional en l'àmbit de la consultoria tecnològica i de processos en empreses líders com IBM S.A., PricewaterhouseCoopers (PwCC) i a Sener, Enginyeria i Sistemes. Actualment és director de transformació digital en el Grupo BC. Ha col·laborat com a consultor en un ampli ventall d'empreses de l'àmbit financer (Caja Madrid, Barclays) i farmacèutic (Roche, Novartis, Esteve, Almirall, Grífols), entorns en els quals la gestió de la informació i dels processos manté una estreta relació amb la gestió de la qualitat i la millora de l'eficiència.
Professorat
 • Belda, Marie Claude
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Llicenciada en Matemàtiques i llicenciada en Geologia per la Universitat Paul Sabatier de Tolosa. És cofundadora de l'empresa Balandra Software i actualment exerceix la seva activitat professional a Pegasystems. La seva experiència professional sempre ha estat relacionada amb la presa de decisions i la gestió de fluxos de treball i té un coneixement profund de les eines de l'entorn de la intel·ligència artificial, així com de les regles de negoci i processos.
 • Escolano Peinado, Carlos
  info
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Doctor en informàtica per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i màster en Intel·ligència Artificial per la UPC. Actualment és investigador al Departament de Teoria del Senyal i les Comunicacions de la UPC i al Barcelona Supercomputing Center (BSC), així com professor associat al departament de Ciències de la Computació de la UPC. La seva àrea dexperiència és el processat del llenguatge natural, especialment la traducció automàtica multilingüe amb xarxes neuronals.
 • Gutiérrez Villar, Juan Ramón
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer superior de Telecomunicació per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i certificat Lean Six-Sigma Green Belt. Ha desenvolupat la seva carrera professional en l'àmbit de la consultoria tecnològica i de processos en empreses líders com IBM S.A., PricewaterhouseCoopers (PwCC) i a Sener, Enginyeria i Sistemes. Actualment és director de transformació digital en el Grupo BC. Ha col·laborat com a consultor en un ampli ventall d'empreses de l'àmbit financer (Caja Madrid, Barclays) i farmacèutic (Roche, Novartis, Esteve, Almirall, Grífols), entorns en els quals la gestió de la informació i dels processos manté una estreta relació amb la gestió de la qualitat i la millora de l'eficiència.
 • Muñoz Poveda, Juan
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Llicenciat en Ciències Econòmiques a la Universitat de Barcelona (UB). Docent a diverses universitats i escoles de negocis. Disposa de més de trenta anys d'experiència en consultoria tecnològica, en la majoria de casos definint solucions tecnològiques de gestió empresarial i liderant equips de treball, en sectors com automoció, farmàcia, retail, moda, financer, indústria primària, producció, etc. Expert en consultoria de processos i també disposa d'àmplia experiència en gestió de projectes internacionals (Regne Unit, Llatinoamèrica, Portugal, Bèlgica, etc.).
 • Pano Garcia, Rafael
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer superior de Telecomunicació per la Universitat Ramon Llull (URL) i Enginyer tècnic Electrònic, especialitat Imatge i So, per La Salle (URL). Executive Master in Business Administration per ESADE. Actualment és Enterprise Account Executive a Software AG. Acumula una experiència de més de vint anys en vendes en multinacionals de programari i tecnologia (DELL EMC, Teradata, MicroStrategy, Alteryx i Couchbase), a més d'haver treballat a diverses consultores de referència (Indra, IconMediaLab i Altran).

Entitats col·laboradores

Socis col·laboradors

Sortides professionals

 • Responsable d'organització operativa.
 • Director de processos.
 • Chief Process Officer (CPO).
 • Consultor d'optimització de processos.
 • Responsable de sistemes de gestió empresarial.

Testimonis i notícies

Testimonis

Cada cop els processos són més importants per desplegar l'experiència de client d'una organització i assegurar l'eficiència i operativitat interna. Els coneixements del curs en BPM són actuals i aporten eines aplicables al teu dia a dia. Més enllà de la tecnologia, el canvi de mindset és el que té més valor per mi. Gràcies a la formació he aconseguit entrar en la capa de processos i incorporar-la en projectes de creació i implementació de marca. El quadre docent és excel·lent i sempre disposat a materialitzar els dubtes amb exemples fàcils d'entendre. Els companys eren professionals tècnics en actiu. El projecte final, on apliquem tot l’aprenentatge, va consistir en el disseny dels processos organitzatius de venda i comercialització d'una companyia europea real de gran creixement orientada al B2B.

Ricardo Domingo Consultor de marca a Comuniza

Testimonis
Per a qualsevol empresa l'excel·lència en la seva operativa no només aporta valor afegit, sinó que és una obligació si es vol continuar en el mercat. Pensar no és una despesa, és una inversió indispensable. Gestionar els processos, també. El curs en BPM de la UPC School m'ha permès conèixer una metodologia en la qual encaixar tots els coneixements de gestió de processos i implementar BPM d'una manera estructurada en qualsevol organització. En aquest sentit, les eines informàtiques fan més fàcil aquest treball, com IBM BlueWorksLive, una eina que considero imprescindible per a projectes de determinades dimensions. Però aplicar BPM en una empresa o organització no consisteix només a saber utilitzar un software. L'equip de professors d'aquest curs, molts d'ells provinents d'IBM, bé ens han ensenyat com són de necessaris els mecanismes de cooperació entre els diferents departaments per aconseguir aquest objectiu comú. I és que a més d'aconseguir mecanitzar molts processos, encara moltes operacions a l'empresa les realitzaran les persones, i la gestió d'operacions (BPM) s'aplica en tots dos tipus: les operacions automatitzades i les dutes a terme per persones

Eva Cebolla Country Staff Planning & Controlling a ABB

Des que vaig sortir de la carrera d'Enginyeria Industrial a la UPC, l'any 2015, estic treballant per Allianz Seguros, una de les empreses més rellevants del sector assegurador en l'àmbit nacional i internacional. Hi gestiono projectes de millora de la plataforma informàtica, i des de fa un any estic focalitzat en l'optimització de processos de negoci. Precisament aquest ajust del meu rol va ser el motiu principal per matricular-me al curs en Business Process Management. El programa va complir sobradament les meves expectatives i m'ha ajudat a obtenir experiència específica en gestió de projectes relacionats amb processos, un fet que s'ha traduït en més confiança a l'hora de treballar. La majoria de companys teníem en comú que, tant nosaltres com les nostres empreses, volíem emprendre o potenciar un programa de transformació a partir d'una necessitat real. En definitiva, el programa en BPM de la UPC m'ha ajudat a consolidar-me dins de la meva empresa com una referència en els projectes de gestió i millora de processos

Héctor Fígols Project Manager Transformation Office a Allianz Seguros

Testimonis
Aquest curs em va permetre tenir una visió clara i àmplia dels conceptes relacionats amb el BPM (Anàlisi, Modelatge, Metodologia i Tecnologia), sense necessitat prèvia de ser una experta en aquests temes. A més, vam tenir l'oportunitat de practicar eines líders del mercat en equips de treball, amb persones d'empreses diferents i amb visions complementàries. El format del curs em va permetre compatibilitzar-lo amb la dedicació full-time a la feina i la meva agenda personal. Ara compto amb una visió diferent de la meva activitat professional, des de la perspectiva de la Gestió per Processos, que es va veure reforçada amb el treball final. Vull agrair a tot l'equip l'alta disponibilitat de mitjans i facilitats al nostre abast i, en particular, a l'equip docent per les ganes de compartir coneixement. En resum, recomano totalment aquesta formació pel contingut, per la forma de dur-se a terme i per l'alta qualitat dels equips de gestió i docents

Raquel Casas Mallo Credit management technician

Testimonis
Vídeos
Joan Muñoz Poveda, professor del curs en BPM

Sol·licita informació o l'admissió

Contacte:
Isabel de la Fuente Larriba
(34) 93 115 57 51
Sol·licitud rebuda!
Un cop registrem la teva petició, rebràs confirmació per correu electrònic i ens posarem en contacte amb tu.

Gràcies pel teu interès en els nostres programes formatius.
Error
Per un error en la connexió a la base de dades la teva sol·licitud no s'ha pogut cursar. T'agrairem que repeteixis el procés més tard o bé que et posis en contacte amb nosaltres trucant al (34) 93 112 08 08 o enviant-nos un correu electrònic a: webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Has superat el tamany màxim del fitxer
 • Si tens algun dubte sobre el curs de formació permanent.
 • Si vols iniciar els tràmits per matricular-te.
Com iniciar l'admissió
Per iniciar el procés d'inscripció a aquest programa cal omplir i enviar el formulari que trobaràs al peu d'aquestes línies.

A continuació, rebràs un correu electrònic de benvinguda on es detallaran els tres passos a seguir per formalitzar el procés d'inscripció:

1. Completar i confirmar les teves dades personals.

2. Validar el teu currículum vitae i adjuntar la documentació addicional requerida, en cas que sigui necessària per a l'admissió.

3. Pagar 110€ en concepte de drets d'inscripció al programa. L'import d'aquests drets es descomptarà de la quantia total de la matrícula i només es retornarà en cas de no resultar admès.

Un cop realitzat el pagament de drets i disposem de tota la documentació, valorarem la teva candidatura i, si has estat admès al curs, t'enviarem la carta d'admissió. En aquest document obtindràs tots els detalls per formalitzar la matrícula al programa.
  política de protecció de dades

* Camps obligatoris

Informació bàsica o primera capa sobre protecció de dades

Responsable

Fundació Politècnica de Catalunya (en endavant, FPC). + INFORMACIÓ

Finalitat

Contestar les sol·licituds d’informació de l’interessat sobre activitats de formació gestionades o realitzades per l’FPC . + INFORMACIÓ

Establiment o manteniment de relació acadèmica amb l’interessat. + INFORMACIÓ

Enviar informació sobre les activitats de l'FPC. + INFORMACIÓ

Legitimació

Consentiment de l'interessat. + INFORMACIÓ

Interès legítim en el desenvolupament de la relació acadèmica. + INFORMACIÓ

Destinataris

No hi ha cessions o comunicacions.

Drets

Accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat. + INFORMACIÓ

Dades de contacte del delegat de protecció de dades

info.dpo@fpc.upc.edu

Informació addicional

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Termini de conservació

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Serveis de pagament

En cas que l’interessat formalitzi la relació amb l’FPC, l’ordenant (interessat) autoritza i dóna el seu consentiment al càrrec, per tant, amb renuncia expressa al dret de devolució sobre el càrrec.


Enviar