Aquest lloc web utilitza cookies

El lloc web de la Fundació Politècnica de Catalunya utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar l'experiència de navegació i amb finalitats estadístiques. Per obtenir més informació sobre les cookies podeu consultar la política de cookies.

Configurar cookies
Permetre totes les cookies
Campus
MY_TECH_SPACE


Entrar
Campus en manteniment
Usuari i/o clau incorrectes
No tens cap entorn actiu
El teu accés ha estat restringit. Consulta amb el departament d'administració
Per problemes tècnics el campus virtual és inaccessible. Estem treballant per solucionar-ho. Disculpa les molèsties.
No tens autorització per fer aquesta crida. Pots consultar a webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Has superat el nombre màxim d'intents. El teu usuari està bloquejat temporalment. Torna a accedir d'aquí a una estona.
Has d'introduir l'usuari del campus no un correu electrònic
Has de fer la verificació per comprovar que no ets un robot.
Inici   >  Màsters i postgraus  >  Formació  >  Curs de formació permanent en Millora Lean Six Sigma. Nivell Green Belt
T'assessorem! Sol·licita informació o l'admissió

Presentació

Edició
2a Edició
Crèdits
8 ECTS (60 hores lectives)
Modalitat
En línia
Idioma d'impartició
Espanyol
Preu
1.100€
Observacions pagament de la matrícula i campanya 0,7%
Inscripció oberta.
Dates de realització
Inscripció oberta. Accés al curs una vegada formalitzada la matrícula.
Durada màxima
Disposes d'un màxim de 6 mesos d'ençà que inicies el curs.
Lloc de realització
En Línia
Per què aquest curs de formació permanent?
El Lean Six Sigma és una metodologia estratègica de millora de processos, l'objectiu de la qual és fer que les empreses siguin més eficients i competitives. Es basa a eliminar tota mena de desaprofitaments i ineficiències a força d'identificar aspectes (problemes o oportunitats) a millorar i abordar-los de manera sistemàtica. Per a això s'estableixen clarament els rols i responsabilitats en aquest procés de millora i s'utilitza una metodologia (DMAIC), basada en la idea de diagnosticar la situació a partir de dades convenientment recollides i analitzades. Finalment, a la vista d'aquesta anàlisi de problemes o ineficiències, s'inicia un pla d'implantació de les millores més adequades.

El curs de formació contínua en Millora Lean Six Sigma. Nivell Green Belt està estructurat per proporcionar als participants les capacitats i habilitats necessàries per al lideratge d'equips de millora. Això s'aconsegueix amb una metodologia docent centrada en l'assimilació dels conceptes clau i en l'aplicació dels mateixos en casos pràctics basats en situacions reals.

L'equip docent té una llarga trajectòria assessorant empreses en l'aplicació del Lean Six Sigma i formant professionals Black Belt i Green Belt, i en cursos presencials, tant en obert com en modalitat in-company. Aquesta llarga experiència ha permès dissenyar un curs adaptat a participants amb perfils diversos, tant des del punt de vista de la formació prèvia (enginyers, farmacèutics, biòlegs, economistes, psicòlegs, metges, etc.) com del càrrec que exerceixen en l'organització.
Objectius
 • Identificar oportunitats de millora en el funcionament d'una organització.
 • Liderar i assessorar equips que estiguin treballant en projectes de millora.
 • Treballar en projectes de millora d'alt impacte donant suport al Black Belt que lidera l'equip.
 • Identificar en quines situacions és convenient aplicar cadascuna de les tècniques disponibles i saber com gestionar-les amb èxit.
A qui va dirigit?
 • Professionals que desitgin adquirir o perfeccionar les seves competències en eines i metodologies de millora.

Continguts formatius

Relació d'assignatures
2 ECTS 15h
Fonaments i Organització
 • Mòdul 1: Introducció a Lean Six Sigma
  • Introducció a la millora contínua, Six Sigma i Lean.
  • Metodologia DMAIC.
 • Mòdul 2: Aspectes organitzatius
  • Organització per a Six Sigma.
  • Identificació i selecció de projectes.
  • Selecció de l'equip.
  • Treball en equip. Organització de reunions.
2 ECTS 15h
Fase de Diagnosi I
 • Mòdul 1: Etapa Definir
  • Les 5S.
 • Mòdul 2: Anàlisi exploratòria de dades
  • Introducció a l'estadística.
  • Estadística descriptiva.
 • Mòdul 3: Caracterització de la variabilitat
  • Variabilitat i Llei Normal.
  • Introducció al control estadístic de processos.
  • Estudis de capacitat.
 • Mòdul 4: Etapa Mesurar
  • KPI per a la millora.
  • Mostreig.
  • Anàlisi del sistema de mesura.
2 ECTS 15h
Fase de Diagnosi II
 • Mòdul 1: Etapa Analitzar
  • Quick wins.
 • Mòdul 2: Porta de les dades
  • Contrast d'hipòtesi: concepte.
  • Comparació de mitjanes i proporcions.
 • Mòdul 3: Porta del procés Lean
  • Anàlisi general.
  • Anàlisi d'activitats i de temps.
 • Mòdul 4: Disseny d'experiments
  • Estratègia d'experimentació.
  • Dissenys factorials.
2 ECTS 15h
Fase de Remei
 • Mòdul 1: Etapa Millorar
  • Creativitat.
  • Eines i mètodes.
  • Les 6 tipologies de millora.
  • Anàlisi Modal de Fallades i els seus Efectes (AMFE).
 • Mòdul 2: Etapa Controlar
  • Control estadístic de processos.
Titulació
Títol de curs de formació permanent en Millora Lean Six Sigma. Nivell Green Belt, expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut del previst en l'art. 7.1 de la Llei Orgànica 2/2023, de 22 de març, del Sistema Universitari, i l'art. 36 del Reial Decret 822/2021, de 28 de setembre, pel que s'estableix l'organització dels ensenyaments universitaris i del procediment d'assegurament de la seva qualitat. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària prèvia oficial. De no ser així, l'estudiant obtindrà un certificat d'aprofitament del programa superior expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya. Els estudis de formació permanent de la Universitat Politècnica de Catalunya s'aproven anualment pel Consell de Govern de la Universitat. (Veure dades que consten al certificat).

Metodologia d'aprenentatge

La metodologia docent del programa facilita l'aprenentatge de l'estudiantat i l'assoliment de les competències necessàries.

El curs està dissenyat perquè l'estudiantat pugui seguir el seu propi ritme d'aprenentatge. El participant podrà completar el curs segons la seva disponibilitat, sigui en poques setmanes o bé fins als sis mesos.

La metodologia està enfocada a l'assimilació dels conceptes clau i a l'aplicació dels mateixos en casos pràctics basats en situacions reals. Això s'aconsegueix a través d'una gran varietat de materials i eines d'aprenentatge, presentats sempre en format amigable. El participant podrà, així, basar el seu aprenentatge en la combinació de materials que més s'adapti a la seva casuística personal.

Les avaluacions estan pensades per facilitar l'aprenentatge, i es consideren la millor eina per estudiar i repassar els materials docents. Per aquest motiu, l'alumne decideix en quin moment desitja ser avaluat i pot accedir a tots els materials docents durant el desenvolupament del curs.

En l'avaluació s'ha de tenir en compte que:

 • Cada assignatura és avaluada mitjançant un test que es duu a terme en línia i que ha de ser superat.
 • Totes les entregues dels casos transversals són avaluables.

En tot moment, el tutor estarà disponible per resoldre dubtes quan sigui necessari.


Eines d'aprenentatge
Resolució d'exercicis
Es treballen les solucions mitjançant l'exercitació de rutines, l'aplicació de fórmules o algoritmes i se segueixen procediments de transformació de la informació disponible i la interpretació dels resultats.
Casos d'èxit
Es presenten i comparteixen coneixements i experiències professionals reals i d'alt valor afegit, adquirides durant una trajectòria destacada en l'exercici de la professió.
Sistemes de comunicació avançats asíncrons
Eines que faciliten una comunicació àgil, clara i adaptada a cada situació (conferències gravades, vídeo-xats, fòrums, etc.).
Sessions en Streaming
Sessions en vídeo síncrones, dinamitzades per un professor, que tenen com a objectiu treballar casos pràctics o resoldre exercicis o dubtes. També es realitzen conferències sobre una temàtica concreta. Aquestes sessions es programaren en el calendari.
Criteris d'avaluació
Resolució d'exercicis, qüestionaris o exàmens
Proves individuals amb l'objectiu d'avaluar el grau d'aprenentatge i l'adquisició de competències.
Pràctiques i borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space l'estudiantat podrà visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La borsa de treball de la UPC School té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Campus virtual
L'estudiantat d'aquest curs de formació permanent tindrà accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre l'alumnat, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar notes, etc.

Equip docent

Direcció Acadèmica
 • Grima Cintas, Pere
  info
  Veure perfil a futur.upc
  Doctor Enginyer Industrial. Professor Titular del Departament d'Estadística i Investigació Operativa de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Després d'una primera etapa professional a la indústria, es va incorporar a la UPC on combina la docència amb la participació en convenis de col·laboració Universitat-Empresa en temes relacionats amb la gestió de la qualitat. És autor de nombrosos articles i ponències i coautor de dos llibres sobre metodologies per a la qualitat. Ha estat avaluador de l'EFQM per l'European Quality Award.
 • Tort-Martorell Llabrés, Xavier
  info
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Doctor Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i Màster en Estadística Industrial per la Universitat de Wisconsin (EUA). Catedràtic del Departament d'Estadística i Investigació Operativa de la UPC. Prèviament, ha desenvolupat la seva activitat professional en les consultores SISTECAL i Roland Berger com a gerent de l'àrea de qualitat. Ha estat president d'ENBIS (European Network for Business and Industrial Statistics), revisor del model de l'EFQM i membre jurat dels premis a la qualitat de la Generalitat de Catalunya. És coautor de diversos llibres i de nombrosos articles en revistes especialitzades.
Professorat
 • Grima Cintas, Pere
  info
  Veure perfil a futur.upc
  Doctor Enginyer Industrial. Professor Titular del Departament d'Estadística i Investigació Operativa de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Després d'una primera etapa professional a la indústria, es va incorporar a la UPC on combina la docència amb la participació en convenis de col·laboració Universitat-Empresa en temes relacionats amb la gestió de la qualitat. És autor de nombrosos articles i ponències i coautor de dos llibres sobre metodologies per a la qualitat. Ha estat avaluador de l'EFQM per l'European Quality Award.
 • Marco Almagro, Lluís
  info
  Veure perfil a futur.upc
  Doctor Enginyer Industrial. Professor del Departament d'Estadística i Investigació Operativa de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Expert en tècniques estadístiques per al control i la millora de qualitat. Ha participat en el disseny i la impartició dels cursos de formació sobre Sis Sigma realitzats per la UPC. Una de les seves àrees d'especialitat és l'aplicació de tècniques quantitatives per a determinar les necessitats i expectatives latents dels clients.
 • Rodero de Lamo, Lourdes
  info
  Veure perfil a futur.upc
  Doctora en Ciències i Tècniques Estadístiques per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i professora del Departament d'Estadística i Investigació Operativa de la UPC, imparteix classes a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona i a la Facultat de Matemàtiques i Estadística. Una de les seves àrees d'especialitat són les tècniques estadístiques per al control i la millora de la qualitat. Des de 2003 participa com a professora en el màster en Gestió de la Qualitat de la UPC i en els cursos sobre Programes de Millora Six Sigma.
 • Santiago García, Noël
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer superior en informàtica per la Université de Technologie Compiègne (UTC). Soci-fundador de Caletec, participa activament en els projectes d'optimització de processos i de resolució de problemes, ensenyant i fomentant l'ús de les eines de qualitat i les tècniques estadístiques en el marc de les metodologies Lean, Six Sigma i kaizen.
 • Tort-Martorell Llabrés, Xavier
  info
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Doctor Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i Màster en Estadística Industrial per la Universitat de Wisconsin (EUA). Catedràtic del Departament d'Estadística i Investigació Operativa de la UPC. Prèviament, ha desenvolupat la seva activitat professional en les consultores SISTECAL i Roland Berger com a gerent de l'àrea de qualitat. Ha estat president d'ENBIS (European Network for Business and Industrial Statistics), revisor del model de l'EFQM i membre jurat dels premis a la qualitat de la Generalitat de Catalunya. És coautor de diversos llibres i de nombrosos articles en revistes especialitzades.

Sol·licita informació o l'admissió

Informació i orientació:
Marta Ortega Garcia
(34) 93 707 31 32
Sol·licitud rebuda!
Un cop registrem la teva petició, rebràs confirmació per correu electrònic i ens posarem en contacte amb tu.

Gràcies pel teu interès en els nostres programes formatius.
Error
Per un error en la connexió a la base de dades la teva sol·licitud no s'ha pogut cursar. T'agrairem que repeteixis el procés més tard o bé que et posis en contacte amb nosaltres trucant al (34) 93 112 08 08 o enviant-nos un correu electrònic a: webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Has superat el tamany màxim del fitxer
 • Si tens algun dubte sobre el curs de formació permanent.
 • Si vols iniciar els tràmits per matricular-te.
Com iniciar l'admissió
Per iniciar el procés d'inscripció a aquest programa cal omplir i enviar el formulari que trobaràs al peu d'aquestes línies.

A continuació, rebràs un correu electrònic de benvinguda on es detallaran els tres passos a seguir per formalitzar el procés d'inscripció:

1. Completar i confirmar les teves dades personals.

2. Validar el teu currículum vitae i adjuntar la documentació addicional requerida, en cas que sigui necessària per a l'admissió.

3. Pagar 110€ en concepte de drets d'inscripció al programa. L'import d'aquests drets es descomptarà de la quantia total de la matrícula i només es retornarà en cas de no resultar admès.

Un cop realitzat el pagament de drets i disposem de tota la documentació, valorarem la teva candidatura i, si has estat admès al curs, t'enviarem la carta d'admissió. En aquest document obtindràs tots els detalls per formalitzar la matrícula al programa.

  política de protecció de dades

* Camps obligatoris

Informació bàsica o primera capa sobre protecció de dades

Responsable

Fundació Politècnica de Catalunya (en endavant, FPC). + INFORMACIÓ

Finalitat

Contestar les sol·licituds d’informació de l’interessat sobre activitats de formació gestionades o realitzades per l’FPC . + INFORMACIÓ

Establiment o manteniment de relació acadèmica amb l’interessat. + INFORMACIÓ

Enviar informació sobre les activitats de l'FPC. + INFORMACIÓ

Legitimació

Consentiment de l'interessat. + INFORMACIÓ

Interès legítim en el desenvolupament de la relació acadèmica. + INFORMACIÓ

Destinataris

No hi ha cessions o comunicacions.

Drets

Accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat. + INFORMACIÓ

Dades de contacte del delegat de protecció de dades

info.dpo@fpc.upc.edu

Informació addicional

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Termini de conservació

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Serveis de pagament

En cas que l’interessat formalitzi la relació amb l’FPC, l’ordenant (interessat) autoritza i dóna el seu consentiment al càrrec, per tant, amb renuncia expressa al dret de devolució sobre el càrrec.


Enviar