Aquest lloc web utilitza cookies

El lloc web de la Fundació Politècnica de Catalunya utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar l'experiència de navegació i amb finalitats estadístiques. Per obtenir més informació sobre les cookies podeu consultar la política de cookies.

Configurar cookies
Permetre totes les cookies
Campus
MY_TECH_SPACE


Entrar
Campus en manteniment
Usuari i/o clau incorrectes
No tens cap entorn actiu
El teu accés ha estat restringit. Consulta amb el departament d'administració
Per problemes tècnics el campus virtual és inaccessible. Estem treballant per solucionar-ho. Disculpa les molèsties.
No tens autorització per fer aquesta crida. Pots consultar a webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Has d'introduir l'usuari del campus no un correu electrònic
Has de fer la verificació per comprovar que no ets un robot.
Inici   >  Màsters i postgraus  >  Formació  >  Curs de formació permanent en Barcelona Metropolis
T'assessorem! Sol·licita informació o l'admissió

Presentació

Informació edició 2023-2024
L'edició 2023-2024 d'aquest curs de formació permanent ja ha començat. En breu publicarem la informació actualitzada de la nova edició d'aquest programa.
Edició
2a Edició
Crèdits
3 ECTS (30 hores lectives)
Modalitat
Presencial
Idioma d'impartició
Espanyol
Preu
400€
Observacions pagament de la matrícula i campanya 0,7%
Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.
Propera edició
Juny de 2025
Horari
Dilluns: 10:00 a 14:00 | 15:00 a 17:00
Dimarts: 10:00 a 14:00 | 15:00 a 17:00
Dimecres: 10:00 a 14:00 | 15:00 a 17:00
Dijous: 10:00 a 14:00 | 15:00 a 17:00
Divendres: 10:00 a 14:00 | 15:00 a 17:00
Lloc de realització
ETSAV - Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès
C/ Pere Serra, 1-15
Sant Cugat del Vallès
Per què aquest curs de formació permanent?
En ple procés de redacció del Pla director urbanístic de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (PDU-AMB), aquest curs proposa abordar tres qüestions:
 1. Conèixer l'objecte, els objectius, la metodologia, els instruments i els productes elaborats pel PDU-AMB.
 2. Explorar (anàlisi i diagnosi de problemes i potencialitats de canvi) en tres temes rellevants del Pla que seran recomanats per l’Àrea metropolitana de Barcelona.
 3. Fer propostes integrals de solució dels temes plantejats a l'escala de pla, però també assajant propostes projectuals específiques.


El curs posarà especial atenció a com representar, descriure i comunicar les propostes amb nous dispositius coreogràfics que innovin les utilitats de visualització dels projectes metropolitans.
Objectius
 • Desenvolupar l'agilitat d'anàlisi d'un territori i identificar-ne les àrees projectuals i el potencial.
 • Articular i connectar escales, conceptes, anàlisis i propostes.
 • Capacitat de síntesi i aplicació dels temes del curs sobre un territori concret.
 • Capacitat d’identificació d’àrees de projecte (APs) segons objectius PDU.
A qui va dirigit?
Titulats universitaris en arquitectura, geografia, sociologia o altres titulacions afins a la planificació urbana i territorial.Continguts formatius

Relació d'assignatures
3 ECTS 42h
Taller Àrea Metropolitana de Barcelona
En ple procés de redacció del Pla director urbanístic de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (PDU-AMB), el taller proposa abordar tres qüestions:

 • Conèixer l'objecte, els objectius, la metodologia, els instruments i els productes elaborats pel PDU-AMB.
 • Explorar (anàlisi i diagnosi de problemes i potencialitats de canvi) en tres temes rellevants del Pla que seran recomanats per l’Àrea metropolitana de Barcelona.
 • Fer propostes integrals de solució dels temes plantejats a l'escala de pla, però també assajant propostes projectuals específiques.

El Taller posarà especial atenció a com representar, descriure i comunicar les propostes amb nous dispositius coreogràfics que innovin les utilitats de visualització dels projectes metropolitans.

Titulació
Certificat de curs de formació permanent expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya. Els estudis de formació permanent de la Universitat Politècnica de Catalunya, s'aproven anualment pel Consell de Govern de la Universitat. (Veure dades que consten al certificat)

Metodologia d'aprenentatge

La metodologia docent del programa facilita l'aprenentatge de l'estudiantat i l'assoliment de les competències necessàries.

La metodologia del curs es vehicularà mitjançant un taller que tindrà dues fases: la identificació de situacions territorials i la definició de les lògiques projectuals.
S'oferirà a l'alumnat un conjunt d'eines que es faran servir per mapificar sobre la cartografia, les diferents situacions territorials. D'aquesta manera, els grups de treball compartiran una mateixa llegenda gràfica i metodologia de reflexió.

A la segona fase del treball es definiran les àrees projectuals més rellevants i les seves directrius d’actuació. En aquest cas, la finalitat és centrar-se en les àrees que presenten més capacitat de millora urbana i que poden resultar catalitzadores a escala metropolitana. Sobre aquestes àrees s'anotaran les directrius d'actuació que tinguin incidència sobre factors qualitatius com l'habitabilitat, la sostenibilitat, la resiliència, la salut i la perspectiva de gènere.

Àmbit de treball: el Baix Llobregat.Eines d'aprenentatge
Sessions magistrals participatives
S'exposen els fonaments conceptuals dels continguts a impartir, tot promovent la interacció amb els estudiants per guiar-los en l'aprenentatge dels diferents continguts i el desenvolupament de les competències establertes.
Visites
S'assisteix a centres especialitzats, empreses del sector o espais singulars i rellevants del sector, per tal de conèixer in situ entorns de desenvolupament, de producció o de demostració en l'àmbit del programa.
Workshops
Es dona suport als estudiants en la realització d'un treball pràctic grupal i en el qual s'hi van incorporant sessions teòriques que aporten les eines i coneixements necessaris per aconseguir un resultat. Es realitza un intercanvi d'idees i resultats entre tots els grups participants.
Criteris d'avaluació
Assistència
Es requereix com a mínim el 80% d'assistència a les hores lectives.
Elaboració de treballs
Estudis sobre una temàtica determinada, individual o grupal, on s'avalua la qualitat i la profunditat dels treballs, entre d'altres.
Pràctiques i borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space l'estudiantat podrà visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La borsa de treball de la UPC School té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Campus virtual
L'estudiantat d'aquest curs de formació permanent tindrà accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre l'alumnat, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar notes, etc.

Equip docent

Direcció Acadèmica
 • Llop Torné, Carles
  info
  Veure perfil a futur.upc
  Doctor Arquitecte Urbanista per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Premi Extraordinari de Doctorat Cum Laude, 1998. Director del Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori, de la UPC des del 2008 al 2015. Director del Màster en Desenvolupament Urbà i Territorial, Gestió i Transformació de les Ciutats i del Màster en Gestió Creativa de la Metròpolis de la Fundació Politècnica de Catalunya, de la UPC. Membre del Comitè científic de l'Institut pour la Ville en Mouvement. Soci creador del despatx JORNET-LLOP-PASTOR arquitectes, que ha rebut els següents premis: Catalunya d'Urbanisme 2013, 2016, Europeu d'Urbanisme 2010, Nacional d'Urbanisme Espanya 2006, el Premi Urbanismo de la XI Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo 2011.
 • Espinoza Marturet, Maria Isabel
  info

  Arquitecta per la Universitat Simón Bolívar, Veneçuela, Màster en Desenvolupament Urbà i Territorial, Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Menció Honorífica Treball de grau (1980). Des de 1999 ha participat en concursos "pilots" de disseny urbà de sectors de barris rebent mencions especials. Va concloure el projecte de Disseny Urbà i arquitectura per al barri de Tacagua - Ull d'Aigua, projecte guanyador en l'any 2000, exhibit a la 50th Biennal d'Art de Venècia (2003). Ha estat Professora convidada en el Mestratge de Disseny Urbà de l'Institut de Disseny Urbà de la Universidad Central de Venezuela i a la Universidad Simón Bolívar, a Caracas. Ponent en el Màster en Laboratori de l'Habitatge del Segle XXI de la Univesitat Politècnica de Catalunya i de la Universitat Javeriana de Bogotà Colòmbia. Va participar recentment en l'equip urbà assessor del candidat a l'alcaldia municipal de l'Hatillo .
Professorat
 • Beguer Jornet, Mònica
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Arquitecta per l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona, de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Codirigeix el curs L'urbanisme al servei de les persones. Salut, benestar social i medi ambient, de l'Escola Sert. Fundadora del despatx d'urbanistes Territoris XLM que ha rebut l'accèssit al Premi Catalunya d'Urbanisme el 2016 i el 2022, atorgat per la Societat Catalana del Territori i l'Institut d'Estudis Catalans. Finalista del Premi Europeu d'Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic 2021, en la categoria de planejament.
 • Cendrós i Ollé, Berta
  info

  Geògrafa per la Universitat de Barcelona (UB). Postgrau en Globalització, Cooperació i Desenvolupament a la UB. Postgrau en Participació Ciutadana i Desenvolupament Sostenible per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Ha treballat com a tècnica de suport de participació ciutadana a l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat col·laborant en processos d'urbanisme participatiu. Des de l'any 2007 treballa a Foment de Ciutat Vella. Ha col·laborat en la redacció de plans de barris, plans d'usos i processos participatius.
 • Espinoza Marturet, Maria Isabel
  info

  Arquitecta per la Universitat Simón Bolívar, Veneçuela, Màster en Desenvolupament Urbà i Territorial, Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Menció Honorífica Treball de grau (1980). Des de 1999 ha participat en concursos "pilots" de disseny urbà de sectors de barris rebent mencions especials. Va concloure el projecte de Disseny Urbà i arquitectura per al barri de Tacagua - Ull d'Aigua, projecte guanyador en l'any 2000, exhibit a la 50th Biennal d'Art de Venècia (2003). Ha estat Professora convidada en el Mestratge de Disseny Urbà de l'Institut de Disseny Urbà de la Universidad Central de Venezuela i a la Universidad Simón Bolívar, a Caracas. Ponent en el Màster en Laboratori de l'Habitatge del Segle XXI de la Univesitat Politècnica de Catalunya i de la Universitat Javeriana de Bogotà Colòmbia. Va participar recentment en l'equip urbà assessor del candidat a l'alcaldia municipal de l'Hatillo .
 • Ferres Soler, Montserrat
  info

  Arquitecta per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC-ETSAB). Màster en recerca a APL (School of Architecture, Planning and Landscape), Newcastle University, amb especialitat en perspectives eco-socials en planejament. Experiència de més de vint anys en la pràctica professional d'arquitectura, urbanisme i paisatge en diversos països i llengües. Experiència docent com a col·laboradora externa a APL, Newcastle University i al programa de Màster en Desenvolupament Urbà i Territorial, UPC. Actualment treballant per Territoris XLM.
 • Majoral Pelfort, Anna
  info

  Arquitecta per l'ETSAV de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Màster en Urbanisme per la UPC. Màster en Arquitectura del Paisatge per la UPC. Professora del Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori de la UPC. Compagina les seves tasques docents i de recerca amb l'exercici professional que desenvolupa al Servei de Planejament Urbanístic de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Forma part de l'Institut Hàbitat, Turisme, Territori (HTT) -centre interuniversitari format per la Universitat Politècnica de Catalunya i la Universitat de Màlaga.
 • Pérez Franco, Marta
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Arquitecta per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) a l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB). Postgrau en Projectar el Territori, postgrau en Projectar la Ciutat i postgrau en Projectar el Lloc per la UPC. Experiència professional en despatxos d'arquitectura i urbanisme: Maria Rubert, Miquel Vidal, CCRS i Mas. Maristany. Actualment exerceix com arquitecta a l'Oficina Tècnica de Gerència de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
 • Rodriguez i Villaescusa, Eduard
  info

  Doctor Arquitecte - Urbanista per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Fins a 2010 Secretari del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. Membre fundador i antic president d'Arquitectes Sense Fronteres Espanya. Va exercir durant deu anys com a arquitecte-urbanista al Etablissement Public de la Ville Nouvelle de Saint Quentin en Yvelines i quatre com a Director de Serveis d'Urbanisme i Habitatge a l'Ajuntament de l'Hospitalet. Expert Internacional des de 1985 pel Banc Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y Banco Europeo de Inversiones. Ha treballat en projectes urbans i residencials en més de 15 països diferents i de 40 ciutats.
Conferenciants
 • Ortigosa Marin, Javier
  info

  Enginyer de Camins per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), màster en Transport i Logística per la Universitat Tecnològica de Chalmers (CTH), Doctor en Enginyeria de Trànsit per l'Escola Federal Politècnica de Zuric (ETH-Zürich). Especialista en xarxes, control i operativa del trànsit. És professor associat a la UPC. Forma part del Servei de Redacció del Pla Director Urbanístic Metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (PDU-AMB), coordinant temes de mobilitat i infraestructures de transport.

Sortides professionals

 • Tècnic urbanista especialista en desenvolupament d'ordenació territorial, planejament i projecte urbà.
 • Consultor urbanista programista, planificador, projectista i gestor freelance.

Sol·licita informació o l'admissió

Contacte:
Olga Garrán González
(34) 93 112 08 67
Sol·licitud rebuda!
Un cop registrem la teva petició, rebràs confirmació per correu electrònic i ens posarem en contacte amb tu.

Gràcies pel teu interès en els nostres programes formatius.
Error
Per un error en la connexió a la base de dades la teva sol·licitud no s'ha pogut cursar. T'agrairem que repeteixis el procés més tard o bé que et posis en contacte amb nosaltres trucant al (34) 93 112 08 08 o enviant-nos un correu electrònic a: webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Has superat el tamany màxim del fitxer
 • Si tens algun dubte sobre el curs de formació permanent.
 • Si vols iniciar els tràmits per matricular-te.
Com iniciar l'admissió
Per iniciar el procés d'inscripció a aquest programa cal omplir i enviar el formulari que trobaràs al peu d'aquestes línies.

A continuació, rebràs un correu electrònic de benvinguda on es detallaran els tres passos a seguir per formalitzar el procés d'inscripció:

1. Completar i confirmar les teves dades personals.

2. Validar el teu currículum vitae i adjuntar la documentació addicional requerida, en cas que sigui necessària per a l'admissió.

3. Pagar 110€ en concepte de drets d'inscripció al programa. L'import d'aquests drets es descomptarà de la quantia total de la matrícula i només es retornarà en cas de no resultar admès.

Un cop realitzat el pagament de drets i disposem de tota la documentació, valorarem la teva candidatura i, si has estat admès al curs, t'enviarem la carta d'admissió. En aquest document obtindràs tots els detalls per formalitzar la matrícula al programa.

  política de protecció de dades

* Camps obligatoris

Informació bàsica o primera capa sobre protecció de dades

Responsable

Fundació Politècnica de Catalunya (en endavant, FPC). + INFORMACIÓ

Finalitat

Contestar les sol·licituds d’informació de l’interessat sobre activitats de formació gestionades o realitzades per l’FPC . + INFORMACIÓ

Establiment o manteniment de relació acadèmica amb l’interessat. + INFORMACIÓ

Enviar informació sobre les activitats de l'FPC. + INFORMACIÓ

Legitimació

Consentiment de l'interessat. + INFORMACIÓ

Interès legítim en el desenvolupament de la relació acadèmica. + INFORMACIÓ

Destinataris

No hi ha cessions o comunicacions.

Drets

Accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat. + INFORMACIÓ

Dades de contacte del delegat de protecció de dades

info.dpo@fpc.upc.edu

Informació addicional

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Termini de conservació

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Serveis de pagament

En cas que l’interessat formalitzi la relació amb l’FPC, l’ordenant (interessat) autoritza i dóna el seu consentiment al càrrec, per tant, amb renuncia expressa al dret de devolució sobre el càrrec.


Enviar