Programes de Millora Lean Six Sigma. Nivell Black Belt > Barcelona > Postgrau > UPC School > Imprimir -

Programes de Millora Lean Six Sigma. Nivell Black Belt

Postgrau Presencial.

Presentació

19a EDICIÓ
UPC School

Six Sigma és una estratègia de millora, una eina que té per objectiu fer que les empreses siguin més eficients i competitives. Es basa en una organització amb responsabilitats ben definides, el seguiment d'unes etapes que asseguren que no s'oblidarà res important i en l'ús de dades convenientment recollides i analitzades- per a la presa de decisions.

Aquest curs està estructurat per proporcionar als seus participants les capacitats i habilitats necessàries per liderar equips de millora. Això s'aconsegueix a través d'una formació-acció basada en l'èmfasi en els conceptes, la utilització de programari especialitzat (Minitab, del qual els participants reben una llicència d'ús d'un any) i el desenvolupament d'un projecte de millora.

El perfil dels participants és molt divers, tant des del punt de vista de la formació prèvia (enginyers, farmacèutics, biòlegs, economistes, psicòlegs, metges ...) com del càrrec que ocupen en l'organització. També és molt variat el tipus d'organitzacions de procedència, estenent-se a pràcticament tots els sectors, mides i estats d'implantació d'alguna metodologia de millora: des de les que tenen un sistema avançat funcionant correctament, fins a les que estan començant a plantejar-se la seva implantació, sense oblidar les que volen revitalitzar-lo.

Objectius

 • Identificar oportunitats de millora.
 • Liderar i assessorar equips que estiguin treballant en projectes de millora d'alt impacte.
 • Identificar en quines situacions és convenient aplicar cada una de les tècniques disponibles i aplicar-les amb èxit.
 • Formar nous formadors. Difondre i ensenyar els conceptes, les actituts i les eines apreses en el curs.

A qui va dirigit?

 • Professionals que desitgin augmentar la seva capacitació per dirigir projectes de millora.

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

També participen Black Belts de diverses empreses i organitzacions que expliquen la seva experiència liderant projectes de millora Sis Sigma.

Continguts

Assignatures

Programes de Millora Lean Six Sigma
15 ECTS. 120 hores lectives.
Mòdul 1: PLANTEJAMENT GENERAL
 • Característiques comunes dels programes de millora.
 • Aspectes específics de Six Sigma.
 • El paper de la direcció.
 • Selecció de projectes.
 • Organització i metodologia.

Mòdul 2: Etapa DEFINIR

 • Establiment d'objectius.
 • Indicadors i mètriques.
 • Valoració de l'impacte econòmic.
 • Esquema general del fluxe del procés.

Mòdul 3: Etapa MESURAR

 • Plantejament de preguntes per a realitzar el diagnòstic.
 • Anàlisi de les dades existents.
 • Valoració del sistema de mesura. Recollida de noves dades.

Mòdul 4: Etapa ANALITZAR

 • Anàlisi del procés i anàlisis de les dades.
 • Metodologia Lean i tècniques estadístiques.
 • Obtenció de conclusions a partir de dades.

Mòdul 5: MILLORAR

 • Posibles millores.
 • Selecció de les millores més adequades.
 • Probes pilot.
 • Implantació.

Módulo 6: CONTROLAR

 • Estandarització del nou procés.
 • Establiment del quadre de control.
 • Seguiment d'indicadors.
 • Finalització del projecte.
Projecte
5 ECTS.
 • El curs es completa amb la realització d'un projecte optatiu de millora aplicat a una situació concreta, utilitzant la metodologia Six Sigma. Per portar-lo a terme es comptarà amb l'ajuda d'un tutor, professor del curs, a qui es podran fer consultes durant la seva elaboració.

Direcció i professorat

Direcció Acadèmica

 • Tort-Martorell Llabrés, Xavier
  Doctor Enginyer Industrial per la UPC i Màster en Estadística Industrial per la Universitat de Wisconsin (EUA). Professor titular del Departament d'Estadística i Investigació Operativa de la UPC. Prèviament ha desenvolupat la seva activitat professional en les consultores SISTECAL i Roland Berger com a gerent de l'àrea de qualitat. Ha estat president d'ENBIS (European Network for Business and Industrial Statistics), membre del Grup de Revisió del Model de l'EFQM i membre jurat dels premis a la qualitat de la Generalitat de Catalunya. És coautor de diversos llibres i de nombrosos articles en revistes especialitzades.

Coordinació

 • Grima Cintas, Pere
  Doctor Enginyer Industrial. Professor Titular del Departament d'Estadística i Investigació Operativa de la UPC. Després d'una primera etapa professional a la indústria, es va incorporar a la UPC on combina la docència amb la participació en convenis de col.laboració Universitat-Empresa en temes relacionats amb la gestió de la qualitat. És autor de nombrosos articles i ponències i coautor de dos llibres sobre metodologies per a la qualitat. Ha estat avaluador de l'EFQM per l'European Quality Award.

Professorat

 • Grima Cintas, Pere
  Doctor Enginyer Industrial. Professor Titular del Departament d'Estadística i Investigació Operativa de la UPC. Després d'una primera etapa professional a la indústria, es va incorporar a la UPC on combina la docència amb la participació en convenis de col.laboració Universitat-Empresa en temes relacionats amb la gestió de la qualitat. És autor de nombrosos articles i ponències i coautor de dos llibres sobre metodologies per a la qualitat. Ha estat avaluador de l'EFQM per l'European Quality Award.
 • Ilzarbe Izquierdo, Laura
  Doctora Enginyera per la Technische Universität Berlin. Enginyera Industrial per Tecnun-Universitat de Navarra. PDG per l'IESE. Black Belt en Sis Sigma per la UPC. Actualment és Directora de Qualitat de l'empresa de transports TSB i professora del màster en Project Management de la Universitat de Piura (Perú). Anteriorment ha treballat a la Càtedra de Qualitat de Volkswagen de la Universitat de Navarra.
 • Marco Almagro, Lluís
  Doctor Enginyer Industrial. Professor del Departament d'Estadística i Investigació Operativa de la UPC. Expert en tècniques estadístiques per al control i la millora de qualitat. Ha participat en el disseny i la impartició dels cursos de formació sobre Sis Sigma realitzats per la UPC. Una de les seves àrees d'especialitat és l'aplicació de tècniques quantitatives per a determinar les necessitats i expectatives latents dels clients.
 • Rodero de Lamo, Lourdes
  Doctora en Ciències i Tècniques Estadístiques per la UPC i professora del Departament d'Estadística i Investigació Operativa de la UPC, imparteix classes a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona i a la Facultat de Matemàtiques i Estadística. Una de les seves àrees d'especialitat són les tècniques estadístiques per al control i la millora de la qualitat. Des de 2003 participa com a professora en el màster en Gestió de la Qualitat de la UPC i en els cursos sobre Programes de Millora Six Sigma.
 • Tort-Martorell Llabrés, Xavier
  Doctor Enginyer Industrial per la UPC i Màster en Estadística Industrial per la Universitat de Wisconsin (EUA). Professor titular del Departament d'Estadística i Investigació Operativa de la UPC. Prèviament ha desenvolupat la seva activitat professional en les consultores SISTECAL i Roland Berger com a gerent de l'àrea de qualitat. Ha estat president d'ENBIS (European Network for Business and Industrial Statistics), membre del Grup de Revisió del Model de l'EFQM i membre jurat dels premis a la qualitat de la Generalitat de Catalunya. És coautor de diversos llibres i de nombrosos articles en revistes especialitzades.

Informació general

Crèdits
20 ECTS (120 hores lectives)
Dates de realització
Inici classes:22/02/2019Fi classes:25/05/2019Fi programa: 28/09/2019
Horari
Divendres  16:00 a 21:30Dissabte  09:30 a 14:00
Lloc de realització
ETSEIB - Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona
Av. Diagonal, 647
Barcelona
Contacte
Telèfon: (34) 93 707 31 32
Titulació
Diploma de postgrau expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut de l'art. 34.1 de la L.O. 4/2007, de 12 d'abril, per la qual es modifica la L.O. 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària oficial. De no ser així, l'alumne/a obtindrà un certificat de superació del programa expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya.

En el cas de disposar d'una titulació estrangera consulta aquí.
Campus virtual
L'alumnat d'aquest Postgrau tindrà accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre l'alumnat, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar les notes...
Borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space l'alumnat podrà visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La Borsa de treball de la UPC School of Professional & Executive Development té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Import de la matrícula
4.300 €
L'import total de la matrícula s'ha de pagar abans de l'inici d'aquest Postgrau.
Consulta a l'apartat Descomptes, préstecs i ajuts les possibilitats de finançament en condicions avantatjoses.

Existeix la possibilitat de realitzar una aportació voluntària de 5€ addicionals en el moment de formalitzar la matrícula. Aquesta donació, que forma part de la Campanya 0,7% de la UPC, es destinarà a accions de cooperació a països en vies de desenvolupament.

0.7%

Idioma d'impartició
Espanyol
Pagament de la matrícula
La matrícula es pot pagar:
- En un únic pagament abans del termini establert a la carta d'admissió del programa.
- En dos terminis, és a dir, fraccionant el pagament:
 • El 60% de l'import total s'ha d'abonar en el termini establert a la carta d'admissió del programa
 • El 40% restant es pot abonar, com a màxim, 10 dies abans de la data d'inici del programa

Entitats relacionades

Col·laboradors