UP

Gestió Ambiental

Postgrau Online.

Direcció i professorat

14a EDICIÓ
UPC School

Direcció Acadèmica

 • Solé Gustems, Miquel
  Doctor per la UPC, Enginyer Industrial a l'ETSEIB-UPC i Enginyer Tècnic Industrial en Química Industrial a l'EEI-UPC. Exerceix de professor a l'Escola d'Enginyeria d'Igualada des del 1990 i ha estat sotsdirector d'estudis de l'EEI entre els anys 2003 i 2011. Actualment imparteix docència en assignatures relacionades amb el medi ambient, la qualitat i la informàtica. Està fent recerca en l'àmbit del medi ambient, sobre tot en els camps de la gestió ambiental, dels residus i de l'energia. És membre del grup de recerca GIR.
 • Puig Vidal, Rita
  L'any 1988 obté el títol d'enginyeria química per l'Institut Químic de Sarrià (Universitat Ramon Llull), obtenint el doctorat en aquest mateix àmbit l'any 1993. Des de 1993 exerceix de professora a l'Escola d'Enginyeria d'Igualada, Universitat Politècnica de Catalunya, donant classes de les següents assignatures: química orgànica, informàtica, anàlisi aplicada, enginyeria de la reacció química i gestió ambiental. Directora de l'Escola d'Enginyeria d'Igualada des de l'any 2004 fins al 2010. Interessos de recerca: Tecnologies per a la sostenibilitat, anàlisi del cicle de vida, ecologia industrial, energies renovables i tractament d'aigües residuals. Membre del grup de recerca GIR.

Professorat

 • Albareda Soteras, Xavier
  Màster en Enginyeria dels Recursos Naturals, Màster en Prevenció de Riscos Laborals, Graduat en Enginyeria Elèctrica, Graduat en Enginyeria Mecànica, Enginyer Tècnic Industrial (especialitats: mecànica-màquines, electricitat, mecànica-estructures industrials), Diplomat en Organització i Direcció d'empreses, Diplomat en Direcció de la Producció. Professor titular de la Universitat Politècnica de Catalunya des de 1989, imparteix docència a les escoles d'enginyeria ESEIAAT i EEI a les assignatures de Metodologia de Projectes, Disseny de Plantes, Disseny i Producte, Legislació Industrial. Experiència professional des de 1987 en Projectes i direccions d'obra de plantes i instal·lacions industrials.
 • Font Vallés, Joaquim
  Doctor en Química per la Universitat de Barcelona i Màster en Dirección Técnica del Curtido per la Universitat Politècnica de Catalunya. Professor de l'Escola d'Enginyeria d'Igualada des del 1984. Ha estat responsable de diferents assignatures de química i enginyeria química, però la major dedicació és a l'àrea de la química analítica aplicada, tant en l'àmbit de l'enginyeria tècnica química com en el d'adoberia. Interessos de recerca: Responsable del laboratori de serveis de l'Escola des del 1988. Treballa en el desenvolupament i implementació de noves metodologies d'anàlisi química aplicades als sectors de la pell, biocombustibles, químic, de fertilitzants, pesticides i fitosanitaris, gestió d'aigües residuals, i arqueometria química - patrimoni industrial. El seu caràcter instrumental fa que sigui una línia de recerca que apart de la seva dinàmica pròpia dóna suport a totes les altres de l'Escola, per afrontar les seves necessitats d'anàlisi i assaig.
 • Martí Bernadas, Joan Francesc
  Llicenciat en Ciències Químiques per la UB. Postgrau d'adoberia i postgrau de Gestió industrial de l'aigua per la UPC. Màster en Gestió i Auditories Ambientals per UPC. Àmbit de recerca: gestió i tractament d'aigües, aplicacions biotecnològiques.
 • Puig Vidal, Rita
  L'any 1988 obté el títol d'enginyeria química per l'Institut Químic de Sarrià (Universitat Ramon Llull), obtenint el doctorat en aquest mateix àmbit l'any 1993. Des de 1993 exerceix de professora a l'Escola d'Enginyeria d'Igualada, Universitat Politècnica de Catalunya, donant classes de les següents assignatures: química orgànica, informàtica, anàlisi aplicada, enginyeria de la reacció química i gestió ambiental. Directora de l'Escola d'Enginyeria d'Igualada des de l'any 2004 fins al 2010. Interessos de recerca: Tecnologies per a la sostenibilitat, anàlisi del cicle de vida, ecologia industrial, energies renovables i tractament d'aigües residuals. Membre del grup de recerca GIR.
 • Riba Ruiz, Jordi Roger
  Llicenciat en ciències físiques per la Universitat de Barcelona l'any 1990. Doctor per la Universitat de Barcelona l'any 2000. L'any 1992 vaig començar com a professor a l'EEI d'Igualada. En aquest moments imparteixo classes d'electricitat i electrotècnia, automatització i control de processos químics i matemàtiques. Interessos de recerca: Modelització i simulació de dispositius electromecànics (relés, contactors, motors, etc.), detecció i diagnosi de fallides en dispositius electromecànics. Tècniques numèriques per classificació i identificació automàtica de mostres de paper, curtits, etc. Energies renovables.
 • Solé Gustems, Miquel
  Doctor per la UPC, Enginyer Industrial a l'ETSEIB-UPC i Enginyer Tècnic Industrial en Química Industrial a l'EEI-UPC. Exerceix de professor a l'Escola d'Enginyeria d'Igualada des del 1990 i ha estat sotsdirector d'estudis de l'EEI entre els anys 2003 i 2011. Actualment imparteix docència en assignatures relacionades amb el medi ambient, la qualitat i la informàtica. Està fent recerca en l'àmbit del medi ambient, sobre tot en els camps de la gestió ambiental, dels residus i de l'energia. És membre del grup de recerca GIR.
 • Talavera González, Raquel
  L'any 2003 va obtenir la Llicenciatura en Biologia, Especialitat Sanitària, a la Universitat de Barcelona (UB), el 2004 el títol de Cicle Formatiu de Grau Superior en Química d'Indústries del Procés de Pasta i Paper a l'IESSEP Milà i Fontanals, i el 2005 el títol de Postgrau en Gestió Integrada en l'Empresa: Qualitat, Medi Ambient i Prevenció de Riscos Laborals a la EEI-UPC. Va treballar durant 9 anys a GRUP CARLES en el camp de l'enginyeria i l'assessorament ambiental aplicable a les activitats de diferents sectors. També ha treballat directament en l'àmbit de la qualitat i la seguretat alimentària. Actualment, és Responsable de Qualitat i Medi Ambient a PERE VALLS, S.A., empresa del sector paperer dedicada a la fabricació de paper reciclat amb un baix impacte ambiental.
Sol·licita informació
Enviar
(34) 93 803 53 00

INFORMACIÓ EDICIÓ 2017-18

Propera edició:
Octubre de 2018

Crèdits:
15 ECTS
(150 hores lectives)

Horari:

Import de la matrícula:
Contacta'ns

Idioma d'impartició:
Espanyol

Imprimeix tot el curs