2 ajuts del 20% per promoure el talent femení al postgrau en Artificial Intelligence with Deep Learning

La UPC School ofereix dos ajuts del 20% de l’import de la matrícula adreçats a dones que desitgin cursar el postgrau en Artificial Intelligence with Deep Learning Aquests ajuts pretenen contribuir a la promoció del talent femení en l’àmbit de la intel·ligència artificial.

Les dones que compleixin amb el perfil d’admissió del programa i estiguin interessades a sol·licitar aquests ajuts, han d’estar admeses prèviament al postgrau i enviar la següent documentació:

  • Carta de motivació, exposant les inquietuds per cursar el postgrau i sol·licitar l’ajut i incorporant informació sobre la seva situació laboral actual i les seves condicions socioeconòmiques, si escau.
  • Expedient acadèmic.
  • Carta/es de recomanació acadèmica/ques i/o professional/s, si en disposa.

La data límit per sol·licitar aquest ajut és el 20 de juny de 2022.

Es realitzarà una valoració de la documentació aportada, que inclourà l’interès mostrat per l’àmbit del deep learning, la valoració de l’expedient acadèmic, el curriculum vitae i les condicions socioeconòmiques. També es valoraran especialment aquelles candidates que busquin reincorporar-se al mercat professional després d’un període laboral no actiu i aquelles que desitgin reorientar el seu perfil professional cap a l’àmbit del deep learning, tot analitzant l’impacte que la formació pugui representar per al seu desenvolupament professional.

Per a més informació sobre els tràmits de sol·licitud, podeu contactar amb el tècnic del programa a través del telèfon 93 706 80 35 o del formulari d’informació del postgrau.

Aquest ajut és incompatible amb altres ajuts i descomptes oferts per la UPC School i en cap cas té caràcter retroactiu, és a dir, no podrà ser sol·licitat per persones ja matriculades.

Leave a Comment


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.