3 ajuts del 20% per al postgrau en Artificial Intelligence with Deep Learning

La UPC School ofereix tres ajuts del 20% de l’import de la matrícula per cursar el postgrau en Artificial Intelligence with Deep Learning, que s’iniciarà el 8 de febrer de 2023 en modalitat presencial.

Les persones que compleixin amb el perfil d’admissió del programa i estiguin interessades a sol·licitar l’ajut han d’estar admeses prèviament al postgrau i enviar la següent documentació:

  • Carta de motivació, exposant les inquietuds per cursar el programa i sol·licitar l’ajut, i incorporant informació de les seves condicions socioeconòmiques, si escau.
  • Expedient acadèmic.
  • Carta/es de recomanació acadèmica/ques i/o professional/s, si en disposa.

La data límit per sol·licitar aquest ajut és el 12 de desembre de 2022.

Es realitzarà una valoració de la documentació aportada, que inclourà l’interès mostrat per l’àmbit del deep learning, la valoració de l’expedient acadèmic, el curriculum vitae i les seves condicions socioeconòmiques. També es valoraran els perfils de persones que busquin reincorporar-se al mercat professional després d’un període laboral no actiu o aquells que vulguin reorientar el seu perfil professional cap al deep learning, tot analitzant l’impacte que la formació pugui representar per al seu desenvolupament professional.

Amb l’objectiu de promoure el talent femení dins l’àmbit del deep learning, en cas d’igualtat de mèrits es prioritzarà l’atorgament de l’ajut a l’estudiantat femení.

Per a més informació sobre els tràmits de sol·licitud, podeu contactar amb el tècnic del programa a través del telèfon 93 706 80 35 o del formulari d’informació del postgrau.

Aquest ajut és incompatible amb altres ajuts i descomptes oferts per la UPC School i en cap cas té caràcter retroactiu, és a dir, no podrà ser sol·licitat per persones ja matriculades.

Leave a Comment


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.