3 ajuts del 25% per cursar el màster en Big Data

La UPC School ofereix tres ajuts del 25% de l’import de la matrícula per cursar el màster en Big Data Management, Technologies & Analytics, que s’iniciarà el 10 d’octubre de 2022 en modalitat presencial.

Les persones que compleixin amb el perfil d’admissió del programa i estiguin interessades a sol·licitar els ajuts han d’estar admeses prèviament al màster i enviar la següent documentació:

  • Carta de motivació, exposant les inquietuds per cursar el màster i sol·licitar l’ajut, i incorporant informació de les seves condicions socioeconòmiques, si escau.
  • Expedient acadèmic.
  • Carta/es de recomanació acadèmica/ques i/o professional/s, si en disposa.

La data límit per sol·licitar aquests ajuts és el 27 de juny de 2022, a les 11.00 h.

Es realitzarà una valoració de la documentació aportada, que inclourà l’interès mostrat per l’àmbit del big data, la valoració de l’expedient acadèmic, el currículum vitae i les seves condicions socioeconòmiques. També es valoraran els perfils de persones que busquin reincorporar-se al mercat professional després d’un període laboral no actiu, o aquells que vulguin reorientar el seu perfil professional cap al big data, tot analitzant l’impacte que la formació pugui representar per al seu desenvolupament professional.

Amb l’objectiu de promoure el talent femení dins l’àmbit del big data, en cas d’igualtat de mèrits es prioritzarà l’atorgament dels ajuts a l’estudiantat femení.

Per a més informació sobre els tràmits de sol·licitud, podeu contactar amb la tècnica del programa a través del telèfon 93 114 68 05 o del formulari d’informació del màster.

Aquest ajut és incompatible amb altres ajuts i descomptes oferts per la UPC School i en cap cas té caràcter retroactiu, és a dir, no podrà ser sol·licitat per persones ja matriculades.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.