4 ajuts del 20% en la matrícula del curs en Intel·ligència Artificial a Través del Món IoT

La UPC School ofereix 4 ajuts del 20% en l’import de la matrícula del nou curs de formació permanent en Intel·ligència Artificial: una Introducció a Través del Món IoT, la primera edició del qual començarà el dia 12 de febrer de 2024 en modalitat presencial.

Les persones que compleixin amb el perfil d’admissió del programa i estiguin interessades a sol·licitar l’ajut, han d’estar admeses prèviament al curs i enviar la següent documentació:

  • Carta de motivació, en la qual exposin les raons per cursar el curs i incorporant informació de les condicions socioeconòmiques, si s’escau.
  • Carta/es de recomanació acadèmica/ques i/o professional/s, si en disposa.

La data límit per sol·licitar aquest ajut és el 20 desembre de 2023.

Els destinataris d’aquest ajut són professionals amb interès a conèixer la IA i com aplicar-la, i que comptin amb coneixements bàsics en programació, idealment en l’entorn Arduino.

Per a l’atorgament de l’ajut es realitzarà una valoració del curriculum vitae dels sol·licitants, experiència professional, interès i nivell d’ocupabilitat en projectes de qualsevol sector on la intel·ligència artificial i la Internet de les Coses siguin d’aplicació.

El curs de formació permanent en Intel·ligència Artificial a Través del Món IoT aborda de manera molt aplicada la IA, una tecnologia en expansió i amb una previsió de creixement en la demanda de llocs de treball relacionats. El programa s’enfoca a l’aprenentatge pràctic, experimentant amb formes d’aplicar la IA en el món de la Internet de les coses (IoT), on les dades són fàcils d’adquirir, d’emmagatzemar i de processar. Els participants aprendran a generar un conjunt de dades (data set), transformar-les, escollir els mecanismes d’IA més adequats, entrenar una IA i generar un model que es pot executar en un microprocessador per validar-lo en un entorn d’ús real.

Per a més informació sobre els tràmits de sol·licitud, podeu contactar amb la tècnica de formació del programa, l’Olga Garrán (olga.garran@talent.upc.edu o al 93 112 08 67), o el formulari d’informació del curs.

Leave a Comment


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.