Ajut del 15% en la matrícula del màster en Direcció i Organització d’Empreses. MBA

La UPC School ofereix un ajut del 15% per cursar el màster en Direcció i Organització d’Empreses. MBA, que s’iniciarà el 29 de setembre del 2023 en modalitat presencial.

Els destinataris d’aquest ajut són professionals de qualsevol sector amb experiència en càrrecs directius, intermedis i/o responsables d’àrea, que estiguin interessats a ampliar els seus coneixements en management per millorar-ne la trajectòria professional. També acabats de titular que vulguin ampliar els seus coneixements en direcció i organització empresarial.

Les persones que compleixin el perfil d’admissió del programa i estiguin interessades a sol·licitar l’ajut han d’estar admeses prèviament al màster i enviar la documentació següent:

  • Carta de motivació, exposant les raons per cursar el màster.
  • Informació de les seves condicions socioeconòmiques, si escau.
  • Carta/es de recomanació acadèmica/ques i/o professional/s, si en disposa.

La data límit per sol·licitar aquest ajut és el 30 de maig 2023, abans de les 14.00 h.

El màster en Direcció i Organització d’Empreses. MBA és un programa de formació empresarial per entendre l’empresa en conjunt, adquirir coneixements en gestió de projectes, comprendre la importància de la innovació i la digitalització en el context actual i fer valdre el paper del bon lideratge en una organització.

Per a més informació sobre els tràmits de sol·licitud, podeu contactar amb la tècnica del programa a través del telèfon 931120883 o del formulari d’informació del màster.

Aquest ajut és incompatible amb altres ajuts i descomptes oferts per la UPC School i en cap cas té caràcter retroactiu.

Leave a Comment


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.