Ajut del 25% en la matrícula del postgrau en Disseny i Rehabilitació Sismo-Resistents d’Edificis i Ponts

La UPC School ofereix un ajut de 1.000 € equivalent al 25% de l’import de la matrícula del postgrau en Disseny i Rehabilitació Sismo-Resistents d’Edificis i Ponts, la pròxima edició del qual començarà el 14 de març de 2021. Els destinataris d’aquest ajut són professionals (enginyers estructurals, consultors i projectistes estructurals, caps d’obra, urbanistes, arquitectes, entre d’altres) que intervenen en edificis i ponts situats en regions propenses a sismes.

Les persones que compleixin amb el perfil d’admissió del programa i estiguin interessades a sol·licitar l’ajut, han d’estar admeses prèviament al postgrau i enviar la documentació següent:

  • Carta de motivacions, exposant les raons per cursar el postgrau i incorporant informació de les seves condicions socioeconòmiques, si és el cas.
  • Expedient acadèmic.

La data límit per sol·licitar aquest ajut és el 24 de febrer de 2022.

Es realitzarà una valoració de l’expedient acadèmic i currículum dels sol·licitants, especialment en referència a la seva experiència professional i interès en l’àmbit de les intervencions sobre construccions singulars (edificis alts, ponts de tram llarg i viaductes, estacions de metro i tren, grans dipòsits, entre d’altres) amb problemàtica sísmica rellevant.

El postgrau en Disseny i Rehabilitació Sismo-Resistents d’Edificis i Ponts té com a objectiu capacitar els participants en la intervenció (projecte, anàlisi, construcció, modernització, etc.) en edificis i ponts ubicats en regions sísmiques.

Per a més informació sobre els tràmits de sol·licitud, podeu contactar amb el tècnic del programa mitjançant el telèfon 93 112 08 67 o el formulari d’informació del postgrau.

Aquest ajut és incompatible amb altres ajuts i descomptes oferts per la UPC School i en cap cas té caràcter retroactiu.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.