Ajut del 50% en la matrícula del postgrau en Disseny de Sistemes Robòtics

La UPC School ofereix un ajut del 50% de l’import de la matrícula del postgrau en Disseny de Sistemes Robòtics, que s’iniciarà el pròxim 7 de març de 2022.

La quarta revolució industrial ha fet que la robòtica s’integri en la vida de les persones, tant en l’àmbit domèstic com en l’àmbit laboral. Aquest postgrau capacita per al desenvolupament integral d’un sistema robòtic, centrant-se principalment en les aplicacions industrials més comunes en l’actualitat.

Les persones destinatàries d’aquests ajuts són persones amb formació en enginyeria industrial de grau mitjà o superior, en enginyeria mecànica i electrònica o en enginyeria d’automatització. També professionals que treballin en el disseny de productes i equips industrials.

Les persones que compleixin amb el perfil d’admissió del programa i estiguin interessades a sol·licitar l’ajut, han d’estar admeses prèviament al postgrau i enviar la següent documentació:

  • Carta de motivació, exposant les raons per cursar el postgrau i incorporant informació de les condicions socioeconòmiques del sol·licitant.
  • Carta/es de recomanació acadèmica/ques i/o professional/s, si en disposa.

La data límit per sol·licitar aquest ajut és el divendres 4 de febrer de 2022.

Per a més informació sobre els tràmits de sol·licitud, podeu contactar amb la tècnica del programa a través del telèfon 93 707 31 32 o del formulari d’informació del postgrau.

Aquest ajut és incompatible amb altres ajuts i/o descomptes oferts per la UPC School i en cap cas té caràcter retroactiu.

Leave a Comment


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.