Automòbils híbrids, els motors del futur?

19 de desembre de 2008

Els motors híbrids, una de les alternatives a la propulsió convencional de l’automòbil, van començar a materialitzar-se als anys setanta. Actualment, la principal diferència entre un cotxe convencional i un d’híbrid és que la propulsió del cotxe híbrid es produeix mitjançant dos tipus diferents de motor que s’ajuden mútuament durant la conducció: el motor de combustió interna i el motor elèctric.

Però, cap a on evoluciona aquest tipus de motor. Diversos experts en el món del motor opinen sobre el futur de la hibridació dels motors. Jesús Álvarez, professor del Departament de Màquines i Motors Tèrmics i coordinador del postgrau de Tecnologia Motociclista que s’imparteix a la UPC School, assegura que “el vehicle híbrid pot servir de pont durant uns 10 o 20 anys cap a altres tecnologies de més futur”.

Un dels principals avantatges dels automòbils híbrids és que consumeixen poc més de quatre litres cada cent quilòmetres. Per tant, el baix consum d’energies contaminants suposa una millora per al medi ambient. Segons el professor del Departament de Màquines i Motors Tèrmics Ramón Carreras, aquesta característica podria impulsar l’ús d’aquest tipus de motor en el mercat: “Ara, i en el futur immediat, a causa de l’augment progressiu i continuat del preu dels combustibles, es produiran canvis en les preferències dels usuaris i la demanda es reorientarà cap a vehicles de baix consum.”

Malgrat aquests avantatges, aquest tipus de motor encara no té una implantació comercial forta. A Espanya, les úniques marques automobilístiques que comercialitzen vehicles amb motor híbrid són les empreses japoneses Toyota i Honda. Tot i que existeixen ajudes governamentals per a la fabricació d’aquests vehicles, els preus encara no són assequibles per a tothom, ja que oscil·len entre els 21.000 i els 25.000 euros.

Precisament, el professor Ricard Bosch, del Departament d’Enginyeria Elèctrica de la UPC, critica aquesta manca d’implicació de les empreses. Bosch afirma que fa falta innovació administrativa per a una evolució òptima, que qualifica de “molt complexa”.

Un dels problemes més importants de la implantació dels motors híbrids en el món automobilístic és la densitat energètica necessària de les bateries, la durada i el reciclatge necessaris perquè aquest nou sistema esdevingui una tecnologia sostenible. ■

Pots consultar la noticia ampliada a la revista Informacions que publica la UPC.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.