Consum eficient a la indústria automobilística: una nova aposta per la sostenibilitat

6 de maig de 2009

Segons diversos estudis, la indústria automobilística és la principal culpable del canvi climàtic. Actualment, l’ús de l’automòbil a tot el món provoca entre el 20 % i el 25 % del total d’emissions de gasos contaminants, com ara el C02.

Les conseqüències d’aquests gasos en l’efecte hivernacle han provocat la creació de noves normatives desenvolupades per la Comunitat Europea i el Protocol de Kyoto sobre el control d’emissions de C02, la qual cosa ha fet reaccionar la indústria, que s’ha vist obligada a fer nous dissenys de cotxes per reduir l’emissió de gasos contaminants.

La reacció de la indústria automobilística no s’ha fet esperar i moltes de les grans marques del sector ja han desenvolupat noves tecnologies que es denominen respectuoses amb el medi ambient i que, si més no, són menys nocives que les altres, tot i que segons diversos experts, l’acció contaminant no desapareix del tot. Un exemple és la tecnologia Eco2, que promociona Renault, o l’Ecoflex, que porta a terme Opel.

El sector empresarial mostra la seva preocupació vers la contaminació mediambiental orientant les polítiques de gestió de flotes a millores que frenin la contaminació i defensin el medi ambient.

Segons publica El observador del vehículo de empresa en un informe, sis de cada deu companyies implantades a Espanya tenen previst incorporar vehicles denominats verds o ecològics a les seves flotes d’automòbils en els pròxims dos anys. Aquesta acció i el fet que el 13 % de les empreses hagi gestionat la incorporació de cotxes més petits i, per tant, que consumeixen menys, són conseqüència de la nova fiscalitat econòmica i de les possibles restriccions de mobilitat per als vehicles més contaminants.

Tot i que sembla que la iniciativa es posa en marxa, l’absència d’ofertes adequades de les companyies de rènting, de punts de proveïment i l’escàs nombre de tallers especialitzats són alguns dels motius pels quals no avança la incorporació d’aquest tipus de vehicles.■

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.