Desenvolupament tecnològic, una peça clau per al futur de l’automoció

1 d’abril de 2009

El 2.° Congrés de l’STA, “Enginyeria de fabricació i productivitat. Factors clau de competitivitat de la indústria d’automoció”, que ha tingut lloc a Barcelona els dies 24 i 25 de març de 2009, ha abordat els efectes negatius de l’increment de la productivitat basat només en el factor humà. S’ha fet un èmfasi especial en la necessitat d’implementar noves estratègies empresarials fonamentades en noves aplicacions tecnològiques i no tant en la mà d’obra barata en els països emergents, tal com es feia fins ara.

Segons el que s’ha exposat en el Congrés, la tecnologia no ha de ser exclusiva dels fabricants, sinó que s’ha de generalitzar a totes les indústries de components.

Tal com explica Rafael Boronat, president de l’STA i director del Centre d’Innovació i Coordinació de Tecnologies de l’Automoció (CICTA) de l’ETSEIB (Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona), “el Congrés ha evidenciat que les empreses que utilitzen la tecnologia en els processos de producció són referents indiscutibles en el sector i marquen l’estratègia i el camí que cal seguir per a la resta d’indústries que han basat la seva activitat en sistemes més tradicionals”.

Els experts en el sector de l’automoció han manifestat la necessitat de desenvolupar aquestes noves estratègies empresarials per poder superar, tan aviat com sigui possible, la greu crisi que afecta actualment el sector automobilístic.

En aquest sentit, els experts han exposat en les seves intervencions els nous sistemes de fabricació i de gestió de la tecnologia per reduir costos, augmentar l’eficiència i optimitzar la qualitat.

Tal com acaba indicant Rafael Boronat, “la proliferació d’instal·lacions de fabricació de vehicles i components a escala global ha produït un desequilibri entre l’oferta i la demanda que és a la base del període de crisi pel qual passem, el final de la qual encara no s’albira”. ■

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.