El Bicing centra un nou Open Talent a la UPC School

Ignasi Armengol, director general de BSM Barcelona Serveis Municipals, ens va apropar en aquest Open Talent a conèixer a fons el servei d’ús compartit de la bicicleta a Barcelona, el Bicing, així com els riscos i oportunitats que l’Ajuntament de Barcelona va haver d’enfrontar amb la creació d’aquest nou servei municipal, que ha necessitat de forma creixent disposar de tecnologia aplicada al mòbil i a les comunicacions per ser un servei eficient.


BicingQuan alguna Administració decideix proveir un nou servei públic no existent fins aquell moment, se li obren un conjunt de preguntes i reptes que ha de resoldre prèviament a la licitació o la prestació del servei. Tal com va explicar Ignasi Armengol en aquesta sessió, el cas del Bicing és un bon exemple de com el plantejament inicial va anar evolucionant i adaptant-se de forma continuada a les noves necessitats dels ciutadans i al seu caràcter de servei públic, incorporant les novetats tecnològiques que van sortint durant l’execució del servei (10, 15 ó 20 anys). El Bicing ha hagut d’incorporar les darreres tecnologies mòbils i comunicacions digitals per adaptar-se a aquestes noves necessitats.

En la conferència, Ignasi Armengol va a més a més, va explicar als assistents els serveis de Bicing elèctric amb les seves novetats tecnològiques que ha anat incoporant per optimitzar aquest servei ciutadà.

Manel Villalante, director acadèmic del postgrau en Smart Mobility. Sistemes Intel·ligents de Transport de la UPC School, va presentar l’Open Talent i va moderar el torn de debat posterior a la sessió.

Ignasi Armengol

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.