Falten professionals del sector TIC

2 de març de 2009

L’estudi “Situació laboral, oportunitats i perspectives dels professionals TIC a Catalunya” preveu que Catalunya necessitarà contractar 15.000 professionals de les tecnologies de la informació i la comunicació el 2009, però tan sols s’incorporaran al mercat laboral uns 6.500. Això provocaria una mancança de 9.000 professionals de l’àmbit de la informàtica, les telecomunicacions i l’electrònica.

Aquest estudi ha estat elaborat per la Fundació Observatori per a la Societat de la Informació de Catalunya (FOBSIC) en col·laboració amb la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya i altres entitats, com ara el Cercle Fiber de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona de la UPC.

A més, l’estudi fa una radiografia del sector de les tecnologies de la informació a Catalunya. Es calcula que 109.000 persones hi treballen, un 3,2 % del total de la població ocupada. D’aquesta xifra, aproximadament el 60 % treballa en empreses del sector TIC i un 40 % en empreses d’altres sectors.

A l’estudi es destaca que tant la remuneració com la taxa d’ocupació i d’estabilitat laboral dels professionals de les TIC són, de mitjana, superiors a les de la resta de persones ocupades de Catalunya. També es mostra l’elevada vinculació entre la formació rebuda i l’ocupació actual: el 90 % dels enquestats estan desenvolupant feines relacionades amb els seus estudis.

De les 15.000 noves incorporacions que es preveuen, el perfil més sol·licitat per les empreses del sector TIC és el de professionals que dissenyin i implantin sistemes i aplicacions informàtiques. Les empreses d’altres sectors requeriran personal per a l’administració i operacions de telecomunicació i hardware, manteniment d’equips informàtics i administració de sistemes de telecomunicació. També hi haurà una elevada demanda de perfils multidisciplinaris, que combinin la formació en TIC amb altres àmbits de coneixement, i de perfils amb habilitats personals i socials, com són la capacitat d’autoaprenentatge, les competències associades a l’atenció al client o la capacitat de treball en equip i de coordinació.

El dèficit de professionals del sector TIC és un fenomen estructural en el qual coincideixen diverses investigacions. L’estudi “Análisis de la oferta de profesionales eTIC”, promogut pel Ministeri de Treball, evidencia el descens generalitzat del nombre de matriculats en titulacions universitàries relacionades amb les TIC, malgrat la creixent demanda de professionals. Es tem que la situació s’accentuarà, atès que també disminueixen les matriculacions relacionades amb les TIC entre els alumnes de batxillerat i de formació professional. ■

Enllaços relacionats:

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.