La Fundació Politècnica de Catalunya organitza una trobada amb els directors acadèmics dels programes de formació permanent

El rector de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Enric Fossas, va introduir aquesta trobada, que va tenir lloc el passat 29 de setembre, i va manifestar el compromís de la Universitat Politècnica de Catalunya per seguir impulsant la formació permanent en els àmbits d’expertesa de la UPC i va valorar molt positivament la nova orientació de la Fundació Politècnica de Catalunya (FPC), a més d’animar el professorat a seguir impulsant nous programes.

Directors Acadèmics FPCSeguidament, el director de l’FPC, Benjamín Suárez, va explicar l’evolució de la Fundació en els darrers anys per situar-la en el moment actual i va plantejar des de la UPC quines són les línies estratègiques per impulsar l’oferta de programes de formació permanent.

A continuació, la subdirectora de l’FPC, Isabel Torras, es va centrar en el model de costos dels programes, els criteris en l’aplicació de les tarifes de docència i les despeses de gestió. Gerard Campanera va explicar, com a responsable de Sistemes i Serveis, el sistema de gestió integral de l’FPC, des de la gestió de la venda dels programes, la gestió amb clients fins als serveis de promoció dels programes de formació.

Reunió DirectorsDesprés d’aquesta introducció, els directors de programes van exposar les seves propostes de millora, suggeriments o inquietuds en relació als programes i van tenir ocasió de compartir les seves impressions amb la resta de professors.

En posterioritat a la trobada, la Fundació Politècnica de Catalunya ha remès a tots els directors acadèmics un resum de les presentacions inicials i propostes de millora plantejades, que seran analitzades i, si és procedent, s’implementaran. Està previst seguint organitzant aquesta reunió, com a mínim un cop l’any, per mantenir i reforçar la interacció amb els directors acadèmics.

Leave a Comment


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.