La variant mixta podria ser la solució al traçat de Solsona

4 de juny de 2009

Un traçat de nou quilòmetres que inclouria trams de la variant sud i de la variant nord que ja han estat proposades. Aquest és el resultat de l’estudi que ha presentat la Universitat Politècnica de Catalunya i que va encarregar el Consell Comarcal del Solsonès.

La variant mixta es defineix com a la millor proposta que fa la UPC per al traçat que afecta els municipis d’Olius, Clariana de Cardener i Solsona. Tal com especifica l’estudi, aquesta variant reduiria el trànsit que va de Solsona cap a Sant Llorenç de Morunys i Bassella, i els vehicles pesats que passen per la urbanització del Pi de Sant Just a Olius.

D’altra banda, un dels seus punts forts és que perfeccionaria la comunicació interna del corredor del Pi de Sant Just—Solsona i de la comarca en general. També facilitaria la distribució urbana a Solsona est i sud i milloraria la seguretat viària.

Aquest model de variant també situaria els nous enllaços viaris (c-55/c-26) al voltant d’altres nuclis urbans i impulsaria les polítiques de moderació de trànsit i de recuperació de l’espai públic.

Tot i que la variant sud ja està aprovada en el Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) de Solsona, es va incloure una reserva que permetés fer possibles canvis en el cas que fos necessari. La UPC aposta per aquesta alternativa i la veu com a la millor solució possible, malgrat que adverteix dels possibles riscos i perjudicis que podria provocar, com ara la fragmentació del medi natural i del medi urbà i el possible impacte ambiental, acústic i visual. ■

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.