Ajut del 13% per cursar el curs en Gestió i Direcció de Projectes IT

La UPC School ofereix un ajut del 13% de l’import de la matrícula del curs de formació contínua en Gestió i Direcció de projectes IT, la propera edició del qual començarà el dia 3 de novembre de 2020. Els destinataris d’aquest ajut són professionals que participen en la gestió de projectes de l’àmbit informàtic i tecnològic.

Les persones que compleixin amb el perfil d’admissió del programa i estiguin interessades a sol·licitar l’ajut, han d’estar admeses prèviament al programa i enviar la següent documentació:

  • Carta de motivacions, exposant les raons per cursar el programa i incorporant informació de les condicions socioeconòmiques, si s’escau.
  • Expedient acadèmic.
  • Carta/es de recomanació acadèmica/ques i/o professional/s, si en disposa.

La data límit per sol·licitar aquest ajut és el 23 d’octubre de 2020.

Es realitzarà una valoració de l’expedient acadèmic dels sol·licitants i del seu curriculum vitae, experiència professional, interès i experiència en l’àmbit de la gestió de projectes IT i nivell d’ocupabilitat una vegada finalitzats els estudis.

El curs de formació contínua en Gestió i Direcció de Projectes IT té per objectiu capacitar els professionals a càrrec de la gestió i direcció de projectes de l’àmbit informàtic i tecnològic en aquelles competències necessàries per planificar, executar i fer el seguiment, control i tancament exitosos de qualsevol projecte IT.

Per a més informació sobre els tràmits de sol·licitud, podeu contactar amb el tècnic del programa a través del telèfon 93 706 80 35 o el formulari d’informació del CFC.

Aquest ajut és incompatible amb altres ajuts i descomptes oferts per la UPC School i en cap cas té caràcter retroactiu.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.