Marta Ruiz Costa-Jussà rep un ajut Starting Grant per investigar un sistema de traducció automàtica inclusiva

Marta Ruiz Costa-Jussà, investigadora de la UPC i codirectora acadèmica del postgrau en Artificial Intelligence with Deep Learning de la UPC School, ha estat distingida amb ajut Starting Grant de l’European Research Council (ERC) per explorar nous mètodes de traducció automàtica de text i veu.

Marta_CostaJussaL’ajut d’1,5 milions d’euros que el Consell Europeu de Recerca (ERC) ha concedit al projecte LUNAR (Lifelong UNiversal lAnguage Representation) permetrà seguir treballant en un sistema de traducció automàtica més eficient que els actuals i que ofereixi qualitats similars per a llengües majoritàries i minoritàries. Concretament, s’investigaran millores en els sistemes neuronals en què es basa la traducció automàtica des de l’any 2014. El sistema està basat en el deep learning i, tot i dependre dels bancs de traduccions, estableix una mena d’idioma intermedi de naturalesa matemàtica pel qual passen totes les traduccions.

Ruiz Costa-Jussà ha coordinat amb èxit altres projectes nacionals i internacionals i ha rebut diversos guardons com els Google Faculty Research Awards de 2018 i 2019.

Leave a Comment


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.