Nous ajuts per cursar el màster en CARMAT: Carrosseria i Materials d’Automoció i el curs en Catia V5

La UPC School ofereix un ajut del 14% de la matrícula del màster en CARMAT: Carrosseria i Materials d’Automoció i dos ajuts del 40% de la matrícula per al curs de formació contínua en Catia V5. Es podran sol·licitar fins al pròxim 15 de setembre.

Tots dos programes es dirigeixen a:

  • Titulats i titulades procedents d’enginyeria industrial, enginyeria de materials, enginyeria química, llicenciatura en ciències o similars, tant de titulacions de grau com de postgrau, interessats a desenvolupar la seva carrera professional en el sector de l’automòbil.
  • Professionals amb una provada experiència en el sector de l’automoció.

Les persones que compleixin amb el perfil d’admissió dels programes i estiguin interessades a sol·licitar l’ajut, han d’estar admeses prèviament i enviar la següent documentació:

  • Carta de motivació, exposant les raons per cursar el programa i incorporant informació de les seves condicions socioeconòmiques.
  • Carta/es de recomanació acadèmica/ques i/o professional/s, si en disposa.

La data límit per sol·licitar aquest ajut és el 15 de setembre de 2020.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.