Nous ajuts per matricular-se al màster Executive MBA en Direcció i Gestió d’Empreses

La UPC School ofereix 7 ajuts del 20% de l’import de la matrícula per cursar el màster Executive MBA en Direcció i Gestió d’Empreses, que s’iniciarà el 15 d’octubre de 2021. Per sol·licitar l’ajut cal comptar amb una nota mitjana de l’expedient acadèmic igual o superior a 8,5.

Les persones que compleixin amb el perfil d’admissió del programa i estiguin interessades a sol·licitar l’ajut han d’estar admeses prèviament al màster i enviar la següent documentació:

  • Carta de motivació, exposant les raons per cursar el màster i incorporant informació de les seves condicions socioeconòmiques.
  • Carta/es de recomanació acadèmica/ques i/o professional/s, si disposa.
  • Expedient acadèmic amb la nota mitjana d’aquest (per optar a l’ajut cal un expedient acadèmic una nota mitjana igual o superior a 8,5).

Els ajuts s’atorgaran a les persones amb millor expedient acadèmic. En cas d’empat en la nota, es prioritzarà l’atorgament de l’ajut de menor a major nivell socioeconòmic.

La data límit per sol·licitar aquest ajut és el 15 de setembre de 2021.

El màster Executive MBA en Direcció i Gestió d’Empreses busca obrir noves oportunitats als professionals, preparant-los per aconseguir càrrecs de més responsabilitat en les organitzacions i/o per desenvolupar el seu propi projecte empresarial, potenciant el seu talent personal i lideratge i la capacitat de posar en marxa nous projectes, entre d’altres.

Per a més informació sobre els tràmits de sol·licitud, podeu contactar amb la tècnica del programa a través del telèfon 93 114 80 23 o del formulari d’informació del màster.

Aquest ajut és incompatible amb altres ajuts i descomptes oferts per la UPC School i en cap cas té caràcter retroactiu.

Leave a Comment


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.