Pere Botella, Jordi Freixas i Xavier Reig: “La tecnologia és facilitadora, el canvi real està en crear nous models de negoci”

En aquesta entrevista parlem de la gestió específica que requereixen els projectes tecnològics amb Pere Botella, catedràtic del departament d’Enginyeria de Serveis i Sistemes d’Informació de la UPC i director acadèmic del màster en IT Project & Service Management de la UPC School, i també amb els professors del mateix màster Jordi Freixas, sènior digital project manager al FC Barcelona i Xavier Reig, Chief Technology Officer a l’startup Beezy.

EntrevistaITProject

  • Avui dia assistim a una revolució digital a tots els nivells, amb un fort impacte a les organitzacions. Fins a quin punt la tecnologia és i serà decisiva per al negoci?

La revolució digital pren diversos noms: transformació digital (a les organitzacions), indústria 4.0 (a la indústria), smart cities (a les ciutats), smart agro (al camp), e-Health (a la salut), etc.

En definitiva, la tecnologia digital actual actua com facilitador, com a driver, però el canvi real està en nous models de negoci, nous models productius, nous models de ciutat, o nous models al camp o a la salut. En altres paraules, és un canvi radical dels models de gestió, per als quals cal estar al corrent de l’evolució de la tecnologia digital.

  • Quina complexitat presenten els projectes tecnològics respecte a altres tipus de projectes?

Un projecte tecnològic és un projecte d’enginyeria, que pot ser molt complex (la Sagrada Família, per exemple) i implicar diverses tecnologies, o senzill (com un simple mur de contenció a una carretera). Si ens centrem en tecnologia digital, igualment pot ser molt complex o simple. De tota manera, l’enginyeria s’ocupa de calibrar la complexitat dels projectes i actuar en conseqüència.

  • Considereu que cal un management específic per projectes TI a les empreses?

Sí. Tot i que hi ha molts trets comuns a qualsevol projecte d’enginyeria, el sector digital té diverses especificitats, a més de mètodes i formes de treballar pròpies. El software, part fonamental de tot projecte digital, comença per ser immaterial. I quan el software passa a operació, avui dia parlem de serveis, ja que sol ser software operatiu 24 hores i 365 dies l’any. I a més és normal, més que en altres tecnologies, que desenvolupament i operació (serveis) estiguin estretament vinculats. HI ha força mètodes i tècniques de gestió específiques per a TI (Tecnologies de la Informació), sobre els quals cal fer formació.

  • Quines competències haurien de tenir aquests IT project managers?

IT Project ManagementParlem d’IT Project Managers, però també d’IT Service Managers i de responsables d’IT Governance. Els IT Project Managers s’ocupen de gestionar correctament els equips de projecte encarregats del desenvolupament. Els IT Service Managers s’ocupen de gestionar els sistemes en operació, fer que tot rutlli com cal i  resoldre les incidències. I els responsables d’IT Governance s’encarreguen de què desenvolupament i operacions funcionin en sincronia, i de forma alineada amb els objectius de l’organització.

  • A l’octubre posareu en marxa la 10a edició del màster en IT Project & Service Management. Quin valor diferencial aporta aquesta formació?

Creiem que és l’única oferta del mercat que uneix en un únic màster aquests tres àmbits imprescindibles pel bon management dels departaments TI: la gestió de projectes, la gestió de serveis i la governança. A més, comptem amb un grup de professors molt competents i experts a les empreses en els temes que imparteixen. I, per acabar, es tracta d’una formació eminentment pràctica i molt aplicable a l’empresa.

  • Per a qui està pensat aquest màster?

Per a professionals amb formació i/o experiència tecnològica al sector TI que vulguin millorar les seves capacitats de management i puguin progressar com a càrrecs intermedis de management en TI: project manager, service manager, data manager, quality manager, IT governance expert, etc.

  • Com es gestionen els projectes i serveis tecnològics en una organització com el FC Barcelona?

ITProjectEn organitzacions o entitats tan grans que generen un volum de facturació enorme, i on s’impliquen diferents àrees de negoci, parlem que s’executen gestions transversals,  per tant, és vital que tots els processos siguin efectius.

Aquest escenari es repeteix quan s’aplica al desenvolupament de projectes i serveis tecnològics en els quals la seva finalitat és oferir un servei òptim al Club o als seus membres. Depenent  dels departaments i/o àrees implicades es desenvoluparà la metodologia de treball i seguiment que millor s’adapti al projecte. Això implica una metodologia basada en cascada o en conceptes i mètodes agile.

El màster en IT Project & Service Management ofereix als seus alumnes el coneixement de les dues metodologies en format teòric i pràctic, fet que permet que els alumnes puguin obtenir un aprenentatge clar i concís, sent capaços d’identificar de forma immediata el mètode més idoni en l’entorn empresarial en el qual estiguin treballant o bé oferint el seu servei professional com a freelance.  

  • En la creació i desenvolupament d’una startup com Beezy, fins a quin punt ha estat clau la gestió TI i com s’ha dut a terme?

Els inicis d’una startup són caòtics i sense rumb. El més important en les primeres etapes és la velocitat a la qual pots desenvolupar el producte que intentes treure al mercat i, sovint, s’obvien les bones pràctiques i les metodologies estrictes. A Beezy vam veure ja ben aviat que sense una bona estructura de TI no tindríem èxit en la dura tasca d’escalar l’empresa d’uns pocs programadors a una divisió d’enginyeria multifuncional de més de 30 persones que donés suport als nostres clients arreu del món.

En primer lloc, ens vam submergir en una profunda transformació àgil per fer front als projectes. Ho vam fer creant sub-equips de scrum multidisciplinaris anomenats “squads”. Després ens vam centrar a digitalitzar totes les nostres operacions i processos interns. Finalment, vam establir els processos necessaris per potenciar la nostra unitat de serveis professionals que van fer possible la implantació de Beezy a clients de més de 100.000 usuaris.

Per fer tot això possible, els project managers de Beezy estaven al centre d’aquesta transformació actuant com a líders, impulsors i fent de “coach” a tots els nivells on fos necessari.

Leave a Comment


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.