Professionals d’Alstom Wind es preparen al Tech Talent Center per a l’obtenció de la Certificació PMP

Un grup de 16 professionals d’Alstom Wind, la filial d’Alstom especialitzada en disseny, fabricació, instal·lació i manteniment d’aerogeneradors, tant per a parcs eòlics com per a instal·lacions, assisteix aquestes setmanes al Tech Talent Center a les classes preparatòries de la certificació oficial Project Management Professional (PMP).

Certificacio PMPThe Project Management Professional (PMP)® es una certificació oficial atorgada pel Project Management Institute (PMI) i és el reconeixement internacional més reconegut pels project managers.

La formació preparatòria per als professionals d’Alstom Wind, que està impartida en llengua anglesa pel professor expert en project management Jordi Teixidó, combina classes presencials amb la realització d’exercicis pràctics a través de la plataforma del PMP Exam Simulator. En la metodologia emprada, l’estudiant haurà d’escollir un projecte concret amb l’objectiu de sistematitzar-lo i aplicar tot allò que aprengui durant el desenvolupament de l’acció formativa.

Els objectius del curs són enfortir les àrees clau de coneixement per a l’examen, assimilar i entendre la filosofia del PMI, reduir la necessitat de memoritzar i llegir la guia i els materials de PMP Book, augmentar la motivació sobre l’examen i els beneficis de certificar-se en PMP®, així com en la gestió de projectes en general. Tot plegat, per tal que els assistents puguin superar amb garanties l’examen del PMP.

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.