Aquest lloc web utilitza cookies

El lloc web de la Fundació Politècnica de Catalunya utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar l'experiència de navegació i amb finalitats estadístiques. Per obtenir més informació sobre les cookies podeu consultar la política de cookies.

Configurar cookies
Permetre totes les cookies
Campus
MY_TECH_SPACE


Entrar
Campus en manteniment
Usuari i/o clau incorrectes
No tens cap entorn actiu
El teu accés ha estat restringit. Consulta amb el departament d'administració
Per problemes tècnics el campus virtual és inaccessible. Estem treballant per solucionar-ho. Disculpa les molèsties.
No tens autorització per fer aquesta crida. Pots consultar a webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Has superat el nombre màxim d'intents. El teu usuari està bloquejat temporalment. Torna a accedir d'aquí a una estona.
Has d'introduir l'usuari del campus no un correu electrònic
Has de fer la verificació per comprovar que no ets un robot.
Inici   >  Màsters i postgraus  >  Formació  >  Postgrau en Organització i Enginyeria de la Producció i Direcció de Plantes Industrials
T'assessorem! Sol·licita informació o l'admissió

Presentació

Edició
10a Edició
Crèdits
20 ECTS (175 hores lectives)
Tipus
Executive
Modalitat
Presencial
Idioma d'impartició
Espanyol
Preu
4.500€
Condicions especials en el pagament de la matrícula i campanya 0,7%
Inscripció oberta fins l'inici del curs o fins l'exhauriment de places.
Dates de realització
Data d'inici: març de 2025
Data de fi: setembre de 2025
Horari
Divendres: 16:00 a 21:00
Dissabte: 09:00 a 14:00
Lloc de realització
EPSEM - Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa
Av. de les Bases de Manresa, 61-73
Manresa
Per què aquest postgrau?

En un món cada vegada més globalitzat, on les empreses competeixen amb altres països que ofereixen costos de producció més baixos, és molt important operar de forma eficient i competitiva. La formació completa en les tècniques que ho permeten és l'objectiu principal del postgrau en Organització i Enginyeria de la Producció i Direcció de Plantes Industrials, que aborda en profunditat els aspectes que atorguen valor econòmic a l'empresa per mitjà de l'enginyeria i la gestió dels processos productius.

A més, el programa fa èmfasi en les tendències més avançades i actuals en aspectes com ara l'enginyeria de processos, el Lean Manufacturing, el manteniment productiu total, la cadena de subministrament (Supply Chain Management), així com les relacionades amb la potenciació de les habilitats directives, com és el cas del coaching.

El programa es desenvolupa de manera que els alumnes participen activament, treballant en equip i estudiant casos reals com els que poden haver tingut lloc en les seves pròpies empreses. L'enfocament pràctic del programa incideix especialment en els aspectes més destacats i avançats, a través de l'experiència dels millors experts del món industrial. Aquesta orientació aplicada ajuda, i molt, a l'alumne a aplicar pel seu compte tot allò que ha après. Aquest aprenentatge arriba al seu punt màxim amb la realització tutoritzada del projecte final.

A més, l'alumne d'aquest programa podrà obtenir també un certificat acreditatiu de l'Institut de Lean Management d'Espanya, filial oficial de l'existent als EUA., des d'on es va desenvolupar el Lean Management.

Objectius
 • Conèixer els processos clau que componen globalment una empresa industrial i els de producció en particular.
 • Conèixer les especificitats de les plantes de producció industrial, les seves característiques i problemàtiques.
 • Gestionar de forma eficient i competitiva les operacions de les empreses industrials, d'acord amb les tendències més avançades.
 • Donar-li autonomia a l'alumnat en la presa de decisions òptimes pel que fa a l’organització de plantes industrials, a través d'activitats de treball en equip, la realització de casos pràctics, la utilització de paquets informàtics i, especialment, amb la realització del projecte final del programa.
 • Implantar un sistema productiu òptim des del punt de vista de l'eficiència i la competitivitat, per no perdre el tren del futur.
A qui va dirigit?
 • Titulats de grau universitari i llicenciats amb titulació superior, preferentment en l’àmbit de l’enginyeria i l’administració i direcció d’empreses.
 • Titulats de diplomatura o de primer cicle si provenen d'estudis de caràcter tècnic (enginyeries o similars) o d'administració i direcció d'empreses.
 • Persones amb títols homologables d'universitats estrangeres.

Continguts formatius

Relació d'assignatures
4 ECTS 45h
Processos Industrials i Direcció de Plantes. Estratègia Industrial. Operacions. Logística
 • L'empresa industrial i la seva gestió. Estratègies. Anàlisi DAFO. Direcció de plantes industrials.
 • Operacions i processos. Planificació, programació i control. La innovació. Àrees crítiques. Lideratge industrial.
 • Visió estratègica i canvis a les tres àrees clau: estratègia, innovació i direcció de persones.
 • Processos empresarials. Gestió i millora de processos. Factors crítics. Processos clau i la seva millora.
 • Gestió estratègica de la planificació d'operacions. Direcció estratègica: missió, visió i valors.
 • Planificació estratègica de les operacions. Direcció per objectius. Hoshin Kanri.
 • Logística integral. Supply Chain Management. Lean Management i logística. Resposta ràpida. E-logistics. E-Commerce.
 • Distribució física. Europa. Sistemes push i pull. Disseny i gestió de magatzems. Sistemes EDI.
 • Externalització de processos. La decisió de subcontractar la producció. Outsourcing.
 • Aprovisionament en l'empresa industrial. Les compres i la seva gestió. Gestió d'estocs.
6 ECTS 55h
Disseny i Gestió de Processos i Plantes Industrials. Lean Manufacturing
 • Lean Manufacturing. Com s'aplica en una planta: disseny, implantació i millora contínua.
 • Eines del Lean Manufacturing. Aprendre a veure el valor i el flux. Metodologies i eines. Casos.
 • El Lean Manufacturing com a sistema integrat de gestió. Estandardització de processos, llocs de treball i layout.
 • Value Stream Mapping (VSM), inventaris (WIP), desaprofitaments i millora contínua.
 • Lean Management en la distribució. Lean materials handling, lean warehousing, lean planning.
 • Lean Supplying. Logística interna. Lean en la logística d'aprovisionament. Compres. Flux fins al punt de consum.
 • Disseny de processos i plantes producció. Activitats VA i NVA. Tipus d'implantació dels processos.
 • Models d'implantació: convencional en massa, per limitacions i Lean Manufacturing. Cèl·lules flexibles.
 • Estudi del treball. Anàlisi i millora de mètodes. Diagrames. Regles de l'economia de moviments.
 • Mesura del treball. Determinació de temps. Cronometratge. Sistemes de temps predeterminats MTM.
 • Gestió de Recursos Humans. Selecció personal. Formació. Retribució. Riscos laborals. Prevenció de riscos.
 • Recursos Humans en Lean Manufacturing. Motivació i implicació. Polivalència. Equips de treball Lean.
6 ECTS 60h
Enginyeria de Plantes: Qualitat i Manteniment. Millora de Processos. Aspectes Econòmics
 • Qualitat total i manteniment total. Gestió del manteniment. Total Productive Maintenance (TPM). Les sis grans pèrdues. Implantació TPM.
 • Manteniment autònom. Manteniment de primer nivell. Metodologia 5S.
 • Anàlisi d'avaries. Manteniment preventiu i planificat. Prevenció de manteniment. Manteniment predictiu.
 • Tècniques SMED: canvis ràpids de preparació.
 • Gestió de la qualitat dels processos de plantes industrials. Sistemes de qualitat. Model European Foundation Quality Management (EFQM).
 • Disseny de productes i processos per a la qualitat i competitivitat: Quality Function Deployement (QFD). Anàlisi de fallades potencials: Anàlisi Modal d'Errades i Efectes (AMFE).
 • Control de qualitat: control estadístic de processos (SPC). Capacitat de màquines i processos. Pla de control.
 • Excel·lència en l'eficiència i qualitat de processos de plantes industrials. Metodologia Six Sigma.
 • Optimització qualitat-cost: disseny d'experiments. Factors que influeixen en els processos i interrelacions.
 • Millora de processos industrials. Programes Zero Defectes. Sistemes Poka-Yoke. Millora contínua: Kaizen.
 • Anàlisi de costos. Direct i Full Costing. Deficiències. Metodologia Activity Based Costing (ABC). Cost drivers.
 • Les activitats dels processos en el sistema de costos ABC. Potencialitats del sistema. Cas de quantificació.
 • Estratègia empresarial i gestió econòmica i financera. Balanç i compte de resultats.
 • Ràtios econòmiques i financeres. Piràmide de Dupont. Rendiment econòmic.
 • Finançament de l'activitat industrial. Instruments bancaris. El risc i la seva gestió.
4 ECTS 15h
Projecte de Direcció de Planta
 • Sessió inicial del treball d'elaboració en equip del Projecte de Direcció de Planta (PDP).
 • Sessió de seguiment del treball d'elaboració en equip del Projecte de Direcció de Planta (PDP).
 • Preparació final de la presentació del Projecte de Direcció de Planta (PDP).

 

La UPC School es reserva el dret de modificar el contingut del programa, que pot variar per a una major adaptació als objectius del curs.
Titulació
Títol de postgrau en Organització i Enginyeria de la Producció i Direcció de Plantes Industrials, expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut del previst en l'art. 7.1 de la Llei Orgànica 2/2023, de 22 de març, del Sistema Universitari, i l'art. 36 del Reial Decret 822/2021, de 28 de setembre, pel que s'estableix l'organització dels ensenyaments universitaris i del procediment d'assegurament de la seva qualitat. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària prèvia oficial. De no ser així, l'estudiant obtindrà un certificat d'aprofitament del programa superior expedit per la Fundació Politècnica de Catalunya. Els estudis de formació permanent de la Universitat Politècnica de Catalunya s'aproven anualment pel Consell de Govern de la Universitat. (Veure dades que consten al certificat).

Metodologia d'aprenentatge

La metodologia docent del programa facilita l'aprenentatge de l'estudiantat i l'assoliment de les competències necessàries.Eines d'aprenentatge
Sessions magistrals participatives
S'exposen els fonaments conceptuals dels continguts a impartir, tot promovent la interacció amb els estudiants per guiar-los en l'aprenentatge dels diferents continguts i el desenvolupament de les competències establertes.
Sessions pràctiques a l'aula
S'apliquen els coneixements en un entorn real o hipotètic, on s'identifiquen i treballen aspectes específics per facilitar la comprensió, amb el suport dels docents.
Resolució d'exercicis
Es treballen les solucions mitjançant l'exercitació de rutines, l'aplicació de fórmules o algoritmes i se segueixen procediments de transformació de la informació disponible i la interpretació dels resultats.
Estudi de casos
Es presenten situacions reals o hipotètiques en les quals els estudiants, de forma plenament participativa i pràctica, analitzen la situació, plantegen les diferents hipòtesis i comparteixen les seves pròpies conclusions.
Casos d'èxit
Es presenten i comparteixen coneixements i experiències professionals reals i d'alt valor afegit, adquirides durant una trajectòria destacada en l'exercici de la professió.
Flipped classroom
Es treballen els continguts de forma prèvia a les classes presencials. A l'aula es fan sessions pràctiques que permeten entendre i aplicar els conceptes sobre casos reals i s'amplien els coneixements amb detalls més tècnics i especialitzats.
Tutories
Es dona suport tècnic als estudiants en el desenvolupament del projecte final, en funció de la seva especialitat i de la temàtica del projecte.
Workshops
Es dona suport als estudiants en la realització d'un treball pràctic grupal i en el qual s'hi van incorporant sessions teòriques que aporten les eines i coneixements necessaris per aconseguir un resultat. Es realitza un intercanvi d'idees i resultats entre tots els grups participants.
Criteris d'avaluació
Assistència
Es requereix com a mínim el 80% d'assistència a les hores lectives.
Elaboració de treballs
Estudis sobre una temàtica determinada, individual o grupal, on s'avalua la qualitat i la profunditat dels treballs, entre d'altres.
Realització i presentació del projecte final
Projectes individuals o grupals en els quals s'apliquen els continguts impartits en el programa. El projecte pot estar basat en casos reals i comprendre la identificació d'una problemàtica, el disseny de la solució, la seva implementació o un pla de negoci. Comptarà amb una presentació i defensa pública del mateix projecte.
Pràctiques i borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space l'estudiantat podrà visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La borsa de treball de la UPC School té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Campus virtual
L'estudiantat d'aquest postgrau tindrà accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre l'alumnat, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar notes, etc.

Equip docent

Direcció Acadèmica
 • Cuatrecasas Arbós, Lluís
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Doctor Enginyer Industrial i Catedràtic per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). President de l’Institut Lean Management d’Espanya, filial oficial del Lean Enterprise Institute dels EUA. Autor de diversos llibres i articles en revistes, en anglès i espanyol, en temes d’organització de la producció, Lean Manufacturing i enginyeria de processos, principalment. Assessor i formador per a empreses industrials des de la Fundació Politècnica de Catalunya.
 • Cuatrecasas Castellsagués, Oriol
  info
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Doctor Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Entusiasta en la pràctica i aplicació de metodologia Lean en sistemes productius, processos de serveis i sanitaris. Format en el sector de l’automoció per Senseis de Toyota, actualment compagina la seva activitat professional a l’Institut Lean d’Espanya i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).
 • Consolación Segura, Carolina
  info
  Veure perfil a futur.upc
  Doctora i Professora Titular del Departament d'Organització d'Empreses de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona (UB). Experta en l'àrea de màrqueting estratègic i operatiu i gestió de serveis.
Professorat
 • Abad Pequeño, Severino
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Doctor en Química per la Universitat de Vigo. Professor Associat en el Departament d'Organització d'Empreses de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Formador i consultor especialitzat en Lean Management amb àmplia experiència en entorns industrials, de serveis, administració pública, educació i de gestió de projectes. Membre de l'Institut Lean Management d'Espanya.
 • Amores Bravo, Xavier
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Doctor en empresa per la Universitat de Girona (UdG). Postgrau al programa Innovation, Information Technologies and Organisations i enginyer industrial per la UdG. Ha realitzat cursos sobre innovació en diverses escoles de negoci, com en Design Thinking a l'Innovation Lab de la Harvard Business School (HBS). Actualment és director del Catalan Water Partnership, clúster de l'aigua de Catalunya que gestiona projectes d'R+D i innovació. Professor associat a EADA i director de l'MBA de la UdG. Vint anys d'experiència en consultoria i projectes de gestió de la innovació en empreses.
 • Asensio García, José
  info

  Enginyer Tècnic Mecànic. Ha participat en diversos seminaris sobre producció sincronitzada i JIT Kaizen (al Japó i els EUA). La seva especialitat dins del màster Engiplant és la resolució de problemes dins l'entorn de Kaizen. Durant 30 anys ha treballat a Nissan Motor Ibérica S.A en diversos càrrecs de responsabilitat en Logística, Producció i Nissan Production Way. Actualment és Director de Projectes de Lean i Supply Chain en Itemsa.
 • Cagide Penas, Sofía
  info

  Titulada en Enginyeria Tècnica Industrial per la Universitat de Santiago de Compostel·la (USC). Màster en Organització i Enginyeria de la Producció i Direcció de Plantes Industrials (Engiplant - UPC), postgrau Lean Practitioner (UPC/ILM) i postgrau Lean Leader (UPC/ILM). Formadora i consultora de l'Institut Lean Management d'Espanya des de l'any 2012, on en l'actualitat fa les tasques de responsable de l'àrea office. Part de la seva experiència laboral prèvia, s'ha desenvolupat en empreses del sector de la producció i de l'enginyeria, on ha estat agent del canvi.
 • Calvo Simón, Albert
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Tècnic Industrial, branca mecànica, especialitat en construcció de maquinària per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Màster en Prevenció de riscos laborals (Nivell intermedi). Tècnic de nivell superior en ergonomia. Soci/director tècnic d’ITEMSA PRODUCTIVIDAD, S.L. Consultor acreditat per ACCIO en Operacions i Organització, i Indústria 4.0. Membre titular, en representació de FOMENT DEL TREBALL NACIONAL, de la Comissió Tècnica d’Organització del Treball del TRIBUNAL LABORAL DE CATALUNYA. Instructor oficial MTM de l'organisme internacional One MTM.
 • Casanovas Villanueva, August
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Doctor en Direcció i Administració d'Empreses per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Enginyer Industrial per la UPC. Màster en Direcció i administració d'empreses per ESADE. Direcció d'Operacions i Logística per la Cranfield University (UK), la Chicago Northwestern University i la Universitat Estatal de Michigan (EE. UU). Programa de Direcció General (PDG) per IESE. Director d'operacions i logística en companyies multinacionals dels sectors: industrial (Grup Celsa), cosmètica (Coty Astor), farmàcia (Almirall Prodesfarma) i gran consum (Ralstonpurina, Schweppes). Soci fundador Instituto Lean Management. Membre de Lean Global Network.
 • Consolación Segura, Carolina
  info
  Veure perfil a futur.upc
  Doctora i Professora Titular del Departament d'Organització d'Empreses de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona (UB). Experta en l'àrea de màrqueting estratègic i operatiu i gestió de serveis.
 • Cuatrecasas Arbós, Lluís
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Doctor Enginyer Industrial i Catedràtic per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). President de l’Institut Lean Management d’Espanya, filial oficial del Lean Enterprise Institute dels EUA. Autor de diversos llibres i articles en revistes, en anglès i espanyol, en temes d’organització de la producció, Lean Manufacturing i enginyeria de processos, principalment. Assessor i formador per a empreses industrials des de la Fundació Politècnica de Catalunya.
 • Cuatrecasas Castellsagués, Oriol
  info
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Doctor Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Entusiasta en la pràctica i aplicació de metodologia Lean en sistemes productius, processos de serveis i sanitaris. Format en el sector de l’automoció per Senseis de Toyota, actualment compagina la seva activitat professional a l’Institut Lean d’Espanya i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).
 • Deulofeu Aymar, Joaquim
  info
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Llicenciat i doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona (UB). Avaluador-assessor internacional EFQM, soci fundador i CEO de Qualitat, Serveis Empresarials, S.L., empresa en la qual desenvolupa la seva activitat professional com a consultor des de fa més de vint-i-cinc anys. Professor associat al Departament d'Organització d'Empreses de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), i professor a la UPC School.
 • Gavilan Ferrer, Nestor
  info
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Industrial per l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona, de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Soci fundador de l'Instituto Lean Mangement (Lean Global Network). Amb més de 25 d'experiència, actualment és formador i consultor en aplicació del Lean als negocis, aplicacions en Indústria, però també en serveis, turisme, gestió d'hospitals i en el desenvolupament de nous productes i processos. Ha estat Lean and Industrial Engineering Manager a Delphi Diesel Systems i director Lean Global a Coty-Astor. Autor de "Solucionando (Sin) Problemas", editat per l'ILM.
 • González Babón, Jesús
  info

  Doctor en Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Grau en Enginyeria Mecànica per la Universitat de Lleó (ULE). Màster en Logística per la Universitat de Valladolid (UVA). Màster en Investigació en Economia de l'Empresa per la UVA. Premi CEL Universitat 2013. Professor col·laborador honorífic al Departament d'Organització d'Empreses de la UVA. Exresponsable d'Enginyeria de la Qualitat i Auditories de FASA Renault (Renault España).
 • Herranz Sotoca, Antonio
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Llicenciat en Psicologia Social per la Universitat de Barcelona (UB) i Màster en Consultoria de Processos i de les Organitzacions per la Fundació les Heures - UB. Soci de Ydros. Consultora especialitzada en Gestió Estratègica de RR. HH, Metodologies "Agile" i Sistemes Retributius. Professor col·laborador a la Fundació Politècnica de Catalunya i d'altres Escoles de Negoci amb àmplia experiència dintre d'organitzacions públiques i privades. El seu àmbit d'expertesa són la gestió estratègica dels Recursos Humans i les Metodologies "Agile". Coach Professional.
 • Imaz Larrea, Iñigo
  info

  Operations Manager de Magna Mirrors España. Responsable de l'eficiència global de la planta, a tots els nivells.
 • Moya Valladares, Aránzazu
  info

  Enginyera Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Màster en Organització i Enginyeria de la Producció i Direcció de Plantes Industrials (Engiplant) per la UPC School. Directora de processos i coordinació de vendes en Aldi supermercats.
 • Moya Valladares, Julián
  info

  Enginyer Tècnic Informàtic de Sistemes per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Disseny Industrial i fabricació per la UPC (1997) i la 1a edició del Lean Practitioner development program (2014). Ha desenvolupat part de la seva activitat professional com a responsable de departaments tècnics i de qualitat, així com de direcció de producció en sectors industrials i d'alimentació, liderant projectes integrals de transformació al Lean Management. Des de l'any 2011 forma part de l'Institut Lean Management exercint tasques de formació així com d'acompanyament a empreses de sectors com l'automoció, fabricació i producció d'equips, químic, supply- chain, sanitat, serveis, tèxtil, etc.
 • Pons Peregort, Olga
  info

  Llicenciada en Psicologia, especialitat industrial, per la Universitat de Barcelona (UB). Doctora en Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Màster en Direcció i Organització d'Empreses per la UPC. Professora del Departament d'Organització d'Empreses de la Universitat Politècnica de Catalunya. Assessora en Recursos humans (RR.HH.).
 • Prats Solé, Juan Alberto
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Programa d'Alta Direcció per l'IESE. President de l'Associació Catalana d'Anàlisi del Valor (ACAV). Soci director de CEIV Consulting. Membre de la Comissió de Gestió Empresarial del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya. Membre de la Junta Directiva de l'Associació Value for Europe. Ha estat director general de diverses empreses Multinacionals, Japoneses, Espanyoles i Alemanyes.
 • Romero Cuadros, Maria Antònia
  info

  Llicenciada en Psicologia per la Universitat de Barcelona (UB). Màster en coaching personal, executiu i organitzacional. Certificada pel Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya com a psicòloga-coach. Postgrau en Teràpia Familiar Sistèmica en el Centre KINE. Ha desenvolupat la seva carrera professional ocupant llocs de gestió i organització de programes de formació de tercer cicle a la UPC. Actualment compagina tasques de gestió a la UPC i la consultoria de desenvolupament personal, d'equips i organitzacional a Atenalia-Psychologial Training.
 • Roquet Cirera, Jaume
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Industrial per l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers Industrials de Barcelona de la Universitat Politècnica de Catalunya (ETSEIB-UPC). Master of Business Administration per ESADE. Actualment, Chief Operations Officer a Idilia Foods (ColaCao, Nocilla…) amb responsabilitat total sobre la Cadena de Subministrament des de Compres, Plantes Productives, Enginyeria de Fabricació, OpEx, Packaging fins a Distribució Logística. Acumula més de 20 anys d'experiència en empreses multinacionals dels sectors de l'automoció (Delphi Technologies/Borgwarner) i del gran consum (Idilia Foods).
 • Ros Martrat, Eulàlia
  info

  Psicòloga i Doctora en Pedagogia. Consultora a Atenalia, SL. Professora de la Facultat de Psicologia Blanquerna, Universitat Ramon Llull en l’àrea de psicologia del treball i les organitzacions.
 • Santiago López, Ana
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Psicòloga per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Màster en Direcció de RH per la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i Màster en Coaching personal, executiu i organitzacional. Postgrau en gestió de la formació en les organitzacions per la Universitat de Barcelona (UB). Formada en el Model Covey, Model de canvi ADKAR, model de diagnòstics de cultura de Barret, Agile People, Lideratge Positiu… Ha desenvolupat la seva carrera en llocs de lideratge en recursos humans, implementant projectes de desenvolupament organitzacional i facilitant processos de transformació en equips i persones. Actualment, lidera una àrea de Talent, és docent en diferents Universitats i Consultora en Atenalia Psychological Training, S.L.
 • Sardà Ferrer, Joan
  info

  Economista. Professor del Departament d'Organització d'Empreses de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Membre del Comitè Assessor de l'Institut Català d'Oncologia (I.C.O.) Membre del Comitè de Normativa i Ètica Professional (C.N.E.P.) del Col·legi d'Economistes de Catalunya.
 • Soler Carbonell, Josep Maria
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Industrial per la Universitat de Girona. Master of Science Mechanical & Aerospace Engineering, University of California, Irvine. Actualment, és Sales Director (South West Europe) a l'empresa PACCOR (part of FAERCH GROUP). Acumula més de 15 anys en la gestió d'Unitats de Negoci i Operacions en empreses industrials Business to Business.
 • Teixidó Escobar, Jordi
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Consultor especialista en Project Management amb més de 20 anys d'experiència internacional com a Director de Projectes. Consultor i formador en grans empreses. Certificat com Project Management Professional (PMP) pel Project Management Institute (PMI).
 • Torrell Martínez, Francesca
  info
  Veure perfil a futur.upc
  Enginyera Superior de Telecomunicacions per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Màster en Organització i Enginyeria de la Producció i Direcció de Plantes Industrials (Engiplant) per la UPC School. Consultora en Gestió del Manteniment. Membre de l'Institut Lean Management d'Espanya.
 • Vilalta Beltri, José Miguel
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Economista i Advocat per la Universitat de Barcelona. Programa de Direcció General (PDG) per l'IESE i Control de Gestió per ESADE. Director de Matching Place SL i de by Hoop. Conseller i Assessor en temes d'estratègia, Quadre de Comandament Integral i en solucions financeres i RRHH.

Sortides professionals

 • Direcció d'enginyeria de processos.
 • Direcció d'implantació de Lean Manufacturing.
 • Cap d'empreses industrials.

Testimonis i notícies

Testimonis

Actualment, treballo de director de planta en una multinacional del sector químic. Vaig conèixer aquest postgrau per recomanació d'un company, antic alumne. Cursant-lo buscava potenciar les meves habilitats a l'hora de liderar equips d'alt rendiment, optimitzar els processos a la meva planta i aconseguir reduir els malbarataments en les operacions quotidianes. És molt habitual en les grans indústries que sempre es tingui la vista posada en automatitzar-ho tot, a vegades fins al punt de complicar en excés tasques molt senzilles. Aquest postgrau t'ensenya a ser crític desgranant tot allò que aporta valor afegit i també tot allò que no n'aporta; sens dubte un factor diferencial en un bon líder. Ha sigut una experiència altament enriquidora, ja que m'ha permès interactuar tant amb un conjunt docent de primera línia, com amb un grup de companys amb punts de vista i backgrounds molt diversos que han generat debats i treballs en grup molt interessants. El projecte final a la meva empresa va consistir en l'optimització del procés d'envasament en una envasadora automàtica de garrafes, on les millores van ser aplicades a la realitat i amb un retorn de la inversió extraordinàriament ràpid.

Jordi Villalmanzo Director de planta

Testimonis
Altres notícies
La UPC Manresa celebra l'acte de graduació de la promoció 2023
27-11-2023

Sol·licita informació o l'admissió

Informació i orientació:
Isabel de la Fuente Larriba
(34) 93 115 57 51
Sol·licitud rebuda!
Un cop registrem la teva petició, rebràs confirmació per correu electrònic i ens posarem en contacte amb tu.

Gràcies pel teu interès en els nostres programes formatius.
Error
Per un error en la connexió a la base de dades la teva sol·licitud no s'ha pogut cursar. T'agrairem que repeteixis el procés més tard o bé que et posis en contacte amb nosaltres trucant al (34) 93 112 08 08 o enviant-nos un correu electrònic a: webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Has superat el tamany màxim del fitxer
 • Si tens algun dubte sobre el postgrau.
 • Si vols iniciar els tràmits per matricular-te.
Com iniciar l'admissió
Per iniciar el procés d'inscripció a aquest programa cal omplir i enviar el formulari que trobaràs al peu d'aquestes línies.

A continuació, rebràs un correu electrònic de benvinguda on es detallaran els tres passos a seguir per formalitzar el procés d'inscripció:

1. Completar i confirmar les teves dades personals.

2. Validar el teu currículum vitae i adjuntar la documentació addicional requerida, en cas que sigui necessària per a l'admissió.

3. Pagar 110€ en concepte de drets d'inscripció al programa. L'import d'aquests drets es descomptarà de la quantia total de la matrícula i només es retornarà en cas de no resultar admès.

Un cop realitzat el pagament de drets i disposem de tota la documentació, valorarem la teva candidatura i, si has estat admès al curs, t'enviarem la carta d'admissió. En aquest document obtindràs tots els detalls per formalitzar la matrícula al programa.

  política de protecció de dades

* Camps obligatoris

Informació bàsica o primera capa sobre protecció de dades

Responsable

Fundació Politècnica de Catalunya (en endavant, FPC). + INFORMACIÓ

Finalitat

Contestar les sol·licituds d’informació de l’interessat sobre activitats de formació gestionades o realitzades per l’FPC . + INFORMACIÓ

Establiment o manteniment de relació acadèmica amb l’interessat. + INFORMACIÓ

Enviar informació sobre les activitats de l'FPC. + INFORMACIÓ

Legitimació

Consentiment de l'interessat. + INFORMACIÓ

Interès legítim en el desenvolupament de la relació acadèmica. + INFORMACIÓ

Destinataris

No hi ha cessions o comunicacions.

Drets

Accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat. + INFORMACIÓ

Dades de contacte del delegat de protecció de dades

info.dpo@fpc.upc.edu

Informació addicional

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Termini de conservació

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Serveis de pagament

En cas que l’interessat formalitzi la relació amb l’FPC, l’ordenant (interessat) autoritza i dóna el seu consentiment al càrrec, per tant, amb renuncia expressa al dret de devolució sobre el càrrec.


Enviar