VIII edició dels premis de la Càtedra CELSA-UPC

18 de maig de 2009

La VIII edició dels premis creats per la Càtedra CELSA-UPC
ha reconegut en un acte solemne presidit pel vicerector de Recerca i Innovació de la UPC, Xavier Gil, els millors treballs relacionats amb l’enginyeria estructural, l’arquitectura i la construcció elaborats per l’estudiantat l’any 2008.

La Càtedra CELSA-UPC en Acer i Construcció està dirigida pel professor del màster d’Estructures Arquitectòniques de la UPC School Enrique Mirambell. La seva missió és fomentar la qualitat i la innovació en els aspectes constructius que presenten una component estructural rellevant.

El primer premi va ser per a Estudi dels efectes de la fabricació i desdoblat d’armadures passives d’alta ductilitat, de Juan Carlos Roca Garcia. Es va atorgar un accèssit a Projecte constructiu d’un nou pont sobre el riu Ter, a Manlleu, de Maria Sarrado Giménez.

Un segon accèssit va ser per a Xavier Virgili Grau, pel projecte Anàlisi de la normativa sobre el comportament d’elements estructurals d’acer davant un incendi.■

Leave a Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.