Aquest lloc web utilitza cookies

El lloc web de la Fundació Politècnica de Catalunya utilitza cookies pròpies i de tercers per millorar l'experiència de navegació i amb finalitats estadístiques. Per obtenir més informació sobre les cookies podeu consultar la política de cookies.

Configurar cookies
Permetre totes les cookies
Campus
MY_TECH_SPACE


Entrar
Campus en manteniment
Usuari i/o clau incorrectes
No tens cap entorn actiu
El teu accés ha estat restringit. Consulta amb el departament d'administració
Per problemes tècnics el campus virtual és inaccessible. Estem treballant per solucionar-ho. Disculpa les molèsties.
No tens autorització per fer aquesta crida. Pots consultar a webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Has d'introduir l'usuari del campus no un correu electrònic
Has de fer la verificació per comprovar que no ets un robot.
Inici   >  Màsters i postgraus  >  Formació  >  Màster de formació permanent en Tecnologies Blockchain
Sol·licita informació
Sol·licita informació Sol·licita informació o l'admissió
Sol·licita l'admissió
Sol·licita l'admissió
 • discount

  BENEFICIA'T DE CONDICIONS ESPECIALS EN LA MATRÍCULA FINS A L'1 DE JULIOL!

  CONSULTA AMB LA TEVA ASSESSORA!

Presentació

Edició
5a Edició
Crèdits
60 ECTS (360 hores lectives)
Modalitat
En línia
Les sessions seran en línia i en directe.
Idioma d'impartició
Espanyol
Preu
8.900€
Condicions especials en el pagament de la matrícula i campanya 0,7%
Aprofita les condicions especials de matrícula en aquesta ronda d'admissió! Formalitza la teva matrícula fins al 1 de juliol. Consulta amb la teva assessora.
Dates de realització
Inici classes: 14/10/2024
Fi classes: 14/10/2025
Fi programa : 27/11/2025
Es realitzaran al voltant de 12 sessions fora de l’horari establert, els dissabtes, de 9 a 14 h.
Horari
Dilluns: 18:30 a 21:30
Dimecres: 18:30 a 21:30
Dijous: 18:30 a 21:30
Lloc de realització
En Línia
Vídeo de presentació
Per què aquest màster de formació permanent?
Les tecnologies blockchain permeten agilitzar l'intercanvi d'informació i d'actius amb valor entre entitats sense confiança prèvia i sense la necessitat de recórrer a terceres parts o intermediaris. Aquestes tecnologies desperten un gran interès i són un dels principals vehicles d'innovació tecnològica actualment.

El canvi de model que suposen les tecnologies blockchain està generant nombroses oportunitats de negoci i ofertes de treball per a especialistes. Els experts en tecnologies blockchain estan, doncs, al capdavant en ofertes laborals de nova generació. Entre la multitud de casos d'ús de la blockchain per al món empresarial destaquen la tokenització d'actius, fintech, proptech, insurtech, e-health, eGovernment, supply chain i social services, entre d'altres. Actualment, tant el sector públic com multitud d'empreses estan integrant la blockchain en els seus processos de negoci, motiu pel qual estan demanant gestors, arquitectes, programadors, desenvolupadors i tècnics.

La UPC School impulsa aquest màster en Tecnologies Blockchain amb una gran orientació pràctica i que va dirigit a professionals que vulguin comprendre, gestionar i desenvolupar aplicacions amb tecnologies basades en la blockchain. Impartit per reconeguts professionals, el màster inclou formació exhaustiva en tecnologies de xarxa distribuïdes, projectes blockchain i criptomonedes (Bitcoin, Ethereum, Hyperledger, R3's Corda, etc.), desenvolupament d'aplicacions descentralitzades (DApps), seguretat, criptografia i aspectes legals i de negoci.
Impulsat per:
 • Universitat Politecnica de Catalunya, Departament d'Enginyeria Telematica (ENTEL)
Objectius
 • Comprendre el funcionament dels sistemes blockchain en les seves principals variants.
 • Ser capaç de dissenyar i auditar contractes intel·ligents.
 • Assolir un nivell adequat per al desenvolupament i desplegament d'aplicacions distribuïdes (DApps) en versió web i mòbil.
 • Conèixer les estructures i els protocols necessaris per crear DApps segures.
 • Aplicar tècniques criptogràfiques a aplicacions blockchain, incloent-hi, entre d'altres, signatures digitals, multifirmes, signatures en anell, signatures cegues, criptografia llindar, criptografia homomòrfica i proves de coneixement nul (ZKP).
 • Tenir una visió de negoci, de les tendències i els aspectes legals entorn de les tecnologies blockchain.

A qui va dirigit?
 • Perfils de l'àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació que vulguin gestionar i desenvolupar projectes amb tecnologies blockchain.
 • Desenvolupadors d'aplicacions.
 • Administradors de sistemes o persones que desenvolupin funcions similars.

Els alumnes hauran de disposar d'un ordinador que permeti l’execució de màquines virtuals amb certa fluïdesa.

Continguts formatius

Relació d'assignatures
9 ECTS 57h
Fonaments de les Tecnologies Blockchain
 • Introducció a criptografia i seguretat
  • Serveis de seguretat: confidencialitat, privacitat, integritat, autenticació i autorització.
  • Criptografia simètrica.
  • Definicions de seguretat.
  • Gestió de claus.
  • Protocols criptogràfics.
  • Criptografia asimètrica.
  • Funcions de hash.
  • Firmes digitals.
  • Criptografia híbrida.
  • Els ordinadors quàntics i la criptografia.
  • Arbres de Merkle.
  • Firmes postquàntiques.
  • Firmes en anell.
  • Seguretat end-to-end.
  • Principis del protocol Transport Layer Security (TLS).
  • Proxies.
  • Xarxes privades virtuals (VPNs).
  • Gestió de contrasenyes.
 • Monedes digitals centralitzades
  • El problema de la doble despesa.
  • Firmes cegues.
  • Una moneda digital de pagament anònima amb ledger centralitzat.
 • Descentralització
  • Introducció i motivació a la descentralització.
  • Replicació d'estat versus replicació de màquina d'estats.
  • Protocols de consens.
  • Sistemes fail-stop i sistemes bizantins.
  • Xarxes síncrones i asíncrones.
  • L'algoritme Reliable, Replicated, Redundant, And Fault-Tolerant (RAFT).
  • L'algoritme Practical Byzantine Fault Tolerant (PBFT).
 • Blockchain i Proof of Work (POW)
  • Els atacs sybil i el consens amb proves de treball.
  • La cadena de blocs (blockchain).
  • Verificant transaccions.
  • Possibles atacs a la prova de treball.
  • Pools de minat.
  • Minat amb Application-Specific Integrated Circuits (ASICs).
  • Governança i forks.
 • Proof of Stake (PoS)
  • Principis d'staking.
  • Tipus de sistemes PoS.
  • Distribució de l'stake.
  • PoS basats en cadena i basats en protocols bizantins.
  • Temporització de blocs.
  • El problema del nothing at stake.
  • Bonded PoS.
  • Slashing.
  • PoS Pools.
  • Delegated PoS.
  • Atacs grinding.
 • Ledgers basats en monedes
  • Unspent Transaction Outputs (UTXOs).
  • Introducció a Bitcoin.
  • Script de Bitcoin.
  • Wallets i Hierarchical Deterministic (HD) wallets.
 • Ledgers basats en balanços
  • Principis bàsics de ledgers basats en balanços.
  • Atacs i contramesures a sistemes de balanços.
  • Introducció a Ethereum.
  • Simulació d'una blockchain Ethereum.
 • Contractes intel·ligents
  • Introducció a la programació de contractes intel·ligents.
  • Teoria de jocs bàsica per a contractes intel·ligents.
  • Estudi d'alguns casos d'ús: pagaments remots, tokenization, Initial Coin Offerings (ICOS).
 • Xarxes empresarials
  • Hyperledger.
  • Finalitat en el consens.
  • Privadesa.
  • Permissionat de xarxes blockchain.
  • Legal compliance.
 • Privacitat en ledgers
  • Motivacions.
  • Deanonimització.
  • Fungibilitat de diners.
  • Proves de coneixement nul basades en circuits.
  • El protocol de Zcash.
4 ECTS 27h
Infraestructura de Xarxa
 • Virtualització i xarxes
  • Virtualització de sistemes operatius: emulació hardware, paravirtualització i contenidors virtuals.
  • Xarxes TCP / IP.
  • El protocol Hypertext Transfer Protocol (HTTP).
  • Virtualització de xarxes.
 • Docker
  • Arquitectura.
  • Imatges i contenidors.
  • El cicle de vida d'un contenidor.
  • Capes d'una imatge.
  • Accés interactiu.
  • Docker-file.
  • Volums.
  • Xarxes.
  • Arquitectures de microserveis.
  • Desplegament d'un servei amb Docker.
 • Desenvolupament i operacions
  • Principis bàsics devOps.
  • Control de versions amb Git.
 • Backends i Application Programming Interfaces (API)
  • Necessitat de les APIs.
  • Rest (REST).
  • Remote Procedure Calls (RPC).
  • Backends.
 • Xarxes Peer-to-Peer (P2P)
  • Overlay Peer-to-Peer.
  • Distributed Hash Tables (DHTs).
  • Kademlia.
  • Emmagatzematge distribuït.
5 ECTS 33h
Eines per a la Creació de DApps
 • Introducció a JavaScript
  • Orientació a objectes.
  • Funcions i programació funcional.
  • Nodejs i gestió de paquets.
  • Programació asíncrona: callbacks, promises i async/await.
  • Creació d'una màquina virtual tipus blockchain amb Javascript.
 • Desenvolupament del frontend d'una aplicació descentralitzada (DAPP)
  • Principis bàsics de React.
  • JSX i components.
  • Gestió d'estat.
  • Consum d'APIs.
  • React hooks.
  • Accés a smart contracts des de React.
 • Creació d'una màquina virtual
5 ECTS 36h
Smart Contracts
 • Ethereum Virtual Machine (EVM)
  • Emmagatzematge, memòria, calldata i stack.
  • Trucades internes i externes.
  • L'Application Binary Interface (ABI).
 • Smart contracts amb solidity
  • Layout solidity.
  • Valors per valor i per referència.
  • Conversions de tipus.
  • Estructures de control.
  • Contractes.
  • Herència i interfícies.
  • Calls, jumps i visibilitat.
  • Mètodes ABI.
  • Funcions.
  • Llibreries.
  • Gas.
  • Control d'errors.
7 ECTS 45h
Ethereum
 • Bases d'Ethereum
  • Transaccions i blocs en Ethereum.
  • L'arbre Patricia.
  • El minat amb Ethash, Directed Acyclic Graphs (DAG) i uncles.
 • La màquina virtual Ethereum o l'EVM
  • L'Ether, el gas i el gasprize.
  • Esdeveniments i el filtre de bloom.
  • Codis bàsics (Opcodes).
  • Evolució a Web Assembly (WASM).
 • Desenvolupament d'una DApp
  • Interacció amb els smart contracts des d'DApps amb Web3.
  • Metamask.
  • Gestió d'esdeveniments.
  • Testing de contractes.
  • Desenvolupament amb Truffle.
  • Firmes de transaccions i meta-transaccions.
  • Serveis off-chain: Swarm, IPFS i Whisper.
 • DevOps blockchain
  • El client Geth.
  • El client Parity.
 • Aplicacions
  • Distributed Autonomous Organizations (DAOs).
  • DApps (xarxes socials, mercats de predicció, identitat, etc.).
  • Els Ethereum Request for Comments (ERCs).
  • Estudi d'ERCs: ERC-20, ERC-223, ERC-721, ERC-777.
  • Identitat digital.
 • Escalabilitat
  • Ethereum 2.0 i sharding.
4 ECTS 27h
Tecnologies Blockchain Aplicades a Processos i Negocis
 • Decisions estratègiques blockchain
 • Aplicacions i casos d'ús blockchain
  • Pagaments i micropagaments.
  • Asset tokenization: tokens fungibles i no fungibles.
  • Initial Coin Offerings (ICOS): utility tokens i security tokens.
  • Distributed Autonomous Organizations (DAOs).
  • Fintech: crypto exchanges, decentralized exchanges, stable coins i the one big mesh.
  • Indústria 4.0.
  • Shared economy 2.0.
  • Data markets.
  • Logística.
  • Smart cities.
  • Aplicacions bancàries.
  • Identitat digital.
  • Governança.
  • Democràcia líquida.
  • Mediació i resolució de conflictes.
  • Energia.
  • Salut.
  • Automoció.
 • Models de negoci per a projectes blockchain
 • Convocatòries d'ajuts
  • Declaració europea per a l'impuls de les tecnologies blockchain.
  • Estat de l'art de l'estandardització
  • ISO, UIT, ETSI, CEN/CENELEC i UNE.
 • Qui és qui en el sector blockchain
  • Actors.
  • Alastria.
 • Aspectes legals
  • General Data Protection Regulation (GDPR)
3 ECTS 15h
Bitcoin
 • Descripció general de sistema Bitcoin
  • Tecnologia blockchain i Bitcoin.
  • Visió general de la tecnologia Bitcoin.
  • Comptes, claus i direccions.
 • Transaccions de Bitcoin
  • Definicions bàsiques.
  • Format de transacció Bitcoin.
  • Llenguatge de scripting de Bitcoin.
  • Repositoris de transaccions.
 • Blocs de Bitcoin
  • Estructura de blocs de Bitcoin.
  • La blockchain de Bitcoin.
  • Procés de mineria.
 • La xarxa Bitcoin P2P
  • Propietats de xarxa.
  • Descobriment de xarxa i connexió.
  • Mecanismes de transmissió de dades.
 • Solucions de segona capa de Bitcoin
  • Canals de micropagament.
  • Lightning network.
4 ECTS 24h
Seguretat
 • Seguretat en contractes intel·ligents
  • Anàlisi de vulnerabilitats.
  • Auditories.
  • Bones pràctiques.
 • Protocols de seguretat
  • Protocols d'autenticació.
  • Gestió de contrasenyes.
  • Autorització amb OAuth2.
  • Decentralized Identifiers (DIDs).
 • Seguretat en el frontend
  • Cross-site Request Forgery (CSRF).
  • Cross-site Scripting (XSS).
  • Cross-origin Requests (CORS).
  • JSON Web Tokens (JWTs).
  • Seguretat en web storage i aplicació a crypto wallets.
8 ECTS 51h
Criptografia
 • Aritmètica modular
  • Congruències.
  • Teorema d'Euler.
  • Algorisme d'Euclides.
  • Exponencial modular ràpida.
 • Criptografia moderna de clau pública o asimètrica
  • Rivest, Shamir i Adleman (RSA).
  • Diffie-Hellman.
  • Elgamal.
 • Corbes el·líptiques
  • Definició i propietats de les corbes el·líptiques.
  • Aparellaments bilineals.
 • Firmes en corbes el·líptiques
  • Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA).
  • Boneh-Lynn-Shacham (BLS).
 • Complexitat
  • Tipus de problemes.
  • Problemes NP-complets.
 • Seguretat demostrable
  • Models d'atacant.
  • Proves de seguretat.
 • Altres paradigmes criptogràfics
  • Criptografia homomòrfica.
  • Criptografia llindar.
  • Criptografia basada en atributs i en identitat.
 • Firmes amb propietats addicionals
  • Firmes cegues.
  • Firmes en anell.
  • Firmes amb coneixement nul.
  • Firmes proxy.
  • Firmes de grup.
  • Esquemes de rexifrat i intercanvi de claus
 • Proves de coneixement nul
  • El protocol de Schnorr, el simulador i l'extractor.
  • Commitments.
  • Heurística de Fiat-Shamir.
  • Non-interactive zero-knowledge Proofs (NIZKs).
  • Zero-Knowledge Succinct Non-Interactive Argument of Knowledge (zk-Snarks).
  • Bullet Proofs.
  • STARKs.
  • PLONK.
  • Circuits per a aplicacions amb privacitat.
 • Computació quàntica i criptografia
  • Elements bàsics de mecànica quàntica: el qubit, mesures quàntiques generalitzades, entrellaçament i portes lògiques.
  • Teletransport.
  • Codificació densa.
  • Desigualtats de Bell.
  • Protocols de computació quàntica: Deutsch-Josza, Grover i Shor.
  • Distribució quàntica de claus.
5 ECTS 33h
Altcoins i altres Projectes Blockchain
 • L'ecosistema Hyperledger
  • Descripció dels projectes Hyperledger.
 • Hyperledger Fabric
  • Consens, mecanismes criptogràfics i tipologia de la xarxa.
  • Com crear una xarxa de Hyperledger Fabric.
  • Chaincode.
  • Software Development Kits (SDKs).
 • R3 Corda
  • La xarxa i el ledger.
  • Identitats.
  • Estats i contractes.
  • Transaccions, fluxos i algoritmes de consens.
  • Notaris.
  • Finestres temporals i oracles.
 • Hyperledger Besu
  • Permisos.
  • Privadesa.
 • Parity
  • Substrate.
  • Polkadot.
 • Ardor
  • Descripció general.
  • Wallet.
  • Tokens.
 • Tendermint
  • Consens.
  • Blocs.
 • El projecte Aragon
 • El projecte Status
6 ECTS 12h
Projecte Final de Màster
Desenvolupament d'un projecte basat en la blockchain. 
La UPC School es reserva el dret de modificar el contingut del programa, que pot variar per a una major adaptació als objectius del curs.
Titulació
Títol propi de màster de formació permanent en Tecnologies Blockchain, expedit per la Universitat Politècnica de Catalunya. Emès en virtut del previst en l'art. 7.1 de la Llei Orgànica 2/2023, de 22 de març, del Sistema Universitari, i l'art. 36 del Reial Decret 822/2021, de 28 de setembre, pel que s'estableix l'organització dels ensenyaments universitaris i del procediment d'assegurament de la seva qualitat. Per a la seva obtenció és necessari tenir una titulació universitària prèvia oficial. De no ser així, l'estudiant obtindrà un certificat d'aprofitament del programa superior per la Fundació Politècnica de Catalunya. Els estudis de formació permanent de la Universitat Politècnica de Catalunya s'aproven anualment pel Consell de Govern de la Universitat. (Veure dades que consten al certificat).
Oferta modular
Aquest màster de formació permanent s'estructura en els mòduls que s'indiquen a continuació. Si no desitges cursar tot el màster de formació permanent pots matricular-te d'un o diversos mòduls.
Màster de formació permanent:
relation Cursos de formació permanent:

Metodologia d'aprenentatge

La metodologia docent del programa facilita l'aprenentatge de l'estudiantat i l'assoliment de les competències necessàries.

La metodologia plantejada està dissenyada perquè l'estudiant pugui assolir tant el nivell tècnic necessari com un networking social ampli en l'ecosistema blockchain que li possibiliti oportunitats professionals. Així mateix, la tipologia de sessions facilitarà també la conciliació laboral i personal de l'estudiant.

Les sessions del màster seran en línia i en directe.

La metodologia proposada permetrà que els estudiants segueixin les classes en línia i en directe, amb la mateixa capacitat de participació que en les sessions presencials. Aquestes sessions seran també gravades per possibilitar la seva posterior visualització.

El programa posa a disposició dels estudiants un seguit de recursos tècnics per al bon seguiment de les sessions en línia en directe. La plataforma utilitzada permet compartir l'escriptori amb el professorat per resoldre consultes, realitzar treballs en grup, etc. També es crearà un grup de Telegram amb els estudiants i els professors, mitjançant el qual s'atendran les qüestions i dubtes que puguin sorgir.

El programa està dissenyat per generar la implicació de l'estudiant a partir d'una bona planificació, d'un ritme acurat i d'un seguiment proper al llarg de tot el programa, per part de la direcció acadèmica i del professorat.Eines d'aprenentatge
Sessions magistrals participatives
S'exposen els fonaments conceptuals dels continguts a impartir, tot promovent la interacció amb els estudiants per guiar-los en l'aprenentatge dels diferents continguts i el desenvolupament de les competències establertes.
Sessions pràctiques a l'aula
S'apliquen els coneixements en un entorn real o hipotètic, on s'identifiquen i treballen aspectes específics per facilitar la comprensió, amb el suport dels docents.
Estudi de casos
Es presenten situacions reals o hipotètiques en les quals els estudiants, de forma plenament participativa i pràctica, analitzen la situació, plantegen les diferents hipòtesis i comparteixen les seves pròpies conclusions.
Tutories
Es dona suport tècnic als estudiants en el desenvolupament del projecte final, en funció de la seva especialitat i de la temàtica del projecte.
Criteris d'avaluació
Assistència
Es requereix com a mínim el 80% d'assistència a les hores lectives.
Grau de participació
S'avalua la contribució activa dels estudiants en les diferents activitats proposades per l'equip docent.
Resolució d'exercicis, qüestionaris o exàmens
Proves individuals amb l'objectiu d'avaluar el grau d'aprenentatge i l'adquisició de competències.
Elaboració de treballs
Estudis sobre una temàtica determinada, individual o grupal, on s'avalua la qualitat i la profunditat dels treballs, entre d'altres.
Realització i presentació del projecte final
Projectes individuals o grupals en els quals s'apliquen els continguts impartits en el programa. El projecte pot estar basat en casos reals i comprendre la identificació d'una problemàtica, el disseny de la solució, la seva implementació o un pla de negoci. Comptarà amb una presentació i defensa pública del mateix projecte.
Pràctiques i borsa de treball
Des del campus virtual My_Tech_Space l'estudiantat podrà visualitzar les ofertes de treball del seu àmbit de coneixement i presentar la seva candidatura confidencialment. La borsa de treball de la UPC School té un volum anual de centenars d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.
Campus virtual
L'estudiantat d'aquest màster de formació permanent tindrà accés al campus virtual My_Tech_Space, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre l'alumnat, el professorat, la direcció i la coordinació del curs. My_Tech_Space permet obtenir la documentació de cada sessió formativa abans de l'inici, treballar en equip, fer consultes als professors, visualitzar notes, etc.

Equip docent

Direcció Acadèmica
 • Baylina Melé, Jordi
  Baylina Melé, Jordi
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer de Telecomunicació per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i MBA per l'IESE Business School. Desenvolupador amb trenta anys d'experiència. Actualment és un dels membres més destacats de la comunitat d'Ethereum. És l'autor de diversos contractes àmpliament utilitzats per la comunitat com són el minime contract fundador de la plataforma de donacions Giveth. És el portaveu del White Hat Group on va participar en el rescat de l'Organització Autònoma Descentralitzada (DAO) i de la Parity Multisig recuperant més de tres-cents milions d'euros. En aquest moment treballa al projecte IDEN3 d'identitat digital sobirana on ha desenvolupat eines de zero knowledge com circom i snarkjs.
 • Muñoz Tapia, Jose Luis
  Muñoz Tapia, Jose Luis
  info
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Doctor enginyer de Telecomunicació per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i professor titular del Departament d'Enginyeria Telemàtica de la UPC. La seva tasca de recerca està centrada en l'àmbit de la seguretat en xarxes, criptografia i desenvolupament d'aplicacions segures. En aquest àmbit, és coautor de desenes d'articles en revistes i congressos.
Professorat
 • Aragonès Sabaté, Pau
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Graduat en Ciències i Tecnologies de Telecomunicació per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), màster en Enginyeria de Telecomunicacions per La Salle i enginyer DevOps blockchain. Actualment forma part del Global Blockchain Center of Competence a Allianz, on impulsa l'aplicació de diversos casos d'ús ideals de tecnologia blockchain en el sector d'assegurances, especialitzant-se en la plataforma Hyperledger, Fabric i R3 Corda. Prèviament ha participat en casos d'ús en el sector bancari, tant en l'àmbit d'empresa com nacionals, en forma de consorcis per aplicar tecnologia blockchain en diverses entitats.
 • Baila Martínez, Sergi
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer en Informàtica per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Actualment és desenvolupador blockchain a Prosume. Acumula una experiència de més de vint anys com a desenvolupador, consultor i empresari.
 • Bautista Gomez, Leonardo Arturo
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Fundador i líder de l'equip de MigaLabs i investigador principal de l'equip del Codex. Fa més de 5 anys que col·labora amb l'EF i altres institucions. Compte amb més d'una dècada d'experiència en investigació en supercomputadores. Ha publicat més de 50 articles científics i ha rebut múltiples premis, com ara el Premi IEEE TCSC a l'Excel·lència en Computació Escalable i l'ACM/IEEE George Michael Memorial HPC Fellow. Va fer el seu doctorat a l'Institut Tecnològic de Tòquio i el seu Màster a la Universitat Pierre & Marie Curie Paris 6.
 • Baylina Melé, Jordi
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer de Telecomunicació per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i MBA per l'IESE Business School. Desenvolupador amb trenta anys d'experiència. Actualment és un dels membres més destacats de la comunitat d'Ethereum. És l'autor de diversos contractes àmpliament utilitzats per la comunitat com són el minime contract fundador de la plataforma de donacions Giveth. És el portaveu del White Hat Group on va participar en el rescat de l'Organització Autònoma Descentralitzada (DAO) i de la Parity Multisig recuperant més de tres-cents milions d'euros. En aquest moment treballa al projecte IDEN3 d'identitat digital sobirana on ha desenvolupat eines de zero knowledge com circom i snarkjs.
 • Castellana Lluís, Albert
  info

  Enginyer Informàtic per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Membre fundador del Centre Blockchain de Catalunya i de la Fundació NEM.io. És conseller delegat de StakeHound, una plataforma de participació líquida que té com a objectiu unir les finances descentralitzades (DeFi) i l’staking.
 • Eguzkitza, Bingen
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Llicenciat en Matemàtiques per la Universitat de Barcelona (UB). Actualment és desenvolupador a Solidity per a Aragon One. Disposa d'una àmplia experiència en startups tecnològiques (networking, transit, smart cities, mobile apps) i en consultoria IT.
 • Esparza Martin, Oscar
  info
  Veure perfil a futur.upc
  Doctor enginyer de Telecomunicació per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i professor agregat del Departament d'Enginyeria Telemàtica de la UPC. La seva tasca de recerca se centra en l'àmbit de les xarxes (P2P, vanet, manet, satèl·lit), la seguretat en xarxes i la criptografia. És coautor de desenes d'articles en revistes i congressos, membre de diversos comitès de programa i editor d'una revista. Actualment participa com a investigador en el projecte CE H2020 BIG IoT per homogeneïtzació d'accés a big data en relació amb el trànsit, l'aparcament i la pol·lució.
 • Fernández Duran, Pablo
  info
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Enginyer de Telecomunicació per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Diploma d'Estudis Avançats per la UPC. Professor de la Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB). Autor de minidosis.org.
 • Foz Giralt, Xavier
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Llicenciat en Dret per la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i màster en Corporate Finance & Law per Esade. Soci del despatx d'advocats Roca Junyent i responsable de l'àrea de Fintech i Blockchain. Professor del màster d'Accés a l'Advocacia de la UPF i del màster en Dret de les TIC, Xarxes Socials i Propietat Intel·lectual d’Esade. Ha estat membre de la Junta Directiva del Consorci de Blockchain Alastria. Coautor del llibre Blockchain: la revolución industrial de internet.
 • Guàrdia Güell, Montserrat
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyera de Telecomunicació per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), màster en Gestió de Projectes i serveis de TI per La Salle i màster en gestió de l’empresa i serveis de TI per la UPF. General Manager a Alastria i membre de seu equip fundador. Acumula experiència de més de vint anys liderant programes de transformació en les operacions de multinacionals i de llançament de nous negocis construïnt ponts entre startups i multinacionals, dirigint equips internacionals en els sectors de la banca, dels serveis d'oil & gas i de la consultoria de TI. Ha estat responsable de les TI de Jocs Olímpics, Jocs Panamericans, campionats del món i cimeres de l'ONU, i és contribuïdora habitual en programes de mentoria i innovació social.
 • Guzmán Albiol, Marc
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Graduat en Matemàtiques per la Universitat de Barcelona (UB) i màster en Matemàtiques Avançades per la UB. Actualment està realitzant el doctorat en Enginyeria Telemàtica a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). La seva tesi se centra en la criptografia, específicament en els àmbits de la computació verificable i les proves de coneixement zero (zero-knowledge proofs). Disposa d'una àmplia experiència com a desenvolupador de programari.
 • Hernández Serrano, Juan
  info
  Veure perfil a futur.upc
  Professor del Departament d'Enginyeria Telemàtica de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). La seva tasca de recerca se centra en seguretat, privacitat i anonimat en xarxes, amb especial èmfasi en la Internet de les Coses (IoT). És coautor de desenes d'articles de l'àmbit, així com un dels investigadors principals del projecte CE H2020 BIG IoT per l'homogeneïtzació d'accés al big data en relació amb trànsit, aparcament, pol·lució, etc. També va participar en la definició de requisits i solucions de seguretat de l'aliança WAVE2M.
 • Herranz Sotoca, Javier
  info
  Veure perfil a futur.upc
  Doctor en Matemàtiques per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), especialitzat en criptografia. Disposa d'experiències postdoctorals al Centre de Matemàtiques i Informàtica (CWI), a l'Institut d'Investigació en Intel·ligència Artificial (IIIA-CSIC) i d'un contracte postdoctoral Ramón y Cajal a la UPC. És professor agregat del Departament de Matemàtiques de la UPC. Disposa d'experiència docent en matemàtiques i criptografia. Ha dirigit projectes d'investigació, així com la publicació de més de setanta articles en revistes i congressos internacionals.
 • José García, David
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Llicenciat en Economia per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i postgrau en Business Development a DLT i Blockchain pel Blockchain Insitute & Technology. Fundador i CEO de NFTPriceFloor. Consultor expert des de 2018 en blockchain i tecnologies de registre distribuït (DLTs), tokeneconomics (economies basades en tokens) i l'impacte de la criptoeconomia en els nous models de negoci. Emprenedor, professor i conferenciant sobre blockchain i les seves apliacions en sectors com fintech i finançament descentralitzat (DeFi), en escoles de negoci com EADA, EAE i ESADE, entre d'altres.
 • Masip Ardevol, Héctor
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Graduat en Matemàtiques per la Universitat d'Alacant (UA) i màster en Matemàtiques Avançades i Enginyeria Matemàtica (MAMME) per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Actualment és estudiant del Programa de Doctorat en Enginyeria Telemàtica per la UPC. La seva tesi de doctorat està centrada en l'àmbit de la criptografia (tant teòrica com aplicada) i xarxes, en particular el desenvolupament de proves de coneixement nul d'ús genèric.
 • Massanet, Adrià
  info

  Enginyer tècnic en Informàtica de Sistemes per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Compta amb més de vint anys d'experiència en les àrees de seguretat, criptografia i desenvolupament de programari d'identitat digital. Ha desenvolupat programari i solucions, des de la codificació de controladors de baix nivell, fins al disseny de requisits per a la creació de programari de seguretat i operacions per a sistemes fiduciaris, així com la revisió de dissenys i implementacions per a la mitigació d'amenaces. Ara enfocat a Ethereum i sistemes descentralitzats.
 • Muñoz Tapia, Jose Luis
  info
  Veure perfil a futur.upc / Veure perfil a Linkedin
  Doctor enginyer de Telecomunicació per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i professor titular del Departament d'Enginyeria Telemàtica de la UPC. La seva tasca de recerca està centrada en l'àmbit de la seguretat en xarxes, criptografia i desenvolupament d'aplicacions segures. En aquest àmbit, és coautor de desenes d'articles en revistes i congressos.
 • Muñoz Tapia, Ramon
  info

  Llicenciat en Física per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i doctorat per la Universitat de Barcelona (UB). Va ser becari Fleming i Marie Curie a la Universitat de Durham i investigador postdoctoral a la Universitat de Granada (UGR). Actualment és professor associat de Física Teòrica a la UAB. És un dels fundadors del Quantum Information Group (GIQ) de la UAB i autor d'una setantena de publicacions en revistes internacionals. Ha estat convidat a dur a terme investigacions en molts centres internacionals.
 • Olivet Rivera, Roger
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Enginyer Informàtic per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i per l'Institut Tecnològic de Karlsruhe (KIT). Executive MBA per l'IESE Business School. Actualment lidera la direcció de blockchain al Banc Sabadelll. Col·labora amb Esade i la Universitat Ramon Llull (URL) com a professor de màster a diferents assignatures de transformació digital, innovació i noves tecnologies.
 • Pérez Solà, Cristina
  info

  Doctora en Informàtica per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i la Universitat catòlica de Lovaina (KU Leuven) i enginyera en Informàtica per la UAB. Actualment la seva investigació se centra en les criptomonedes basades en blockchain, dedicant especial èmfasi a l'estudi de les garanties de seguretat i privacitat que ens aporten i a l'anàlisi de la xarxa P2P que les sosté. En aquest àmbit, és coautora de múltiples publicacions acadèmiques i participa activament com a membre de diversos comitès de programa de conferències i workshops sobre blockchain i criptomonedes.
 • Pinyana Paga, Jordi
  info
  Veure perfil a Linkedin
  Especialista en desenvolupament de solucions blockchain basades en Ethereum, amb gran interès i recorregut pel conjunt d'eines que ofereix Parity Ethereum. Actualment estudia Enginyeria Informàtica a la Universitat de Barcelona (UB) i col·labora amb Caelum Labs com a desenvolupador blockchain i participant en diversos projectes de codi lliure relacionats amb Ethereum. Anteriorment va ser membre de l'equip MOB365 a Everis (SAP & blockchain).
 • Ràfols Salvador, Carla
  info

  Doctora en Matemàtica Aplicada per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Actualment treballa com a docent i investigadora al Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions de la Universitat Pompeu Fabra (UPF). És autora de més de trenta articles especialitzats a l'àrea de criptografia, publicats en conferències i revistes internacionals. La seva àrea de recerca inclou els fonaments de la criptografia i els protocols criptogràfics, especialment les proves de coneixement nul i les firmes digitals amb funcionalitats avançades.
 • Sarrias Pedemonte, Francisco
  info
  Veure perfil a Linkedin

  Enginyer de Telecomunicació per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i Programa de Desenvolupament Directiu (PDD) a l'IESE Business School. Ha estat treballant a l'espai web3 des de mitjans de 2016, primer com a passatemps mentre dirigia l'empresa d'allotjament web que va fundar el 2003 i després de finals de 2017 com a professional a Jelurida Swiss SA, creadors de les criptomonedes NXT i ARDOR. Durant aquests anys ha estat promovent entre desenvolupadors i integradors de sistemes l’ús de la cadena de blocs dArdor per a casos d'ús reals i seguint protocols web3 alternatius.

Entitats col·laboradores

Socis col·laboradors

Sortides professionals

 • Manager de projectes i d'innovació basats en tecnologies blockchain per a sectors com: asset tokenization, fintech, e-health, eGovernment, insurance, supply chain i social services.
 • Dissenyador de solucions blockchain públiques i empresarials.
 • Especialista en solucions integrades blockchain-IoT.
 • Desenvolupador i auditor d'smart contracts.
 • Desenvolupador de frontends (web i mòbils) per a aplicacions blockchain.
 • DevOps i sysAdmin especialitzat en xarxes blockchain.
 • Dissenyador i desenvolupador d'aplicacions criptogràficament segures.
 • Especialista en solucions d'emmagatzematge de dades distribuïdes amb privacitat i acompliment legal.

Testimonis i notícies

Testimonis

Sóc enginyer en telecomunicacions i em dedicava a desenvolupar software. Des del principi em va cridar molt l'atenció la blockchain i vaig començar a experimentar amb ella per mi mateix. Cada vegada m'agradava més i quan vaig saber de la formació de la UPC School no vaig dubtar en apuntar-me. El que em feia més por era la qualificació dels professors, ja que és una tecnologia molt nova, però el professorat va superar de llarg les meves expectatives. He adquirit un coneixement molt més ampli i professionalitzat gràcies a les classes, que aborden aspectes molt diferents de la blockchain i d'una manera molt pràctica. Amb l'experiència adquirida et converteixes per a les empreses en algú molt exclusiu, ja que hi ha molt poc talent format en aquesta tecnologia. Abans d'acabar el curs ja havia firmat amb una empresa puntera del sector per treballar en el seu projecte. Finalment, he aconseguit el meu objectiu: dedicar-me de manera professional a la tecnologia blockchain.

Ignasi Ramos Blockchain developer

Testimonis
Vaig començar a llegir sobre la tecnologia blockchain uns mesos abans de començar aquesta formació. Tanta informació, i tan tècnica, és difícil d'assimilar. És complicat fer tutorials i aprendre per un mateix sense una explicació externa per part d'experts en el tema. El curs m'ha proporcionat aquesta assimilació sobre la tecnologia blockchain i, en el meu cas, sobretot, coneixements de programació d'smart contracts en llenguatge solidity. De fet, vaig participar en un concurs de codi obert en solidity que consistia a optimitzar diferents problemes de programació clàssics, i en el qual vaig quedar finalment en sisè lloc. En el nostre grup de treball vam desenvolupar una aplicació per poder compartir cotxe d'usuari a usuari sense que hi hagi una tercera part implicada i eliminant el factor confiança entre usuaris, ja que la gestió la realitza completament un smart contract. Sense cap dubte, la tecnologia blockchain és disruptiva i està arribant cada dia més lluny en la vida diària de les persones.

Carlos Matallana Enginyer de Software

Vaig estudiar Enginyeria Informàtica a la UPC i posteriorment Administració i Direcció d'Empreses a la UB. Inicialment, vaig orientar la meva carrera professional cap a l'àmbit tecnològic, treballant en projectes nacionals i internacionals d'implantació de sistemes SAP R/3, per dedicar-me posteriorment al control intern a l'administració pública. El meu interès per l'àmbit professional de la tecnologia ha ressorgit de la mà de la blockchain. L'alt nivell tècnic i àmplia experiència de l'equip docent, juntament amb els perfils professionals dels companys, m'han aportat un elevat grau de coneixement de les eines, sistemes i entorn empresarial de la tecnologia blockchain, tant a nivell teòric com pràctic. El projecte final ha consistit en una aplicació basada en la tecnologia Ethereum, la qual ens ha servit com a plataforma inicial per a la creació de la nostra pròpia empresa de desenvolupament de sistemes basats en aquesta tecnologia. Formar-me ha estat l'accelerador que m'ha permès adquirir, en un període de temps reduït, la base de coneixement necessari per desenvolupar la meva carrera professional en el món de la blockchain.

Francesc Cubel Interventor - Generalitat de Catalunya

Notícies del Blog
Jordi Baylina i Jaume Sanpera, premis Salvà i Campillo a l'Emprenedoria a La Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica
Jordi Baylina i Jaume Sanpera, premis Salvà i Campillo a l'Emprenedoria a La Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica
21-03-2023
Jordi Baylina i Jaume Sanpera, premis Salvà i Campillo a l'Emprenedoria a La Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica
Jordi Baylina i Jaume Sanpera, premis Salvà i Campillo a l'Emprenedoria a La Nit de les Telecomunicacions i la Informàtica
21-03-2023
Altres notícies
BeInCrypto: Universidad Politécnica de Cataluña impartirá el Máster en Tecnologías Blockchain
01-09-2021
La directora de l'Observatori Blockchain: "Internet va democratitzar l'accés als continguts i els NFT democratitzaran l'intercanvi de diners"
06-05-2021

Sol·licita informació o l'admissió

Contacte:
Isabel de la Fuente Larriba
(34) 93 115 57 51
Sol·licitud rebuda!
Un cop registrem la teva petició, rebràs confirmació per correu electrònic i ens posarem en contacte amb tu.

Gràcies pel teu interès en els nostres programes formatius.
Error
Per un error en la connexió a la base de dades la teva sol·licitud no s'ha pogut cursar. T'agrairem que repeteixis el procés més tard o bé que et posis en contacte amb nosaltres trucant al (34) 93 112 08 08 o enviant-nos un correu electrònic a: webmaster.fpc@fpc.upc.edu
Has superat el tamany màxim del fitxer
 • Si tens algun dubte sobre el màster de formació permanent.
 • Si vols iniciar els tràmits per matricular-te.
Com iniciar l'admissió
Per iniciar el procés d'inscripció a aquest programa cal omplir i enviar el formulari que trobaràs al peu d'aquestes línies.

A continuació, rebràs un correu electrònic de benvinguda on es detallaran els tres passos a seguir per formalitzar el procés d'inscripció:

1. Completar i confirmar les teves dades personals.

2. Validar el teu currículum vitae i adjuntar la documentació addicional requerida, en cas que sigui necessària per a l'admissió.

3. Pagar 110€ en concepte de drets d'inscripció al programa. L'import d'aquests drets es descomptarà de la quantia total de la matrícula i només es retornarà en cas de no resultar admès.

Un cop realitzat el pagament de drets i disposem de tota la documentació, valorarem la teva candidatura i, si has estat admès al curs, t'enviarem la carta d'admissió. En aquest document obtindràs tots els detalls per formalitzar la matrícula al programa.
  política de protecció de dades

* Camps obligatoris

Informació bàsica o primera capa sobre protecció de dades

Responsable

Fundació Politècnica de Catalunya (en endavant, FPC). + INFORMACIÓ

Finalitat

Contestar les sol·licituds d’informació de l’interessat sobre activitats de formació gestionades o realitzades per l’FPC . + INFORMACIÓ

Establiment o manteniment de relació acadèmica amb l’interessat. + INFORMACIÓ

Enviar informació sobre les activitats de l'FPC. + INFORMACIÓ

Legitimació

Consentiment de l'interessat. + INFORMACIÓ

Interès legítim en el desenvolupament de la relació acadèmica. + INFORMACIÓ

Destinataris

No hi ha cessions o comunicacions.

Drets

Accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat. + INFORMACIÓ

Dades de contacte del delegat de protecció de dades

info.dpo@fpc.upc.edu

Informació addicional

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Termini de conservació

Política de privacitat de la nostra pàgina web. + INFORMACIÓ

Serveis de pagament

En cas que l’interessat formalitzi la relació amb l’FPC, l’ordenant (interessat) autoritza i dóna el seu consentiment al càrrec, per tant, amb renuncia expressa al dret de devolució sobre el càrrec.


Enviar